Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11 EIO-Q erfarenheter och annan information Webb-möte december 2011 2011-12-16 2011-12-19 2011-12-20 2011-12-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11 EIO-Q erfarenheter och annan information Webb-möte december 2011 2011-12-16 2011-12-19 2011-12-20 2011-12-19."— Presentationens avskrift:

1 11 EIO-Q erfarenheter och annan information Webb-möte december 2011 2011-12-16 2011-12-19 2011-12-20 2011-12-19

2 22 Dagordning 1.Allmän info om höstens revisioner 2.Att ta hand om EIO-Q erfarenheter – Handlingsplan i C2 3.Fokus på några avvikelser 4.Ständiga förbättringar 5.Ny medarbetarenkät 6.EIO-Q dagen 2012 7.Fördjupning miljö och arbetsmiljö 2011-12-19

3 33 Höstens revisioner Augusti – september –Besök hos 6 företag –Utökning 1 företag (9001), 1 företag (9001, 14001), 1 företag (14001, 18001) –Totalt 13 avvikelser Oktober – november –Besök hos 8 företag –Utökning 4 företag (9001), 2 företag (14001, 18001) –Totalt 35 avvikelser, varav 2 stora 2011-12-19

4 44 EIO-Q erfarenheter – Handlingsplan i C2 2011-12-19 Ta del av avvikelser Planera åtgärder

5 55 Hur får man koll på 48 avvikelser? Visa förekomsten i frekvenstablå! 2011-12-19

6 66 Hur många avvikelser/område – Paretodiagram 2011-12-19

7 77 Dokumentstyrning 2011-12-19 Ledord Identifiera Förvara Skydda Återsöka Bestämma arkiveringstid Gallra Göra tillgängligt Enkelt Nödvändigt

8 88 Dokumentstyrning 2011-12-19 Ledord Identifiera Förvara Skydda Återsöka Bestämma arkiveringstid Gallra Göra tillgängligt Identitet Dokumentnamn Datum Ansvarig Redovisande dokument Förteckning i resp. process Lagringsplats Länk till mappstruktur Distribution Anges i sidfoten

9 99 Avvikelser – egna fel och brister 2011-12-19 Avvikelser egen ärendetyp i C2 Orsaksanalys krävs vid beslut: Varför?

10 10 Riskanalyser Ett flertal avvikelser är relaterade till arbetsmiljö. Beakta alla tänkbara risker (inkl. stress, trafik). Riskanalys: Arbetsmiljöfrågor – Allmän del, täcker in detta. Men man missar detta i den samlade riskbedömningen (avvikelser enligt OHSAS 18001). 2011-12-19

11 11 Leverantörsbedömning Bedöm leverantörer som är kritiska för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (inte bara materialleverantörer). Vilka kriterier är viktiga? Uppdatering av mall pågår. 2011-12-19

12 12 Kalibrering Förteckningen över mätinstrument är ett levande dokument! Referensinstrument Beakta: - Hur kalibreras/kontrolleras egna referensinstrument? - Hur behöver utrustningen skyddas? - Är egen provjigg etc. registrerad i förteckningen över instrument? Även nya instrument ska ha kalibreringsintyg. Säkerställ att hyrda instrument är kalibrerade. Leverantörer av kalibreringstjänster ska bedömas. Viktigt med spårbarhet och ackreditering. 2011-12-19

13 13 Mål och processmått Välj mål och processmått som upplevs viktiga! Arbeta med aktiv uppföljning – synliggör! 2011-12-19Måltavla Fastställ målen för 2012 nu! Höj ribban jämfört med 2011 – ständig förbättring!

14 14 Säkerhetsdatablad Se till att det finns säkerhetsdatablad för alla kemiska produkter. Säkerhetsdatabladen ska vara på svenska. Ska vara tillgängliga där kemikalierna används. Enklast att ladda ned via Internet. Läs säkerhetsdatabladen i förväg, för att bl.a. veta: –Vad är farligt. –Hur ger man första hjälpen. –Hantering och lagring. –Lämplig skyddsutrustning –Avfallshantering 2011-12-19

15 15 Tillgänglighet säkerhetsdatablad 2011-12-19 Service Entreprenad Elinstallatör Säkerhets- datablad

16 16 Säkerhetsdatablad i mobilen 2011-12-19 Kan enkelt lagras i molnet Exempel: www.dropbox.com 1.Skaffa konton till alla (gratis). 2.Skapa en mapp för Säkerhetsdatablad och lägg in databladen. 3.Dela mappen med alla. 4.Skapa en genväg och lägg i Ledningssystemet

17 17 Sammanfattning från revisioner Systematik bidrar till bättre resultat! Flera avvikelser hade kunnat undvikas. Områdena kända från tidigare revisioner och förbättringsdagar. Kunskapen om detta finns tillgänglig på www.eio-q.se, EIO-Q dagar och EIO-Q erfarenheter.www.eio-q.se 2011-12-19

18 18 Bedömning av ledningssystemet Förberedelse inför förbättringsdagar 2011-12-19

19 19 Revisioner – Återstående aktiviteter Augusti – september Uppföljd och klar, certifikat v.51 Oktober – november Sista svarsdag 16/12. Uppföljning av Intertek i januari. Certifikat februari 2011-12-19

20 20 Fokusområden på kommande revisioner Tänkbara områden Mål och processmått Avvikelser Leverantörsbedömningar 2011-12-19

21 Uppföljning Ständiga förbättringar Fyra viktiga nyckeltal 2011-12-19 Bör vara 2007200820092010Senaste 12 mån Inlämnade/ person 15,810,7 9,77,56,4 Genomf./ person > 715,28,8 6,96,04,6 Genomförda > 50%91%84% 61%75%61% Delaktighet > 80%54%42% 41%42%39%

22 22 Direktinlämning förslag 2011-12-19

23 23 Synliggöra och prata förbättringar Skriv på väggen. Ta upp genomförda förbättringar 2011-12-19

24 24 Medarbetarenkäter Ta till vara på förbättringsområden! Gör fiskben på frågor med låg poäng. Omarbetning av frågebatteriet pågår. Färre frågor, fyra gånger per år. 2011-12-19 Q4 Q1 Q2 Q3

25 25 EIO-Q dagen 2012 Stockholm 20 – 21 mars Hotell J, Nacka Göteborg 27 – 28 mars Thorskogs Slott, Västerlanda 2011-12-19 Mer fokus på erfarenhetsutbyte. Arbetsgrupper inom valda fokusområden. Lunch – lunch Pris 3600:- inkl. 2 luncher, middag och logi.

26 26 Miljö- och arbetsmiljöcertifiering Fördjupningsutbildning våren 2012, Göteborg Kursdatum Miljö: 15 mars och 23 maj Arbetsmiljö: 18 april och 23 maj Certifiering oktober 2012. 2011-12-19


Ladda ner ppt "11 EIO-Q erfarenheter och annan information Webb-möte december 2011 2011-12-16 2011-12-19 2011-12-20 2011-12-19."

Liknande presentationer


Google-annonser