Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige, 2011 ·Arbetsdomstolens domar under året, ett urval ·Något från EU-domstolen ·Ny lagstiftning ·Utredningar och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige, 2011 ·Arbetsdomstolens domar under året, ett urval ·Något från EU-domstolen ·Ny lagstiftning ·Utredningar och."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige, 2011 ·Arbetsdomstolens domar under året, ett urval ·Något från EU-domstolen ·Ny lagstiftning ·Utredningar och förslag ·Jonas Stålnacke, Fastigo 1

2 Arbetsdomstolens domar statistik ·Hittills under 2011 har 84 domar meddelats - varav 70 A-mål och 14 B-mål ·Under 2010 meddelades 96 domar - varav 69 A-mål och 27 B-mål ·Under 2010 avgjordes 282 A-mål och 126 B-mål 2

3 Omplaceringsfrågor ·AD 2011 nr 30, relationen mellan 7§ och 22 § LAS klar! - jfr AD 2009 nr 50, omplacering till annan ort - AD 1996 nr 144, omplacering till andra arbetsuppgifter · Ang skäligt omplaceringserbjudande, se även 2005 nr 57 och 2006 nr 15 ·AD 2006 nr 110, turordning trots ledigt arbete 3

4 Diskriminering ·AD 2010 nr 91, ålder och kön, rekrytering ·AD 2011 nr 2 och 23, kön och föräldraledighet ·AD 2011 nr 22, avbruten provanställning ·AD 2011 nr 25, funktionshindrad nekad praktik ·AD 2011 nr 37, ålder ogiltig avtalsturlista ·AD 2011 nr 13 trakasserier och nr 19 rätt arbetsgivare? 4

5 Övergång av verksamhet ·AD 2011 nr 54, vem övertog verksamheten? ·AD 2010 nr 88, byte av entreprenör ·Mål C-463/09, slår fast praxis om städentreprenader ·Mål C-242/09, ”icke avtalsbunden” arbetsgivare ·Mål C-108/10, nytt kollektivavtal får inte ge klar försämring ·Jfr AD 2008 nr 61, överlåtarens kollektivavtal sämre 5

6 Ny lagstiftning 1 januari 2011 ·Stärkt meddelarfrihet i kommunägda bolag ·Slopat krav på sjukfrånvaro i årsredovisningen - det räkenskapsår som avslutas närmast efter 31/12 2010 ·Utökad rätt till tillfällig föräldrapenning - i samband med att barn under 18 år avlidit ·Rätt för båda föräldrar vara föräldralediga samtidigt - högst 30 dagar tills barnet fyllt ett år, obs! fr o m 1/1 2012 6

7 Ny lagstiftning 1 augusti 2011 ·Arbetstidslagen - slopat krav på dispens för extra övertid och mertid - skyddsombud får rätt att ingripa ·Arbetsmiljölagen - samverkansorgan kan vara skyddskommitté ·Diskrimineringslagen - ersättning om arbetsgivare vägrar rätta sig efter dom 7

8 Utredningsförslag ·Genomförande av bemanningsdirektivet (SOU 2011:5) ·Sanktioner på arbetsmiljöområdet (SOU 2011:57) ·Missbruk av visstidsanställningar (Ds 2011:22) ·Ledighetslagstiftning, förenkling (under beredning) ·Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) 8

9 Pågående utredningar ·Reglerna vid uppsägningstvister (Dir 2011:76) ·Lärlingsprovanställning (Dir 201:87) ·Höjd ålder för avgångsskyldighet (Dir 2011:34) ·EU, förhandlingar om arbetstidsdirektivet 9

10 Arbetsgivarens lojalitetsplikt ·Rehabiliteringsansvaret, nedsatt arbetsförmåga - AD 2010 nr 79 och AD 2011 nr 41 - jfr AD 2006 nr 9 · AD 2011 nr 20, ansvaret för bristande kompetens 10

11 ·AD 2011 nr 3, beräkning av anställningstid ·AD 2011 nr 55, indraget befattningslönetillägg ·AD 2011 nr 61, nationaldagskompensation ·AD 2011 nr 27, avtalsturlista? ·Även AD 2011 nr 40, 43, 58 och 60 Kollektivavtalstolkning 11

12 Avsked & uppsägning ·AD 2011 nr 7, förskollärare slog barn, avsked ·AD 2011 nr 14, tennistränare avskedad ·AD 2011 nr 17, oriktigt reg. arbetstid, avsked ·AD 2011 nr 24, skötare sovit på arbetet ·AD 2011 nr 26, fem års fängelse, uppsägning ·AD 2011 nr 29, polis dömd för misshandel av intagen 12

13 Avsked & uppsägning, forts. ·AD 2011 nr 33, hotbrev riktade mot sig själv ·AD 2011 nr 35, ändrat i egna läkarintyg ·AD 2011 nr 36, bussförare misskött sig, flera varningar ·AD 2011 nr 56, civilanställd hos polisen dömd ·AD 2011 nr 57, hot och kränkningar ·AD 2011 nr 74, bloggande polis, ”farbror blå” 13

14 Avsked & uppsägning, forts ·AD 2011 nr 78, stiftsjurist misskött sig ·AD 2011 nr 84, sexuella trakasserier 14

15 Övriga domar av intresse ·AD 2011 nr 15, vägande skäl för förflyttning ·AD 2010 nr 89, semesterlön inräknad i månadslön ·AD 2011 nr 71, på vems initiativ upphörde anställningen? ·2011 nr 39, särskild sysselsättning enl. 23 § LAS ·2011 nr 83, var polisers politiska uppdrag förtroendeskadlig bisyssla? 15

16 Interimistiska beslut ·AD 2011 nr 9, LAS tillämplig? ·AD 2010 nr 83, RB 15:3 ·AD 2008 nr 57, fråga om när uppsägning skett ·AD 2007 nr 97, avstängning ·AD 2000 nr 90 och där angivna rättsfall 16


Ladda ner ppt "Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige, 2011 ·Arbetsdomstolens domar under året, ett urval ·Något från EU-domstolen ·Ny lagstiftning ·Utredningar och."

Liknande presentationer


Google-annonser