Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fria lätta kedjor i serum ur en klinikers perspektiv Borås 10 maj 2007 Ulf-Henrik Mellqvist Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Borås lasarett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fria lätta kedjor i serum ur en klinikers perspektiv Borås 10 maj 2007 Ulf-Henrik Mellqvist Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Borås lasarett."— Presentationens avskrift:

1 Fria lätta kedjor i serum ur en klinikers perspektiv Borås 10 maj 2007 Ulf-Henrik Mellqvist Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Borås lasarett

2 Lämpliga patientgrupper Icke seccernerande myelom (Plasmocytom) Bence-Jones myelom med njursvikt AL amyloidos MGUS

3 Free light chain production by plasma cells KappaLambda

4 exposed surface hidden surface light chain heavy chain antibody target exposed surface Lambda Kappa Serum free light chain immunoassay

5 Glomerulus 40-60 kDa pores 10-30g/day reabsorption FLC - monomer 25 kDa dimer 50 kDa urine FLC 3-5 mg/day entering urine Renal metabolism results in sFLC half-life of 2-6 hours This is in contrast to intact immunoglobulins which have half-lives of 5-21 days Renal Metabolism of FLC

6 Urine FLC (mg/L) 50,000 5,000 2,000 1,000 1 1 06121824 Time (months) Serum FLC (mg/L) 50,000 5,000 500 250 100 NR serum NR urine Serum and urine FLC in a hypothetical patient

7 Lämpliga patientgrupper Icke seccernerande myelom Bence-Jones myelom med njursvikt AL amyloidos MGUS

8 Icke seccernernade myelom Saknar M-komponent påvisad med sedvanlig elforesteknik Upptäcks ofta först vid anvancerad skelettsjukdom Utgör upp till 5 % av samtliga myelom

9 Patientfall 1 Kvinna född 51 Sjukskriven pga värkproblematik Tilltagande ryggvärk Dubbelseende ledde till utredning med bla MR Skallbasnära tumör påvisad MR thorakal-ländrygg visade multipla destruktioner S+U-elfores visar ingen M-komponent Benmärgsundersökning visar myelombild

10 Patientfall 1 Kvinna född 51 Sjukskriven pga värkproblematik Tilltagande ryggvärk Dubbelseende ledde till utredning med bla MR Skallbasnära tumör påvisad MR thorakal-ländrygg visade multipla destruktioner S+U-elfores visar ingen M-komponent Benmärgsundersökning visar myelombild Fria lätta kedjor visar patologisk kvot (15)

11 Patientfall 1 forts Pat har erhållit lokal strålbehandling mot skallbasen Systemisk beh har inletts med sikte på autolog stamcellstransplantation Vi kan monitorera med hjälp av FLC

12 Drayson MT et al. Blood 2001; 97: 9:2900-2902 Non secreting myeloma

13 Lämpliga patientgrupper Icke seccernerande myelom Bence-Jones myelom med njursvikt AL amyloidos MGUS

14 Patientfall 2 Man född 39 Ryggvärk, bence-jonesproteinuri Utvecklar raskt dialyskrävande njursvikt Påbörjar MP-kurer Monitoreras med FLC Stabil kvot, platåfas

15 Bradwell AR. et al. Lancet 2003; 361: 489 - 491 Light Chain Multiple Myeloma (LCMM)

16 Lämpliga patientgrupper Icke seccernerande myelom Bence-Jones myelom med njursvikt AL amyloidos MGUS

17 AL Amyloidos Incidens 8/miljon invånare PV 20/miljonET 15/miljonMF 3/miljon Medianålder 65-70 år Medianöverlevnad obehandlad: alla- 12 mån hjärtamyloidos- 6 mån

18 Klinisk misstanke vid: Proteinuri Restriktiv kardiomyopati Polyneuropati Oförklarad hepatomegali

19 Diagnos S+U-elfores Fettvävsbiopsi (pos 70-80%) Benmärgsbiopsi (pos 50%) Rektalbiopsi Biopsi från drabbat organ lätta kedjor i serum (FLC) Pos 90%

20 FLC och AL Amyloidos Diagnostiskt hjälpmedel God prognostisk markör Underlättar utvärdering av given behandling

21 Probability of survival Serum FLC suppressed by > 50% Serum FLC suppressed but by < 50% No FLC suppression Lachmann HJ et al. Brit. J. Haemat 2003; 122 :78-84

22 Behandling MP-kurer Högdos kortison VAD Alkeran iv ”Nya myelomdroger” Autolog stamcellstransplantation Organtransplantation

23 Utredning UCG Cr-EDTA Spirometri Elforeser + FLC Benmärgsaspiration Njur-och levervärden Ev neurologkonsult G-I-anamnes ev skopi Koagulationsstatus

24 Patientfall 3 Pat med essentiell trombocytemi I slutet av 90-talet utredd för proteinuri Njurbiopsi visade AL amyloidos Genomgick autolog stamcellstransplantation 2000

25 Patientfall 3 Pat med essentiell trombocytemi I slutet av 90-talet utredd för proteinuri Njurbiopsi visade AL amyloidos Genomgick autolog stamcellstransplantation 2000 Minskad proteinuri – bra svar?

26 Patientfall 3 Pat med essentiell trombocytemi I slutet av 90-talet utredd för proteinuri Njurbiopsi visade AL amyloidos Genomgick autolog stamcellstransplantation 2000 Minskad proteinuri – bra svar? Nu svängande proteinuri

27 Patientfall 3 Pat med essentiell trombocytemi I slutet av 90-talet utredd för proteinuri Njurbiopsi visade AL amyloidos Genomgick autolog stamcellstransplantation 2000 Minskad proteinuri – bra svar? Nu svängande proteinuri Dags för ny behandling?

28 Patientfall 3 Pat med essentiell trombocytemi I slutet av 90-talet utredd för proteinuri Njurbiopsi visade AL amyloidos Genomgick autolog stamcellstransplantation 2000 Minskad proteinuri – bra svar? Nu svängande proteinuri Dags för ny behandling? Beslut – avvakta då patienten har en normal FLC-kvot

29 16 patienter transplanterade Melfalandos 40-200mg/m 2 Resultat8 PR 2 MR 4 NR 2 NE Ingen allvarlig toxicitet Autolog stamcelltransplantation för AL Amyloidos erfarenhet från Sahlgrenska

30 Lämpliga patientgrupper Icke seccernerande myelom Plasmocytom Bence-Jones myelom med njursvikt AL amyloidos MGUS

31 Enbart M-komponent, normal skelettröntgen och normal benmärgsbild Incidensen hög (upp till 10 % bland 80-åriga Göteborgare) Risken att utveckla myelom är kring 1 % per år Risken varierar dock med en faktor 30 Vilka patienter skall vi följa?

32 Rajkumar SV et al. Blood 2005;106: 812-817 MGUS Rajkumar SV et al. Blood 2005;106: 812-817

33 MGUS Rajkumar SV et al. Blood 2005;106: 812-817

34 Patientfall 4 Kvinna 54 år gammal M-komponent typ IgA 17 g/l upptäckt 2005 Benmärgsundersökning och skelettröntgen ua FLC visar patologisk kvot Patienten följes 2 ggr/år

35 Konklusioner Fria lätta kedjor i serum är ett användbart komplement till sedvanlig elforesundersökning vid flera fall av plasmacellsdyskrasi såsom: Icke seccernerande myelom Plasmocytom Bence-Jones myelom med njursvikt AL amyloidos MGUS

36 Möjliga användningsområden För bättre remissionsbedömning (stringent CR)

37 Möjliga användningsområden För bättre remissionsbedömning (stringent CR) För snabbare behandlingsutvärdering

38 Monitoring Intact Immunoglobulin Multiple Myeloma Pratt G. et al. Leuk & Lymph 2006; 47: 21-28

39 Möjliga användningsområden För bättre remissionsbedömning (stringent CR) För snabbare behandlingsutvärdering Som ersättning för u-elfores i vissa fall


Ladda ner ppt "Fria lätta kedjor i serum ur en klinikers perspektiv Borås 10 maj 2007 Ulf-Henrik Mellqvist Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Borås lasarett."

Liknande presentationer


Google-annonser