Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

► 1 Utvärdering av olika modeller för informationsutbyte på elmarknaden 2012–09–19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "► 1 Utvärdering av olika modeller för informationsutbyte på elmarknaden 2012–09–19."— Presentationens avskrift:

1 ► 1 Utvärdering av olika modeller för informationsutbyte på elmarknaden 2012–09–19

2 ◄ ► Uppdraget Utifrån givna kriterier utvärdera ett antal existerande och föreslagna modeller för informationshantering på elmarknaden Ge förslag på lämplig framtida modell för Sverige Förutsättningar Kriterier framtagna i samarbete mellan EI och referensgruppen Modeller under uppbyggnad samt relativt löst formulerade förslag till nya modeller Begränsad budget (ca 200 timmar) 2

3 ◄ ► Vilka är modellerna? Nuläget – Sverige Nuläget – Finland Tieto – Marknadsdriven hubbmodell Reijlers – Hubb Providers Danmark 2013 Norge Nederländerna (Svensk Energi) 3

4 ◄ ► Nuläget - Sverige Nätbolag ansvarar för mätning samt rapportering till andra aktörer. Processerna styrs av en kombination av: Lagstiftning (lag, förordning, föreskrifter) Krav från systemansvarig myndighet (kopplat till balansavräkning) Frivilliga överenskommelser /standards Punkt-till-punkt kommunikation Leverantörsbyten sker till stor del med helt automatiserade processer. Outsourcing av verksamhet till externa agenter vanlig. 4

5 ◄ ► Nuläget - Finland Nuläget Nätbolag ansvarar för mätning samt rapportering till andra aktörer. Punkt-till-punkt kommunikation Outsourcing av verksamhet till externa agenter vanlig. Namntjänst Frivillig central mätpunktsdatabas Drivs av Adato Energia - dotterbolag till Finsk Energiindustri Ca 95% av mätpunkterna (källa: NordREG) 5

6 ◄ ► Tieto - ”Marknadsdriven hubbmodell” Obligatorisk för aktörerna att göra tillgänglig viss information om kund och anläggning: Anläggnings ID Nuvarande elleverantör Förbrukning (Bindningstid) Informationen kan göras tillgänglig via Aktörernas egna system, eller Marknadsdrivna hubbar till vilka aktörerna är kopplade Tvister regleras på civilrättslig väg. 6

7 ◄ ► Rejlers – ”Hubb providers” 7 Flera konkurrerande, ihopkopplade datahubbar varje nätbolag är kopplat till en datahubb dit man rapporterar …men eftersom hubbarna är ihopkopplade behöver elleverantörer endast vända sig till en datahubb. Datahubbarna drivs av certifierade ”hubb providers”

8 ◄ ► 8 Danmark (2013) Central datahubb (tjänstehubb) lagrar information om mätpunkter och mätvärden. Nätbolagen ansvarar för att kvalitetssäkrade mätvärden rapporteras in till hubben. Hubben utför viss egen kvalitetskontroll Beräkning av aggregerade värden som behövs för balansavräkning sker i hubben Obligatorisk för nätbolag och elleverantörer att kommunicera via hubben. Nätbolag / elleverantörer har rätt att komma åt samt uppdatera data om sina kunder Elleverantörer har rätt att göra vissa allmänna sökningar om slutkonsumenter och deras förbrukning (kräver att slutkonsumenten godkänner )

9 ◄ ► 9 Norge Datahub vs. Kommunikasjonshub: Hvilken modell er best? Datahub-modellen er bedre og billigare Fleksibel løsning Bedre marked Høyere risiko ved implementering Nederländerna Kommunikationshubb som utvecklas till datahubb (tjänstehubb)

10 ◄ ► Kategorisering av modeller för informationshantering på elmarknaden 10

11 ◄ ► Utvärdering 11

12 ◄ ► Sex (plus ett) kriterier Kontroll (data om slutkonsument, kontrolleras av slutkonsument) Tillgänglighet (data av hög kvalitet och användbar form) Neutralitet (vertikalt integrerade företag, nationellt) Effektivitet (samtliga kostnader, samtliga aktörer) Flexibilitet (nya tjänster, marknadens utveckling) Nordisk slutkundsmarknad (SCM, NBS,… Reglering 12

13 ◄ ► 1. Kontroll bestämmanderätt, insyn, lätt att lämna tillstånd, sanktionssystem 13 FörslagKommentar NulägetDecentraliserad lösning, krävande fullmaktshantering, större risk för fel DK-NO-NL-LogicaCentraliserad lösning, tillstånd kan hanteras centralt. FinlandSe ”Nuläget” TietoDecentraliserad lösning, oklart vem ansvarar för tillståndshantering, tillsyn? RejlersReglerad, centraliserad lösning. Regleringen möjliggör en relativ god kontrol.

14 ◄ ► 14 FörslagKommentar NulägetExtra kostnader för elleverantörer som måste anlita tjänsteleverantör DK-NO-NL-LogicaAktörerna kommer åt all information de behöver och har rätt till via hubben. Kan lagra historisk data. FinlandÖppet för godtycke TietoAffärsmässiga motiv att erbjuda hög tillgänglighet till egna kunder. Ökad komplexitet. RejlersHubbarna är under tillsyn av en myndighet. Ökad komplexitet. 2. Tillgänglighet efterfrågestyrd åtkomst av data via en eller flera kanaler, historisk data

15 ◄ ► 3. Neutralitet aktörer skall inte favoriseras på bekostnad av konkurrerande aktörer 15 FörslagKommentar NulägetGemensamma system för information inom samma koncern. DK-NO-NL- Logica Neutral part driver hubben. FinlandSe ”Nuläget”. TietoRegelverket tillåter att vertikalt integrerade bolag sköter mycket av verksamheten ”in house” RejlersReglering kan garantera neutralitet men starka relationer möjliga mellan de reglerade hubbarna och vertikalt integrerade bolag.

16 ◄ ► 4. Effektivitet billigt, lätt för elleverantörer och slutkonsumenter att få tag på det data de behöver. 16 FörslagKommentar NulägetÖkad komplexitet (och kostnader) p.g.a. timvis mätning och gemensam nordisk slutkundsmarknad DK-NO-NL-LogicaFörutsätter att besparingar kan göras hos nätbolagen. Finland TietoSvårbedömt RejlersInnebär dubblering av system

17 ◄ ► 5. Flexibilitet främja framväxten av nya tjänster, bra anpassningsförmåga till nya förhållanden 17 FörslagKommentar NulägetRisk för dyra och ineffektiva lösningar. Decentralisering kan innebära långsamma processer. DK-NO-NL-LogicaRisken finns att alltför många uppgifter tas över av hubben. FinlandSe ”Nuläget” Tieto…men inom några år kommer det sannolikt att utkristallisera sig en marknadsstruktur som i sig är konserverande och kanske inte optimal. RejlersStarka inslag av reglering kan minska innovationskraften.

18 ◄ ► 6. Nordisk slutkundsmarknad Skall fungera väl ihop med den leverantörs-centriska modell som NordREG valt för den gemensamma Nordiska slutkundsmarknaden 18 FörslagKommentar NulägetInget ytterligare görs för att underlätta leverantörsbytesprocessen eller mätvärdeshanteringen DK-NO-NL-LogicaPå sikt kan nationella hubbar samarbeta för att ytterligare underlätta för elleverantörer. FinlandSe ”Nuläget” TietoEn effektiv Nordisk struktur bygger på frivilliga överenskommelser RejlersYtterligare aktörer

19 ◄ ► 7. Reglering Krävs omfattande nyreglering? 19 FörslagKommentar NulägetIngen ytterligare reglering krävs DK-NO-NL-LogicaKräver vissa begränsade förändringar i existerande lagstiftning FinlandSe ”Nuläget” TietoFörslaget kräver en reglerad informationsplikt som även kommer att omfatta tidigare oreglerade företag? RejlersFörslaget kräver omfattande reglering av tidigare oreglerad näringsverksamhet. Dessutom skall antalet verksamma företag begränsas.

20 ◄ ► Förslag till hubb-modell för svensk elmarknad 20

21 ◄ ► Två alternativ Modell 1 Reglerad monopol hubb En nationell hubb (del av systemansvaret) Säkerställer de grundläggande funktionerna Modell 2 Oreglerade marknadsdrivna hubbar Nätägaren fortfarande enda reglerad aktör Elleverantören avgör vilken hubb man vill utnyttja Kompletteras med a)ett centralt dataarkiv b)kundportal

22 ◄ ► Kundportal (kund loggar in med bankid) Mätarnummer Nätägare Elleverantör Ansluten till hubb… Historia (leverantörsbyten, m.m.) Givna fullmakter Centralt arkiv (i fallet med marknadsdrivna hubbar) mätdata per mätare Vem som äger datat

23 ◄ ► Förslag Central, obligatorisk datahubb införs på den svenska elmarknaden Skall endast tillhandahålla de allra mest grundläggande funktioner som behövs för att elmarknaden skall fungera …… men tillräckligt för att verkliga besparingar hos nätbolagen skall realiseras. Inklusive kundportal Drivs av neutral aktör Funktionalitet utöver den grundläggande tillhandahållas av oberoende marknadsaktörer 23

24 ◄ ► Förslag 24

25 ◄ ► Förslag - fördelar Bästa modellen vad avser kontroll och enkelhet för slutkonsumenter Ligger i linje med utvecklingen i Danmark och Norge vilket underlättar en Nordisk slutkundsmarknad Bör kunna leda till välorganiserat, kostnadseffektivt informationsutbyte på elmarknaden Minimala förändringar av regelverket Säkra historiskt data 25


Ladda ner ppt "► 1 Utvärdering av olika modeller för informationsutbyte på elmarknaden 2012–09–19."

Liknande presentationer


Google-annonser