Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Termoventiler AB Laddomat Kulvertstyrning Art-nr: 113111 Fördelar med kulvertstyrning Perfekt skiktning i både huvud- och slavtank tack vare lågt vattenflöde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Termoventiler AB Laddomat Kulvertstyrning Art-nr: 113111 Fördelar med kulvertstyrning Perfekt skiktning i både huvud- och slavtank tack vare lågt vattenflöde."— Presentationens avskrift:

1 Termoventiler AB Laddomat Kulvertstyrning Art-nr: 113111 Fördelar med kulvertstyrning Perfekt skiktning i både huvud- och slavtank tack vare lågt vattenflöde Låg returtemperatur till huvudtank ger hög ackumulatorkapacitet Automatisk start av reservvärme när huvudtanken är tömd Automatiskt stopp av laddningspumpen garanterar att reservvärmen inte värmer huvudtanken Låg kulverttemperatur ger låga kulvert- förluster, och möjliggör val av de billigare PEX-rören Bild 1

2 Termoventiler AB Laddomat Kulvertstyrning För över värme från panncentral till boningshus vid eldning i vedpanna via Kulvertstyrning Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank THTH T SB Laddomat 21 BV T ST Laddomat 3110 Kulvert- pump Radiator Vedpanna kopplas till… Exp- kärl …en ackumulator- tank med… så här funkar det..! Laddomat 10 Kulvertventil Reglercentralen Laddomat 3110… …startar och stoppar kulvertpumpen Laddomat 10 ger tempererat vatten ut i kulverten …Laddomat 21 Bild 2

3 Termoventiler AB Laddomat Kulvertstyrning Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Kulvert Exp- kärl THTH T SB Laddomat 21 BV T ST Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 3110 Kulvert- pump Pannan och… Värmen från förra eldningen är slut. …tankarna är kalla och orsakar inga förluster … tillräckligt för att ge varmvatten... …och värme Det är dags att börja elda ! Radiator Elpatron Elpatronen värmer toppen av tanken… Bild 3

4 Termoventiler AB Laddomat Kulvertstyrning Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp- kärl THTH T SB Laddomat 21 BV T ST Elpatron Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 3110 Kulvert- pump Kulvert Pannan börjar eldas… …och blir varmare och varmare Radiator Bild 4

5 Termoventiler AB Laddomat Kulvertstyrning Panncentral Boningshus HuvudtankSlavtank THTH T SB Laddomat 21 BV T ST Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 3110 Kulvert- pump Kulvert Panna Rökrörs- termostaten blir varm... Den inbyggda backventilen…...hålls stängd av pumpflödet Det hindrar kylning av pannan under uppstarteldningen …vattnet börjar cirkulera internt i pannan …och startar pumpen… Radiator Exp- kärl Elpatron Bild 5

6 Termoventiler AB Laddomat Kulvertstyrning Panncentral Boningshus HuvudtankSlavtank THTH T SB Laddomat 21 BV T ST Laddomat 3110 Kulvert- pump Kulvert Panna Tanken laddas med hett vatten ….och pannan kyls med förvärmt vatten Radiator Exp- kärl Laddomat 10 Kulvertventil Elpatron Bild 6

7 Termoventiler AB Laddomat Kulvertstyrning Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp- kärl THTH T SB Laddomat 21 BV T ST Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 3110 Kulvert- pump Kulvert …som då startar kulvertpumpen …blir termostat T H varm… Radiator Efter en stunds laddning… Elpatron Bild 7

8 Termoventiler AB Laddomat Kulvertstyrning Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp- kärl THTH T SB Laddomat 21 BV T ST Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 3110 Kulvert- pump Kulvert Hetvatten matas från tanktoppen… …och blandas med kallvatten från slavtankens botten…..slavtanken matas med tempererat vatten Radiator Elpatron Bild 8

9 Termoventiler AB Laddomat Kulvertstyrning Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp- kärl THTH T SB Laddomat 21 BV T ST Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 3110 Kulvert- pump Kulvert Slavtanken fylls på med tempererat vatten… När T SB blivit varm… …stoppas kulvertpumpen och flödet mellan husen avstannar Radiator Elpatron Bild 9

10 Termoventiler AB Laddomat Kulvertstyrning Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp- kärl THTH T SB Laddomat 21 BV T ST Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 3110 Kulvert- pump Kulvert Boningshusets radiatorsystem förbrukar värme… …samtidigt som pannan laddar tanken full. Efter det avslutas eldningen Radiator Elpatron Bild 10

11 Termoventiler AB Laddomat Kulvertstyrning Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp- kärl THTH T SB Laddomat 21 BV T ST Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 3110 Kulvert- pump Kulvert Slavtanken töms efterhand som huset förbrukar värmen När T ST blir kall Startar kulvert- pumpen igen Och varmt vatten fyller slavtanken igen… Radiator Elpatron Bild 11

12 Termoventiler AB Laddomat Kulvertstyrning Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank Exp- kärl THTH T SB Laddomat 21 BV T ST Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 3110 Kulvert- pump Kulvert Fyllningarna av slavtanken upprepas tills huvudtanken är helt tom …då blir T H kall… …och stoppar kulvertpumpen Radiator Elpatron Bild 12

13 Termoventiler AB Laddomat Kulvertstyrning Panncentral Boningshus Huvudtank Panna Slavtank THTH T SB Laddomat 21 BV T ST Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 10 Kulvertventil Laddomat 3110 Kulvert- pump Radiatorsystemet förbrukar den värme som är kvar, tills T ST blir kall När värmen är slut i tankarna och både T H och T ST är kalla, startas tillskottsvärmen = Elpatronen, automatiskt. Radiator Elpatronen värmer endast översta delen av slavtanken = MINIMALA förluster Det är dags att börja elda i pannan igen ! Exp- kärl Elpatron Bild 13


Ladda ner ppt "Termoventiler AB Laddomat Kulvertstyrning Art-nr: 113111 Fördelar med kulvertstyrning Perfekt skiktning i både huvud- och slavtank tack vare lågt vattenflöde."

Liknande presentationer


Google-annonser