Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Identifiering av utbildningsbehov När ett behov av kompetensutveckling identifierats är det viktigt att beskriva vad som efterfrågas.Använd utbildningsformuläret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Identifiering av utbildningsbehov När ett behov av kompetensutveckling identifierats är det viktigt att beskriva vad som efterfrågas.Använd utbildningsformuläret."— Presentationens avskrift:

1 Identifiering av utbildningsbehov När ett behov av kompetensutveckling identifierats är det viktigt att beskriva vad som efterfrågas.Använd utbildningsformuläret som stöd för att ge en tydlig bild av utbildningsbehovet. 4 (4)

2 Utbildningsformulär beskrivning av kompetensutvecklingsbehov Initierat av Kontaktuppgifter Verksamhetsområde Datum Utbildningsområde Önskvärd start för utbildningen Målgrupp Vilka medarbetare avser utbildningsinsatsen? Orsak till uppkommet utbildningsbehov Beskriv eventuell orsak till uppkommet behov. Inriktning på utbildningsinsatsen Beskriv kortfattat utbildningens huvudsakliga syfte och vilka kunskaper som förväntas utvecklas. 1 (4) Bilaga 2

3 Utbildningens upplägg och omfattning Beskriv kortfattat om du har synpunkter på Kurslängd, antal tillfällen, heldag eller halvdag, eventuellt intervall mellan utbildningstillfällena, bästa dag för utbildning utifrån verksamhetens övriga arbete. Gruppsammansättning Uppge om det finns särskilda önskemål på gruppens sammansättning. Exempelvis max antal deltagare, förkunskapskrav, variation av olika yrkeskompetenser i gruppen. Finns fler verksamheter och yrkesgrupper som kan ha detta behov? Om du tror att andra yrkesgrupper och verksamheter i socialförvaltningen kan ha samma Utbildningsbehov, skriv ner det här. 2 (4)

4 Utbildningsanordnare Uppge eventuella förslag eller önskemål om Specifik utbildningsanordnare, föreläsare eller lärosäte. Vid intern utbildning, uppge gärna förslag på medarbetare i vår egen organisation med kompetens inom utbildningsområdet. Bör utbildningen ha någon form av examination? Ja Nej Om ja, vilken typ av examination? Kompetensbanken Utbildningar som anordnas inom förvaltningens regi och som bedöms som viktiga intern- utbildningar ska registreras i socialförvaltningens kompetensbank. Anser du att denna utbildning ska registreras i Kompetensbanken? Ja Nej Vet inte 3 (4)

5 Eventuell övrig kommentar till beskrivet utbildningsbehov Här kan du lämna ytterligare synpunkter och önskemål utöver det som efterfrågats i formuläret. Exempelvis tips på intressanta artiklar eller kurslitteratur inom ämnesområdet. 4 (4)


Ladda ner ppt "Identifiering av utbildningsbehov När ett behov av kompetensutveckling identifierats är det viktigt att beskriva vad som efterfrågas.Använd utbildningsformuläret."

Liknande presentationer


Google-annonser