Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källkritik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källkritik."— Presentationens avskrift:

1 Källkritik

2 Vad är källkritik? Källkritik som vetenskaplig metod går ut på att värdera en källas användbarhet och trovärdighet. Vär­deringen bygger på källkritiska frågor: Är källan vad den utger sig för att vara? Är den partisk? Är det en förstahandskälla, eller är uppgifterna i den beroende av någon annan källa? Hur lång tid har det gått mellan att händelserna som källan berättar om inträf­fade och att de nedtecknades?

3 Kriterier Dessa frågor täcker in de fyra kriterier som brukar kallas för Äkthetskriteriet (är den äkta?) Tendenskriteriet (är den objektiv?) Beroendekriteriet (förstahands- eller andrahandskälla) Samtidighetskriteriet (dagbok bättre än memoar)

4 Källors användbarhet Är alla källor användbara till allt?
En till synes oanvändbar källa vid ett tillfälle vara en bra källa vid ett annat.

5 Att tolka källor Tolkningsprocessen är en viktig del av källkritiken. Källmaterialet ska inte bara värderas utan även tolkas för att bidra till era kunskaper om det förflutna.

6 Begrepp • Objektiv • Förstahandskälla • Beroende • Tendens
• Tendenskriteriet • Tidskriteriet • Vinklad • Perspektiv • Syfte • Tolkning • Äkta


Ladda ner ppt "Källkritik."

Liknande presentationer


Google-annonser