Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EF-nämndens programutbud ElektroFysikMatematikMedicinsk teknik H.ing/Kand ELFyNMat Civ.ing ED,Y/YiY/Yi MED Master ELE,CSY, WNE MPN,FyNMatBME.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EF-nämndens programutbud ElektroFysikMatematikMedicinsk teknik H.ing/Kand ELFyNMat Civ.ing ED,Y/YiY/Yi MED Master ELE,CSY, WNE MPN,FyNMatBME."— Presentationens avskrift:

1 EF-nämndens programutbud ElektroFysikMatematikMedicinsk teknik H.ing/Kand ELFyNMat Civ.ing ED,Y/YiY/Yi MED Master ELE,CSY, WNE MPN,FyNMatBME

2 Vad ska EF-nämnden göra? ”Programnämnd skall planera, följa upp och utvärdera utbildningen samt verka för ständig kvalitetsförbättring inom sitt ansvarsområde.” ”Särskilt åligger det programnämnd att:”

3 Utveckla och förnya utbildningen med beaktande av samhällets och yrkeslivets krav samt studenternas önskemål. Besluta om utbildningsplaner. Besluta om kursplaner. Verka för att kurser och andra utbildningsmoment som ingår i ett program samordnas pedagogiskt och studieorganisatoriskt. Ansvara för att verksamheten följs upp och utvärderas samt för utveckling och tillämpning av system för kvalitetsförbättring............

4 Meddelanden Ny omgång studenter. Vad innebär Y/Yi/Med/EL/ED/Mat/FyN? CDIO-konferens i Brisbane, juli 2012. CDIO-konferens vid MIT/Harvard, juni 2013. EF-kommunikatör. LiU-projekt “Innovativa, pedagogiska lärmiljöer”. Dokument om principer för Yi tas upp igen i november. …………………………..

5 Teknisk fysik och elektroteknik (Y) Ny struktur på Signaler och system m m Konsekvenser av införande av kandidatprojekt ……….

6 Y3 - 2011/2012 Blk5HT15HT26VT16VT2 1 Fourieranalys TATA26, 8 hp Modern fysik TFYA11, 6 hp Reglerteknik TSRT12, 6 hp Elektronikprojekt TSEA27. 8 hp 2 Programmering – tillämpning och datastrukturer TDDC76, 8 hp Elektronikprojekt TSEA27. 8 hp 3 Signaler och system, del 1 TSDT08, 4 hp Signaler och system, del 2 TSDT15, 4 hp Termodynamik och statistisk mekanik TFYA12, 6 hp 4 Statistisk teori, grk TAMS24, 4 hp Valfritt 6 hp 0

7 Y3 - 2012/2013 Blk5HT15HT26VT16VT2 1 Fourieranalys TATA26, 8 hp Modern fysik TFYA11, 6 hp Reglerteknik TSRT12, 6 hp Elektronikprojekt TSEA27, 8 hp 2 Programmering – tillämpning och datastrukturer TDDC76, 8 hp Elektronikprojekt TSEA27, 8 hp 3 Signaler och system TSDT18, 6 hp Signaler, information, kommunikation TSKSxx, 4 hp Termodynamik och statistisk mekanik TFYA12, 6 hp 4 Statistisk teori, grk TAMS24, 4 hp Valfritt 6 hp 0

8 Y3 - 2013/2014 Blk5HT15HT26VT16VT2 1 Fourieranalys TATAx2, 6 hp Termodynamik och statistisk mekanik TFYA12, 6 hp Reglerteknik TSRT12, 6 hp Signaler, information, kommunikation TSKSxx, 4 hp, valfri 2 Programmering – tillämpning och datastrukturer TDDC76, 8 hp Modern fysik I, TFYAXX 4hp 3 Signaler och system TSDT18, 6 hp Modern fysik II TFYAXY, 4 hp, valfri 4 Statistisk teori, grk TAMS24, 4 hp Kandidatprojekt 16 hp 0

9 Teknisk fysik och elektroteknik – internationell (Yi) ”Delning” av kurser i fackspråk mellan terminerna. ……………

10 Medicinsk teknik Fortsatt utveckling av år tre Kandidatprojekt Inledande termin inom profiler

11 Medicinsk teknik – Årskurs 1 Blk1HT11HT22VT12VT2 1 Linjär algebra TATA24, 8 hp Envariabelanalys II TATA42, 6 hp Flervariabelanalys TATA43, 8 hp 2 Envariabelanalys I TATA41, 6 hp Programmering – abstraktion och modellering TDDC74, 8 hp 3 Anatomi och fysiologi TBME11, 4 hp Ingenjörsprojekt TFFY51, 6 hp (fr o m v 38) 4 Matematisk grundkurs TATM79, 6 hp (t o m v 37) Linjär algebra TATA24, 8 hp Vågfysik TFYA59, 8 hp 0 Medicintekniska utblickar TBMT32, 2 hp, v

12 Medicinsk teknik – Årskurs 2 Blk3HT13HT24VT14VT2 1 Vektorananalys TATA44, 4 hp Introduktionskurs i Matlab TSRT04, 2 hp Transformteori TATA57, 4 hp 2 Elektronik och mätteknik TSTE05, 8 hp Biokemi och cellbiologi TBME03, 6 hp Introduktion till biosensorteknik TFYA62 6 hp Material för medicinsk teknik TFYA63, 8 hp 3 Medicinsk teknik TBMT18, 6 hp Elektronik och mätteknik TSTE05, 8 hp Elektromagnetism – teori och tillämpning TFYA49, 6 hp 4 Mekanik TFYA16, 6 hp Material för medicinsk teknik TFYA63, 8 hp Sannolikhetslära TAMS14, 4 hp 0

13 Medicinsk teknik – Årskurs 3 Blk5HT15HT26VT16VT2 1 Medicinska bilder TSBB31, 6 hp Modern fysik TFYA11, 6 hp Reglerteknik TSRT03, 6 hp 2 Programmering – tillämpning och datastrukturer TDDC76, 8 hp Medicinsk strålningsfysik TBMEx2, 8 hp 3 Signaler och system TSDT18, 6 hp 4 Statistisk teori, grk TAMS24, 4 hp Kandidatprojekt, TX0000 16 hp 0

14 Bildanalys och visualisering – Termin 7 7Ht1 Multidimensionell signalanalys Signalteori Tekniska beräkningar 7Ht2 Multidimensionell signalanalys Bildsensorer Analys av bioelektriska signaler

15 Medicintekniska modeller – Termin 7 7Ht1 Matematiska modeller i biologi Medicinska informationssystem Signalteori 7Ht2 Analys av bioelektriska signaler Biomekanik Medicinska informationssystem

16 Medicintekniska material – Termin 7 7Ht1 Optimering för ingenjörer Ytor och gränsskikt Kemi, v Matematiska modeller i biologi, v 7Ht2 Materiefysik I Biomekanik Miljöteknik, v

17 Electronics Engineering Obligatoriska kurser under termin 1 2013: TSKS01 Digital Communication TSTE12 Design of Digital Systems TSTE86 Digital Integrated Circuits TSEK02 Radio Electronics TSEK37 Analog CMOS Integrated Circuits

18 Kurser inom spåret System on Chip (preliminärt) Termin 2: TDTS07 System Design and Methodology TDDB68 Concurrent programming and operating systems TDDD25 Distributed Systems TDTS01 Computer Aided Design of Electronics TSEK06 VLSI Design TSTE08 Analog and Discrete-Time Integrated Circuits TDDC78 Programming of Parallel Computers - Methods and Tools TSTE87 Application-Specific Integrated Circuits Termin 3: TSEA26 Design of Embedded DSP Processor TSEK11 Evaluation of an Integrated Circuit TDTS05 Advanced Computer Architecture TSTE17 System Design TSTE18 Digital Arithmetics TDDB44 Compiler Construction TDDD07 Real Time Systems TDDD56 Multicore and GPU Programming TSEA44 Computer Hardware - a System on Chip

19 Kurser inom spåret Analog/Digital and RF IC Design (preliminärt) Termin 2: TSEK03 Radio Frequency Integrated Circuits TSEK06 VLSI Design TSKS03 Wireless Systems TSTE08 Analog and Discrete-Time Integrated Circuits TSTE14 Analog filters TSDT74 Radio Communication TSTE06 Digital Filters TSTE87 Application Specific Integrated Circuits Termin 3: TSEK11 Evaluation of an Integrated Circuit TSEK38 Radio Frequency Tranceiver Design TNE071 Microwave Engineering TSEA26 Design of Embedded DSP Processors TSTE12 Mixed-Signal Processing Systems TSTE18 Digital Arithmetics TNE083 Antenna Theory TSTE19 Power Electronics TSTE85 Low Power Electronics TFYA39 Semiconductor technology

20 Högskoleingenjörsprogram i Elektronik (EL) Förändringar till 2013: Ny version av ”Analoga integrerade kretsar” ”Exjobbskurs” Inför 2014: Försök komma bort från (delvis) samläsning med A- nivåkurser. …..

21 Kandidatprogram i Matematik Fortsatt arbete med spår, både på kandidat- och masternivå.

22 Kandidatprogram i Fysik och nanovetenskap Diverse konsekvenser p g a förändringar på Y/Yi.

23 HSV-utvärdering Komponenter: Examensarbeten Självvärdering ”Platsbesök”/intervjuer ……….

24 Process ur HSV-perspektiv MatNat-utbildningar behandlas ämnesvis, d v s Matematik, Fysik, etc var för sig. Teknikutbildningarna samlas i ”kluster” (Elektro/Fysik/Matematik). Utvärderargrupper bildade eller under tillsättning. Utvärderingsgrupperna väljer ut en delmängd av de 8-12 examensmålen. Examensarbeten granskas med avseende på de utvalda målen. Självvärderingarna granskas för att bl a ge kompletterande information i de fall då examensarbetena ej möjliggör bedömning av utvalda mål.

25 Självvärdering Uppgift: Ge kompletterande information när det bedöms inte finnas underlag i examensarbetena om huruvida målen uppfylls. Argumentera för att utbildningen leder fram till att examensmålen uppfylls. Ge exempel på kurser och examinationsmoment som bidrar till att målen uppfylls. Att notera: För EF:s del kommer minst tio självvärderingar att behöva skrivas.

26 Tänkt argumentation i LiTH:s självvärderingar Koppla examensmålet till ett eller flera programmål. Resonera kring hur programmet är utformat för att möjliggöra att målet nås. Ge exempel på kurser kopplade till det aktuella målet. (Kan göras med hjälp av IUAE-matriserna) Ge exempel på lärandemål i någon av kurserna. Ge exempel på examination kopplad till kurs och lärandemål. Att notera: Eftersom vi inte vet vilka mål som kommer att väljas ut skriver vi tills vidare självvärderingar som omfattar samtliga mål.

27 Exempel Analoga CMOS integrerade kretsar vars kursplan bl a innehåller lärandemålen Exempel (kursmål): Analysera och konstruera analoga kretsar, såsom förstärkarsteg och andra viktiga analoga byggblock. Behärska grunderna i användning av dagens professionella kretssimulatorer för konstruktion, analys och utvärdering av integrerade kretsar med hög prestanda och låg känslighet för icke ideala effekter såsom brus, störningar, processvariationer och temperatur.

28 Exempel (examination): Kursen examineras med laborationer och en skriftlig tentamen och ett exempel på en tentamensuppgift är A differential two-stage amplifier is shown in Fig. 2. The amplifier is biased symmetrically. The body-driven transistors M9 and M10 are utilized to enhance the DC gain. Fig. 2. Two-stage amplifier with body-driven gain-enhancement technique. (a) Draw the small-signal model of the amplifier and determine the DC gain in terms of transconductance gm and output conductance gds of transistors. Assume g = 0 for transistors M1 and M2. Hint: For differential outputs we can write Vo+ = - Vo-. (b) Explain and motivate how DC gain can be enhanced by using body- driven transistors M9 and M10.

29 Självvärderingar Yrkes- eller huvudområdesexaminaKan fås via …. Huvudför- fattare Civilingenjörsexamen Teknisk fysik och elektroteknik (Y) + internationellY/YiSvante Elektronikdesign (ED)EDOle Högskoleingenjörsexamen Elektronik (EL)ELSvante Generella examina inom ingenjörsämnen Kandidat i elektroteknikEL, DI, kurserSvante Master i elektroteknik Y, Yi, ED, D, IT,I, Ii, M, KTS,COE, SOC, WNE, CSY, kurserSvante Master i teknisk fysikY, Yi, MPN, kurserKenneth Master i medicinsk teknikY, Yi, D, IT, BME, kurserSvante Genrella examina inom mat.nat. Kandidat i matematikMat, kurserBengt Ove Kandidat i fysikFyN, kurserKenneth Master i matematikMat, kurserBengt Ove Master i fysikMFYS, kurserKenneth

30 Tidtabell Startmöte Slumpning och leverans av examensarbeten Författande och leverans av självvärdering Intervjuer Utlåtande

31 Tidtabell - exempel Matematik: Startmöte: 11 september Leverans av examensarbeten: 21 september? Leverans av självvärdering: 26 november Intervjuer: v 9, d v s 25 februari – 1 mars, 2013. ………….

32 Flera datum Startmöte fysik: 28 september Startmöte teknik: 15 oktober


Ladda ner ppt "EF-nämndens programutbud ElektroFysikMatematikMedicinsk teknik H.ing/Kand ELFyNMat Civ.ing ED,Y/YiY/Yi MED Master ELE,CSY, WNE MPN,FyNMatBME."

Liknande presentationer


Google-annonser