Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lundanamn Eva Wramner 2014-03-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lundanamn Eva Wramner 2014-03-19."— Presentationens avskrift:

1 Lundanamn Eva Wramner

2 Namnwiki Struktur på kvarters-, gatu-, park- och platsnamn kopplade till förslag, beredning och beslut

3 Varför namnregister? Inga dubbletter Korrekt stavning
Historik – namnets tillkomst Service till medborgarna – varför heter platsen som den gör.

4 Hur har det sett ut tidigare?
Papper Pärmar (finns fortfarande) Kartotek Digitalt Scannade dokument Excel Access Webbgränssnitt

5 Varför wikipedia? Snabbt och enkelt
Ingen avancerad systemutveckling eller programmering Lätt tillgängligt internt och externt Service till medborgarna – kan själv se varför en plats heter som den gör

6 Wikin innehåller Gator Kvarter Parker och grönytor Torg och platser

7 Kategorier Gata, kvarter, park (inkl. plats och torg)
Kommundel, stadsdelsområde Protokoll namnberedning, namnkommitté, byggnadsnämnd, stadsfullmäktige etc. Namntema

8 Angreppssätt Nya efter hand som de blir färdiga
Gå bakifrån i tidsordning, fler instanser inblandade och mer ”utredningsarbete” Koppla protokoll till namnsidan med kategori Kartbilaga till gamla beslut läggs separat

9

10 Beslutsgång före 1965 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Namnberedning
Byggnadsnämnden sammanträder Steg 3 Magistraten beslutar om kvartersnamn Stadsfullmäktige beslutar om gatu- och parknamn

11 Ett namns väg till beslut

12 Beslutsgång nu Steg 1 Steg 2 Steg 3
SBK:s tjänstemän förbereder aktuella namnförslag som sen… Steg 2 … vid behov diskuteras i referensgruppen för namnärenden Steg 3 Byggnadsnämnden beslutar om alla namnärenden

13 Källor Protokoll från namnberedning, byggnadsnämnd, stadsfullmäktige, magistraten etc. Litteratur, t.ex. Bengt Pamps Från Gödelöv till Östen Undéns gata. Dialekt- och ortnamnsarkivet

14 Verktyg MediaWiki Images2PDF Paint

15 Kristallen

16 Eva Wramner SBK, lantmäteri Lunds kommun


Ladda ner ppt "Lundanamn Eva Wramner 2014-03-19."

Liknande presentationer


Google-annonser