Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BOKSLUT VERKSAMHETERNA ÅR 2006 Fastighet7605 FM verksamhet193 IT & Telefoni -1325 PA support 4 Stab 390 Stadshusservice - 32 Städservice 779 Delsumma 7715.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BOKSLUT VERKSAMHETERNA ÅR 2006 Fastighet7605 FM verksamhet193 IT & Telefoni -1325 PA support 4 Stab 390 Stadshusservice - 32 Städservice 779 Delsumma 7715."— Presentationens avskrift:

1 BOKSLUT VERKSAMHETERNA ÅR 2006 Fastighet7605 FM verksamhet193 IT & Telefoni -1325 PA support 4 Stab 390 Stadshusservice - 32 Städservice 779 Delsumma 7715 Lediga lokaler 3793 (utanför ram) Total Summa11508

2 Komponentvisa avskrivningar

3 Investeringsplan och beslut om anskaffning och avveckling Planering och beslut om investeringar, inhyrning och avveckling följer: ”Arbetsprincip för förändringar i lokalbeståndet” SeK fastighet upprättar planer och kalkylunderlag för alla fastighetsinvesteringar

4 Upplåtelse av lokaler Interna upplåtelser tecknas med respektive nämnd till budgeterad självkostnad Externa upplåtelser till marknadshyra Andrahandsupplåtelse endast genom SekF Föreningsbyrån korttidsuthyrningar till föreningslivet Uppsägning –Uppsägning i samverkan med SekF –Sex månaders uppsägning efter ett år –Anpassade lokaler kan sägas upp efter tio år. –Externt förhyrda enligt externt kontrakt plus en månad. –Uppsägning kan alltid göras om annan hyresgäst kan ta över lokalerna.

5 Fastighetsförvaltaren Ansvarsområden: Förvaltaren ansvarar inför ägarna (kommunen) för fastigheternas totalekonomi, lokalplanering samt bereder ärenden till KS AU. Befogenheter: Äger rätt att inom angivet förvaltar- och driftdistrikt och arbetsområde utföra erforderliga uppgifter avseende ovanstående inom ramen för anvisad budget och efter särskild vidaredelegation inom Sek Fastighet. Enligt vidaredelegation: Rätt att teckna interna och externa hyresavtal. Förfoga över anvisade medel för utredningar, investeringar, lokalunderhåll, och avveckling inom södra förvaltar- och driftdistriktet.

6 Fastighetsförvaltaren forts. Investerings- & Underhållsramar Hyreskalkyleringar Hyreskontrakt Fastighetsbudgetering Månadsuppföljning Driftnetto/Betalnetto Ekonomi i balans –Självkostnad –Hyresjusteringar


Ladda ner ppt "BOKSLUT VERKSAMHETERNA ÅR 2006 Fastighet7605 FM verksamhet193 IT & Telefoni -1325 PA support 4 Stab 390 Stadshusservice - 32 Städservice 779 Delsumma 7715."

Liknande presentationer


Google-annonser