Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fria lätta kedjor i serum ur en klinikers perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fria lätta kedjor i serum ur en klinikers perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Fria lätta kedjor i serum ur en klinikers perspektiv
Borås 10 maj 2007 Ulf-Henrik Mellqvist Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Borås lasarett

2 Lämpliga patientgrupper
Icke seccernerande myelom (Plasmocytom) Bence-Jones myelom med njursvikt AL amyloidos MGUS

3 Free light chain production by plasma cells
Kappa Lambda

4 Serum free light chain immunoassay
exposed surface Kappa exposed surface hidden surface antibody target heavy chain Lambda light chain

5 Renal Metabolism of FLC
FLC - monomer 25 kDa dimer 50 kDa Renal metabolism results in sFLC half-life of 2-6 hours This is in contrast to intact immunoglobulins which have half-lives of 5-21 days Glomerulus 40-60 kDa pores 10-30g/day reabsorption FLC 3-5 mg/day entering urine urine

6 Serum and urine FLC in a hypothetical patient
50,000 50,000 5,000 5,000 500 Urine FLC (mg/L) Serum FLC (mg/L) 2,000 250 1,000 100 NR serum NR urine 1 1 6 12 18 24 Time (months)

7 Lämpliga patientgrupper
Icke seccernerande myelom Bence-Jones myelom med njursvikt AL amyloidos MGUS

8 Icke seccernernade myelom
Saknar M-komponent påvisad med sedvanlig elforesteknik Upptäcks ofta först vid anvancerad skelettsjukdom Utgör upp till 5 % av samtliga myelom

9 Patientfall 1 Kvinna född 51 Sjukskriven pga värkproblematik
Tilltagande ryggvärk Dubbelseende ledde till utredning med bla MR Skallbasnära tumör påvisad MR thorakal-ländrygg visade multipla destruktioner S+U-elfores visar ingen M-komponent Benmärgsundersökning visar myelombild

10 Patientfall 1 Kvinna född 51 Sjukskriven pga värkproblematik
Tilltagande ryggvärk Dubbelseende ledde till utredning med bla MR Skallbasnära tumör påvisad MR thorakal-ländrygg visade multipla destruktioner S+U-elfores visar ingen M-komponent Benmärgsundersökning visar myelombild Fria lätta kedjor visar patologisk kvot (15)

11 Patientfall 1 forts Pat har erhållit lokal strålbehandling mot skallbasen Systemisk beh har inletts med sikte på autolog stamcellstransplantation Vi kan monitorera med hjälp av FLC

12 Non secreting myeloma Drayson MT et al. Blood 2001; 97: 9:

13 Lämpliga patientgrupper
Icke seccernerande myelom Bence-Jones myelom med njursvikt AL amyloidos MGUS

14 Patientfall 2 Man född 39 Ryggvärk, bence-jonesproteinuri
Utvecklar raskt dialyskrävande njursvikt Påbörjar MP-kurer Monitoreras med FLC Stabil kvot, platåfas

15 Light Chain Multiple Myeloma (LCMM)
Bradwell AR. et al. Lancet 2003; 361:

16 Lämpliga patientgrupper
Icke seccernerande myelom Bence-Jones myelom med njursvikt AL amyloidos MGUS

17 AL Amyloidos Incidens 8/miljon invånare Medianålder 65-70 år
PV 20/miljon ET 15/miljon MF 3/miljon Medianålder år Medianöverlevnad obehandlad: alla mån hjärtamyloidos mån

18 Klinisk misstanke vid:
Proteinuri Restriktiv kardiomyopati Polyneuropati Oförklarad hepatomegali

19 Diagnos S+U-elfores Fettvävsbiopsi (pos 70-80%)
Benmärgsbiopsi (pos 50%) Rektalbiopsi Biopsi från drabbat organ lätta kedjor i serum (FLC) Pos 90%

20 FLC och AL Amyloidos Diagnostiskt hjälpmedel God prognostisk markör
Underlättar utvärdering av given behandling

21 Probability of survival
Serum FLC suppressed by > 50% but by < 50% No FLC suppression Probability of survival Lachmann HJ et al. Brit. J. Haemat 2003; 122 :78-84

22 Behandling MP-kurer Högdos kortison VAD Alkeran iv ”Nya myelomdroger”
Autolog stamcellstransplantation Organtransplantation

23 Utredning UCG Cr-EDTA Spirometri Elforeser + FLC Benmärgsaspiration
Njur-och levervärden Ev neurologkonsult G-I-anamnes ev skopi Koagulationsstatus

24 Patientfall 3 Pat med essentiell trombocytemi
I slutet av 90-talet utredd för proteinuri Njurbiopsi visade AL amyloidos Genomgick autolog stamcellstransplantation 2000

25 Patientfall 3 Pat med essentiell trombocytemi
I slutet av 90-talet utredd för proteinuri Njurbiopsi visade AL amyloidos Genomgick autolog stamcellstransplantation 2000 Minskad proteinuri – bra svar?

26 Patientfall 3 Pat med essentiell trombocytemi
I slutet av 90-talet utredd för proteinuri Njurbiopsi visade AL amyloidos Genomgick autolog stamcellstransplantation 2000 Minskad proteinuri – bra svar? Nu svängande proteinuri

27 Patientfall 3 Pat med essentiell trombocytemi
I slutet av 90-talet utredd för proteinuri Njurbiopsi visade AL amyloidos Genomgick autolog stamcellstransplantation 2000 Minskad proteinuri – bra svar? Nu svängande proteinuri Dags för ny behandling?

28 Patientfall 3 Pat med essentiell trombocytemi
I slutet av 90-talet utredd för proteinuri Njurbiopsi visade AL amyloidos Genomgick autolog stamcellstransplantation 2000 Minskad proteinuri – bra svar? Nu svängande proteinuri Dags för ny behandling? Beslut – avvakta då patienten har en normal FLC-kvot

29 Autolog stamcelltransplantation för AL Amyloidos erfarenhet från Sahlgrenska
16 patienter transplanterade Melfalandos mg/m2 Resultat 8 PR 2 MR 4 NR 2 NE Ingen allvarlig toxicitet

30 Lämpliga patientgrupper
Icke seccernerande myelom Plasmocytom Bence-Jones myelom med njursvikt AL amyloidos MGUS

31 MGUS Enbart M-komponent, normal skelettröntgen och normal benmärgsbild
Incidensen hög (upp till 10 % bland 80-åriga Göteborgare) Risken att utveckla myelom är kring 1 % per år Risken varierar dock med en faktor 30 Vilka patienter skall vi följa?

32 MGUS Rajkumar SV et al. Blood 2005;106: 812-817

33 MGUS Rajkumar SV et al. Blood 2005;106:

34 Patientfall 4 Kvinna 54 år gammal
M-komponent typ IgA 17 g/l upptäckt 2005 Benmärgsundersökning och skelettröntgen ua FLC visar patologisk kvot Patienten följes 2 ggr/år

35 Konklusioner Fria lätta kedjor i serum är ett användbart
komplement till sedvanlig elforesundersökning vid flera fall av plasmacellsdyskrasi såsom: Icke seccernerande myelom Plasmocytom Bence-Jones myelom med njursvikt AL amyloidos MGUS

36 Möjliga användningsområden
För bättre remissionsbedömning (stringent CR)

37 Möjliga användningsområden
För bättre remissionsbedömning (stringent CR) För snabbare behandlingsutvärdering

38 Monitoring Intact Immunoglobulin Multiple Myeloma
Pratt G. et al. Leuk & Lymph 2006; 47: 21-28

39 Möjliga användningsområden
För bättre remissionsbedömning (stringent CR) För snabbare behandlingsutvärdering Som ersättning för u-elfores i vissa fall


Ladda ner ppt "Fria lätta kedjor i serum ur en klinikers perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser