Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadstillväxt för ett hållbart samhälle Från Industristad till Kunskapsstad – en hållbar utveckling Stefan Anderberg 2008-09-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadstillväxt för ett hållbart samhälle Från Industristad till Kunskapsstad – en hållbar utveckling Stefan Anderberg 2008-09-25."— Presentationens avskrift:

1 Stadstillväxt för ett hållbart samhälle Från Industristad till Kunskapsstad – en hållbar utveckling Stefan Anderberg 2008-09-25

2 Snart 3,5 miljarder människor, halva jordens befolkning bor i ”städer”

3

4 Varför är städer inte hållbara? Vad är bra? Vad är dåligt? Kan städer vara hållbara?

5 Hållbarhetsproblem? Sociala problem – Fattigdom, missbruk, segregering Sociala problem – Fattigdom, missbruk, segregering Etniska problem – Spänningar mellan olika grupper Etniska problem – Spänningar mellan olika grupper Economisk sårbarhet (Uppgång-Nedgång) Economisk sårbarhet (Uppgång-Nedgång) Ekologiska problem Ekologiska problem - Föroreningar - Resurser - Mark/utrymme

6 Ekologiska problem Produktion Produktion Konsumtion Konsumtion Rörlighet Rörlighet Rum Rum Rumsliga länkningar (Fotavtryck) Rumsliga länkningar (Fotavtryck)

7 Stadens metabolism

8 Den europeiska stadens utveckling Flera kriser (hygienisk, social, ekologisk) Flera kriser (hygienisk, social, ekologisk) Växande resursflöden, men minskat lokalt ”läckage” Växande resursflöden, men minskat lokalt ”läckage” Längre försörjningslänkar Längre försörjningslänkar Koncentration av lokala resursflöden Koncentration av lokala resursflöden Transporterna: Ökande bilism, minskad betydelse för kollektiva transporter Transporterna: Ökande bilism, minskad betydelse för kollektiva transporter

9 Lösningar Hygieniska krisen (1800-talet): Infrastruktur, samhällsorganisation, hälsovård, parker Hygieniska krisen (1800-talet): Infrastruktur, samhällsorganisation, hälsovård, parker Sociala krisen (1900-1975): Förbättrade och större bostäder, sanering, stadsexpansion, ljus och luft och grönt! Sociala krisen (1900-1975): Förbättrade och större bostäder, sanering, stadsexpansion, ljus och luft och grönt!

10 Föroreningskrisen Mitten av 1900-talet Mitten av 1900-talet Miljöreglering Miljöreglering Förbättrad infrastruktur: vattenrening, avfallshantering Förbättrad infrastruktur: vattenrening, avfallshantering Utflyttning - Stadsexpansion Utflyttning - Stadsexpansion Energiförändringar - Fjärrvärme Energiförändringar - Fjärrvärme

11 Modellförorten Vällingby (1950s)

12 Städerna har blivit renare I Köpenhamn SO 2 -koncentrationer från >100 μg/m 3 till < 3 μg/m 3 sedan 1960-talet Luftkvalitetsskillnaden mellan stad och landsbygd försvinner. Men mikropartiklar nytt orosmoln !

13 Renare miljö i Manchester Luftföroreningar (Douglas et al)

14 From thousands of chimneys to single ones Similar developments in connection with waste and water (and in Malmö)

15 Den moderna stadens miljökris Ineffektiv resursanvändning Ineffektiv resursanvändning Kritiserbar infrastruktur Kritiserbar infrastruktur Icke hållbart från ett globalt perspektiv Icke hållbart från ett globalt perspektiv (Bidrar till klimatförändringsproblematiken) Icke hållbara transporter Icke hållbara transporter Ökande trafikproblem Ökande trafikproblem

16 Den hållbara staden - Ett framväxande fält av visioner, program och aktiviteter - Starkt ”påhejat” av EU - Etablerat på många håll i Europa: Alltfler exempel på strategier och projekt med anknytning till hållbar stadsutveckling - Särskilt ambitiöst i större städer i Norden, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna.

17 Den hållbara staden – teman och visioner Sluta kretsloppen Sluta kretsloppen Livskvalitet Livskvalitet Grönstruktur – Tillgänglighet till rekreationsområden Grönstruktur – Tillgänglighet till rekreationsområden Hållbar tillgänglighet Hållbar tillgänglighet (Grön) teknologisk utveckling (Grön) teknologisk utveckling Deltagandeprocesser – delaktighet - samråd Deltagandeprocesser – delaktighet - samråd Globalt ansvar Globalt ansvar Grön marknadsföring Grön marknadsföring Stadens form – Funktionell integration - Stationsnärhet Stadens form – Funktionell integration - Stationsnärhet

18 Hållbara staden - aktiviteter Planer Planer Avfallsinitiativ Avfallsinitiativ Revitaliseringsprojekt Revitaliseringsprojekt Nybyggnation Nybyggnation Energi Energi Miljö- och hälsovänliga byggmaterial Miljö- och hälsovänliga byggmaterial Utbyggnad av kollektivtransport Utbyggnad av kollektivtransport Cykelkampanjer Cykelkampanjer Internationellt samarbete - Exponering Internationellt samarbete - Exponering

19 Nybyggnation (på gammal industrimark) Västra hamnen, Malmö 100% försörjande med energi (mål) Byggmaterial, grönt, vatten, avfallshantering, buss+cykel, informationskampanjer, variation.

20 Revitalisering/renovering Hedebygade, Vesterbro, Köpenhamn Sunt, ljust, energieffektiv renovering av hyreshus

21 Kampanjer –alternative transport Bike cabs Bike cabs Public bikes Public bikes

22 Den nya kontexten för stadsutvecklingen Industristadens kris och transformering: Revitalisering! Industristadens kris och transformering: Revitalisering! Globalisering, storstadskonkurrens Globalisering, storstadskonkurrens Stadsstyrets förnyelse: Stadsstyrets förnyelse: Minskad självtillräcklighet, ekonomisk effektivitet -> samarbete stat-näringsliv Ökad kompetens – internationell orientering Förändrade utvecklingsstrategier ->attraktivt boende Deltagande Profilering, ”ny image”, att synas är viktigt! Profilering, ”ny image”, att synas är viktigt! Urban ekologi/Den hållbara staden (kombinera god miljö/hälsa/trygghet/ekonomisk utveckling) Urban ekologi/Den hållbara staden (kombinera god miljö/hälsa/trygghet/ekonomisk utveckling) ”Ekologisk modernisering” av staden eftersträvas ”Ekologisk modernisering” av staden eftersträvas

23 MECIBS (Medium-sized cities around the Baltic) WP3 Social and environmental restructruring Integrating SD into planning (Vertical-horizontal integration, Ecosystem thinking) Revitalization projects Green image branding EXEMPEL REGIONAL (STADS-)UTVECKLING: Sustainable urban/regional management

24 Nakskov – Grønne erhvervsstrategi, social mobilisering og progressive energiprojekter i en udkantsregion

25 Jüterbog – Economic, social and environmental transition in the periphery of the Berlin city region

26 Köpenhamn – det extrema examplet på ”green city branding” År 2015 ska Köpenhamn vara världens miljömetropol och har visat att miljöhänsyn skapar utvecklingsdynamik. Dessutom ska Köpenhamn vara: År 2015 ska Köpenhamn vara världens miljömetropol och har visat att miljöhänsyn skapar utvecklingsdynamik. Dessutom ska Köpenhamn vara: Världens bästa cykelstad! Världens bästa cykelstad! Centrum för den globala klimatpolitiken! Centrum för den globala klimatpolitiken! En grön och blå huvudstad! En grön och blå huvudstad! En ren och hälsosam storstad! En ren och hälsosam storstad!

27 Men Malmö skördar större framgångar på den globala miljöscenen!

28 Föregångsexempel: Gröna städer i världen (enligt Grist 2007) 1. Reykjavik 2. Portland 3. Curitiba 4. Malmö 5. Vancouver 6. Köpenhamn 7. London 8. San Francisco 9. Bahía de Caráquez, Ecuador 10. Sydney

29 Internetträffar (Google, September 9, 2007) Sustainable city Sustainable city + Malmö 20 300 + Malmö 20 300 + Copenhagen 17 300 + Copenhagen 17 300 + Lund 14 300 + Lund 14 300 Sustainable Sustainable + Copenhagen 1 760 000 + Copenhagen 1 760 000 + Lund 819 000 + Lund 819 000 + Malmö 249 000 + Malmö 249 000 + Kristianstad 80 800 + Kristianstad 80 800 + Helsingborg 54 900 + Helsingborg 54 900 + Landskrona 20 100 + Landskrona 20 100 + Öresund 18 700 + Öresund 18 700

30 MÅNGA FRÅGOR!! Resultat? Resultat? Motiv? Motiv? Strategi? Strategi? Målsättningar? Målsättningar? Utvärdering? Utvärdering? Deltagande? Deltagande?

31 Växande trafik, minskande hastighet

32 Utvecklingen av pendlingen i Stor-Köpenhamn

33 Vad görs? Utveckling av kollektivtrafik Utveckling av kollektivtrafik Cykelvägar Cykelvägar Kampanjer Kampanjer Renässans för gamla principer (stationsnärhet – kompakt stadsutveckling) Renässans för gamla principer (stationsnärhet – kompakt stadsutveckling) I kombination med nyare (funktionell integration) I kombination med nyare (funktionell integration) Parkeringsbegränsningar Parkeringsbegränsningar Miljözonering – Minskad framkomlighet – Biltullar Miljözonering – Minskad framkomlighet – Biltullar


Ladda ner ppt "Stadstillväxt för ett hållbart samhälle Från Industristad till Kunskapsstad – en hållbar utveckling Stefan Anderberg 2008-09-25."

Liknande presentationer


Google-annonser