Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EIO-Q erfarenheter och annan information

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EIO-Q erfarenheter och annan information"— Presentationens avskrift:

1 EIO-Q erfarenheter och annan information
Webb-möte december 2011

2 Dagordning Allmän info om höstens revisioner
Att ta hand om EIO-Q erfarenheter – Handlingsplan i C2 Fokus på några avvikelser Ständiga förbättringar Ny medarbetarenkät EIO-Q dagen 2012 Fördjupning miljö och arbetsmiljö

3 Höstens revisioner Augusti – september Oktober – november
Besök hos 6 företag Utökning 1 företag (9001), 1 företag (9001, 14001), 1 företag (14001, 18001) Totalt 13 avvikelser Oktober – november Besök hos 8 företag Utökning 4 företag (9001), 2 företag (14001, 18001) Totalt 35 avvikelser, varav 2 stora

4 EIO-Q erfarenheter – Handlingsplan i C2
Ta del av avvikelser Planera åtgärder

5 Hur får man koll på 48 avvikelser?
Visa förekomsten i frekvenstablå!

6 Hur många avvikelser/område – Paretodiagram

7 Dokumentstyrning Enkelt Nödvändigt Ledord Identifiera Förvara Skydda
Återsöka Bestämma arkiveringstid Gallra Göra tillgängligt Dokumentstyrning Enkelt Nödvändigt

8 Dokumentstyrning Identitet Dokumentnamn Datum Ansvarig
Ledord Identifiera Förvara Skydda Återsöka Bestämma arkiveringstid Gallra Göra tillgängligt Dokumentstyrning Identitet Dokumentnamn Datum Ansvarig Redovisande dokument Förteckning i resp. process Lagringsplats Länk till mappstruktur Distribution Anges i sidfoten

9 Avvikelser – egna fel och brister
Avvikelser egen ärendetyp i C2 Orsaksanalys krävs vid beslut: Varför?

10 Riskanalyser Ett flertal avvikelser är relaterade till arbetsmiljö.
Beakta alla tänkbara risker (inkl. stress, trafik). Riskanalys: Arbetsmiljöfrågor – Allmän del, täcker in detta. Men man missar detta i den samlade riskbedömningen (avvikelser enligt OHSAS 18001).

11 Leverantörsbedömning
Bedöm leverantörer som är kritiska för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (inte bara materialleverantörer). Vilka kriterier är viktiga? Uppdatering av mall pågår.

12 Uppföljning aktiviteter från föregående protokoll
Kalibrering Förteckningen över mätinstrument är ett levande dokument! Referensinstrument Beakta: - Hur kalibreras/kontrolleras egna referensinstrument? - Hur behöver utrustningen skyddas? - Är egen provjigg etc. registrerad i förteckningen över instrument? Även nya instrument ska ha kalibreringsintyg. Säkerställ att hyrda instrument är kalibrerade. Leverantörer av kalibreringstjänster ska bedömas. Viktigt med spårbarhet och ackreditering.

13 Mål och processmått Välj mål och processmått som upplevs viktiga!
Arbeta med aktiv uppföljning – synliggör! Måltavla Fastställ målen för 2012 nu! Höj ribban jämfört med 2011 – ständig förbättring!

14 Uppföljning aktiviteter från föregående protokoll
Säkerhetsdatablad Se till att det finns säkerhetsdatablad för alla kemiska produkter. Säkerhetsdatabladen ska vara på svenska. Ska vara tillgängliga där kemikalierna används. Enklast att ladda ned via Internet. Läs säkerhetsdatabladen i förväg, för att bl.a. veta: Vad är farligt. Hur ger man första hjälpen. Hantering och lagring. Lämplig skyddsutrustning Avfallshantering

15 Tillgänglighet säkerhetsdatablad
Entreprenad Elinstallatör Säkerhets- datablad Service Säkerhets- datablad

16 Säkerhetsdatablad i mobilen
Kan enkelt lagras i molnet Exempel: Skaffa konton till alla (gratis). Skapa en mapp för Säkerhetsdatablad och lägg in databladen. Dela mappen med alla. Skapa en genväg och lägg i Ledningssystemet

17 Sammanfattning från revisioner
Systematik bidrar till bättre resultat! Flera avvikelser hade kunnat undvikas. Områdena kända från tidigare revisioner och förbättringsdagar. Kunskapen om detta finns tillgänglig på EIO-Q dagar och EIO-Q erfarenheter.

18 Bedömning av ledningssystemet
Förberedelse inför förbättringsdagar

19 Revisioner – Återstående aktiviteter
Augusti – september Uppföljd och klar, certifikat v.51 Oktober – november Sista svarsdag 16/12. Uppföljning av Intertek i januari. Certifikat februari

20 Fokusområden på kommande revisioner
Tänkbara områden Mål och processmått Avvikelser Leverantörsbedömningar

21 Uppföljning Ständiga förbättringar Fyra viktiga nyckeltal
Bör vara 2007 2008 2009 2010 Senaste 12 mån Inlämnade/ person 15,8 10,7 9,7 7,5 6,4 Genomf./ person > 7 15,2 8,8 6,9 6,0 4,6 Genomförda > 50% 91% 84% 61% 75% Delaktighet > 80% 54% 42% 41% 39%

22 Direktinlämning förslag

23 Synliggöra och prata förbättringar
Skriv på väggen. Ta upp genomförda förbättringar

24 Medarbetarenkäter Ta till vara på förbättringsområden!
Gör fiskben på frågor med låg poäng. Omarbetning av frågebatteriet pågår. Färre frågor, fyra gånger per år. Q4 Q1 Q2 Q3

25 EIO-Q dagen 2012 Mer fokus på erfarenhetsutbyte.
Arbetsgrupper inom valda fokusområden. Lunch – lunch Pris 3600:- inkl. 2 luncher, middag och logi. Stockholm 20 – 21 mars Göteborg 27 – 28 mars Hotell J, Nacka Thorskogs Slott, Västerlanda

26 Miljö- och arbetsmiljöcertifiering
Fördjupningsutbildning våren 2012, Göteborg Kursdatum Miljö: 15 mars och 23 maj Arbetsmiljö: 18 april och 23 maj Certifiering oktober 2012.


Ladda ner ppt "EIO-Q erfarenheter och annan information"

Liknande presentationer


Google-annonser