Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige, 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige, 2011"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige, 2011
Arbetsdomstolens domar under året, ett urval Något från EU-domstolen Ny lagstiftning Utredningar och förslag Jonas Stålnacke, Fastigo

2 Arbetsdomstolens domar statistik
Hittills under 2011 har 84 domar meddelats - varav 70 A-mål och 14 B-mål Under 2010 meddelades 96 domar - varav 69 A-mål och 27 B-mål Under 2010 avgjordes 282 A-mål och 126 B-mål

3 Omplaceringsfrågor AD 2011 nr 30, relationen mellan 7§ och 22 § LAS klar! - jfr AD 2009 nr 50, omplacering till annan ort - AD 1996 nr 144, omplacering till andra arbetsuppgifter Ang skäligt omplaceringserbjudande, se även 2005 nr 57 och 2006 nr 15 AD 2006 nr 110, turordning trots ledigt arbete

4 Diskriminering AD 2010 nr 91, ålder och kön, rekrytering
AD 2011 nr 2 och 23, kön och föräldraledighet AD 2011 nr 22, avbruten provanställning AD 2011 nr 25, funktionshindrad nekad praktik AD 2011 nr 37, ålder ogiltig avtalsturlista AD 2011 nr 13 trakasserier och nr 19 rätt arbetsgivare?

5 Övergång av verksamhet
AD 2011 nr 54, vem övertog verksamheten? AD 2010 nr 88, byte av entreprenör Mål C-463/09, slår fast praxis om städentreprenader Mål C-242/09, ”icke avtalsbunden” arbetsgivare Mål C-108/10, nytt kollektivavtal får inte ge klar försämring Jfr AD 2008 nr 61, överlåtarens kollektivavtal sämre

6 Ny lagstiftning 1 januari 2011
Stärkt meddelarfrihet i kommunägda bolag Slopat krav på sjukfrånvaro i årsredovisningen - det räkenskapsår som avslutas närmast efter 31/ Utökad rätt till tillfällig föräldrapenning - i samband med att barn under 18 år avlidit Rätt för båda föräldrar vara föräldralediga samtidigt - högst 30 dagar tills barnet fyllt ett år, obs! fr o m 1/1 2012

7 Ny lagstiftning 1 augusti 2011
Arbetstidslagen - slopat krav på dispens för extra övertid och mertid - skyddsombud får rätt att ingripa Arbetsmiljölagen - samverkansorgan kan vara skyddskommitté Diskrimineringslagen - ersättning om arbetsgivare vägrar rätta sig efter dom

8 Utredningsförslag Genomförande av bemanningsdirektivet (SOU 2011:5)
Sanktioner på arbetsmiljöområdet (SOU 2011:57) Missbruk av visstidsanställningar (Ds 2011:22) Ledighetslagstiftning, förenkling (under beredning) Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

9 Pågående utredningar Reglerna vid uppsägningstvister (Dir 2011:76)
Lärlingsprovanställning (Dir 201:87) Höjd ålder för avgångsskyldighet (Dir 2011:34) EU, förhandlingar om arbetstidsdirektivet

10 Arbetsgivarens lojalitetsplikt
Rehabiliteringsansvaret, nedsatt arbetsförmåga - AD 2010 nr 79 och AD 2011 nr 41 - jfr AD 2006 nr 9 AD 2011 nr 20, ansvaret för bristande kompetens

11 Kollektivavtalstolkning
AD 2011 nr 3, beräkning av anställningstid AD 2011 nr 55, indraget befattningslönetillägg AD 2011 nr 61, nationaldagskompensation AD 2011 nr 27, avtalsturlista? Även AD 2011 nr 40, 43, 58 och 60

12 Avsked & uppsägning AD 2011 nr 7, förskollärare slog barn, avsked
AD 2011 nr 14, tennistränare avskedad AD 2011 nr 17, oriktigt reg. arbetstid, avsked AD 2011 nr 24, skötare sovit på arbetet AD 2011 nr 26, fem års fängelse, uppsägning AD 2011 nr 29, polis dömd för misshandel av intagen

13 Avsked & uppsägning, forts.
AD 2011 nr 33, hotbrev riktade mot sig själv AD 2011 nr 35, ändrat i egna läkarintyg AD 2011 nr 36, bussförare misskött sig, flera varningar AD 2011 nr 56, civilanställd hos polisen dömd AD 2011 nr 57, hot och kränkningar AD 2011 nr 74, bloggande polis, ”farbror blå”

14 Avsked & uppsägning, forts
AD 2011 nr 78, stiftsjurist misskött sig AD 2011 nr 84, sexuella trakasserier

15 Övriga domar av intresse
AD 2011 nr 15, vägande skäl för förflyttning AD 2010 nr 89, semesterlön inräknad i månadslön AD 2011 nr 71, på vems initiativ upphörde anställningen? 2011 nr 39, särskild sysselsättning enl. 23 § LAS 2011 nr 83, var polisers politiska uppdrag förtroendeskadlig bisyssla?

16 Interimistiska beslut
AD 2011 nr 9, LAS tillämplig? AD 2010 nr 83, RB 15:3 AD 2008 nr 57, fråga om när uppsägning skett AD 2007 nr 97, avstängning AD 2000 nr 90 och där angivna rättsfall


Ladda ner ppt "Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige, 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser