Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Investeringsplan, ramar Regionstyrelsen 2012-11-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Investeringsplan, ramar Regionstyrelsen 2012-11-13."— Presentationens avskrift:

1 Investeringsplan, ramar Regionstyrelsen 2012-11-13

2 Budget och plan 2013-2015 201320142015s:a plan- perioden Total investeringsnivå3 6003 1003 100 9 800 VaravBolag1 500 265 455 2 220 Förvaltningar2 1002 8352 645 7 580

3 Bolagen 2013-2015 201320142015s:a plan- perioden Västtrafik1 500 265 455 2 220 Huvuddelen av investeringarna avser redan beställda tåg (RF beslut)

4 Gällande plan förvaltningar 2012-2014 201220132014 Fastigheter strategiska 747 520 852 verksamheternas ramar 414 430 443 Utrustning 939 9651 089 Summa fastigheter i gällande plan 1 161 9501 295 uppdaterad i budgetunderlag Beslut RF juni 2011 förvaltningar 2 100 2 0002 300 Differens 0 85 -84

5 Förvaltningarna 2013-2015 201320142015 summa plan- perioden Gällande plan uppdaterad i budgetunderlag (löpande priser) Strategiska fastighetsinvesteringar 552 870 907 2 329 Fastighetsramar 430 443 455 1 328 Utrustning 965 1 089 1 023 3 077 Summa1 947 2 402 2 385 6 734 Beslut RF juni 20122 1002 835 2 645 7 580 Differens 153 433 260 846

6 Låneramar Summa Låneramar 2013 fastigheterutrustning Tkr Sahlgrenska Universitetssjukhuset 131 444 309 323 440 767 NU-sjukvården 41 971 90 692 132 663 Södra Älvsborgs sjukhus 43 381 68 379 111 760 Skaraborgs sjukhus 37 525 76 772 114 297 Kungälvs sjukhus 7 483 21 679 29 162 Alingsås lasarett 5 097 11 061 16 158 Frölunda specialistsjukhus 4 742 Primärvårdsstyrelsen 11 155 28 618 39 773 Styrelsen för beställd primärvård 4 781 12 265 17 046 Folktandvården 6 797 35 347 42 144 Handikappförvaltningen 2 464 7 090 9 554 Servicenämnden - Regionservice* 9 453 114 231 123 684 Hälsan och arbetslivet 470 1 632 2 102 Grebbestads folkhögskola 241

7 Låneramar Summa fastigheterutrustning Tkr Sahlgrenska Universitetssjukhuset 131 444 309 323 440 767 NU-sjukvården 41 971 90 692 132 663 Södra Älvsborgs sjukhus 43 381 68 379 111 760 Skaraborgs sjukhus 37 525 76 772 114 297 Kungälvs sjukhus 7 483 21 679 29 162 Alingsås lasarett 5 097 11 061 16 158 Frölunda specialistsjukhus 4 742 Angereds Närsjukhus 1 592 Primärvården Skaraborg 3 542 9 160 12 702 Primärvården Södra Älvsborg 3 542 9 246 12 788 Primärvården Göteborg 3 542 8 844 12 386 Primärvården Södra Bohuslän 2 359 6 198 8 557 Primärvården FyrBoDal 2 951 7 436 10 387 Folktandvården 6 797 35 347 42 144 Handikappförvaltningen 2 464 7 090 9 554 Servicenämnden - Regionservice 9 453 114 231 123 684 Hälsan och arbetslivet 470 1 632 2 102 Grebbestads folkhögskola 241 Billströmska folkhögskolan 418 Göteborgs folkhögskola 435 Vara folkhögskola 230 Fristads folkhögskola 521 Dalslands folkhögskola 484 Agnesbergs folkhögskola 314 Folkhögskolor gemensamt 3 981 Gymnasienämnden, naturbruk 5 457 11 278 16 735 Göteborgs Botaniska trädgård 530 1 592 2 122 Västarvet 1 667 2 902 4 569 Kultur i Väst 105 Fastighetsnämnden* 113 907 7 134 121 041 Konstnärlig utsmyckning* 9 175 Regionstyrelsen - Strategiska investeringar* 705 000 90 000 795 000 VGR-IT* 52 224 Regionkansliet 1 500 Oförutsett 2 437 3 023 5 460 Totalt 1 135 000 965 000 2 100 000 Låneramar Fastigheter Tkr Låneramar utrustning Tkr Summa Tkr Låneramar 2013

8 Ändringar i projekt mot budgetunderlag 201320142015 S:a plan- perioden Beslutade projekt (löpande priser) Nuntorp, grishus (nytt beslut 20120424 )7+7 SU Bild och interventionscentrum, Tidigare beslut190215120525 Nytt beslut (20120904) +180 mnkr varav 140 finansieras av SU ram 140275248 -140 663 -140 Förändring-50+60-12-2 Summa förändring-43+60-12+5

9 Ändringar i projekt i Rk planförslag mot budgetunderlag 201320142015 S:a plan- perioden Ej beslutade (fasta priser) Kungälv, projekt 2, vårdblock Gällande plan Ny plan15 78 63 130 208 SU/Östra Dr, Silvias Barnsjukhus. Gällande plan Ny plan68 150 200 218 418 SU/Östra förlossn. neonatal. antenatal. Gällande plan Ny plan60 100 50 160 210 Summa förändring+143+1070250

10 Tillkommande projekt Rk planförslag (fasta priser) 201320142015 S:a plan- perioden SU/Mölndal hus R213859 NU/Uddevalla op. Ortopedi*50200250 Regionservice, ombyggnad kök Regionservice, materialförsörjning Regionservice, servicepaket 2 sjukhus, måltid 100 200 Regionservice paket breddinförande SU/Sahlgrenska, entrégård Västfastigheter energiinvesteringar39 Summa39171338548

11 Rk förslag totalt (löpande priser) 201320142015 S:a plan- perioden Beslutade projekt (inklusive beslut 2012) 4275101081 045 Ej beslutade projekt2687111 1512 130 Summa6951 2211 2593 175 Beräknat utrymme i budget7051 3031 1673 175 Differens+10+82-920

12 Förslag om ändringar i Rk förslag 201320142015 S:a plan- perioden Ej beslutade projekt (fast pris) NU/Uddevalla operation ortopedi Rk förslag NU önskemål 125 50 125 200 Summa förändring-75+750

13 Förslag om ändringar i Rk förslag 201320142015 S:a plan- perioden Ej beslutade projekt (fast pris) RnS ombyggnad kök Rk förslag RnS önskemål25 50 75 RnS materialförsörjning Rk förslag RnS önskemål7 15 20 15 35 37 RnS servicepak. 2 sjukhus måltider Rk förslag RnS önskemål 10 0 RnS breddinförande Rk förslag RnS önskemål 20 120 130 120 140 240 290 RnS investeringar 100 200 Summa förändring +52+15+67

14 Förslag om ändringar i Rk förslag 201320142015 S:a plan- perioden Projekt utanför plan (fast pris) Botaniska, ekonomigården skollokal 104 Dalslands folkhögskola, elevhem89 Västfastigheter, energisparinvesteringar 75 39 110150335 Summa förändring +52+15+67

15 Ansvarsfördelning vid investeringar För effektivt materialflöde krävs investeringar inom sjukhusen avseende skåp och vissa ombyggnader. RnS förutsätter att sjukhusen står för dessa investeringar. RnS lyfter också den principiella frågan om vem som ska ansvara för investeringar i infrastruktur, t.ex. godsmottagningar, miljöstationer, rörpost m.m

16 Att notera ANS utrustning beaktat 2014 Verksamheten får inte längre spara, ej disponerade, investeringsramar? Kompletterande investeringsmodellen som finansieringsmöjlighet försvinner? I budgeten tillförs Fastighetsnämnden 20 mkr varje år under planperioden för kapitaltjänstkostnader till följd av miljöinvesteringar efter genomförd energikartläggning. Ingen avsättning för investeringar 2014 och 2015 för att klara målet om halvering av energianvändningen till 2030 Många (drygt 20 st.) strategiska fastighetsprojekt utanför plan

17 Investeringar utanför plan SU/Sahlgrenska, ny laboratoriebyggnad SU/Östra, operation o forskning SU/Sahlgrenska påbyggnad, akutvårdsbyggnad NU, miljö- och försörjningsbyggnad SÄS, nybyggnad psykiatrins hus SkaS, Falköping, psykiatri SkaS, mottagningsrum samband med PCB SkaS, ombyggnad operation SkaS/Lidköping, etapp 5 SkaS, ombyggnad konferens matsal Kungälv, projekt 2b, ombyggnad bef. vårdavdelningar till mottagningar Kungälv, projekt 3, omdisp. och nybyggnad psykiatri Kungälv, projekt 4 stor entré Naturbruk, Uddetorp, nybyggnad grishus Naturbruk, Nuntorp, nybyggnad grishus Naturbruk, Nuntorp, matsal/kök Naturbruk, Strömma, elevboende passivhus Botaniska ekonomigården, skollokal Botaniska, växthus och besökscentrum Billströmska folkhögskolan, Tyftsalen Dalslands folkhögskola, elevhem IT-verksamhet, datahallar Regionens Hus i Göteborg Energiinvesteringar

18 Rk förslag totalt (löpande priser) 201320142015 S:a plan- perioden Beslutade projekt (inklusive beslut 2012) 4275101081 045 Ej beslutade projekt2687111 1512 130 Summa6951 2211 2593 175 Beräknat utrymme i budget7051 3031 1673 175 Differens+10+82-920


Ladda ner ppt "Investeringsplan, ramar Regionstyrelsen 2012-11-13."

Liknande presentationer


Google-annonser