Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist1 Vad är en kamphund? Hund som tränats att slåss och användes i hundkamper. Inaktuellt för oss! Används, med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist1 Vad är en kamphund? Hund som tränats att slåss och användes i hundkamper. Inaktuellt för oss! Används, med."— Presentationens avskrift:

1 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist1 Vad är en kamphund? Hund som tränats att slåss och användes i hundkamper. Inaktuellt för oss! Används, med förkärlek av media, som ett negativt begrepp, Skall ett närliggande utryck användas bör det vara ”kamphundsras”. Förfäder: forna tiders Bull & Terrier Dogs. Raser som berör SvTek: - American Staffordshire Terrier - Staffordshire Bullterrier - Bullterrier I bakgrunden figurerar alltid Pitbull, som ett begrepp. APBT som ras g.k. redan 1897 i UKC, dock ej i AKC som är partner till FCI. I USA bland Top 10 i 44 stater! Dvs. endast ett fåtal används av kriminella i tvivelaktiga syften.

2 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist2 - Mycket gamla anor med sina liv utanför löpsedlarnas textrader tills i början av 1980-talet. - Då kablades en mycket spektakulär hemvideo ut i USA, ”nationwide”. Vad som sades vara en ”pitbull”, attackerandes en Animal Control Officer som försökt fånga in hunden. Det var mycket nära att han mist livet i denna attack. Hunden var en amstaff vid namn Benjamin, som tränats till attackhund, (~ liktydigt med våra hangarhundar). Benjamin hade lyckats gräva sig ut och katastrofen var ett faktum. - Det som nu hände var att varenda knarklangare som såg detta tänkte: - En så´n hund vill jag ha! Detta blev inledningen till den svartaste epoken hittills för rasen. Den fick snabbt oerhörd popularitet bland detta klientel och kom att användas mot poliser för att fördröja drograider o.s.v.

3 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist3 Registreringsstatistik SKK 2011 2010 Antal Procent 15 (14) Staffordshire Bull Terrier 758 797 - 39 - 4,9 28 (35) American Staffordshire Terrier 529 494 + 35 + 7,1 147(132) Bullterrier ** 26,5% 73 94 - 21 -22,3 161(151) Miniature Bullterrier 61 68 - 7 -10,3  ** Terriergruppen 3 5 350 5 905 - 555 - 9,4  Totalt 317 raser 53 908 57 900 - 3 992 - 6,9 _____________________________________________ Reg. Hos JV 67 791 varav amstaff 846 Ägarfördelning JV (procent kvinnor) * < mitten sept.2010 Staff 63 Amstaff 54 Bulle 74

4 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist4 Mediebevakningen Dagligen. Söker på begrepp som “kamphund” och “pitbull” och däri förment ingående raser, samt “farliga hundar”. Antal artiklar i svenskspråkiga medier 2011: 610 dvs. ~ 12 per vecka. ( 2010: 1 005) dvs. reduktion med 39% Samtliga bemötta, även om ibland i grupp då t.ex. ett fyrtiotal går ut med något publicerat av TT. Ex. - När TT gick ut med en händelse från andra sidan klotet, 13/9, rörande en olycka med en pitbull/mastiffblandning och föreslagen lagstiftning i del- staten Victoria, presenterades den i 39 källor! - När den 21/9 TT går ut med infon ”Husdjur skadar tusentals svenskar” ”......Men det är inte kamphundar som står för flest besök, som man kanske skulle kunna tro, utan vanliga familjehundar. Oftast är det barn som drabbas när hunden säger ifrån i en trängd situation, säger Anders Tennlind, statistiker på Socialstyrelsen.....". Intresserade den nyheten endast 5 källor i Sverige och 2 i Finland!

5 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist5 28/2 2012 Gymnastikstjärna i USA svårt biten. 28 källor. Handlade inte ens om ”kamphundar” 26/3: Fakta Bett & Hundar. 28 källor 2/4: Räddade kamphundar avlivas. Filippinerna. 36 källor.  185

6 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist6

7 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist7 Situationen i Danmark 2010-07-01 trädde ett rasförbud i kraft. 13 raser och blandningar av dessa ingående. Endast två har bakgrund i Bull & Terrier Dogs. Resterande är per definition jakt-, vakt-, o herdehundar. Polisens godtyckliga agerande, med beslagtagning av hundar, baserat på utseende och så gott som omöjligt för ägare att överklaga, innan det är för sent, upprör och protesteras kraftigt mot av t.ex. Fairdog.dk. Följ med fördel Dansk Terrier Klubs Bull Image Gruppe (BIG). http://bull-image-gruppen.dk/) 11 raser finns på en bevakningslista för revidering 2013: Anatolisk herdehund; Bullmastiff; Cane Corso Italiano; Caofila de Sao Miguel Dogo Canario; Iberisk dogg; Maremma; Mastino Espanol; Polski Owczarek podhalanski; Rottweiler; Staffordshire Bullterrier

8 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist8 Den ena är en blandning Labrador/Rottweiler, dvs. tillåten Den andra mellan Labrador och Pitbull, dvs. otillåten Vilken är vilken? En är labrador och tillåten. Den andra är en Kangal, otillåten Vilken är vilken? En är Schäfer och tillåten Den andra en blandning Kangal/Schäfer, otillåten Vilken är vilken?

9 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist9 Den ena är en Staffordshire Bullterrier, tillåten. Den andra är en American Bulldog/Labrador. Vilken är vilken? Den ena är en ”Irish Blue Staff”, dvs. tillåten Den andra är en Amsatff, dvs. otillåten. Vilken är vilken? Tysk korthårig hönsehund, tillåten. Den andra en blandning Pointer/Pitbull. Vilken är vilken?

10 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist10 En är en blandning staffe/engelsk bulldog, dvs. tillåten. Den andra en American Bulldog, dvs. otillåten. Vilken är vilken?

11 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist11 Situationen i Norge Sedan 2003 råder rasförbud gällande 6 raser. - APBT - Amstaff - Fila Brasiliera - Tosa Inu - Dogo Argentino - Sarloos (tjeckisk varghund) NKK säger: ” Det finnes per i dag ikke noen liste over raser som overvåkes. NKK jobber med å få til en revurdering av hundeloven, da vi er imot forbud mot spesifikke raser, og heldigvis ser det ut som en revurdering av loven kan komme til å skje innen rimelig tid. NKK hadde i vår et møte med Arbeiderpartiet og FrP, og skal senere i år møte både Høyre og Senterpartiet for å diskutere saken.”

12 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist12 Situationen i Norge forts. Jag har sufflerat Norsk Terrier Klubb, med en hel del uppgifter från mina kontakter med media, polis och politiker. Vid den kontakt de hade följande därpå, och för vilken de sökte informationen, förde NKK talan, NTK fick endast deltaga lyssnande. Ännu ingen förändring av gällande lagstiftning.

13 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist13 Situationen i Finland Vid samtal 2011-10-11, med finska kennelklubben bekräftades att det inte finns någon förbudslagstiftning. Media hanterar dock problematiken på ett likartat, vinklat sätt som i Sverige. Dock i mindre skala.

14 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist14 Situationen i Storbritannien, exkl. Skottland En motion ”Dog Control Bill” har inlämnats till Överhuset 2011-03-04 och där godkänts 2011-10-26. Där begärs att en ”Dog Control Act 2010” (gäller England och Wales) skall ersätta följande nu gällande bestämmelser: * the Dogs Act 1871 * the Dangerous Dogs Act 1989 * the Dangerous Dogs Act 1991 här förbjuds: Pitbull Terrier; Japanese Tosa; Dogo Argentino; Fila Brasileiro * the Dangerous Dogs (Amendment) Act 1997. Viktigt att notera är att i GB, klassificeras farliga hundar genom ”typ” och inte ras = att bedömningen huruvida en hund är farlig, och därmed förbjuden, beror på bedömning av dess fysiska särdrag och om de matchar beskrivningen av förbjuden typ. Detta avgörs av domstol.

15 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist15 Situationen i Storbritannien forts. The Dog Control Bill (#267) lägger i stället vikten på hundägaransvaret och ”blame the deed not the breed” (or type). Härigenom skulle den stora negativa påverkan på hundar som anses vara av en särskild typ falla bort! Nu skall den igenom Underhuset, där den passerat andra steget av fem. (2012-03-30). Därefter betänkande, en tredje genomgång och ”Royal Assent” (bifall). I Skottland trädde en motsvarande lag, dvs. ”deed not breed” i kraft 2011-02-26.

16 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist16 Situationen i Tyskland Efter samtal med VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen) framkom att lagstiftningen sköts av de 16 delstaterna (Bundesländer) Övergripande råder förbud att importera och avla på våra s.k. Bull & Terrier Dogs. Som turist finns inga begränsningar i < 3 månaders vistelse. Nedan följer exempel från 9 av de 16 delstaterna: Baden-Würtemberg: Avel får ske efter genomgången mentaltest. Bayern: Innehav endast efter godkännande. Avel är förbjuden, förutom på Minibulle. Bullterrier får avlas på med innehav av ett ”negativgodkännande”.

17 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist17 Situationen i Tyskland, forts. Berlin: Staffen inte med på förbudslistan, vilken är på väg bort. 2010 visade sig 46% av 660 attacker ha utförts av Schäfer + blandrashundar. 3,9% av hundar på förbudslistan. Brandenburg: Generellt avelsförbud, förutom på minibulle. Hessen: SPD jobbar i delstatsparlamentet på att få en lagändring till stånd, innebärande att ansvar för hund, oaktat ras skall ligga på ägaren. Niedersachsen: 11-05-26 Ingen generell BSL. Man anmodar övriga 15 stater att följa deras exempel. ”Farliga hundar” utgår från individuell nivå. Sak samma med ägare. Nordrhein/Westfalen: Avel förbjuden, förutom på minibulle. Övriga kan endast skaffas hos Djurskyddet.

18 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist18 Situationen i Tyskland, forts. Rheinland/Pfalz: En lag från 2004-12-22, listar ”farliga hundar”. En petition inlämnad till delstatens ombudsman, där man anhåller om annullation av listan. 2001 < 2011 registrerades 5 310 fall av bitskador. 4,52% utförda av listade hundar. Thüringen: Förbud av hund av pitbulltyp, amstaff, staff, bulle och korsningar med någon av dessa inblandade. Schäfer och schäferblandningar står för > 20% av bitskadorna, trots att dessa hundar står för mindre än 10% av registreringarna.

19 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist19 Situationen i Frankrike Enligt SCC (La Société Centrale Canine) gäller i sammandrag: Lag # 99-5; 99-01-06 för skydd av djur mot farliga och kringirrande djur. Lag # 2008-582 08-06-20 förstärker åtalsåtgärder för skydd av människor gentemot farliga hundar. Den innehåller: * Införande av licens för innehav av hundar med ålder > 8 mån. baserat på ägares lämplighet. * Krav på uppförandebedömning av hundar mellan 8 – 12 mån, tillhörande kategoriserade raser. 1) ”Attackhundar” Blandningar som till sin byggnad kan innefattas i raserna Amstaff; Mastiffer (Boerbulls), Tosa. 2) ”Vakt- och försvarshundar”(med stamtavla) Amstaff, Tosa, Rottweiler, samt blandningar som kan kopplas till Rottweilern. OBS! Staffen är inte inräknad i dessa två kategorier.

20 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist20 Situationen i Frankrike, forts. De som inte får ha hundar av kat. 1 och/eller 2, är: * Personer < 18 års ålder. * Personer under förmyndarskap. * Personer dömda för kriminella handlingar. * Personer som tidigare fått sitt tillstånd indraget pga. inträffad incident. (APBT är förbjuden sedan 1999-01-06. Hundar födda dessförinnan skall vara steriliserade.)

21 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist21 Begränsningar i Sverige. Hyresrättsboende Vissa fastighetsbolag har begränsningar vad gäller hyresgästernas hundinnehav. Några har gått efter raser angivna i SKK:s s.k. kamphunds- lexikon. Andra går efter hur specifik individ fungerar. (SKK har dragit tillbaks sitt lexikon för revidering, efter påpekande, då det ”missbrukades” av vissa fastighetsbolag.) - Har redan tidigare kontaktat: - Hyresnämndens, i Stockholm, ordförande - Fastighetsägarnas chefsjurist - Hyresgästföreningens ombudsman - Politiskt sakkunnig på Socialdepartementet Följande på seminarie i Almedalen, arrangerat av Djurskyddet, med deltagande av bl.a. statssekreterare Ulf Perbo Socialdepartementet, har jag kontaktat honom, med ett positivt svar som resultat.

22 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist22 Begränsningar i Sverige, forts. Folkpartisterna Sundin o Källkvist driver med sin ”rapport om farliga hundar” frågor om förbud, som senare mildrats till licenskrav. En motion var uppe på FP:s landsmöte, V-1041 men bifölls inte. Argumentationen bygger delvis på rena falsarier och skrämselpropaganda. De har gjort antalet anmälningar, med hund inblandad, till attacker och påstår att det sker ”10 om dan året runt!” Merritt Cliftons, redaktör Animal People, undersökning gäller 2 695 fall under 27 år. Det gör 100 per år! I ett land med 300 milj. människor och 79 milj. hundar, en helt annan demografi än vår och 49 milj. som lever under fattigdomsgränsen. Besök på sjukhusens akutmottagningar, i USA, som kan kopplas till hundattacker = 0,03%

23 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist23 Polisens hantering av anmälningar där hund varit inblandad (Tillsynslagen 2007:1150 finns att tillgripa) Skrivelse till landets samtliga 21 PM, 2011-03-03 Så här ser det ut efter mina kontakter: Antal kontaktade polismyndigheter:21 Svar inkomna, efter påminnelser, från:15, varav flera har svarat att de inte kan svara, pga den stora arbetsinsats de skulle behöva lägga ner för en genomgång. På min motfråga, vad de har svarat TV4, varierar det, från att jag fått cc på mailsvar, till att man sagt sig ha svarat i "runda slängar" (mitt uttryck) över telefon. Dvs. mycket varierande kvalitet på svaren, de givit TV4, och även mig. Trots detta presenterar Ekdal och hans team ihopsnickrade siffror, som om vore det statistiskt belagt!

24 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist24 Konklusion: Ingen av dem jag pratat med menar, och inget ur de uppgifter jag fått, pekar på att kamphundsraserna förekommer oftare än andra raser i anmälningar till polisen. Ur detaljerade uppgifter från Gävleborgs PM framgår att "våra" raser endast är inblandade i 2,4% av anmälningarna. "Inget belägg för att vissa raser förekommer mer än andra", skriver PM i Västernorrland. För framtiden vore det önskvärt, anser jag, att RPS tog en funderare på om man inte bör kräva att alla anmälningar där hund är inblandad, klart anger vilken ras det handlar om. I samband med att anmälningarna skall digitaliseras, torde ju detta då förenkla vid sökande av uppgifter på rikstäckande nivå. (Istället för att det som nu är en minst sagt varierande kvalitet på uppgifterna.) Kanske det borde ligga på SKK att ta upp detta med RPS, vid deras kontakter. Vad anser ni? Alla hundägare har krav på sig att registrera sin(a) hund(ar) hos Jordbruksverket, och se till att de är märkta med chip eller tatuering. (vilken ras de anger vid registrering konrolleras dock inte) Finns då ingen sådan vid eventuell anmälan, kan ägaren lagföras, och hunden måste anses vara av blandras. Önskemål om förbättringar av polisens förande av statistik, skulle kunna förhindra tyckande och vinklad information från media och journalister. Frågan om förbättringsförslag har jag ställt skriftligen till Djurpolisen i Sthlm, Håkan Andersson, grpch..

25 2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist25 Kamphundsbegreppet Följande ordalydelse använder jag frekvent i mina kontakter med media: När uttryck som kamphund används, finns hos allmänheten rädslan för hundar grundat på deras utseende. Det ligger nära till hands för media att väcka uppmärksamhet genom att utnyttja den rädslan och resultatet blir att den förstärks, sprider sig och byggs på. I historiken gällande hundar av bull and terrier-typ framgår det att samtliga hundraser inom denna rastyp aldrig har avlats för aggressivitet! För 100 år sedan var det trollen, sedan var det vargen, schäfern, dobermann och nu är det ”kamphunden” som får symbolisera människans skräck och inneboende behov av att uppfinna monster. Den enda kamp seriösa ägares s.k. ”kamphundar” utkämpar är den mot fördomar! TACK för ordet!


Ladda ner ppt "2012-04-18Info om 2011 - Thorleif Wallqvist1 Vad är en kamphund? Hund som tränats att slåss och användes i hundkamper. Inaktuellt för oss! Används, med."

Liknande presentationer


Google-annonser