Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi vet att du kan!. Tävlingsadministrationsprogram Tävlingsadministrationsprogram skall användas för: Genomföra tävlingar från att ta emot anmälningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi vet att du kan!. Tävlingsadministrationsprogram Tävlingsadministrationsprogram skall användas för: Genomföra tävlingar från att ta emot anmälningar."— Presentationens avskrift:

1 Vi vet att du kan!

2 Tävlingsadministrationsprogram Tävlingsadministrationsprogram skall användas för: Genomföra tävlingar från att ta emot anmälningar till att publicera resultat och fakturor Dessutom skall programmet kunna användas för följande för avlastning av kansliet: Klassnings- och Rankingsystem Licenskontroller On-line anmälningar till SM-tävlingar bl a Dessutom skall programmet vara ett enhetligt gräns- snitt för våra tävlingar med resultatredovisningar mm

3 Vi vet att du kan! Funktioner Förenklad tävlingsanmälan för arrangörer samt föreningar som anmäler till tävlingar via webben. Anmälningslistorna publiceras automatiskt på Internet för kontroll av anmälan. Startavgifter räknas ut automatiskt och faktureras föreningarna. Seedning, lottning, tidssättning och publicering av programmet på Internet

4 Vi vet att du kan! Funktioner forts Resultat från tävlingen publiceras kontinuerligt på Internet. Efter avslutad tävling rapporteras alla resultat automatiskt in till en databas. Ur denna tas rankinglistor fram en gång per vecka. Upp- och nedflyttningar i klassningssystemet sker automatiskt. Många administrativa rutiner automatiseras, vilket sparar resurser på kansliet och hos föreningen. Licenskontroller sker genom att enbart licensierade spelare kan anmälas till tävlingar

5 Vi vet att du kan! Utredning Tävlingsadministrationssystem för Badminton Sweden Grupp tillsatt december 2009. Magnus Fantenberg, Gustav Lindström, Jan Samuelsson, Lise-Lotte Antonsson (Ordf Hallands BF och tävlingsansvarig för Varbergs Junior), Benny Eklund (Stockholms DTL och tävlingsansvarig i Skogås) Tävlingsadministrationssystem Badminton Sweden

6 Vi vet att du kan! Krav på Tävlingsadministrationssystem - Ranking. Ge indata till Rankingsystem och ta in data för automatisk seedning - Kunna hantera Cup-spel samt pool-spel med flexibla poolstorlekar samt +2-pool - Anmälan till tävling via webb på klubb-nivå med koppling till licensdatabas - Anmälan kunna ske manuellt av arrangören bl a för utländskt deltagande - Spelare skall kunna sparas i databaser - Kunna hantera kvalspel

7 Vi vet att du kan! Krav på Tävlingsadministrationssystem, forts - Kunna hantera spel i flera hallar under en turnering med slutspel i en hall - Justeringar i lottningen skall vara möjligt - Faktureringsmodul - Fördelning av spelare från samma klubb i lottningen - Skall kunna användas för seriespel - Systemkrav: Skall gå att köra på nya operativsystem. Skall uppgraderas kontinuerligt - Krav på leverantören: Skall vara en etablerad organisation, som skall kunna tillhandahålla support.

8 Vi vet att du kan! Utvärdering Tournament Planner våren 2010 TP användes vid samtliga SM-tävlingar, Senior, Veteran (pool- spel), U19, U17, U15 och U13. Dessutom vid Svenska Cupen individuellt och Yonex International Varberg. I de båda sista fallen spelades tävlingen i flera hallar med finalspel i en hall, poolspel med +2-pool i singlar. Arbetsgruppen lämnade rapport till styrelsen i slutet av maj.

9 Vi vet att du kan! Arbetsgruppens konstaterar Ett antal önskvärda funktioner saknades bl a Slutspel vid poolspel med +2-pool. Dagens lottningsprogram lottar efter poolspelet ut var pooltvåorna skall inplaceras. Med Tp så gäller att slutspelet är färdiglottat i samband med lottningen. Klubbtillhörighet vid poolspel. Tp tar inte hänsyn till klubbtillhörighet i slutspelet. I poolspelet så placeras spelare från samma klubb ut i olika pooler så långt det går, men hänsyn tas inte till var segraren i poolen kommer i slutspelet, vilket gör att idag så kan en klubb med två spelare som båda vinner sina pooler, hamna på samma halva i slutspelet. Vi har dock bett om en ändring för svenska tävlingar på denna punkt men den finns inte idag. Det finns ej genomgående matchnummerbegreppet i TP. Med match- nummer i Tp menas en numrering enbart i den klassen. Utskrifter av program i pdf-format kan ej göras.

10 Vi vet att du kan! Beslut om TP För införandet så beaktades också önskemålet att snabbt komma igång med en lösning och detta till ett överkomligt pris. Sammantaget så ansåg arbetsgruppen att de basala funktionerna för ett tävlingsadministrationsprogram finns i dagens TP och att fördelarna med programmet överväger. Styrelsen tog beslut om införande i enlighet med extra årsmötets beslut om att ett tävlingsadministrations-system skulle användas vid samtliga Badminton Sweden arrangemang 2010-2011

11 Vi vet att du kan! Användning TP under hösten 2010 TP har använts vid följande tävlingr: Täby Open, SGP och Täby Rikskval 1 U13, Uppsala Rikskval 1 för U17 och U15. Riks 1, i samtliga klasser (Elit+U19, U17, U15, U13), GBK, VF, Askim samt Rikskval 2 i Åby/Ullevi Carlskrona Open SGP Riks 2, samtliga klasser, Skogås, Spårvägen, Kista och Täby DM i Stockholm, Göteborg, Dalarna Riks 3, U19+Elit Uppsala, U17+U15 Borlänge, U13 Luleå Halmstad SGP

12 Vi vet att du kan! Användning TP under våren 2011 Riks 4, U19+E Borlänge, U17+U13 Sollentuna, U15 Umeå Badmintonstadion Cup, Umeå Senior-SM Täby, Veteran Borlänge, U19 Aura, U17 Uppsala, U15 Bohuslän-Dal, U13 Skogås Sundsvall SGP, Bergsåker, Borlänge SGP, Borlänge Svenska Cupen individuellt, Uppsala Yonex International Varberg samt av följande arrangörer: GBK, Piteå, Umeå, Spårvägen, Råda, Norrtälje, Skellefteå, Luleå, Askim, Fjädern Kiruna, Kista, Oskarström, Lugi,

13 Vi vet att du kan! TP idag och 2011-12 Till säsongstarten utdelades licenser till 21 föreningar med krav på användning vid deras tävling. Under säsongen så har hittills 39 föreningar ansökt om licens och erhållit en sådan, så nu 50 licenser totalt.. Inför säsongen 2011-12. Antal arrangörer cirka 100, antal tävlingar idag 170. Vid sanktionsansökan har det idag för 125 tävlingar angetts att man kommer att använda TP, för att kunna ingå i Sverigerankingen

14 Vi vet att du kan! Information om TP Se Badminton Swedens hemsida, Tävling, Tournament Software. Här finns den kompletta Manualen på engelska (180 sidor), en handledning på svenska (9 sidor) Lista på klubbar med licens Länk till ansökan om TP-licens Planeras: Tips och råd och svar på frågor. En uppdaterad nulägesinformation Lista över kontaktpersoner Bildande av en TP-användarförening

15 Vi vet att du kan! Ranking-system Hösten 2007 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda hur ett framtida rankingsystem skulle se ut och kunna införas. Bakgrunden var att ett stort önskemål om rankingsystem i Sverige fanns. Det finns infört i de flesta länder. Den ranking vi har för seniorer bygger på SGP-tävlingar, SM mm. På juniorsidan ingår Riksklass, SM, Skånska och Varberg. I det framtida systemet skall alla licensierade spelare ingå och resultat från så många tävlingar som möjligt skall räknas in. Det kräver att vi har en unik spelardatabas. Det skall vara den licens-databas som nu byggs upp via Klubb-On-Line

16 Vi vet att du kan! Ranking-system forts. Följande bilder beskriver principen för poäng-tilldelningen i rankingsystemet. Vad som diskuteras inför ett generellt rankingsystem är: Skall det vara ett för seniorer och ett för juniorer eller ett för alla spelare? Skall juniorrankingen innehålla alla juniorer eller skall man ha ett för U19, ett för U17,… Om man har en juniorranking, hur skall U17 värderas kontra U19, U15 kontra …. Frågor inför kommande säsong i SGPU-poängen: Skånskas gradering? Svenska Cupen individuellt vara med?

17 Vi vet att du kan! Ranking-system

18 Vi vet att du kan! Ranking-system

19 Vi vet att du kan! Seedning – uttag kvalspel, USM och SGPU C. SM U19, SGPU för U19 1. Aktuell YJT rankinglista. I dubbelkategorierna läggs spelarnas respektive poäng ihop. 2. U17-spelare får vid beräkning av seedning och uttag till kvalspel, räkna 0,35* sina SGPU-poäng i U17. 3. Spelare som är uttagen av Badminton Sweden till internationell tävling eller förberedelser för dylik samtidigt som SGPU- tävling, tilldelas sin snittpoäng från föregående tävlingar innevarande säsong, dock ej mer än segrarpoängen i klassen. 4. När två eller flera spelare har samma poäng prioriteras senast gjorda bästa resultat. 5. För deltagande i SM krävs i singel att spelaren vid anmälningstillfället är med på SGPU-listan i åldersklassen och i dubbel att minst en spelare i paret är med på SGPU-listan. De 10 bästa på SGPU-listan i närmast underliggande åldersklass tillåts också att deltaga i den kategorin. Från säsongen 2011-12 så kommer en rullande 12-månaders ranking-lista att ligga till grund för seedning och uttag till kvalspel.

20 Vi vet att du kan! Seedning – uttag kvalspel, USM och SGPU, forts D. SM och SGPU för U13, U15, U17 1. Aktuell SGPU rankinglistor U13, U15 och U17. I dubbelkategorierna läggs spelarnas respektive poäng ihop. 2. Spelare från närmast yngre åldersklass, som deltar i en högre klass, får vid beräkning av seedning och uttag till kvalspel, räkna 0,35* sina SGPU-poäng i yngre klassen. 3. Spelare som är uttagen av Badminton Sweden till internationell tävling eller förberedelser för dylik samtidigt som SGPU- tävling, tilldelas sin snittpoäng från föregående tävlingar innevarande säsong, dock ej mer än segrarpoängen i klassen 4. När två eller flera spelare har samma poäng prioriteras senast gjorda bästa resultat. 5. Vid utländskt deltagande åtar sig ansvarig FK att göra bedömning för eventuell seedning av dessa spelare

21 Vi vet att du kan! Seedning – uttag kvalspel, USM och SGPU, forts 6. För spelare som fått Badminton Sweden-dispens att spela i högre åldersklass och anmäler sig till egen klass får vid beräkning av seedning och uttag till kvalspel, räkna 1,35* sina SGPU-poäng i äldre klassen. 7. Vid säsongens första Riksklasstävling, så skall man förutom resultaten från befintlig SGPU-lista också använda föregående säsongs SGU-lista. För första års spelare gäller att de får tillgodoräkna sig 0,35* av ev SGPU-poäng i yngre klass. 8. För deltagande i SM-tävlingarna krävs i singel att spelaren vid anmälningstillfället är med på SGPU-listan i åldersklassen och i dubbel att minst en spelare i paret är med på SGPU-listan. De 10 bästa på SGPU-listan i närmast underliggande åldersklass tillåts också att deltaga i den kategorin.

22 Vi vet att du kan! Förutsättningar för genomförandet av ett SM Huvudtävlingen, lördag Antalet starter för lördagens huvudtävling styrs dels av det antal banor som arrangören har till förfogande, dels att maximalt antal starter i någon klass i huvudtävlingen får vara 32. För lördagens spel fram till och med kvartsfinaler gäller: 5 disponibla banor tillåter högst 100 matcher, 6 banor 120 matcher och 7 banor 140 matcher. Exempel: 1) 32 i varje kategori medför 140 matcher på lördagen, vilket kräver 7 banor. 2) 32 i singlarna, 24 i dubbel/mixed medför 116 matcher, kräver 6 banor. 3) 32 i singlar, 16 i dubblar, 24 i mixed medför 100 matcher, kräver 5 banor. 4) 32 i HS, 24 i DS, 20 i HD och MD samt 16 i DD medför 100 matcher, kräver 5 banor.

23 Vi vet att du kan! Förutsättningar för genomförandet av ett SM Kvalspel, fredag Antalet matcher för fredagens kvalspel styrs också av antalet tillgängliga banor samt att tidigaste matchstart får vara kl 15:00 och senaste matchutrop kl 20.30. Med 5 banor tillåts max 60 matcher, 6 banor 72 matcher, 7 banor 84 matcher, 8 banor 96 matcher. Vilka som får deltaga i kvalspelet styrs av aktuell ranking-lista (SGP, SGPU) i resp klass. Normalfall 5 banor Överenskommet med arrangören att välja alternativ 3 för lördagen För fredagen kvalspel gäller då att max 60 matcher får spelas på de 5 tillgängliga banorna. Kvalgränser i de olika klasserna sätts upp. Genomförande Badminton Swedens TK och arrangören överenskommer om resp tävlings genomförande i enlighet med de givna ramarna ovan.


Ladda ner ppt "Vi vet att du kan!. Tävlingsadministrationsprogram Tävlingsadministrationsprogram skall användas för: Genomföra tävlingar från att ta emot anmälningar."

Liknande presentationer


Google-annonser