Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Info om Thorleif Wallqvist

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Info om Thorleif Wallqvist"— Presentationens avskrift:

1 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Vad är en kamphund? Hund som tränats att slåss och användes i hundkamper. Inaktuellt för oss! Används, med förkärlek av media, som ett negativt begrepp, Skall ett närliggande utryck användas bör det vara ”kamphundsras”. Förfäder: forna tiders Bull & Terrier Dogs. Raser som berör SvTek: American Staffordshire Terrier - Staffordshire Bullterrier - Bullterrier I bakgrunden figurerar alltid Pitbull, som ett begrepp. APBT som ras g.k. redan 1897 i UKC, dock ej i AKC som är partner till FCI. I USA bland Top 10 i 44 stater! Dvs. endast ett fåtal används av kriminella i tvivelaktiga syften. Info om Thorleif Wallqvist

2 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
- Mycket gamla anor med sina liv utanför löpsedlarnas textrader tills i början av 1980-talet. - Då kablades en mycket spektakulär hemvideo ut i USA, ”nationwide”. Vad som sades vara en ”pitbull”, attackerandes en Animal Control Officer som försökt fånga in hunden. Det var mycket nära att han mist livet i denna attack. Hunden var en amstaff vid namn Benjamin, som tränats till attackhund, (~ liktydigt med våra hangarhundar). Benjamin hade lyckats gräva sig ut och katastrofen var ett faktum. - Det som nu hände var att varenda knarklangare som såg detta tänkte: En så´n hund vill jag ha! Detta blev inledningen till den svartaste epoken hittills för rasen. Den fick snabbt oerhörd popularitet bland detta klientel och kom att användas mot poliser för att fördröja drograider o.s.v. Info om Thorleif Wallqvist

3 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Registreringsstatistik SKK Antal Procent 15 (14) Staffordshire Bull Terrier ,9 28 (35) American Staffordshire Terrier ,1 147(132) Bullterrier ** 26,5% ,3 161(151) Miniature Bullterrier ,3  ** Terriergruppen ,4  Totalt 317 raser , _____________________________________________ Reg. Hos JV varav amstaff 846 Ägarfördelning JV (procent kvinnor) * < mitten sept.2010 Staff Amstaff Bulle Info om Thorleif Wallqvist

4 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Mediebevakningen Dagligen. Söker på begrepp som “kamphund” och “pitbull” och däri förment ingående raser, samt “farliga hundar”. Antal artiklar i svenskspråkiga medier 2011: 610 dvs. ~ 12 per vecka. ( 2010: 1 005) dvs. reduktion med 39% Samtliga bemötta, även om ibland i grupp då t.ex. ett fyrtiotal går ut med något publicerat av TT. Ex När TT gick ut med en händelse från andra sidan klotet, 13/9, rörande en olycka med en pitbull/mastiffblandning och föreslagen lagstiftning i del staten Victoria, presenterades den i 39 källor! När den 21/9 TT går ut med infon ”Husdjur skadar tusentals svenskar” ”......Men det är inte kamphundar som står för flest besök, som man kanske skulle kunna tro, utan vanliga familjehundar. Oftast är det barn som drabbas när hunden säger ifrån i en trängd situation, säger Anders Tennlind, statistiker på Socialstyrelsen....." Intresserade den nyheten endast 5 källor i Sverige och 2 i Finland! MEDIAS MAKT! Info om Thorleif Wallqvist

5 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
28/ Gymnastikstjärna i USA svårt biten. 28 källor. Handlade inte ens om ”kamphundar” 26/3: Fakta Bett & Hundar. 28 källor 2/4: Räddade kamphundar avlivas. Filippinerna. 36 källor  185 Info om Thorleif Wallqvist

6 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Info om Thorleif Wallqvist

7 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Situationen i Danmark trädde ett rasförbud i kraft. 13 raser och blandningar av dessa ingående. Endast två har bakgrund i Bull & Terrier Dogs. Resterande är per definition jakt-, vakt-, o herdehundar. Polisens godtyckliga agerande, med beslagtagning av hundar, baserat på utseende och så gott som omöjligt för ägare att överklaga, innan det är för sent, upprör och protesteras kraftigt mot av t.ex. Fairdog.dk. Följ med fördel Dansk Terrier Klubs Bull Image Gruppe (BIG). 11 raser finns på en bevakningslista för revidering 2013: Anatolisk herdehund; Bullmastiff; Cane Corso Italiano; Caofila de Sao Miguel Dogo Canario; Iberisk dogg; Maremma; Mastino Espanol; Polski Owczarek podhalanski; Rottweiler; Staffordshire Bullterrier Info om Thorleif Wallqvist

8 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Den ena är en blandning Labrador/Rottweiler, dvs. tillåten Den andra mellan Labrador och Pitbull, dvs. otillåten Vilken är vilken? En är labrador och tillåten. Den andra är en Kangal, otillåten Vilken är vilken? En är Schäfer och tillåten Den andra en blandning Kangal/Schäfer, otillåten Vilken är vilken? Info om Thorleif Wallqvist

9 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Den ena är en Staffordshire Bullterrier, tillåten. Den andra är en American Bulldog/Labrador. Vilken är vilken? Den ena är en ”Irish Blue Staff”, dvs. tillåten Den andra är en Amsatff, dvs. otillåten. Vilken är vilken? Tysk korthårig hönsehund, tillåten. Den andra en blandning Pointer/Pitbull. Vilken är vilken? Info om Thorleif Wallqvist

10 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
En är en blandning staffe/engelsk bulldog, dvs. tillåten. Den andra en American Bulldog, dvs. otillåten. Vilken är vilken? Info om Thorleif Wallqvist

11 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Situationen i Norge Sedan 2003 råder rasförbud gällande 6 raser APBT - Amstaff - Fila Brasiliera - Tosa Inu - Dogo Argentino - Sarloos (tjeckisk varghund) NKK säger: ”Det finnes per i dag ikke noen liste over raser som overvåkes. NKK jobber med å få til en revurdering av hundeloven, da vi er imot forbud mot spesifikke raser, og heldigvis ser det ut som en revurdering av loven kan komme til å skje innen rimelig tid. NKK hadde i vår et møte med Arbeiderpartiet og FrP, og skal senere i år møte både Høyre og Senterpartiet for å diskutere saken.” Info om Thorleif Wallqvist

12 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Situationen i Norge forts. Jag har sufflerat Norsk Terrier Klubb, med en hel del uppgifter från mina kontakter med media, polis och politiker. Vid den kontakt de hade följande därpå, och för vilken de sökte informationen, förde NKK talan, NTK fick endast deltaga lyssnande. Ännu ingen förändring av gällande lagstiftning. Info om Thorleif Wallqvist

13 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Situationen i Finland Vid samtal , med finska kennelklubben bekräftades att det inte finns någon förbudslagstiftning Media hanterar dock problematiken på ett likartat, vinklat sätt som i Sverige. Dock i mindre skala. Info om Thorleif Wallqvist

14 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Situationen i Storbritannien, exkl. Skottland En motion ”Dog Control Bill” har inlämnats till Överhuset och där godkänts Där begärs att en ”Dog Control Act 2010” (gäller England och Wales) skall ersätta följande nu gällande bestämmelser: * the Dogs Act * the Dangerous Dogs Act * the Dangerous Dogs Act här förbjuds: Pitbull Terrier; Japanese Tosa; Dogo Argentino; Fila Brasileiro * the Dangerous Dogs (Amendment) Act Viktigt att notera är att i GB, klassificeras farliga hundar genom ”typ” och inte ras = att bedömningen huruvida en hund är farlig, och därmed förbjuden, beror på bedömning av dess fysiska särdrag och om de matchar beskrivningen av förbjuden typ. Detta avgörs av domstol. Info om Thorleif Wallqvist

15 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Situationen i Storbritannien forts. The Dog Control Bill (#267) lägger i stället vikten på hundägaransvaret och ”blame the deed not the breed” (or type). Härigenom skulle den stora negativa påverkan på hundar som anses vara av en särskild typ falla bort! Nu skall den igenom Underhuset, där den passerat andra steget av fem. ( ). Därefter betänkande, en tredje genomgång och ”Royal Assent” (bifall). I Skottland trädde en motsvarande lag, dvs. ”deed not breed” i kraft Info om Thorleif Wallqvist

16 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Situationen i Tyskland Efter samtal med VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen) framkom att lagstiftningen sköts av de 16 delstaterna (Bundesländer) Övergripande råder förbud att importera och avla på våra s.k. Bull & Terrier Dogs. Som turist finns inga begränsningar i < 3 månaders vistelse. Nedan följer exempel från 9 av de 16 delstaterna: Baden-Würtemberg: Avel får ske efter genomgången mentaltest. Bayern: Innehav endast efter godkännande. Avel är förbjuden, förutom på Minibulle. Bullterrier får avlas på med innehav av ett ”negativgodkännande”. Info om Thorleif Wallqvist

17 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Situationen i Tyskland, forts. Berlin: Staffen inte med på förbudslistan, vilken är på väg bort visade sig 46% av 660 attacker ha utförts av Schäfer + blandrashundar ,9% av hundar på förbudslistan. Brandenburg: Generellt avelsförbud, förutom på minibulle. Hessen: SPD jobbar i delstatsparlamentet på att få en lagändring till stånd, innebärande att ansvar för hund, oaktat ras skall ligga på ägaren. Niedersachsen: Ingen generell BSL. Man anmodar övriga 15 stater att följa deras exempel. ”Farliga hundar” utgår från individuell nivå. Sak samma med ägare. Nordrhein/Westfalen: Avel förbjuden, förutom på minibulle. Övriga kan endast skaffas hos Djurskyddet. Info om Thorleif Wallqvist

18 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Situationen i Tyskland, forts. Rheinland/Pfalz: En lag från , listar ”farliga hundar”. En petition inlämnad till delstatens ombudsman, där man anhåller om annullation av listan < 2011 registrerades fall av bitskador. 4,52% utförda av listade hundar. Thüringen: Förbud av hund av pitbulltyp, amstaff, staff, bulle och korsningar med någon av dessa inblandade. Schäfer och schäferblandningar står för > 20% av bitskadorna, trots att dessa hundar står för mindre än 10% av registreringarna. Info om Thorleif Wallqvist

19 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Situationen i Frankrike Enligt SCC (La Société Centrale Canine) gäller i sammandrag: Lag # 99-5; för skydd av djur mot farliga och kringirrande djur. Lag # förstärker åtalsåtgärder för skydd av människor gentemot farliga hundar. Den innehåller: * Införande av licens för innehav av hundar med ålder > 8 mån. baserat på ägares lämplighet. * Krav på uppförandebedömning av hundar mellan 8 – 12 mån, tillhörande kategoriserade raser. 1) ”Attackhundar” Blandningar som till sin byggnad kan innefattas i raserna Amstaff; Mastiffer (Boerbulls), Tosa. 2) ”Vakt- och försvarshundar”(med stamtavla) Amstaff, Tosa, Rottweiler, samt blandningar som kan kopplas till Rottweilern OBS! Staffen är inte inräknad i dessa två kategorier. Info om Thorleif Wallqvist

20 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Situationen i Frankrike, forts. De som inte får ha hundar av kat. 1 och/eller 2, är: * Personer < 18 års ålder. * Personer under förmyndarskap. * Personer dömda för kriminella handlingar. * Personer som tidigare fått sitt tillstånd indraget pga. inträffad incident. (APBT är förbjuden sedan Hundar födda dessförinnan skall vara steriliserade.) Info om Thorleif Wallqvist

21 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Begränsningar i Sverige. Hyresrättsboende Vissa fastighetsbolag har begränsningar vad gäller hyresgästernas hundinnehav. Några har gått efter raser angivna i SKK:s s.k. kamphunds- lexikon. Andra går efter hur specifik individ fungerar. (SKK har dragit tillbaks sitt lexikon för revidering, efter påpekande, då det ”missbrukades” av vissa fastighetsbolag.) Har redan tidigare kontaktat: Hyresnämndens, i Stockholm, ordförande Fastighetsägarnas chefsjurist Hyresgästföreningens ombudsman Politiskt sakkunnig på Socialdepartementet Följande på seminarie i Almedalen, arrangerat av Djurskyddet, med deltagande av bl.a. statssekreterare Ulf Perbo Socialdepartementet, har jag kontaktat honom, med ett positivt svar som resultat. Info om Thorleif Wallqvist

22 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Begränsningar i Sverige, forts. Folkpartisterna Sundin o Källkvist driver med sin ”rapport om farliga hundar” frågor om förbud, som senare mildrats till licenskrav. En motion var uppe på FP:s landsmöte, V-1041 men bifölls inte. Argumentationen bygger delvis på rena falsarier och skrämselpropaganda. De har gjort antalet anmälningar, med hund inblandad, till attacker och påstår att det sker ”10 om dan året runt!” Merritt Cliftons, redaktör Animal People, undersökning gäller fall under 27 år. Det gör 100 per år! I ett land med 300 milj. människor och 79 milj. hundar, en helt annan demografi än vår och 49 milj. som lever under fattigdomsgränsen. Besök på sjukhusens akutmottagningar, i USA, som kan kopplas till hundattacker = 0,03% Info om Thorleif Wallqvist

23 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Polisens hantering av anmälningar där hund varit inblandad (Tillsynslagen 2007:1150 finns att tillgripa) Skrivelse till landets samtliga 21 PM, Så här ser det ut efter mina kontakter: Antal kontaktade polismyndigheter: 21 Svar inkomna, efter påminnelser, från: 15, varav flera har svarat att de inte kan svara, pga den stora arbetsinsats de skulle behöva lägga                                                                                 ner för en genomgång.  På min motfråga, vad de har svarat TV4, varierar det, från att jag fått cc på mailsvar, till att man sagt sig ha svarat i "runda slängar" (mitt uttryck) över telefon. Dvs. mycket varierande kvalitet på svaren, de givit TV4, och även mig. Trots detta presenterar Ekdal och hans team ihopsnickrade siffror, som om vore det statistiskt belagt!   Info om Thorleif Wallqvist

24 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Konklusion:  Ingen av dem jag pratat med menar, och inget ur de uppgifter jag fått, pekar på att kamphundsraserna förekommer oftare än andra raser i anmälningar till polisen.  Ur detaljerade uppgifter från Gävleborgs PM framgår att "våra" raser endast är inblandade i 2,4% av anmälningarna.  "Inget belägg för att vissa raser förekommer mer än andra", skriver PM i Västernorrland. För framtiden vore det önskvärt, anser jag, att RPS tog en funderare på om man inte bör kräva att alla anmälningar där hund är inblandad, klart anger vilken ras det handlar om. I samband med att anmälningarna skall digitaliseras, torde ju detta då förenkla vid sökande av uppgifter på rikstäckande nivå. (Istället för att det som nu är en minst sagt varierande kvalitet på uppgifterna.) Kanske det borde ligga på SKK att ta upp detta med RPS, vid deras kontakter. Vad anser ni?  Alla hundägare har krav på sig att registrera sin(a) hund(ar) hos Jordbruksverket, och se till att de är märkta med chip eller tatuering. (vilken ras de anger vid registrering konrolleras dock inte) Finns då ingen sådan vid eventuell anmälan, kan ägaren lagföras, och hunden måste anses vara av blandras.  Önskemål om förbättringar av polisens förande av statistik, skulle kunna förhindra tyckande och vinklad information från media och journalister Frågan om förbättringsförslag har jag ställt skriftligen till Djurpolisen i Sthlm, Håkan Andersson, grpch   Info om Thorleif Wallqvist

25 Info om 2011 - Thorleif Wallqvist
Kamphundsbegreppet Följande ordalydelse använder jag frekvent i mina kontakter med media: När uttryck som kamphund används, finns hos allmänheten rädslan för hundar grundat på deras utseende. Det ligger nära till hands för media att väcka uppmärksamhet genom att utnyttja den rädslan och resultatet blir att den förstärks, sprider sig och byggs på.  I historiken gällande hundar av bull and terrier-typ framgår det att samtliga hundraser inom denna rastyp aldrig har avlats för aggressivitet! För 100 år sedan var det trollen, sedan var det vargen, schäfern, dobermann och nu är det ”kamphunden” som får symbolisera människans skräck och inneboende behov av att uppfinna monster. Den enda kamp seriösa ägares s.k. ”kamphundar” utkämpar är den mot fördomar! TACK för ordet! Info om Thorleif Wallqvist


Ladda ner ppt "Info om Thorleif Wallqvist"

Liknande presentationer


Google-annonser