Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadstillväxt för ett hållbart samhälle Från Industristad till Kunskapsstad – en hållbar utveckling Stefan Anderberg 2008-09-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadstillväxt för ett hållbart samhälle Från Industristad till Kunskapsstad – en hållbar utveckling Stefan Anderberg 2008-09-25."— Presentationens avskrift:

1 Stadstillväxt för ett hållbart samhälle Från Industristad till Kunskapsstad – en hållbar utveckling
Stefan Anderberg

2 Snart 3,5 miljarder människor, halva jordens befolkning bor i ”städer”

3

4 Varför är städer inte hållbara?
Vad är bra? Vad är dåligt? Kan städer vara hållbara?

5 Hållbarhetsproblem? Sociala problem – Fattigdom, missbruk, segregering
Etniska problem – Spänningar mellan olika grupper Economisk sårbarhet (Uppgång-Nedgång) Ekologiska problem Föroreningar Resurser Mark/utrymme

6 Ekologiska problem Produktion Konsumtion Rörlighet Rum
Rumsliga länkningar (Fotavtryck)

7 Stadens metabolism

8 Den europeiska stadens utveckling
Flera kriser (hygienisk, social, ekologisk) Växande resursflöden, men minskat lokalt ”läckage” Längre försörjningslänkar Koncentration av lokala resursflöden Transporterna: Ökande bilism, minskad betydelse för kollektiva transporter

9 Lösningar Hygieniska krisen (1800-talet): Infrastruktur, samhällsorganisation, hälsovård, parker Sociala krisen ( ): Förbättrade och större bostäder, sanering, stadsexpansion, ljus och luft och grönt!

10 Föroreningskrisen Mitten av 1900-talet Miljöreglering
Förbättrad infrastruktur: vattenrening, avfallshantering Utflyttning - Stadsexpansion Energiförändringar - Fjärrvärme

11 Modellförorten Vällingby (1950s)

12 Städerna har blivit renare
I Köpenhamn SO2-koncentrationer från >100 μg/m3 till < 3 μg/m3 sedan 1960-talet Luftkvalitetsskillnaden mellan stad och landsbygd försvinner. Men mikropartiklar nytt orosmoln !

13 Renare miljö i Manchester Luftföroreningar (Douglas et al)

14 From thousands of chimneys to single ones
Similar developments in connection with waste and water (and in Malmö)

15 Den moderna stadens miljökris
Ineffektiv resursanvändning Kritiserbar infrastruktur Icke hållbart från ett globalt perspektiv (Bidrar till klimatförändringsproblematiken) Icke hållbara transporter Ökande trafikproblem

16 Den hållbara staden Ett framväxande fält av visioner, program och aktiviteter Starkt ”påhejat” av EU Etablerat på många håll i Europa: Alltfler exempel på strategier och projekt med anknytning till hållbar stadsutveckling Särskilt ambitiöst i större städer i Norden, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna.

17 Den hållbara staden – teman och visioner
Sluta kretsloppen Livskvalitet Grönstruktur – Tillgänglighet till rekreationsområden Hållbar tillgänglighet (Grön) teknologisk utveckling Deltagandeprocesser – delaktighet - samråd Globalt ansvar Grön marknadsföring Stadens form – Funktionell integration - Stationsnärhet

18 Hållbara staden - aktiviteter
Planer Avfallsinitiativ Revitaliseringsprojekt Nybyggnation Energi Miljö- och hälsovänliga byggmaterial Utbyggnad av kollektivtransport Cykelkampanjer Internationellt samarbete - Exponering

19 Nybyggnation (på gammal industrimark)
Västra hamnen, Malmö 100% försörjande med energi (mål) Byggmaterial, grönt, vatten, avfallshantering, buss+cykel, informationskampanjer, variation.

20 Revitalisering/renovering
Hedebygade, Vesterbro, Köpenhamn Sunt, ljust, energieffektiv renovering av hyreshus

21 Kampanjer –alternative transport
Bike cabs Public bikes

22 Den nya kontexten för stadsutvecklingen
Industristadens kris och transformering: Revitalisering! Globalisering, storstadskonkurrens Stadsstyrets förnyelse: Minskad självtillräcklighet, ekonomisk effektivitet -> samarbete stat-näringsliv Ökad kompetens – internationell orientering Förändrade utvecklingsstrategier ->attraktivt boende Deltagande Profilering, ”ny image”, att synas är viktigt! Urban ekologi/Den hållbara staden (kombinera god miljö/hälsa/trygghet/ekonomisk utveckling) ”Ekologisk modernisering” av staden eftersträvas

23 Sustainable urban/regional management
EXEMPEL REGIONAL (STADS-)UTVECKLING: Sustainable urban/regional management MECIBS (Medium-sized cities around the Baltic) WP3 Social and environmental restructruring Integrating SD into planning (Vertical-horizontal integration, Ecosystem thinking) Revitalization projects Green image branding

24 Nakskov – Grønne erhvervsstrategi, social mobilisering og progressive energiprojekter i en udkantsregion

25 Jüterbog – Economic, social and environmental transition in the periphery of the Berlin city region

26 Köpenhamn – det extrema examplet på ”green city branding”
År 2015 ska Köpenhamn vara världens miljömetropol och har visat att miljöhänsyn skapar utvecklingsdynamik. Dessutom ska Köpenhamn vara: Världens bästa cykelstad! Centrum för den globala klimatpolitiken! En grön och blå huvudstad! En ren och hälsosam storstad!

27 Men Malmö skördar större framgångar på den globala miljöscenen!

28 Föregångsexempel: Gröna städer i världen (enligt Grist 2007)
Reykjavik Portland Curitiba Malmö Vancouver Köpenhamn London San Francisco Bahía de Caráquez, Ecuador Sydney

29 Internetträffar (Google, September 9, 2007)
Sustainable city + Malmö + Copenhagen + Lund Sustainable + Copenhagen + Lund + Malmö + Kristianstad + Helsingborg + Landskrona + Öresund

30 MÅNGA FRÅGOR!! Resultat? Motiv? Strategi? Målsättningar? Utvärdering?
Deltagande?

31 Växande trafik, minskande hastighet

32 Utvecklingen av pendlingen i Stor-Köpenhamn

33 Vad görs? Utveckling av kollektivtrafik Cykelvägar Kampanjer
Renässans för gamla principer (stationsnärhet – kompakt stadsutveckling) I kombination med nyare (funktionell integration) Parkeringsbegränsningar Miljözonering – Minskad framkomlighet – Biltullar


Ladda ner ppt "Stadstillväxt för ett hållbart samhälle Från Industristad till Kunskapsstad – en hållbar utveckling Stefan Anderberg 2008-09-25."

Liknande presentationer


Google-annonser