Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EMC, elkvalitet och EMC-on-Site

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EMC, elkvalitet och EMC-on-Site"— Presentationens avskrift:

1 EMC, elkvalitet och EMC-on-Site
Math Bollen STRI AB Ludvika, Sweden

2 Vad är EMC? Electromagnetic compatibility IEC 61000-x-y
apparater funkar som de ska i den elektromagnetiska miljön de är utsatt till. apparater inte genererar störningar som ledar till interferens vid andra apparater. IEC x-y grundtonen, ledningsbundna störningar, strålning, elektromagnetiska fält, osv.

3 Kraftsystemet överföringsnät generering generering distributionsnät
laster

4 Kraftsystemet elnätet (nätbolag) kunderna kunderna

5 Elkvalitet Nätet Spännings- kvalitet Ström- kvalitet Elkvalitet Kunden

6 EMC och Elkvalitet Spänningskvalitet Strömkvalitet
apparater funkar som de ska i den elektromagnetiska miljön de är utsatt till. Strömkvalitet apparater inte genererar störningar som ledar till interferens vid andra apparater. Elkvalitet handlar om EMC mellan kraftsystemet och kundernas utrustning.

7 Hur nå man EMC? immunitetsnivå gränsvärde för immunitet Störnivån ökar
kompatibilitetsnivå emissionsgräns emissionsnivå

8 Ledningsbundna störningar
Kompatibilitetsnivån bestäms av befintliga nivåer i nätet. Man antar ett visst antal apparater. Emmission bestäms under noggrann definierat förhållande (”certified tests”). Om utrustning klarar testen då antas det att det finns en hög sannolikhet till EMC.

9 Befintliga standarder
Variationer i grundtonsamplitud Vågformsdistorsion up till 2 kHz kompatibilitetsnivåer; spänningskarakteris-tiker och planeringsnivåer. emissionsgränser. immunitetsgränser. Över 2 kHz ingenting.

10 EMC-on-Site Högfrekvent distorsion i lågspänningsnät
2-150 kHz elnätskommunikation spänning, ström, impedans Kan det finnas interferens även om alla apparater klarar normen?

11 Dagens Agenda EMC, elkvalitet och “EMC on Site”, Math Bollen.
Störningsproblematik på grund av högfrekventa signalen (över 2 kHz), Martin Lundmark. Beskrivning av störkällor och elektromagnetiska miljön över 2 kHz, Anders Larsson. Interferens mellan elnätskommunikation, elnätet och nätets lasten, Sarah Rönnberg. Utvecklingar med elnätskommikation för fjäravläsning av elmätare, Math Wahlberg, Framtiden med forskningen, Math Bollen


Ladda ner ppt "EMC, elkvalitet och EMC-on-Site"

Liknande presentationer


Google-annonser