Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-10-311 Detta är ett bildspel. Om du inte vill bläddra själv så låt tiden jobba för dig. Det kan dröja en handfull sekunder innan bläddringen börjar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-10-311 Detta är ett bildspel. Om du inte vill bläddra själv så låt tiden jobba för dig. Det kan dröja en handfull sekunder innan bläddringen börjar."— Presentationens avskrift:

1 2005-10-311 Detta är ett bildspel. Om du inte vill bläddra själv så låt tiden jobba för dig. Det kan dröja en handfull sekunder innan bläddringen börjar. Hav tålamod… Vill du bläddra själv så finns det pilar i nedre högra hörnet att klicka på.

2 2005-10-312 Brf. Hej medlemmar Så tar jag nya tag med informationen på vår TV-kanal. Detta efter en välbehövlig semester och därav kunde jag ej vara med på stämman i år. Fått rapporter om att ni gett mig fortsatt förtroende i ytterligare två år! När ni läser detta är evakueringsbodarna på väg bort eller redan borttagna vilket är ett tecken på att de flesta arbeten i lägenheterna är klara. forts

3 2005-10-313 De återstår dock en del kompletteringar för Kungsfiskaren i de sista lägenheterna. För styrelsen kommer det att återstå en hel del ytterligare arbeten innan projektet Stam- & badrumsrenoveringen kan läggas till handlingarna. Samtidigt har vi några projekt som kommer att påbörjas inom kort. Det kanske blir aktuellt med en Extra stämma framöver. Se mer om detta på kommande sidor. forts

4 2005-10-314 Snart är då Kungsfiskaren även klar i min lägenhet och jag kan konstatera att även jag har blivit drabbad under tiden då arbetena pågick. Vill inte påstå att allt har hänt mig av de incidenter som kan förekomma men det känns som ganska nära. I jämförelse med hur mitt badrum såg ut vid inflyttningen för några år sedan så är det ett lyft att beskåda resultatet av renoveringen. Bara att hoppas att det dröjer många år, både som boende och som ordförande, innan nästa badrumsrenovering!! forts

5 2005-10-315 Som vanligt kommer vi att ha några uppmaningar till våra medlemmar och dessa kommer både att framföras i GunillaBladet och på TV-informationen. Förhoppningen är att du som medlem följer dessa uppmaningar vilket underlättar både för Ulf och för styrelsen. Hälsningar Lasse Larsson Ordförande

6 2005-10-316 Nu har den kommit ut igen efter ett års uppehåll! Ett tack till Info-gruppen (Toni och Karin) som under renoveringen försåg er med aktuell information Ulf har fattat pennan igen och GunillaBladet kompletteras med informationen på vår interna TV- kanal! Utdelning/uppdatering kommer att ske regelbundet.

7 2005-10-317 Brf. Styrelsen har konstituerat sig enligt följande: Ordförande:Lars Y Larsson, ETV 27 v. Ordförande:Yvonne Christensson, ETV 29 Sekreterare:Anders Mild, ETV 17 Ledamot:Magnus Lindberg, ETV 23 Ledamot: Leif Bornestrand (HSB Stockholm) SuppleantJonas Ahlinder, ETV 17 Suppleant:Lars Berggren, ETV 23 Suppleant:Pär Markgren, (HSB Stockholm)

8 2005-10-318 Brf. Detta bildspel innehåller 19 sidor och det tar ca 8 minuter innan du är tillbaka till där du började att läsa I underkant på bilderna ser du när bildspelet senast blivit uppdaterat samt vilken sida du läser. Nästa uppdatering beräknas ske den 20 november

9 2005-10-319 Ekonomi En av de uppgifter som ingår i styrelsens arbete framöver är den ekonomiska uppföljningen av projektet. Just nu nyttjas byggkreditivet och det skall så småningom omsättas i ett lån. Eftersom styrelsen även här arbetar långsiktigt kommer det, då lånet ha placerats, upprättas en 5-årsbudget (se även Underhållsplan). Dessa vägleder styrelsen för framtida avgifter för medlemmarna. På nästkommande styrelsemöte kommer beslut tas om fullföljande av den aviserade höjningen av avgifterna.

10 2005-10-3110 MILJÖSTUGAN!!! Stämman tog beslut med stor majoritet att en bevakningskamera skall installeras i Miljöstugan! Styrelsen kommer ta det formella beslutet vid nästkommande styrelsemöte. Förhoppningsvis minimerar denna åtgärd insatserna från Ulf att hålla ”ordning” i Miljöstugan!

11 2005-10-3111 Styrelsen Styrelsen har sitt nästa möte den 24 november. Byggmöte Nästa Byggmöte sker den 15 november. Totalt 19 sidor ca 7 min lästid

12 2005-10-3112 Festlokalen Övernattningsrummet Efter att den fullgjort en väsentlig uppgift under renoveringen så finns det nu möjlighet att boka/hyra lokalen. Bokning sker hos Ulf.

13 2005-10-3113 Ny tvättstuga Rummet som ansluter till Miljöstugan är i det närmaste färdig. Det som saknas är utrustningen och styrelsen kommer att ta beslut på nästkommande styrelsemöte. Förhoppningsvis kommer den att stå helt klar tills i mitten av december.

14 2005-10-3114 PROJEKT Avsikten var att i samband med renoveringen genomföra ett par stycken underhållsarbeten men så blev inte fallet. Styrelsen kommer därför inom kort att starta förberedelserna för både de arbeten som ej utfördes men även för några projekt som står framför i Brf Gunilla. Takrenoveringen: Omläggning av ytskiktet samt tilläggsisolering under tak.

15 2005-10-3115 PROJEKT Portalerna: Skall renoveras. Vår konsult HSB Bostad kommunicerar med Stadsbyggnads- kontoret om vad som kan tillåtas göras. Nya Gårdar: Styrelsen har sedan tidigare tagit fram ett förslag på hur de nya framtida gårdarna kan komma att se ut. Under våren sker en utförligare presentation. Beslut om genomförande kan bli föremål för beslut på en (extra?) stämma.

16 2005-10-3116 PROJEKT Tvättstugorna: Styrelsen arbetar med två modeller. Den ena är att fräscha upp de gamla tvättstugorna och mangelrummet. Det andra är att bygga helt nya (en eller två) tvättstugor i befintliga utrymmen. Om styrelsen förordar det andra alternativet kommer det att bli föremål för beslut på (extra?) stämma Totalt 19 sidor ca 7 min lästid

17 2005-10-3117 Underhållsplan Styrelsen har som arbetsredskap en Underhållsplan, som uppdateras vart femte år, vilket förutom att den speglar de åtgärder vår fastighet behöver också ger en budget avseende kostnaderna för åtgärderna. Då förra inventeringen skedde år 1999 kommer styrelsen nu att uppdatera Underhållsplanen vilket då ligger till grund för vårens budgetarbete.

18 2005-10-3118 Bastun Det blev nog inte så många som nyttjade bastun under renoveringen dels för att det fanns större delen av tiden en toa/duschbod utanför port 11 och för att merparten därefter var helt evakuerade. Dock fick jag nöjet, i avsaknad av både vatten och avlopp i min lägenhet, under ett antal dagar vandra över till bastun både för att äta frukost och för det hygieniska. Bokningslistorna är återigen uppsatta!

19 2005-10-3119 Dela P-plats Engelsk Trädgård HB, som är en av våra hyresgäster, är intresserad av att dela P-plats med någon av föreningens medlemmar! Du som kan tänka dig att upplåta din P-plats på vardagar till dessa kontakta ordförande.

20 2005-10-3120 Brf. Mail till ordförande: lars.y.larsson@telia.com Felanmälan görs till vicevärden/fastighetsskötaren (brevlåda vid uppg 21). I akuta situationer (=fel som inte kan vänta till fastighetsskötarens ordinarie arbetstider) kontaktas i följande ordning: 1. Föreningens jourtelefonTel 36 74 45 2. Ordförande LasseTel 0708-34 17 40 3. SOS Alarmering Tel 22 02 20


Ladda ner ppt "2005-10-311 Detta är ett bildspel. Om du inte vill bläddra själv så låt tiden jobba för dig. Det kan dröja en handfull sekunder innan bläddringen börjar."

Liknande presentationer


Google-annonser