Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MEDBORGARFÖRSLAG OM ANDELSODLING I LINKÖPING Textförfattare: Olov Fahlander Januari 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MEDBORGARFÖRSLAG OM ANDELSODLING I LINKÖPING Textförfattare: Olov Fahlander Januari 2011."— Presentationens avskrift:

1 MEDBORGARFÖRSLAG OM ANDELSODLING I LINKÖPING Textförfattare: Olov Fahlander Januari 2011

2 BAKGRUND 1 Stadsnära grönsakodling. Riktat främst till arbetslösa personer med intresse av produktiv verksamhet Att drivas under kooperativa former 2

3 BAKGRUND 2 Flera jordbrukare nära Linköping går snart i pension. Kommunen har förköpsrätt vid försäljning Marken är högproduktiv för matproduktion Fokusområde: Tift nära till Skäggetorp 3

4 SITUATIONEN GLOBALT Tillgång på mat har fundamental betydelse för vårt välstånd 4

5 SITUATIONEN GLOBALT Arbetslösa i Lettland erbjuds åkermark för att klara försörjningen. Krisen i Lettland slår hårt mot landets fattiga. Flera kommuner har därför börjat låna ut åkermark till familjer som vill odla grönsaker inför vintern. / DN Ekonomi 2009-06-19 5

6 OROSMOLN Klimatförändring och snar brist på fossilt bränsle kommer att radikalt ändra på förutsättningarna för jordbruket. Långa transporter blir olönsamma. Dagens industrijordbruk avlöses av närodling. 6

7 SÅRBARHET Storskalig odling - Kräver konstgödning - Dieselmaskiner - Långa transporter Småskalig odling - Intensivodling på små arealer - Korta transportvägar - Biologisk mångfald 7

8 KOLONIOMRÅDEN I LINKÖPING Linköping har väsentligen tre koloniområden: Johannelund; Valla & Skäggetorp Grovt sett: Svenskar odlar blommor, Invandrare grönsaker. 8

9 ANDELSODLING Andelslotten har som utgångspunkt att vara avsedd för grönsakodling, gärna i större skala än att täcka egna familjens behov. 9

10 ETABLERING PÅ MARKNADEN Försäljning kan ske på samma vis som ”Bondens marknad” alternativt i form av Abonnemang. En odlare som är säkrad avsättning kan uppnå bättre lönsamhet. 10

11 ALTERNATIV DISTRIBUTION I England fanns tidigare ”Milkman” dvs en prenumeration på mjölk. Det kan vara fördelaktigt för äldre och sjuka som saknar bil, t.ex. Detsamma kan nu provas för grönsaker. 11

12 MOTVERKA SEGREGATION Där arbetslösheten är hög uppstår spänningar i samhället. Alla vill känna att man behövs och är värdefulla. Här finns allt att vinna för samhället! 12

13 MÖJLIGHET FÖR (INTE ENBART) INVANDRARE Kommunens uppgift och ekonomiska insats – skall bestå i att ställa marken till förfogande till så många intresserade aktörer som möjligt. Därvid minskas behovet av understöd och en nedåtgående utveckling stoppas. 13

14 ATT SKAPA ARBETSTILLFÄLLEN Låt människor arrendera mark till en symbolisk kostnad Underlätta utbildning inom jordbruk och trädgårdskötsel Bygg upp ett fungerande distributionsnät. 14

15 PRODUKTIV VERKSAMHET Att dra nytta av den grundläggande och flödande energiformen – solenergi – i form av växtproduktion, är den verksamhet som tär minst på jordens resurser. Nyttig för såväl människor som för naturen 15

16 KOOPERATION & SAMHÖRIGHET Kommunen byter ett bidragstänkande mot ett stöd till verksamheten, vilket är till gang för alla i samhället. Samhällets långsiktiga sårbarhet på lång sikt, minskar. 16

17 FÖRSLAG 1-2 Att kommunen utnyttjar sin förköpsrätt vid försäljningar av lantbruk med stadsnära läge. Att kommunen ger i uppdrag åt någon huvudman med praktiskt erfarenhet av liknande verksamhet (t.ex. kolonilotts-föreningen) att driva projektet fortlöpande. 17

18 FÖRSLAG 3-4 Att huvudmannen ges ekonomiska resurser och tillräckliga ramar för att sköta verksamheten Att kommunen tar i beaktande den sociala och sysselsättningspolitiska betydelsen och visar en generös inställning till samtliga inblandade parter till gagn för verksamheten. 18

19 UNDERTECKNANDE Olov Fahlander, för Omställning Linköping (en del av Transition Town-rörelsen) Christer Hill, ordf i Koloniträdgårds-föreningen Kjell Eriksson, föreningen Coompanion, med syfte att stödja kooperativ näringsrörelse Kanske några fler ……? 19

20 NÅGOT OM OMSTÄLLNINGSRÖRELSEN Internationell rörelse med ca 100 grupper i Sverige. Gräsrotsrörelse, politiskt & religiöst obunden Uppmärksammar samhällets beroende av fossilt bränsle och den sårbarhet det medför Fokus på odling, energi och självhushåll Motverkar slöseriet i dagens samhälle med ändliga resurser. www.demokritos.se/TT 20


Ladda ner ppt "MEDBORGARFÖRSLAG OM ANDELSODLING I LINKÖPING Textförfattare: Olov Fahlander Januari 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser