Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Text slide (A) > Arial Bold 20 Bullets in Arial regular 20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Text slide (A) > Arial Bold 20 Bullets in Arial regular 20."— Presentationens avskrift:

1 Text slide (A) > Arial Bold 20 Bullets in Arial regular 20

2 RICS eftermiddagsseminarium 15:00 Introduktion inkl beskrivning av RICS nuläge och planer för framtiden - Agneta Jacobsson FRICS, Ordförande RICS Sverige - Mikael Wadsten, Regional Manager RICS Nordic 15:30 EU:s nya regelverk för banker inklusive en introduktion hur RICS jobbar med EU frågor - Sander Scheurwater, Head of EU Policy & Public Affairs, RICS 16:00 Panel Debatt – Hur påverkas fastighetsbranschen av bankers nya regelverk? Vad kan Basel III betyda i praktiken? Vilka utmaningar finns med det nya regelverket? Vad kan blir effekten på värdetillväxt för olika segment av fastighetsmarknaden? - Anders Tägt FRICS, Head of Nordic, Deutsche Pfandbriefbank AG - Anders Palmgren, Head of Corporate Finance operations, Catella - Bo Nordlund, Brec, teknologie doktor fastighetsekonomi - Fredrik Lidjan MRICS, Chef Capital Markets, DTZ - Jan Wejdmark FRICS, Senior Partner Newsec - Moderator: Helena Ehrenborg, Auktoriserad Revisor, Partner, PwC 16:40 RICS nya medlemmar får sina diplom 17:00 Nätverk 2012-01-26

3 RICS nuläge och planer Agneta Jacobsson FRICS, VD DTZ och Ordförande RICS Sverige Mikael Wadsten, Regional Manager RICS Nordic

4 RICS Nordic  Antalet medlemmar: Sverige 70, Danmark 100, Finland 35, Norge 20  RICS Nordic + 50 nya medlemmar (aug 2010 till juli 2011 )  Nya medlemmar inom transaktionsrådgivning, asset management, värdering etc  Final Assessments i Sverige och Danmark – 80% blir godkända  Etablering av RICS Finland – Styrelse utsedd  Omorganisation av nationella grupper i Sverige och i Danmark  Etablera professionella grupper och kommittéer  Utöka den svenska styrelsen Etablerade professionella grupper är:  - Valuation professional group- Sverige, Danmark  - Agency and Brokerage standards professional group - Danmark

5 Nya standarder och tjänster  Lansering av Valuer Registration Scheme (VRS) - RICS Registered Valuer  Registreringssystem för fastighetsvärderare  Möjliggör granskning och kvalitetssäkring av värderingar  RICS registrerad värderare - RICS Registered Valuer  Lansering av Agency and Brokerage standards  Riktlinjer, etiska regler och bästa praxis för alla RICS medlemmar, verksamma som rådgivare inom fastighetstransaktioner och uthyrning.  Lansering av Firm Regulation  Certifiering av företag där titeln ”regulated by RICS” kan användas  Kravet är att 50 % företages chefer är RICS medlemmar och måste följa RICS etiska regler för företag  Kostnadsfritt www.ricseurope.eu

6 RICS styrelser RICS Danmark Adam Trier Jacobsen FRICS Christian Seitzberg MRICS Mette Seifert MRICS Michael Sehested MRICS, Ordförande Morten Jensen MRICS Peter Winter MRICS RICS Sverige Agneta Jacobsson FRICS, Ordförande Anders Almqvist MRICS Andrea Junesjö MRICS Duncan Sunter MRICS Johan Ericsson FRICS

7 RICS styrelser RICS Finland – december 2011 Hanna Kaleva FRICS Ordförande Joona Suomela MRICS Kai Keituri FRICS Matti Ahrelma MRICS Pertti Vanhanen FRICS Seppo Koponen MRICS Tero Lehtonen MRICS Vesa Immonen FRICS

8 Aktiviteter Aktiviteter 2012  RICS and PwC Conference – Copenhagen – 9 februari  RICS eftermiddagsseminarium - EU:s nya regelverk för banker - Stockholm Exempel på genomförda aktiviteter  SB11 special forum 6, Valuing Sustainability - Helsinki  Regelbundna medlemsmöten i Köpenhamn  Studiebesök i Stockholm – Stockholms arenan och till Waterfront  Stockholm international Real Estate Forum  Värderingskonferenser i Stockholm och Köpenhamn

9 RICS och IPD samarbete  Nordisk värderingsstudie IPD/KTI – RICS  RICS medlemmar får rabatterat pris (medlemspriser) på IPDs konferenser  Avkastning på fastigheter - IPD Svenskt Fastighetsindex 2011 – Stockholm 22 februari  IPD – KTI Nordic Property Briefing – Helsingfors 18 april

10 RICS Sverige Ny organisationsstruktur

11 Syftet med förändringen Etablera RICS standarder lokalt Öka värdet av auktorisationen

12 RICS Sweden Board APC and Education Committee Valuation Professional Group Marketing/Event Committee Commercial Agency and Brokerage Standards Professional Group RICS Europe Board RICS Europe Regional Manager RICS Nordic

13 RICS Sverige - Styrelse  Lokalt strategiarbete och implementering av RICS Globala strategi  Affärsplanering och uppföljning  Säkerhetsställa medlemstillväxt  Säkerhetsställa att professionella grupper och kommittéer är projektorienterade och följa upp deras arbete för att stödja RICS målsättningar enligt följande:  Höja RICS profil  Skapa erkännande av standarder  Erbjuda förberedelse inför APC  Öka kunskaperna hos medlemmarna genom att erbjuda semiarier (CPD)

14 Valuation Professional Group  Rapporterar till styrelsen och samarbetar med Regional Manager  Action planering och uppföljning med målsättning att:  Skapa erkännande av RICS Värderingsstandard  Marknadsföra värderingsstandarden  Vara ett diskussionsforum  Öka antalet medlemmar inom området  Medlemmar: Karin Zakariasson MRICS Ordförande, Sven Erik Hugosson MRICS, Duncan Sunter MRICS, Per Wieslander MRICS, Anders Almqvist MRICS

15 Real Estate Agency & Brokerage Standards (REABS) Professional Group  Rapporterar till styrelsen och samarbetar med Regional Manager  Action planering och uppföljning med målsättning att:  Skapa erkännande av REABS  Marknadsföra REABS  Vara ett diskussionsforum  Öka antalet medlemmar inom området

16 APC and Education Committee  Rapporterar till styrelsen och samarbetar med Regional Manager  Action planering och uppföljning med målsättning att:  Utföra semiarier i syfte att förbereda RICS kandidater  Ge support till kandidater i deras arbete att erhålla auktorisationen  Skapa idéer och koncept för semiarier och korta utbildningar

17 Marketing/Event Committee  Rapporterar till styrelsen och samarbetar med Regional Manager  Action planering och uppföljning med målsättning att:  Skapa framgångsrika events för medlemmar och övriga i branschen  Skapa lokalt marknadsmaterial  Hantera pressreleaser

18 RICS eftermiddagsseminarium 15:00 Introduktion inkl beskrivning av RICS nuläge och planer för framtiden - Agneta Jacobsson FRICS, Ordförande RICS Sverige - Mikael Wadsten, Regional Manager RICS Nordic 15:30 EU:s nya regelverk för banker inklusive en introduktion hur RICS jobbar med EU frågor - Sander Scheurwater, Head of EU Policy & Public Affairs, RICS 16:00 Panel Debatt – Hur påverkas fastighetsbranschen av bankers nya regelverk? Vad kan Basel III betyda i praktiken? Vilka utmaningar finns med det nya regelverket? Vad kan blir effekten på värdetillväxt för olika segment av fastighetsmarknaden? - Anders Tägt FRICS, Head of Nordic, Deutsche Pfandbriefbank AG - Anders Palmgren, Head of Corporate Finance operations, Catella - Bo Nordlund, Brec, teknologie doktor fastighetsekonomi - Fredrik Lidjan MRICS, Chef Capital Markets, DTZ - Jan Wejdmark FRICS, Senior Partner Newsec - Moderator: Helena Ehrenborg, Auktoriserad Revisor, Partner, PwC 16:40 RICS nya medlemmar får sina diplom 17:00 Nätverk 2012-01-26


Ladda ner ppt "Text slide (A) > Arial Bold 20 Bullets in Arial regular 20."

Liknande presentationer


Google-annonser