Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Novarca- en arena för professionsinriktad högskoleutbildning Camilla Wikström-Grotell Avdelningschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Novarca- en arena för professionsinriktad högskoleutbildning Camilla Wikström-Grotell Avdelningschef."— Presentationens avskrift:

1 Novarca- en arena för professionsinriktad högskoleutbildning Camilla Wikström-Grotell Avdelningschef

2 Målen för projektet Novarca att införa kompetens i affärskunnande inom grundutbildningen och utveckla affärskunnandet inom företagen i samarbetsnätverket. att utveckla hälsoprocesser och -tjänster för de privata företag som ingår i nätverket med betoning på tjänster inom företagshälsovården både ur ett kvalitets- och hälsoekonomiskt perspektiv. att utveckla och implementera informationsteknologi som verktyg för systematisk bedömning av patienter, nya modeller för patientaktivering och uppföljning av hälsotjänsternas resultat att utveckla tjänstemodeller för digitalisering av kundrelationen t.ex. utnyttjandet av datorer och mobila terminaler att utveckla företagens kvalitetsledning och medverka till att kvalitetskriterierna för hälsotjänsterna är forskningsförankrade att understöda företagens rekrytering av kompetent arbetskraft

3 Tjänsteinnovation och affärskunnande Utbildningsprogrammet i fysioterapi (bachelorprogram) Utbildningsprogrammet i hälsopromotion (mastersprogram) Utbildningsprogrammet i företagsekonomi & Arbit Forskningsprogrammet i hälsofrämjande

4 Pedagogisk utgångspunkt – integrativ pedagogik Lärande i faktiska eller verklighetsanknutna situationer Integrering av formell, teoretisk och informell erfarenhetsbaserad kunskap Metakognition dvs reflektivt och kritiskt förhållningssätt (jfr Tynjälä 2003, Higgs et al 2004)

5 Novarcas möjligheter Sakkunniga för expertupgifter - kvalificerad arbetskraft Drivkraft för kunskaps- och kompetensutveckling i arbetslivet Innovationskedjan som helhet Innoplaza och www.healthcarebusiness.fi www.healthcarebusiness.fi Dagens studenter – morgondagens arbetsliv Välfärd och hälsa i ett globalt perspektiv

6 NOVARCA hör till Top Clinics Rehab -kedjan och upprätthålls av TCR i samarbete med Norvalla Folkhälsan Rehab och Arcada NOVARCA inriktar sig på främjandet av arbetshälsa och välmående. Vad är NOVARCA? NOVARCA fungerar enligt ekonomiska principer

7 NOVARCA är praktikarbetsplats för studenterna NOVARCA är forsknings- och utvecklingscentrum Vad gör NOVARCA? NOVARCA utbildar olika personalgrupper inom hälsovård och företag NOVARCA erbjuder hälsotjänster

8 Hur fungerar NOVARCA? Hälsotjänster Ekonomi Marknadsföring FoU Kundgrupper Läkarstationer Arbetshälsovård

9 Ohjaus ja neuvonta x 1 - 3 Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien hoito ja ennaltaehkäisy 231 Analyysi ja toimenpideluokitus Yksilöfysioterapia x 0 - 8 Ryhmäohjaus x 0 - 6 Työfysioterapia x 0 - 3 Raportointi ja seuranta Tuki- ja liikuntaelimistön toiminta Kipu Vireystila Mieliala Liikunta-aktiviteetti Painoindeksi Fysioterapia- ja työfysioterapiapalvelutHenkilöstön Voimavarakartoitus

10 Liikuntateema Ravinto- ja painoteema Vireys- ja mielialateema Tuki- ja liikuntaelinteema Palvelut 2. Palvelut 1. Palvelut 3. Palvelut 4. Hyvinvointipalvelut

11 Personnel Screening ryhmäraportit Merkittävästi kohonnut riski 3 1 2 Lievästi kohonnut riski Ei riskiä

12 Bassäng Rehabilitering by:


Ladda ner ppt "Novarca- en arena för professionsinriktad högskoleutbildning Camilla Wikström-Grotell Avdelningschef."

Liknande presentationer


Google-annonser