Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fördelar med kulvertstyrning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fördelar med kulvertstyrning"— Presentationens avskrift:

1 Fördelar med kulvertstyrning
Bild 1 Art-nr: Fördelar med kulvertstyrning Perfekt skiktning i både huvud- och slavtank tack vare lågt vattenflöde Låg kulverttemperatur ger låga kulvert- förluster, och möjliggör val av de billigare PEX-rören Låg returtemperatur till huvudtank ger hög ackumulatorkapacitet Automatisk start av reservvärme när huvudtanken är tömd Automatiskt stopp av laddningspumpen garanterar att reservvärmen inte värmer huvudtanken

2 via Kulvertstyrning Bild 2
För över värme från panncentral till boningshus vid eldning i vedpanna via Kulvertstyrning Reglercentralen Laddomat 3110… Panncentral TH …startar och stoppar kulvertpumpen Vedpanna kopplas till… Laddomat 3110 Boningshus …en ackumulator- tank med… Radiator Laddomat 10 ger tempererat vatten ut i kulverten TST Kulvert- pump Exp- kärl så här funkar det..! BV Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank …Laddomat 21

3 Laddomat Kulvertstyrning
Bild 3 Panncentral … tillräckligt för att ge varmvatten... TH Elpatronen värmer toppen av tanken… Laddomat 3110 Boningshus …och värme Radiator TST Värmen från förra eldningen är slut. Elpatron Kulvert- pump Det är dags att börja elda ! Exp- kärl BV Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil TSB …tankarna är kalla och orsakar inga förluster Laddomat 21 Pannan och… Panna Huvudtank Slavtank Kulvert

4 Bild 4 Panncentral TH Laddomat 3110 Boningshus Pannan börjar eldas…
Radiator TST Elpatron …och blir varmare och varmare Kulvert- pump Exp- kärl BV Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank Kulvert

5 Bild 5 Panncentral Rökrörs-termostaten blir varm... TH Laddomat 3110
Boningshus Den inbyggda backventilen… Radiator TST ...hålls stängd av pumpflödet Elpatron …och startar pumpen… Kulvert- pump Exp- kärl Det hindrar kylning av pannan under uppstarteldningen BV Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank …vattnet börjar cirkulera internt i pannan Kulvert

6 Bild 6 Tanken laddas med hett vatten Panncentral TH Laddomat 3110
Boningshus Radiator TST Elpatron Kulvert- pump Exp- kärl BV Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna ….och pannan kyls med förvärmt vatten Huvudtank Slavtank Kulvert

7 …blir termostat TH varm…
Bild 7 Panncentral Efter en stunds laddning… …blir termostat TH varm… TH Laddomat 3110 Boningshus Radiator …som då startar kulvertpumpen TST Elpatron Kulvert- pump Exp- kärl BV Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank Kulvert

8 Bild 8 Hetvatten matas från tanktoppen… Panncentral TH Laddomat 3110
Boningshus …och blandas med kallvatten från slavtankens botten… Radiator TST Elpatron Kulvert- pump Exp- kärl BV ..slavtanken matas med tempererat vatten Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank Kulvert

9 Bild 9 Panncentral TH Slavtanken fylls på med tempererat vatten…
Laddomat 3110 Boningshus Radiator …stoppas kulvertpumpen och flödet mellan husen avstannar TST Elpatron Kulvert- pump Exp- kärl BV Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil TSB När TSB blivit varm… Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank Kulvert

10 Bild 10 Boningshusets radiatorsystem förbrukar värme… Panncentral TH
…samtidigt som pannan laddar tanken full. Laddomat 3110 Boningshus Radiator Efter det avslutas eldningen TST Elpatron Kulvert- pump Exp- kärl BV Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank Kulvert

11 Bild 11 Panncentral Slavtanken töms efterhand som huset förbrukar värmen Och varmt vatten fyller slavtanken igen… TH Laddomat 3110 Boningshus När TST blir kall Radiator Startar kulvert- pumpen igen TST Elpatron Kulvert- pump Exp- kärl BV Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank Kulvert

12 Bild 12 Fyllningarna av slavtanken upprepas tills huvudtanken
är helt tom Panncentral TH Laddomat 3110 Boningshus …då blir TH kall… Radiator TST …och stoppar kulvertpumpen Elpatron Kulvert- pump Exp- kärl BV Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank Kulvert

13 Bild 13 Det är dags att börja elda i pannan igen !
När värmen är slut i tankarna och både TH och TST är kalla, startas tillskottsvärmen = Elpatronen, automatiskt. Panncentral Radiatorsystemet förbrukar den värme som är kvar, tills TST blir kall TH Laddomat 3110 Boningshus Elpatronen värmer endast översta delen av slavtanken = MINIMALA förluster Radiator TST Elpatron Kulvert- pump Exp- kärl Det är dags att börja elda i pannan igen ! BV Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil TSB Laddomat 21 Panna Huvudtank Slavtank


Ladda ner ppt "Fördelar med kulvertstyrning"

Liknande presentationer


Google-annonser