Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Investeringsplan, ramar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Investeringsplan, ramar"— Presentationens avskrift:

1 Investeringsplan, ramar
Regionstyrelsen

2 Budget och plan s:a plan perioden Total investeringsnivå Varav Bolag Förvaltningar

3 Bolagen 2013-2015 2013 2014 2015 s:a plan- perioden
Västtrafik Huvuddelen av investeringarna avser redan beställda tåg (RF beslut)

4 Gällande plan förvaltningar 2012-2014
Fastigheter strategiska verksamheternas ramar Utrustning Summa fastigheter i gällande plan uppdaterad i budgetunderlag Beslut RF juni 2011 förvaltningar Differens

5 Förvaltningarna 2013-2015 2013 2014 2015 summa plan- perioden
Gällande plan uppdaterad i budgetunderlag (löpande priser) Strategiska fastighetsinvesteringar Fastighetsramar Utrustning Summa Beslut RF juni Differens

6 Låneramar Summa  Låneramar 2013 fastigheter utrustning Tkr Sahlgrenska Universitetssjukhuset NU-sjukvården 41 971 90 692 Södra Älvsborgs sjukhus 43 381 68 379 Skaraborgs sjukhus 37 525 76 772 Kungälvs sjukhus 7 483 21 679 29 162 Alingsås lasarett 5 097 11 061 16 158 Frölunda specialistsjukhus 4 742 Primärvårdsstyrelsen 11 155 28 618 39 773 Styrelsen för beställd primärvård 4 781 12 265 17 046 Folktandvården 6 797 35 347 42 144 Handikappförvaltningen 2 464 7 090 9 554 Servicenämnden - Regionservice* 9 453 Hälsan och arbetslivet 470 1 632 2 102 Grebbestads folkhögskola 241

7 Låneramar Fastigheter
Låneramar Summa fastigheter utrustning Tkr Sahlgrenska Universitetssjukhuset NU-sjukvården 41 971 90 692 Södra Älvsborgs sjukhus 43 381 68 379 Skaraborgs sjukhus 37 525 76 772 Kungälvs sjukhus 7 483 21 679 29 162 Alingsås lasarett 5 097 11 061 16 158 Frölunda specialistsjukhus 4 742 Angereds Närsjukhus 1 592 Primärvården Skaraborg 3 542 9 160 12 702 Primärvården Södra Älvsborg 9 246 12 788 Primärvården Göteborg 8 844 12 386 Primärvården Södra Bohuslän 2 359 6 198 8 557 Primärvården FyrBoDal 2 951 7 436 10 387 Folktandvården 6 797 35 347 42 144 Handikappförvaltningen 2 464 7 090 9 554 Servicenämnden - Regionservice 9 453 Hälsan och arbetslivet 470 1 632 2 102 Grebbestads folkhögskola 241 Billströmska folkhögskolan 418 Göteborgs folkhögskola 435 Vara folkhögskola 230 Fristads folkhögskola 521 Dalslands folkhögskola 484 Agnesbergs folkhögskola 314 Folkhögskolor gemensamt 3 981 Gymnasienämnden, naturbruk 5 457 11 278 16 735 Göteborgs Botaniska trädgård 530 2 122 Västarvet 1 667 2 902 4 569 Kultur i Väst 105 Fastighetsnämnden* 7 134 Konstnärlig utsmyckning* 9 175 Regionstyrelsen Strategiska investeringar* 90 000 VGR-IT* 52 224 Regionkansliet 1 500 Oförutsett 2 437 3 023 5 460 Totalt Låneramar Fastigheter Tkr Låneramar utrustning Tkr Summa Tkr Låneramar 2013

8 Ändringar i projekt mot budgetunderlag
2013 2014 2015 S:a plan-perioden Beslutade projekt (löpande priser) Nuntorp, grishus (nytt beslut ) 7 +7 SU Bild och interventionscentrum, Tidigare beslut 190 215 120 525 Nytt beslut ( ) mnkr varav 140 finansieras av SU ram 140 275 248 -140 663 Förändring -50 +60 -12 -2 Summa förändring -43 +5

9 Ändringar i projekt i Rk planförslag mot budgetunderlag
2013 2014 2015 S:a plan-perioden Ej beslutade (fasta priser) Kungälv, projekt 2, vårdblock Gällande plan Ny plan 15 78 63 130 208 SU/Östra Dr, Silvias Barnsjukhus. 68 150 200 218 418 SU/Östra förlossn. neonatal. antenatal. 60 100 50 160 210 Summa förändring +143 +107 250

10 Tillkommande projekt Rk planförslag
(fasta priser) 2013 2014 2015 S:a plan-perioden SU/Mölndal hus R 21 38 59 NU/Uddevalla op. Ortopedi* 50 200 250 Regionservice, ombyggnad kök Regionservice, materialförsörjning Regionservice, servicepaket 2 sjukhus, måltid 100 Regionservice paket breddinförande SU/Sahlgrenska, entrégård Västfastigheter energiinvesteringar 39 Summa 171 338 548

11 Rk förslag totalt 2013 2014 2015 S:a plan-perioden
(löpande priser) 2013 2014 2015 S:a plan-perioden Beslutade projekt (inklusive beslut 2012) 427 510 108 1 045 Ej beslutade projekt 268 711 1 151 2 130 Summa 695 1 221 1 259 3 175 Beräknat utrymme i budget 705 1 303 1 167 Differens +10 +82 -92

12 Förslag om ändringar i Rk förslag
2013 2014 2015 S:a plan-perioden Ej beslutade projekt (fast pris) NU/Uddevalla operation ortopedi Rk förslag NU önskemål 125 50 200 Summa förändring -75 +75

13 Förslag om ändringar i Rk förslag
2013 2014 2015 S:a plan-perioden Ej beslutade projekt (fast pris) RnS ombyggnad kök Rk förslag RnS önskemål 25 50 75 RnS materialförsörjning 7 15 20 35 37 RnS servicepak. 2 sjukhus måltider 10 RnS breddinförande 120 130 140 240 290 RnS investeringar 100 200 Summa förändring +52 +15 +67

14 Förslag om ändringar i Rk förslag
2013 2014 2015 S:a plan-perioden Projekt utanför plan (fast pris) Botaniska, ekonomigården skollokal 10 4 Dalslands folkhögskola, elevhem 8 9 Västfastigheter, energisparinvesteringar 75 39 110 150 335 Summa förändring +52 +15 +67

15 Ansvarsfördelning vid investeringar
För effektivt materialflöde krävs investeringar inom sjukhusen avseende skåp och vissa ombyggnader. RnS förutsätter att sjukhusen står för dessa investeringar. RnS lyfter också den principiella frågan om vem som ska ansvara för investeringar i infrastruktur, t.ex. godsmottagningar, miljöstationer, rörpost m.m

16 Att notera ANS utrustning beaktat 2014
Verksamheten får inte längre spara, ej disponerade, investeringsramar? Kompletterande investeringsmodellen som finansieringsmöjlighet försvinner? I budgeten tillförs Fastighetsnämnden 20 mkr varje år under planperioden för kapitaltjänstkostnader till följd av miljöinvesteringar efter genomförd energikartläggning. Ingen avsättning för investeringar 2014 och 2015 för att klara målet om halvering av energianvändningen till 2030 Många (drygt 20 st.) strategiska fastighetsprojekt utanför plan

17 Investeringar utanför plan
Naturbruk, Uddetorp, nybyggnad grishus Naturbruk, Nuntorp, nybyggnad grishus Naturbruk, Nuntorp, matsal/kök Naturbruk, Strömma, elevboende passivhus Botaniska ekonomigården, skollokal Botaniska, växthus och besökscentrum Billströmska folkhögskolan, Tyftsalen Dalslands folkhögskola, elevhem IT-verksamhet, datahallar Regionens Hus i Göteborg Energiinvesteringar Investeringar utanför plan SU/Sahlgrenska , ny laboratoriebyggnad SU/Östra, operation o forskning SU/Sahlgrenska påbyggnad, akutvårdsbyggnad NU, miljö- och försörjningsbyggnad SÄS, nybyggnad psykiatrins hus SkaS, Falköping, psykiatri SkaS, mottagningsrum samband med PCB SkaS, ombyggnad operation SkaS/Lidköping, etapp 5 SkaS, ombyggnad konferens matsal Kungälv, projekt 2b, ombyggnad bef. vårdavdelningar till mottagningar Kungälv, projekt 3, omdisp. och nybyggnad psykiatri Kungälv, projekt 4 stor entré

18 Rk förslag totalt 2013 2014 2015 S:a plan-perioden
(löpande priser) 2013 2014 2015 S:a plan-perioden Beslutade projekt (inklusive beslut 2012) 427 510 108 1 045 Ej beslutade projekt 268 711 1 151 2 130 Summa 695 1 221 1 259 3 175 Beräknat utrymme i budget 705 1 303 1 167 Differens +10 +82 -92


Ladda ner ppt "Investeringsplan, ramar"

Liknande presentationer


Google-annonser