Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IG 1: Information & Software System Quality Handlar om kvalitetsmanagement av information, informationssystem och programvara. Vi fokuserar på att förbättra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IG 1: Information & Software System Quality Handlar om kvalitetsmanagement av information, informationssystem och programvara. Vi fokuserar på att förbättra."— Presentationens avskrift:

1

2 IG 1: Information & Software System Quality Handlar om kvalitetsmanagement av information, informationssystem och programvara. Vi fokuserar på att förbättra kvaliteten på processer kopplade till kravanalys, design, utveckling, testning och underhåll. Leds av Prof. Dr. Welf Löwe Mål: vetenskaplig grundad kvalitetsmanagement, enkelt att använda. Industrirelevans: Kvalitetsmanagement leder till högre effektivitet inom ICT-industrin; det upptäcka kvalitetsbrister och föreslå åtgärder.

3 2/23 Exempel: Analys av Informationskvalité Utveckling tillsammans med ARiSA, Sigma Kudos Exempel: vi analyserar kopior och därmed överflödig information i dokumentation av en mobiltelefonleverantör Problem: översättnings- kostnader Resultat: möjlig reduktion av kostnader om 20%

4 Var är vi just nu? Tre intresserade senior forskare Två forskningsprojekt inom informationskvalitet: – Tillsammans med Ericsson, Sigma Kudos, 3 MSEK från KK stiftelsen – Tillsammans med Uppsala Universitet, 2.1 MSEK från Vinnova Grundfinansiering från LNU Intresserade IEC medlemmar: – ARiSA – Atsec Information Security – Define – IST – Ruda Consulting – Sigma Kudos – Standout Solutions För din intresseanmälan Welf.Lowe@lnu.se

5

6 Informationslogistik forskning IG:2 Professor Anita MIRIJAMDOTTER, Docent Darek M. HAFTOR Kalmar: 12 januari, 2012 Växjö: 13 januari, 2012

7 IG 2: Informationslogistik (IL) VAD – IL = förmedling av information, oberoende av mediet – IL ambition = att rätt information levereras på rätt sätt och i rätt format, till rätt mottagare vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad… – Forskningsfokus: 1.IL-baserade affärsmodeller 2.IL-baserade värdekedjor, inom och mellan organisationer 3.Identifiering av hinder för rätt informationsleverans VEM – Professor Anita MIRIJAMDOTTER & Docent Darek M. HAFTOR ÖVERGRIPANDE MÅL 1.Ha bidragit till vår förståelse av existerande informationsflöden, dess brister och styrkor 2.Ha föreslagit nya och förbättrade informationsflöden VARFÖR – Våra moderna samhällen är starkt beroende av framgångsrik informationsförsörjning, inom alla våra roller: som professionella, som medborgare, och som privata individer. Informationslogistikforskning vid Linnéuniversitetet - status: Jan. 2012. Prof. Anita MIRIJAMDOTTER, Doc. Darek M. HAFTOR

8 IG 2: Informationslogistik – Exempel John Smith in US - wanting to sell his Corvette Johan Ek in Östersund - wanting to get a classic American car at a good price 1. John posts his used car on the electronic market place 2. Tore searches and finds the car from his computer at home 3. Receives automatically two options of how to get the car to his home. Variations in delivery time and price. 4. Selects one option and receives all forms necessary to import a used foreign car 5. The car is picked up at John’s house by a partner trucking company 7. The car is delivered at Tore’s house by a partner trucking company 6. The car is loaded on XL’s vessel. Tore can continuously follow the status. Deviations from schedule are notified to Tore proactively. Informationslogistik utvecklar konventionell logistik: - ökad effektivitet av den fysiska transporten; kunden alltid informerad oberoende av dynamik - nya tjänster erbjuds – här: banktransaktioner, tull, försäkring, skatt, m.m. Informationslogistik utvecklar konventionell logistik: - ökad effektivitet av den fysiska transporten; kunden alltid informerad oberoende av dynamik - nya tjänster erbjuds – här: banktransaktioner, tull, försäkring, skatt, m.m. Informationslogistikforskning vid Linnéuniversitetet - status: Jan. 2012. Prof. Anita MIRIJAMDOTTER, Doc. Darek M. HAFTOR

9 IG 2: Informationslogistik – Statusläge THE TEAM 2 seniora forskare 1 aktiv doktorand 1 doktorand under rekrytering RESURSER 10 MSEK (2 / år * 5) donation för IL Professur från PostNord AB – under tillsättning NÄTVERK Nära samarbete med Centrum för Informationslogistik i Ljungby som bl.a. administrerar ett omfattande nätverk av intresseorganisationer ex: Kommuner, Landsting, Kalmar Industries, Electrolux, Strålfors, etc. FORSKNING ett IL forskningsprojekt nyligen avslutat: identifiering av hinder för informationsförsörjning ett nytt IL-forskningsprogram är utformat pågående studier av teoretiska fundament för Informationslogistik NEXT STEPS Forskning: att initiera nya studier av informationslogistik-baserade affärsmodeller, i samarbete med PostNord Nätverk & Resurser: söka expandera samarbete och finansiellt stöd med fler företag och forskningsfinansiärer Kommunikation: utveckla kommunikation till omvärlden Informationslogistikforskning vid Linnéuniversitetet - status: Jan. 2012. Prof. Anita MIRIJAMDOTTER, Doc. Darek M. HAFTOR

10

11 IG 3: Informationssäkerhet Handlar om att skydda information och informationssystem från obehörig åtkomst, användning, avslöjande, avbrott, ändringar, genomläsning, kontroll, inspelning eller förstörelse genom, bl.a., kryptering. Denna intressegrupp har fokus på att tillämpa matematiska metoder, till exempel kryptering för att garantera informationssäkerhet. Leds av Prof. Andrei Khrenikov

12

13 IG 4: Information Visualization Description: the development and use of computer-supported, interactive, visual representations of abstract data to amplify cognition (→ insight) Leader: Prof. Dr.-Ing. Andreas Kerren Objectives: data, data, data,...; common projects at various levels & project proposals Industry relevance: visual analysis of large & complex data as well as of results of automatic analyses → discovery, decision making, monitoring,...

14 13/23 Some Research and Tool Examples Visual Network Analysis ISOVIS

15 14/23 Some Research and Tool Examples Visual Text Analysis ISOVIS

16 15/23 More Examples and Contact Details Geo-spatial Data Analysis Mechanical Engineering ISOVIS Interested IEC members Contact Andreas.Kerren@lnu.se

17

18 IG 5: Multimedial och mobil information Arbete: inriktas på utveckling av mobila, trådlösa och webb 2.0- applikationer för att stödja informationsutbyte och samarbete. Fokus ligger på design och implementering av interaktiva system och miljöer för att främja kunskapsutbyte och lärande i olika sammanhang. Leds av: Prof. Marcelo Milrad Mål: vetenskapligt grundade utvecklingsmetoder som ska underlätta implementering av nya IT-lösningar som bygger på mobilitet, mashups och molntjänster. Industrirelevans: från ”Research to Business”. Innovativa tekniska lösningar integreras i vardags och omvandlas till nya IT-tjänster.

19 18/23 : ett pågående projekt Samarbete mellan akademi, industri och skolor i Sverige och utomlands Exempel: design och utveckling av mobila- och molntjänster samt datavisualisering Problem: systemintegration, data interoperabilitet Resultat: implementering och validering av nya tjänster i autentiska miljöer och inte bara på labbet.

20 Följande företag och organisationer är med i IG5 Exempel på aktiviteter - Kunskapsutbyte - Examensarbeten - FoU projekt - FoU uppdrag - Gemensamma ansökningar - Workshops - Konferenser - Kompetensutveckling - Strategiska rekryteringar Intresserade IEC medlemmar: – AV-Media Kronoberg – Define Sweden AB – Dreams Interactive – G2 Boss Media – Gammadata – IST – Lekolar – Sigma Exallon – Sigma Kudos – Simon Winter Design – Standout Solutions – SVT Grafiskt Center – Visma SPCS För din intresseanmälan och mer information du kan kontakta: marcelo.milrad@lnu.se

21

22 IG 6 - Hälsoinformationssystem eHälsa - Informationsteknik som används på olika sätt för att stödja god hälsa, bl a: IT-lösningar för hälso- och sjukvårdspersonal eHälsotjänster för invånare Lektor Hanna Danielsson – eHälsoinstitutet hanna.danielsson@lnu.se www.ehalsoinstitutet.se Verksamhetsledare: Professor Göran Petersson

23 Specifika mål för intressegruppen Förmedla behov av hälsoinformationssystem Ta tillvara på möjligheter med ny informationsteknik Öka kunskapen om och intresset för eHälsa Relaterat projekt: I3H

24 Relevans för industrin Bygga upp kompetens kring eHälsa Förbättra befintliga produkter/tjänster inom eHälsa eHälsa som nytt affärsområde

25

26 IG 7: Industriella Informations- och Analyssystem  IG7 fokuserar på; kartläggning, analys, utveckling och kontroll/styrning av produktions- och underhållstekniska och -ekonomiska effektivitet.  Ledare: Professor Dr. Basim Al-Najjar  Syfte: att minska produktions- och livstidskostnader, öka produktkvalitet samt öka företagslönsamhet och -konkurrenskraft.  Industrirelevans: i svenskindustri finns det en orealiserad produktivitetökning på 30-50%. En stor del av denna ”förlorade” produktivitet kan återvinnas med en effektivare Industriella Informations- och analyssystem.

27 Maintenance sys. is to reduce production losses; D, F & H

28 Målsättningar

29 Decision System for Converting Losses to Profit

30 Tack för uppmärksamhet

31

32 IG 8: Kunskapsutveckling och -delning Syftar till frågeställningar och lösningar kring hur ett företag eller annan organisation handhar och förvaltar sin inneboende kunskap. Detta inkluderar organiserat underrättelsearbete, omvärldsbevakning, och ”business & competitive intelligence”. Leds av Prof. Rune Gustavsson

33

34 IG 9: ICT information systems for infrastructure surveillance and monitoring Main purpose: Design, assess and promote ICT-based systems, exploiting distributed and local sensors, modeling and data processing in order to achieve the critical infrastructures more reliable and safe. Led by Professor Sven Nordebo Overall aim: Develop a high situation awareness by providing fast and detailed information and images of the infrastructure status to improve decision support for emergency and disasters stakeholders. Research projects with industrial support Conferences and workshops

35 The ISTIMES project (FP7-ICT-SEC-2007-1)

36

37

38 Fundamental wave modelling for signal estimation on lossy transmission lines, Vetenskapsrådet 2010-2012 (LNU: Börje Nilsson, Sven Nordebo, ABB, Baltic Cable)

39 Fundamental wave modelling for signal estimation on lossy transmission lines, Vetenskapsrådet 2010-2012

40

41 IG 10: Data Mining and Processing Industry professionals, academic researchers, and educators seek to facilitate access to existing data and data processing tools Goal: Project-related data mining & processing must become standard procedure Industrial Relevance: Data access, data mining, and digesting this data are highly valuable tools for industrial innovation and academic discovery that are still vastly underutilized Willem A. Baan – LNU, ASTRON (NL) (Morgan Ericsson – LNU)

42 IG 10: Data Mining and Processing Facilitate access to archives, data base resources, and virtualization tools Innovative utilization of HP distributed and cloud computing tools Adapt data management and data processing procedures New and existing solutions for matching system requirement and user needs Focus on requirements for computing architecture Focus on investments for computing & data management resources  Objective: Access to & processing of relevant databases  Objective: Adaptation/development of DB processing & visualization tools

43 Pico Veleta Granada SP 30m mm-wave telescope (2850 m) Study of extra-galactic molecular emissions of HCN, HNC, and HCO + at 270 GHz

44 IG 10: Data Mining and Processing - ‘Virtual Observatory’ data access and processing tools - developed for astronomy, earth exploration, meteorology - tools applied for other areas of development Express IG10 interest at baan@astron.nl or morgan.ericsson@lnu.sebaan@astron.nlmorgan.ericsson@lnu.se

45

46 IG 12: Internationalisering Beskrivning: IG 12 är en plattform för Småländska IT-företag för att öka förståelsen för import- och exportfrågor. Detta innefattar såväl förståelse för olika länders kulturella särdrag som frågor som rör marknadsmöjligheter, strategival samt etablering och utveckling av nya affärer på internationella marknader. Ledning: IG12 leds av lektor Hans Lundberg (entreprenörskap), Videum Science Park i Växjö, Kalmar Science Park och ALMI Företagspartner (se dock ”organiserande princip”, nästa sida) Syfte: IG 12 ska underlätta för småländska IT-företag att initiera och utveckla affärsutbyte med andra länder. Näringslivsrelevans: ALMI (2011): Flera av de större/mer etablerade småländska IT-företagen arbetar internationellt/globalt vilket ger en identitet inom branschen och för regionen. = Det finns starka lokala lokomotiv, men agerar de så inom klustret? Det saknas en sammanhållen miljö där IT-företag är lokaliserade (ev. undantag I11-området, Växjö). = Internationell konkurrens präglas allt mer av ’co-opetition’ mellan regionala kluster snarare än av ’competition’ mellan enskilda företag; Sveriges 5:e största (gryende) IT-kluster (vårt) konkurrerar inte på det viset i tillräcklig utsträckning.

47 IG 12: Internationalisering Organiserande princip Innehåll och inriktning i och agenda för IG12 ”ägs” av de IT-företag som vill engagera sig i internationaliseringsfrågor. En grundbult för grundarna av IG12 (Videum Science Park i Växjö, Kalmar Science Park ALMI Företagspartner) och därmed det kärnvärde ur vilket IG:t kom till och därmed ska växa ur. Co-opetition: Särintressen i samverkan Ovanstående princip innebär inte att Lnu/IEC är ”just another supplier” till det lokala näringslivet; ett universitets samhällsuppdrag är avsevärt vidare än så. Ett särskilt ansvar åvilar därför de företag som greppar initiativet i IG12 att praktisera genuin dialog för klustrets bästa vad gäller internationaliseringsfrågor. Nästa steg Vi välkomnar intresserade IKT-företag att delta i ett konstituerande möte för IG12 den 28 februari. Mötes syfte är att dra upp riktlinjer för vem som gör vad, hur vi ska arbeta inom IG12 samt diskutera behov, önskemål och inriktning.


Ladda ner ppt "IG 1: Information & Software System Quality Handlar om kvalitetsmanagement av information, informationssystem och programvara. Vi fokuserar på att förbättra."

Liknande presentationer


Google-annonser