Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-10-08 Nätverk för Energieffektivisering bygger Ett samverkansprojekt mellan Swerea SWECAST AB Swerea IVF AB Föreningen Sveriges Regionala Energikontor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-10-08 Nätverk för Energieffektivisering bygger Ett samverkansprojekt mellan Swerea SWECAST AB Swerea IVF AB Föreningen Sveriges Regionala Energikontor."— Presentationens avskrift:

1 2009-10-08 Nätverk för Energieffektivisering bygger Ett samverkansprojekt mellan Swerea SWECAST AB Swerea IVF AB Föreningen Sveriges Regionala Energikontor Med stöd av Energimyndigheten

2 2009-10-08 Swerea SWECAST är gjuteriindustrins forsknings- och utbildningsinstitut. Branscher i ENIG: Sandgjutning, Pressgjutning Swerea IVF, forsknings- och konsulttjänster inom tillverkningsindustrin. Branscher i ENIG: Plastformning, Värmebehandling, Ytbehandling FSEK – Föreningen Sveriges Regionala Energikontor Branscher i ENIG: Träindustri, Mekanisk Verkstadsindustri

3 2009-10-08  Drivkraften för ENIG är att hjälpa främst mindre och medelstora företag att utveckla och implementera hållbara strategier kring energianvändningen minska företagens specifika energianvändning uthålligt minska verksamheternas klimatpåverkande utsläpp

4 2009-10-08  År 2007 förbrukade industrin 157 terawattimmar, ca 39 % av Sveriges totala energianvändning  Industrisektorn utgörs till stor del av energikrävande, exportinriktade och konkurrensutsatta företag. Ökade energikostnader innebär ökade produktionskostnader som försämrar konkurrenskraften  Betydande besparingar möjliga (10 – 20 %) Bakgrund

5 2009-10-08 Energinyckeltal för industrin - hur funkar det i praktiken?

6 2009-10-08 Effekt Energiledning Energikartläggning El-certifikat Energi Verkningsgrad Växthuseffekt Länsstyrelsen Naturvårdsverket Kommunen Återvinning Effektbegränsning Resurseffektivitet Energimyndighet Utsläppsrätter kWh Värme Nyckeltal Statistik Hur bra är mitt företag egentligen?

7 2009-10-08 Nyckeltal Vilka Varför Hur Insamling-tillgänglig statistik? Levande-egen koll

8 2009-10-08 Nyckeltal total energianvändning Exempel: Olika typer av Nyckeltal för olika verksamhet Gjuteri:902 kWh/m 2 2650 kWh/ton Mekanisk verkstad:283 kWh/m 2 XXX kWh/st Monteringsverkstad:167 kWh/m 2 XXX kWh/st Plastindustri: 1260 kWh/m 2 1,6 kWh/kg

9 2009-10-08 www.enig.se

10 2009-10-08 www.enig.se Definition av nyckeltalen i hjälpfunktionen Företagsnamn och bransch Övergripande företagsdata Inköpt energi och material Användning av energi

11 2009-10-08 Nedbrytning av nyckeltalens syften. Källa: Mossberg Syfte med nyckeltal

12 2009-10-08 Total energiförbrukning / Ton gott gods Ålder Typ av material Typ av ugn Smältenergi / Ton smält gods CO 2 / Mängd energi / Energislag Infodring Energislag Luft Vatten Uppvärmning / m 2 Uppvärmd yta Uppvärmning av vatten från återvunnen energi Uppvärmning av tilluft från återvunnen energi Energiförbrukning Ventilation / m 3 Mängd ventilerad luft Föroreningar Förbrukning av tryckluft / ton gott gods Smält material Ventilationsutrustning Ugnstyp Storleken på läckaget Utnyttjandegrad Återvunnen energi / Total energiförbrukning Återvunnen energi från ventilation Återvunnen smältenergi från sand och gods Belysning / m 2 Efterbearbetning / Total energiförbrukning Ljusutbyte Ålder Typ Övergripande nyckeltal Bearbetning Ytbehandling Placering / Försmutsning Packning, montering Smält metall-slagg / Ton gott gods Ingjutningssystem Kassation Spill Mer detaljerade nyckeltalPåverkansfaktorer

13 2009-10-08 www.enig.se

14 2009-10-08

15

16 UTSKRIFT OBS! Man kan inte se några nyckeltal om man själv inte har bidragit med sina uppgifter! OBS! All data är konfidentiell!

17 2009-10-08 www.enig.se

18 2009-10-08 www.enig.se

19 2009-10-08 MWh Energieffektivisering GJ Effekt kW Energiledning Energikartläggning El-certifikat CO 2 Energi Verkningsgrad Växthuseffekt Länsstyrelsen Naturvårdsverket Effektbegränsning Resurseffektivitet Energimyndighet Utsläppsrätter Värme Nyckeltal Statistik Så allt jag behöver göra är att gå in på www.enig.se! www.enig.se enig@swerea.se

20 2009-10-08 De tidigare bilderna är ”del A” dvs bara genomgång av ENIG och nyckeltal ”del B” som följer är tänkt som lite fördjupning – en enkel utbildning/information till företagen som energi- & klimatrådgivarna kan använda sig av.

21 2009-10-08 Hur förbättrar jag mina nyckeltal? Energianalys Energieffektivisering Uppföljning

22 2009-10-08  Sänkta kostnader  Minskad miljöpåverkan  Kvalitetssäkrad process  Goodwill  Stärkt konkurrenskraft  Minskad känslighet för energiprishöjningar Varför Energieffektivisering?

23 2009-10-08  Ta ett aktivt beslut  Energikartläggning - ta fram statistik - identifiera processer - hitta besparingsåtgärder  Ta hjälp av expert  ”Nattvandring”  Låt personalen bli delaktig! Hur börjar vi? - Metodik

24 2009-10-08

25

26  Behov / Verkligt -injustering/reglering -sektionera/stäng av  Sommardrift -pumpstopp -tappvarmvatten -ridåvärmare Värmesystem

27 2009-10-08 ”Det som förvånat oss är att belysningen tar så stor andel av energin.” Henry Fredén, AB Bandindustri  Styrning och sektionering  Installerad effekt  Placering  Alternativ till dagens belysning: - Lågenergilampor - T5 lysrör Belysning

28 2009-10-08 Industribelysning Befintliga: 24 st 400W Kvicksilver Ersättning: 30 st 150W Keramisk metallhalogen Effektreducering: ca 60% från 12 kW till 5kW Belysnings styrka: ca 200 lux till 600 lux, Bättre färgåtergivning Återbetalningstid: ca 3,3 år Borealis huvudverkstad

29 2009-10-08 Ventilationsystem drifttid anpassas efter verksamheten flödet anpassas efter verksamheten (kyla) värmeåtervinning injustering rengöring kanaler,don,filter

30 2009-10-08 Energiberäkning Ett räkneexempel: Antag :Vi har ett fläktaggregat på 3 kW. Aggregatet är i drift årets alla timmar (8760 h). Vi har en energikostnaden är 0,45 kr/kWh. Den total energikostnaden blir då 3 * 8760 * 0,45 = 11 826 kr/år. Antag :Om det går att begränsa driftstiden till 10 timmar per dag under en arbetsvecka (5 dagar) och vi antar att vi arbetar 43 veckor på ett år. Då får vi en driftstid på 10 * 5 * 43 = 2150 timmar. Den totala energikostnaden blir då 3 * 2150 * 0,45 * 2 903 kr/år. En skillnad på 8 923 kr/år.

31 2009-10-08 Tryckluft 20 – 40 % 5 % 100 %

32 2009-10-08  Läckagesökning  Tryckreducering  Värmeåtervinning  Eldrivna verktyg Håldiameter1 mm5 mm10 mm20 mm Flöde (m 3 /minut)0,061,5625 Effektbehov kompressor (kW)0,41040150 Energikostnad per år (30 öre/kWh)1 000 kr26 000 kr105 000 kr410 000 kr Mer om tryckluft

33 2009-10-08  Gäller alla system  Släck och Stäng!  Nattvandring  Checklilsta  Timer, dygnsur etc.  Närvarocensor etc Tidsstyrning

34 2009-10-08 PRODUKTIONSPROCESSER

35 2009-10-08  Frekvensstyrning  Undvik tomgångsdrift  Energisnåla motorer  LCC vid inköp ”Drivmotorns effektivitet ökade med mer än 25 % när vi installerade frekvensomriktare. Vi sparar över 230 000 kronor per år bara på en enda fläkt.” Ingemar Leckborn, INEOS Komponenter/elmotorer

36 2009-10-08 Effektuttag veckor. Bild: Ragnar Uppström, energi- och klimatrådgivare i Mölndals stad

37 2009-10-08 Kartläggning på företaget under icke produktionstid.  Gör en värdering av vad som kan förändras och inte behöver vara i drift.  På tillverkande industrier kan man generellt acceptera tomgångsdrifter upp till ca 10-15 % av det aktiva uttaget under dagtid.

38 2009-10-08 *Planera * Genomföra * Följa upp* Förbättra Energiledning

39 2009-10-08 1.Minskade kostnader 2.Eldsjäl på företaget 3.Hot om stigande energipriser 4.Stöd från energiexpert 5.Långsiktig energistrategi Kommentar: Lägre kostnader prioriteras, men detta kan påskyndas genom rådgivande/stödjande åtgärder vad gäller kompetens och strategiarbete Viktiga drivkrafter för energieffektivisering

40 2009-10-08 Viktiga faktorer för lyckat arbete:  Genomförandet av en energianalys Att det genomförts en energianalys över huvud taget är en viktig faktor till att det genomförs åtgärder. - En energianalys bör vara enkel med konkreta och kvantifierade åtgärder - Störst besparingspotential finns inom stödprocesserna  Genomförd analys ska presenteras på företaget Görs en analys måste den presenteras med ledningen närvarande. Krävs för att diskutera och förklara föreslagna åtgärder  Förankring i företagets ledning Utan ledningens stöd görs inga åtgärder. Ledningen måste fördela ansvar och befogenheter.  Upprätta mål/energiplan Finns uppsatta mål och en energiplan genomförs åtgärder i större omfattning eftersom det blir en fråga för ledningen Erfarenheter från effektiviseringsprojekt inom industrin

41 2009-10-08 Ekonomiskt stöd för energikartläggning Stödet kan sökas tidigast i april  Det nya stödet gäller företag som använder minst 500 MWh energi per år, det vill säga relativt energiintensiva företag. Det täcker 50 procent av kostnaderna för energikartläggningen upp till maximalt 30 000 kronor. Regeringen beslutade i december 2009 att införa stödet.  Ta kontakt med ditt Energikontor för mer information

42 2009-10-08


Ladda ner ppt "2009-10-08 Nätverk för Energieffektivisering bygger Ett samverkansprojekt mellan Swerea SWECAST AB Swerea IVF AB Föreningen Sveriges Regionala Energikontor."

Liknande presentationer


Google-annonser