Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Investeringsplan, ramar Regionstyrelsen 2012-11-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Investeringsplan, ramar Regionstyrelsen 2012-11-13."— Presentationens avskrift:

1 Investeringsplan, ramar Regionstyrelsen

2 Budget och plan s:a plan- perioden Total investeringsnivå VaravBolag Förvaltningar

3 Bolagen s:a plan- perioden Västtrafik Huvuddelen av investeringarna avser redan beställda tåg (RF beslut)

4 Gällande plan förvaltningar Fastigheter strategiska verksamheternas ramar Utrustning Summa fastigheter i gällande plan uppdaterad i budgetunderlag Beslut RF juni 2011 förvaltningar Differens

5 Förvaltningarna summa plan- perioden Gällande plan uppdaterad i budgetunderlag (löpande priser) Strategiska fastighetsinvesteringar Fastighetsramar Utrustning Summa Beslut RF juni Differens

6 Låneramar Summa Låneramar 2013 fastigheterutrustning Tkr Sahlgrenska Universitetssjukhuset NU-sjukvården Södra Älvsborgs sjukhus Skaraborgs sjukhus Kungälvs sjukhus Alingsås lasarett Frölunda specialistsjukhus Primärvårdsstyrelsen Styrelsen för beställd primärvård Folktandvården Handikappförvaltningen Servicenämnden - Regionservice* Hälsan och arbetslivet Grebbestads folkhögskola 241

7 Låneramar Summa fastigheterutrustning Tkr Sahlgrenska Universitetssjukhuset NU-sjukvården Södra Älvsborgs sjukhus Skaraborgs sjukhus Kungälvs sjukhus Alingsås lasarett Frölunda specialistsjukhus Angereds Närsjukhus Primärvården Skaraborg Primärvården Södra Älvsborg Primärvården Göteborg Primärvården Södra Bohuslän Primärvården FyrBoDal Folktandvården Handikappförvaltningen Servicenämnden - Regionservice Hälsan och arbetslivet Grebbestads folkhögskola 241 Billströmska folkhögskolan 418 Göteborgs folkhögskola 435 Vara folkhögskola 230 Fristads folkhögskola 521 Dalslands folkhögskola 484 Agnesbergs folkhögskola 314 Folkhögskolor gemensamt Gymnasienämnden, naturbruk Göteborgs Botaniska trädgård Västarvet Kultur i Väst 105 Fastighetsnämnden* Konstnärlig utsmyckning* Regionstyrelsen - Strategiska investeringar* VGR-IT* Regionkansliet Oförutsett Totalt Låneramar Fastigheter Tkr Låneramar utrustning Tkr Summa Tkr Låneramar 2013

8 Ändringar i projekt mot budgetunderlag S:a plan- perioden Beslutade projekt (löpande priser) Nuntorp, grishus (nytt beslut )7+7 SU Bild och interventionscentrum, Tidigare beslut Nytt beslut ( ) +180 mnkr varav 140 finansieras av SU ram Förändring Summa förändring

9 Ändringar i projekt i Rk planförslag mot budgetunderlag S:a plan- perioden Ej beslutade (fasta priser) Kungälv, projekt 2, vårdblock Gällande plan Ny plan SU/Östra Dr, Silvias Barnsjukhus. Gällande plan Ny plan SU/Östra förlossn. neonatal. antenatal. Gällande plan Ny plan Summa förändring

10 Tillkommande projekt Rk planförslag (fasta priser) S:a plan- perioden SU/Mölndal hus R NU/Uddevalla op. Ortopedi* Regionservice, ombyggnad kök Regionservice, materialförsörjning Regionservice, servicepaket 2 sjukhus, måltid Regionservice paket breddinförande SU/Sahlgrenska, entrégård Västfastigheter energiinvesteringar39 Summa

11 Rk förslag totalt (löpande priser) S:a plan- perioden Beslutade projekt (inklusive beslut 2012) Ej beslutade projekt Summa Beräknat utrymme i budget Differens

12 Förslag om ändringar i Rk förslag S:a plan- perioden Ej beslutade projekt (fast pris) NU/Uddevalla operation ortopedi Rk förslag NU önskemål Summa förändring

13 Förslag om ändringar i Rk förslag S:a plan- perioden Ej beslutade projekt (fast pris) RnS ombyggnad kök Rk förslag RnS önskemål RnS materialförsörjning Rk förslag RnS önskemål RnS servicepak. 2 sjukhus måltider Rk förslag RnS önskemål 10 0 RnS breddinförande Rk förslag RnS önskemål RnS investeringar Summa förändring

14 Förslag om ändringar i Rk förslag S:a plan- perioden Projekt utanför plan (fast pris) Botaniska, ekonomigården skollokal 104 Dalslands folkhögskola, elevhem89 Västfastigheter, energisparinvesteringar Summa förändring

15 Ansvarsfördelning vid investeringar För effektivt materialflöde krävs investeringar inom sjukhusen avseende skåp och vissa ombyggnader. RnS förutsätter att sjukhusen står för dessa investeringar. RnS lyfter också den principiella frågan om vem som ska ansvara för investeringar i infrastruktur, t.ex. godsmottagningar, miljöstationer, rörpost m.m

16 Att notera ANS utrustning beaktat 2014 Verksamheten får inte längre spara, ej disponerade, investeringsramar? Kompletterande investeringsmodellen som finansieringsmöjlighet försvinner? I budgeten tillförs Fastighetsnämnden 20 mkr varje år under planperioden för kapitaltjänstkostnader till följd av miljöinvesteringar efter genomförd energikartläggning. Ingen avsättning för investeringar 2014 och 2015 för att klara målet om halvering av energianvändningen till 2030 Många (drygt 20 st.) strategiska fastighetsprojekt utanför plan

17 Investeringar utanför plan SU/Sahlgrenska, ny laboratoriebyggnad SU/Östra, operation o forskning SU/Sahlgrenska påbyggnad, akutvårdsbyggnad NU, miljö- och försörjningsbyggnad SÄS, nybyggnad psykiatrins hus SkaS, Falköping, psykiatri SkaS, mottagningsrum samband med PCB SkaS, ombyggnad operation SkaS/Lidköping, etapp 5 SkaS, ombyggnad konferens matsal Kungälv, projekt 2b, ombyggnad bef. vårdavdelningar till mottagningar Kungälv, projekt 3, omdisp. och nybyggnad psykiatri Kungälv, projekt 4 stor entré Naturbruk, Uddetorp, nybyggnad grishus Naturbruk, Nuntorp, nybyggnad grishus Naturbruk, Nuntorp, matsal/kök Naturbruk, Strömma, elevboende passivhus Botaniska ekonomigården, skollokal Botaniska, växthus och besökscentrum Billströmska folkhögskolan, Tyftsalen Dalslands folkhögskola, elevhem IT-verksamhet, datahallar Regionens Hus i Göteborg Energiinvesteringar

18 Rk förslag totalt (löpande priser) S:a plan- perioden Beslutade projekt (inklusive beslut 2012) Ej beslutade projekt Summa Beräknat utrymme i budget Differens


Ladda ner ppt "Investeringsplan, ramar Regionstyrelsen 2012-11-13."

Liknande presentationer


Google-annonser