Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prehospital Hjärt-Lung Räddning I Skåne Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prehospital Hjärt-Lung Räddning I Skåne Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne."— Presentationens avskrift:

1 Prehospital Hjärt-Lung Räddning I Skåne Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

2 PREHOSPITAL HLR I SKÅNE Introduktion & bakgrund Introduktion & bakgrund Hjärtstoppets fysiologi Hjärtstoppets fysiologi P-HLR Algoritm P-HLR Algoritm Praktisk träning Praktisk träning - Luftvägssäkring - Luftvägssäkring - LUCAS® - LUCAS® - Defibrillering/Arytmitolkning - Defibrillering/Arytmitolkning (- Prehospital Hypotermiprojekt) (- Prehospital Hypotermiprojekt)LUNCH Situationsanpassad träning Situationsanpassad träning Etik & Moral Etik & Moral Hjärtstoppsregistrering Hjärtstoppsregistrering Avslutning & Utvärdering Avslutning & Utvärdering Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

3 Syfte: med den nya algoritmen är att öka tiden för cirkulationsbefrämjande åtgärder, samt att införa defibrillering under pågående mekaniska kompressioner som ett led i behandlingen P-HLR I SKÅNE

4 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Målet: för algoritmen är att förbättra överlevnaden vid prehospitalt hjärtstopp, samt att minska förekomsten och svårighetsgraden av hjärnskador efter hjärtstopp P-HLR I SKÅNE

5 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne EFTER P-HLR UTBILDNING Ha kunskaper i basal EKG-diagnostik för att kunna arytmitolka och ta beslut om defibrilleringsbar rytm eller ejHa kunskaper i basal EKG-diagnostik för att kunna arytmitolka och ta beslut om defibrilleringsbar rytm eller ej Behärska tekniken vid manuella kompressionerBehärska tekniken vid manuella kompressioner Kunna rutiner vid luftvägssäkring och användaKunna rutiner vid luftvägssäkring och använda metod efter gällande delegering metod efter gällande delegering Kunna använda defibrillatorn i manuellt lägeKunna använda defibrillatorn i manuellt läge Kunna använda och defibrillera under pågående LUCAS- kompressionKunna använda och defibrillera under pågående LUCAS- kompression

6 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Vid LUCAS-behandling Vid LUCAS-behandling I ambulans I ambulans I Skåne I Skåne Förankrad inom slutenvården i Skåne Förankrad inom slutenvården i Skåne (Om ej LUCAS, P-HLR med manuella kompressioner) P-HLR i Skåne gäller:

7 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne ”Cardiopulmonary resuscitation in the real world: When will the guidelines get the message?” JAMA 2005; 293:363-365

8 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne 1 månads överlevnad efter hjärtstopp utanför sjukhus 1990 6,5 % 1994 5,2 % 1996 3,8% 1999 3,3% Nationellt Register för hjärtstopp utanför sjukhus Årsrapport 2002; S. Holmberg, M. Holmberg 2001 3,5%

9 MORTALITETEN EFTER EN MÅNAD (Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus) levande/avlidna Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

10 Tiden som läggs på cirkulations- höjande åtgärder vid HLR 83% 33% 57% 89% 1970-1992 1992-1998 1998-2000 HLR-först Wik, Resuscitation 58 (2003)267-269 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

11 Tid från hjärtstopp till första defibrillering 0-4 min 0-4 min 5-10 min 5-10 min 11-16 min 11-16 min 2,8% 30,1% 31,6% Nationellt Register för hjärtstopp utanför sjukhus Årsrapport 2000; S. Holmberg, M. Holmberg Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

12 Film: P-HLR i Skåne

13 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Hjärtstoppets Fysiologi

14 0123456 BaseVF Olika blodtryck under 6½ min VF Stig Steen et al, Resuscitation 58 (2003) 249-258 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

15

16

17

18

19

20 Stig Steen et al, Resuscitation, 58 (2003) 249-258 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

21 Tidig defibrillering, vad är det?

22 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne 6 minuter: Mörkblå/röd färgMörkblå/röd färg Tecken på hypoxi & acidosTecken på hypoxi & acidos Hö hjärthalva ”uppblåst”Hö hjärthalva ”uppblåst” Vä hjärthalva minskar i volym & blodmängdVä hjärthalva minskar i volym & blodmängd 0 minuter Hjärtat ljusrött Välgenomblött Mjuk gracilt

23 Stig Steen et al. Avd för thoraxkirurgi USiL Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

24 Stig Steen et al. Avd för thoraxkirurgi USiL Stig Steen et al, Resuscitation, 58 (2003) 249-258 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

25 Grupp 1: Börjar med 3 st defibrilleringar följt av HLR. Grupp 2: Börjar med 3-5 min HLR följt av defibrillering. Behandling efter långvarigt VF (7,5 minuter) Niemann JT. Circulation 1992;85:281-287 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

26 Rytm efter första defibrillering AsystoliAsystoli Ventrikel flimmerVentrikel flimmer SinusSinus Grupp 1 Grupp 2 10 3 4 8 03 Niemann JT. Circulation 1992;85:281-287 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

27 Resultat av återupplivningen ROSCROSC CPP före defibr.CPP före defibr. Antal defibr.Antal defibr. Tid till ROSC (min)Tid till ROSC (min) Grupp 1 Grupp 2 3/149/14 9±8 21±7 9±4 8±5 4.7±0.6 5.8±3.0 Niemann JT, Cirkulation 1992;85:281-287 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

28 HLR innan defibrillering Lars Wik, JAMA March 19, 2003 Vol 289, No.11 Utskrivna från sjukhuset ROSC 1-års överlevnad Gruppen ≤ 5 minuter HLR innan deff. (n=64) Standard HLR(n=55) 23%29% 52%56% 20%29% Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

29 HLR innan defibrillering Lars Wik, JAMA March 19, 2003 Vol 289, No.11 Utskrivna från sjukhuset ROSC 1-års överlevnad Gruppen > 5 minuter HLR innan deff. (n=40) Standard HLR (n=41) 22%4% 58%38% 20%4% Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

30 Andningen i samband med hjärtstopp

31 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne GASPING En reflex som triggas vid O2- brist i hjärnan, men också tecken på att det finns en viss cirkulation i hjärnstammen! Antal Gaspingar under hjärtstopp

32 KAFFEPAUS

33 Bröstkompressioner Bröstkompressioner Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

34 Syre in till lungorna Syrgas från mun till alveol CO2 ut från cell till lunga Transport av syre ut i kroppen Transport av syre till cellen Syresättning Av Cellen Bröstkompression Handventilering Ventilation Bröstkompression Ventilation

35 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne Test Manuella kompressioner Test Manuella kompressioner Mix 10 min Team LUCAS 10 min 100% 0 0 0 0 100/min Korrekta kompr. Inget uppsläpp. För svaga För Kraftiga Fel handplacering Tid Ambulans 10 min Brand 20 min Antal kompr./min 0% 42% 52% 884 1 988 416 8,5 min 116/min 206 393 0 0 7,5 min 133/min 475 9 0 8,5 min 117/min 2

36 Flöde och tryck under HLR Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

37 Quality of cardiopulmonary resuscitation, CPR, during out-of-hospital cardiac arrest Chest compressions were not given during 48% of the CPR time. When subtracting the time for ECG/Def. Analyzing the time for compressions were 38% Only 28% of the compressions had the depth that guidelines recommend Mean compression rate of 64/min in a frequence of 121/min Compression part of the duty cycle was 42% (recommended 50%) Wik L. JAMA 2005 jan 19;293(3):363-5 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

38 Utvärdering av HLR kvalitén på tre ambulans distrikt på tre ambulans distrikt Första 5 min Hela HLR episoden Kompressioner/minut Kompressions frekvens 60 121 64 121 Kompressions djup 35 mm 34 mm Kompressions djup 38-51 mm 27%28% Tid utan HLR 49%50% J Kramer-Johansen: Resuscitation Vol. 62 (2004) 326 (abstract) Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

39 Hur påverkas manuella bröstkompressioner över tiden? Hur påverkas manuella bröstkompressioner över tiden? 1 minut81,592,9% 2 minuter80,267,2% 3 minuter80,639,2% 4 minuter84,331,3% 5 minuter77,418,0% AntalkompressionerGodkändakompressioner Hightower D: Annals of Emerg. Medic. 1995 sept 26:3 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

40 Kvalitén på olika former av bröstkompressioner Olycksplatsen92%68% Gå med bår100%57% Nerför trappa100%32% I ambulansen99%66% Plats Mekaniska Manuella Sunde K: Resuscitation 34 (1997) 235-242 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

41 Ökad chans till överlevnad, med kortare/ingen tid för analys innan defibrillering ROSC HLR tid 3 sec 10 sec 15 sec 20 sec 100%80%40%0% 3,3 min 8,2 min 10,8 min Max 15 min Yu et al: Circulation July 16, 2002 Komp/min (Första 3 min) 95 907060 Konklusion: Avbrott i HLR för rytmanalys >15 sec före varje defibrillering försämrar Utgången av HLR, och allvarligt försämrar hjärtats funktion efter ROSC. Analystid Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

42 AnalystidCPPÖverlevnad (sek)(mmHg)ROSC24-h 48-h 026±25/54/52/5 106±33/52/51/5 204±23/50/50/5 304±41/50/50/5 404±40/50/50/5 Sato Y et al. Crit Care Med 1997:25;733-736 4 min obehandlat VF, 6 min HLR, på råttor Ökad chans till ROSC, med kortare/ingen tid för analys innan defibrillering Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

43 Koronart perfusionstryck och återkomsten av spontan cirkulation på människor under hjärt- lungräddning 100 patienter ROSCej ROSC Patienter 24 76 Initialt CPP13±8 2±9 Maximalt CPP26±8 8±10 Paradis NA, JAMA 1990;263:1106-1113 ” Endast patienter med ett maximalt CPPs på 15 mmHg eller mer fick ROSC” Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

44 6.5 min 3.5 min Koronart perfusionstryck under hjärt-lungräddning VF HLR 2 min 5-10 mmHg 90 sek 40 sek 83% ROSC 17% ROSC Stig Steen et al, Resuscitation, 58 (2003) 249-258 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

45 Stig Steen et al, Avd för Thoraxkirurgi USiL, 2003 Koronart perfusionstryck under de två första minuterna av mekaniska bröstkompressioner Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

46 Stig Steen et al, Avd för Thoraxkirurgi USiL, 2003 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

47 Defibrillering För o Nu

48 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne ELEKTRISK FAS ELEKTRISK FAS CIRKULATORISK FAS CIRKULATORISK FAS METABOL FAS METABOL FAS Myron et al JAMA 2002;228:3035-38 TRE FASER VID VF

49 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne ELEKTRISKA FASEN 0-4 min efter hjärtstopp Defibrillering direkt

50 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne CIRKULATIONSFASEN 5-10 efter hjärtstopp Inget coronarflöde Bröstkompressioner

51 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne METABOLA FASEN >10 min efter hjärtstopp Optimal behandling? Terapeutisk hypotermi ”Metabol” behandling?


Ladda ner ppt "Prehospital Hjärt-Lung Räddning I Skåne Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser