Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrelse Möte Sari och Houda 18 mars 2011 9.00-13.00.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrelse Möte Sari och Houda 18 mars 2011 9.00-13.00."— Presentationens avskrift:

1 Styrelse Möte Sari och Houda 18 mars 2011 9.00-13.00

2 Att förstå behoven och önskemålen som finns bland äldre invandrare, deras familjer samt andra intressenter (etniska och religiösa föreningar, myndigheter, professionella tjänster, politiker, akademiker, mm.) engagerade i frågan "att bli gammal i Sverige“ - i syfte att förbättra äldre invandrares välbefinnande och deras integration i det svenska samhället Att skapa en Plattform och en Rörelse som bygger på relationer och allianser för att förbättra och upprätthålla politik, strategier, relationer och tjänster som behövs för att garantera att äldre invandrare kan åldras med värdighet i deras 2: a Hem 2011-01-20Kick Off Meeting2 Vårt uppdrag och syfte

3 1.Att sätta frågan om äldre invandrares välbefinnande på den ’nationella agendan’ – medvetandegöra nationella och regionala politiker för behovet att förbättra äldres välbefinnande 2.Utveckling av föreningar för att stödja äldres välbefinnande 3.Samarbeta med Göteborgsstad/äldreomsog -för att bättre stödja äldre invandrares välbefinnande och integration 4.Genomföra en aktionstudie för att undersöka och förstå äldre invandrares behov och välbefinnande. 5.Identifiera och prioritera behoven hos äldre och alla medverkande med avseende på äldre invandrares välbefinnande 2011-01-20Kick Off Meeting3 Vårt mål?

4 6.Att förbättra kompetens, organisation, process och program för vård och omsorgstjänster för äldre. 7.Utveckling av ett förhållningssätt, en ’kultur’ som främjar lärande och alliansbyggande och som är till stöd för äldre invandrares rätt att åldras med värdighet, och som stödjer integrationen av äldre invandrare 8.Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande i Sverige och inom EU 9.En hållbar utveckling genom allianser och nätverk mellan alla berörda parter som jobbar för äldre invandrares välbefinnande i Göteborg 10.Att dokumentera, främja och sprida kunskap om vad som har gjorts, upplevts, och lärts i EI WISH Programmet 11.Programledning 2011-01-20Kick Off Meeting4 Vårt mål?

5 Fas 1 - Förberedelse– involvera och förbereda alla intressenter Fas 2 - Aktionsforskning – Fokusgrupper – Individuella intervjuer – Dokumentation – Analyser – Workshop och prioritering Fas 3 – Utveckling, förbättring – Kompetens, nya metoder, översättning, politiska bedömningar, benchmarking – Analys och Reflektion – vad har vi lärt oss som vi kan använda oss av? Fas4 – Spridning och integration – 2011-01-20Kick Off Meeting5 Hur gör vi det?

6 6 Flow 2010-2012 AugDecFeb May Aug Dec Feb AbrilNov Internt Kickoff gruppformering, sätta gemensamma mål, rutiner Förberedelse för studien, etik, Design, metoder, grupper Utbildning försknings grupp Fokus grupper Individuella intervjuer Analyser Workshops Prioritering Design, mål, Samla team, resurser planering Kontinuerlig utvärdering och reflektion Justering, förbättring integration Kontinuerlig reflektion, arbete, Förbättring, dokumentation Benchmarking Erfarenhets- utbyte i Sverige och i Europa Skriva bok Spridning Utbildning action learning’ Innovation, förbättring, tillsyn OctJun Dokumentärfilm Debatt konferens 201020112012 2011-01-20Kick Off Meeting

7 1.Att sätta frågan om äldre invandrares välbefinnande på den ’nationella agendan’ – medvetandegöra nationella och regionala politiker för behovet att förbättra äldres välbefinnande Då Då: identifying and contacting politicians Nu Nu: ongoing contact and relations building, interviews Kommende Kommende: – evaluate policies against the need – create the platform/council for elderly immigrant questions – local and national Frågor Frågor: need help from board to get contacts and active engagement Din bidrag? Din bidrag? 2011-01-20Kick Off Meeting7 Vårt mål?

8 2. Utveckling av föreningar för att stödja äldres välbefinnande Då Då: aware of goals, engaged/commited, ready to do study Nu Nu: preparing for study Kommande Kommande: conducting focus group, interviews, survey Frågor Frågor: medfinansiering Din Bidrag? Din Bidrag? 2011-01-20Kick Off Meeting8 Vårt mål?

9 3. Samarbeta med Göteborgsstad/äldre omsorg för att bättre stödja äldre invandrares välbefinnande och integration Då Då: 4/5 enhet identified and committed, Nu Nu: preparing for the research Kommande Kommande: conducting interviews Frågor Frågor: new leaders, structures, commitment Din Bidrag? Din Bidrag? 2011-01-20Kick Off Meeting9 Vårt mål?

10 4. Genomföra en studie för att undersöka och förstå äldre invandrares behov och välbefinnande. Då Då: created the guidelines for conducting the research Nu Nu: ethical agreements, meeting with leaders to select sample and planning, creating and training the teams Kommande Kommande: conduct focus groups, interviews, surveys Frågor Frågor: very ambitious (see sample review) Din Bidrag? Din Bidrag? 2011-01-20Kick Off Meeting10 Vårt mål?

11 5. Identifiera och prioritera behoven hos äldre och alla medverkande med avseende på äldre invandrares välbefinnande Då Då: Nu Nu: Kommande Kommande: Planning workshops – Each förening – Each äldreomsorg enhet – Common workshop Frågor: Frågor: timing Din Bidrag? Din Bidrag? 2011-01-20Kick Off Meeting11 Vårt mål?

12 6.Att förbättra kompetens, organisation, process och program för vård och omsorgstjänster för äldre. Då: Då: Nu: Nu: Kommande: Kommande: fas 3 Frågor: Frågor: not yet Din Bidrag? Din Bidrag? 2011-01-20Kick Off Meeting12 Vårt mål?

13 7. Utveckling av ett förhållningssätt, en ’kultur’ som främjar lärande och alliansbyggande och som är till stöd för äldre invandrares rätt att åldras med värdighet, och som stödjer integrationen av äldre invandrare Då Då: have created a good feeling in our förening group and angereds äldreomsorg, openness, personal engagement Nu Nu: continue to have meeting each enhet – to develop relationships Kommande Kommande: strengthening relations, ways of working together Frågor Frågor: not yet..... Din Bidrag? Din Bidrag? 2011-01-20Kick Off Meeting13 Vårt mål?

14 Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande i Sverige och inom EU 8. Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande i Sverige och inom EU Då Då: lokalt – kick off, contact net, Eniec - exchange of experience, ideas, Nu Nu:..... Kommande Kommande: planning for benchmarking in sweden and EU – phase 3 Frågor Frågor:.... Din Bidrag? Din Bidrag? 2011-01-20Kick Off Meeting14 Vårt mål?

15 9. En hållbar utveckling genom allianser och nätverk mellan alla berörda parter som jobbar för äldre invandrares välbefinnande i Göteborg Då Då: network of föreningar, creating the alliances in indiviudal relations, kick off Nu Nu: relationship building and interviews with all stakeholders Kommande Kommande: workshops Frågor Frågor: planning, time Din Bidrag? Din Bidrag? 2011-01-20Kick Off Meeting15 Vårt mål?

16 Att dokumentera, främja och sprida kunskap om vad som har gjorts, upplevts, och lärts i EI WISH Programmet 10. Att dokumentera, främja och sprida kunskap om vad som har gjorts, upplevts, och lärts i EI WISH Programmet Då Då: press release, kick off, radio, eniec, äldre mässan, awareness in each förening and enhet Nu Nu: document all we do, launching website!! Kommande Kommande: articles, presentations, debates Frågor Frågor: press interest!?! Din Bidrag? Din Bidrag? 2011-01-20Kick Off Meeting16 Vårt mål?

17 Programledning 11. Programledning Då Då: clear goals, ongoing evaluation, reflection and improvement, documentation, communition, reporting routines, Nu Nu: continue.... Kommande Kommande: continue.... Frågor part time work Frågor: communication – the challenge of maintaining enthusiasm and engagement – when the project is part time work! 2011-01-20Kick Off Meeting17 Vårt mål?

18 ..... 2011-01-20Kick Off Meeting18 Öppen diskussion

19 .... 2011-01-20Kick Off Meeting19 Idéer och frågor

20 - Mål? -Arbetssätt? -Participation? -Idéer till förbättring? 2011-01-20Kick Off Meeting20 Utvärdering och Reflektioner

21 - Övrigt? -Nästa Möte?Tack! 2011-01-20Kick Off Meeting21 Övrigt

22 2011-03-18EI WISH Styrelsen22


Ladda ner ppt "Styrelse Möte Sari och Houda 18 mars 2011 9.00-13.00."

Liknande presentationer


Google-annonser