Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOMWeb Nätbaserad kunskapshantering som stöd för klinisk verksamhet och kunskapsdelning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOMWeb Nätbaserad kunskapshantering som stöd för klinisk verksamhet och kunskapsdelning."— Presentationens avskrift:

1 SOMWeb Nätbaserad kunskapshantering som stöd för klinisk verksamhet och kunskapsdelning

2 © 2004 SOMWeb 2 Deltagare  Drivande –Datavetenskap, Chalmers –Oral medicin, Sahlgrenska akademin –Datavetenskap, Skövde  Deltagande –Folktandvården, Göteborg –SOMNet –BOMA

3 © 2004 SOMWeb 3 ’’ ’’ I’m faim to sum up with urgent appeal for adopting [...] some uniform system of publishing the statistical records of hospitals. There is a growing conviction that in all hospitals, even in those which are best conducted, there is a great and unnecessary waste of life [...] In attempting to arrive at the truth, I have applied everywhere for information, but in scarcely an instance have I been able to obtain hospital records fit for any purpose of comparison [...] If wisely used, these improved statistics would tell us more of the relative value of particular operations and modes of treatment than we have means of ascertaining at present Florence Nightingale, Notes on Hospitals, London: Longman, Green & Roberts, 1863

4 © 2004 SOMWeb 4 Bakgrund och motiveringar  Evidensbaserad medicin (EBM): –Integrering av expertis och klinisk evidens i syfte att optimera kliniska beslut och inlärning  För att uppnå målet med EBM krävs: –IT-stöd för insamling, analys, validering, delning och harmonisering av klinisk kunskap –Hög IT-användarkompetens –Användarcentrerade verktyg för distribuerad och återanvändning av klinisk kunskap –Modeller och tekniker för snabb i-brukstagning

5 © 2004 SOMWeb 5 Bakgrund och motiveringar (2)  Ingen generell brist på resurser: –Saknar instrument för utmönstring av ineffektiva metoder, arbetssätt och strukturer  Ökad kunskap om sjukdomars uppkomst –Gå vidare från ”vanligt” monokausalt tänkande och prospektiva studier

6 © 2004 SOMWeb 6 Problem  Hälso- och sjukvården har varit långsam att förstå och utnyttja IT  Datoriserade journalsystem ofta inriktade på effektivare hantering av journaler och administration  Olika vårdgivare använder olika system med liten transparens

7 © 2004 SOMWeb 7 Övergripande syfte  Hur ska interaktiva användarcentrerade kunskapshanterade informationssystem som stödjer evidensbaserad oral medicin utformas, implementeras och införas i det dagliga kliniska arbetet? –Nödvändighet: gradvis ökande av IT- medvetande

8 © 2004 SOMWeb 8 MedView - idag KB Medical status Clinical examination Subjective symptoms Invasive and non-invasive tests

9 © 2004 SOMWeb 9 Delmål 1: Formalisering av kliniska processer och kunskap  Analys av nuvarande formalisering av klinisk data i samt av en eller flera av de befintliga applikationerna  Applicering av föreslagna standarder och tekniker inom kunskapsmodellering, kunskapsbaserade system och komponentbaserad systemutveckling

10 © 2004 SOMWeb 10 Delmål 2: Web services för oral medicin  Applicering av standarder och tekniker inom web services med utgångspunkt från resultatet från föregående delmål  Som fallstudie ska en befintlig applikation för digital publicering av fusionerad undersökningsdata användas

11 © 2004 SOMWeb 11 Delmål 3: SOMWeb  Utformning, implementering och klinisk i- brukstagning av en web community för oral medicin med bas i kunskaps- och tjänstemodellerna från föregående delmål  Utbudet av tjänster inkluderar den funktionalitet som erbjuds av nuvarande applikationer  Användning av tekniker från intelligenta användargränssnitt för anpassning av communityn för olika typer av användare

12 © 2004 SOMWeb 12 Delmål 4: Utvärdering  En omfattande utvärdering av framtagna modeller och verktyg ska utföras: –Systemutformning –Tjänster för kunskapshantering –Införandet i den kliniska organisationen –Effekter för evidensbaserad oral medicin

13 © 2004 SOMWeb 13 Deltagare  Drivande –Datavetenskap, Chalmers –Oral medicin, Sahlgrenska akademin –Datavetenskap, Skövde  Deltagande –Folktandvården, Göteborg –SOMNet –BOMA

14 © 2004 SOMWeb 14 Arbetsformer  Kontinuerligt upparbetat samarbete datavetenskap - oral medicin  Aktiv användarbas  Kontinuerlig återkoppling  Samarbete som katalysator  Skarp användning

15 © 2004 SOMWeb 15 Relaterat  Delmål 1: Formalisering  Knyter an till aktuell forskning inom kunskapsbaserade system  Ontologier –DAML-OIL  Generiska problemlösningsmetoder –UPML  Strävan mot standarder

16 © 2004 SOMWeb 16 Relaterat (2)  Delmål 2: Web services för oral medicin  Utnyttja föreslagna standarder –DAML-S –XML –SOAP –WSDL –…  Kombination av delmål 1 och 2 intressant

17 © 2004 SOMWeb 17 Infrastruktur Knowledge broker PSM Ontology KBS PROTÉGÉ IBROW KRAFT Semantic web UPML DAML-OIL Web services

18 © 2004 SOMWeb 18 Relaterat (3)  Delmål 3: SOMWeb  Mitt i forskning om intelligenta adaptiva användargränssnitt  Tekniskt grundar i delmål 1 och 2

19 © 2004 SOMWeb 19 Relevans för tandvården  95% kontrollerar årligen tänderna: –Vad händer om 50% går vart tredje år istället?  Låg andel individuella riskbedömningar  Saknar exempel på hur stora mängder klinisk information kan användas som grund för fördelning av resurser  Kommer att integreras med systemet T4

20 © 2004 SOMWeb 20 Relevans för oral medicin  15 000 till 20 000 remisser årligen  Enbart symtomatisk behandling som i stort sett är oförändrad sedan 1968  Forskning styrd av monokausalt tänkande: –Klinisk information går ej att rekonstruera –Ge grundläggande infrastruktur för instrument för att studera samband mellan ett stort antal patientfall  Bättre möjlighet för tidig diagnostik av oral cancer (850 fall per år)

21 © 2004 SOMWeb 21 Sammanfattning  Generiska KBS  Web Services  SOMWeb  IUI  Riktiga användare  Utvärderingsfas planerad


Ladda ner ppt "SOMWeb Nätbaserad kunskapshantering som stöd för klinisk verksamhet och kunskapsdelning."

Liknande presentationer


Google-annonser