Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem ska kontrolleras? Vem kontrollerar? Hur ser pappersflödet ut? Vasa 07.05.2009. Hans Beijar Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem ska kontrolleras? Vem kontrollerar? Hur ser pappersflödet ut? Vasa 07.05.2009. Hans Beijar Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande."— Presentationens avskrift:

1 Vem ska kontrolleras? Vem kontrollerar? Hur ser pappersflödet ut? Vasa 07.05.2009. Hans Beijar Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav

2 Partnerskap Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Samordnande stödmottagare (Lead Partner) Övriga stödmottagare STÖDMOTTAGARE Tar emot stödet Genomför projektet LEVERANTÖRER Levererar tjänster o. varor till projektet FINANSIÄRER Ger stöd till projektet TYSTA PARTNER Följer projektet Upphandlas Lagen om offentlig upphandling Kostnader kontrolleras av nationella kontrollanter

3 Deltar aktivt i projektets verksamhet Förväntar sig ersättning för kostnader utan att fakturera dessa Redovisar sina kostnader till sin kontrollant Får del av EU:s och nationell finansiering Stödmottagare Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav

4 Samordnande stödmottagaren ansvarar för EU-medlens användning Stödmottagarna ansvarar solidariskt för problem som uppstår Stödavtal reglerar ansvaret mot finansiärer Partnersavtal reglerar ansvaret mellan stödmottagarna Ansvar Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav

5 Nivå 3 Av Europakommissionen utsedda kontrollanter Nivå 3 Av Europakommissionen utsedda kontrollanter Nivå 2 Ekonomistyrningsverket i Sverige Finansministeriets controllerenhet i Finland Nivå 2 Ekonomistyrningsverket i Sverige Finansministeriets controllerenhet i Finland Kontrollnivåer Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Nivå 1 Länsstyrelsen Västerbotten i Sverige Av stödmottagarna upphandlade kontrollanter i Finland Nivå 1 Länsstyrelsen Västerbotten i Sverige Av stödmottagarna upphandlade kontrollanter i Finland

6 Kontrollanter i maj 2009 Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Länsstyrelsen i Västerbotten Urban Karlsson, Umeå Länsstyrelsen i Västerbotten Urban Karlsson, Umeå Oy Audiator Ab Anders Lidman, Korsholm Risto Pohjanpiiri, Helsinki Marja-Liisa Ylitalo, Kerava Ernst & Young Oy Benita Öling, Oravais Oy KPMG Ab Hans Bertell, Vasa PwC Julkistarkastus Oy Vuokko Salo, Pori Tuokko Tilintarkastus Oy Hannu Lähdesmäki, Oulu Ab Vist Oy Bjarne Norrgrann, Vasa Oy Audiator Ab Anders Lidman, Korsholm Risto Pohjanpiiri, Helsinki Marja-Liisa Ylitalo, Kerava Ernst & Young Oy Benita Öling, Oravais Oy KPMG Ab Hans Bertell, Vasa PwC Julkistarkastus Oy Vuokko Salo, Pori Tuokko Tilintarkastus Oy Hannu Lähdesmäki, Oulu Ab Vist Oy Bjarne Norrgrann, Vasa FinlandSverige

7 Redovisning av kostnader, kontroll & utbetalning Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Stödmottagare i Sverige Stödmottagare i Sverige Stödmottagare i Finland Stödmottagare i Finland Attesterande myndigheten Samordnande stödmottagaren Kontrollant i Sverige Stödmottagare i Sverige Stödmottagare i Sverige Samordnande stödmottagaren Förvaltningsmyndigheten Samordnande stödmottagaren Stödmottagare i Finland Stödmottagare i Finland Kontrollant i Finland Kostnadsredovisning Kontrollintyg Fördelning till övriga stödmottagare Utbetalningsansökan Utbetalning

8 Blanketter Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav

9 Ketä valvotaan? Kuka valvoo? Kuinka paperit liikkuvat? Vaasa 07.05.2009. Hans Beijar Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav

10 Kumppanuus Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Johtava tuensaaja (Lead Partner) Muut tuensaajat TUENSAAJA Vastaanottavat tuen Toteuttavat hankkeen TOIMITTAJAT Toimittavat hankkeelle tavaroita ja palveluja RAHOITTAJAT Antavat tukea hankkeelle HILJAISET PARTNERIT Seuraavat hanketta Kilpailutetaan Hankintalaki Kansalliset valvojat tarkastavat kustannukset

11 Osallistuvat aktiivisesti hankkeen toimintaan Edellyttävät kustannusten kattamista laskuttamatta niistä Tilittävät kustannuksensa valvojalleen Saavat EU:n ja kansallista rahoitusta Tuensaajat Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav

12 Johtava tuensaaja vastaa EU:n ja kansallisten rahojen käytöstä Tuensaajat vastaavat yhteisesti mahdollisista ongelmista Vastuu rahoittajia kohtaan säädellään tukisopimuksella Tuensaajien väliset vastuut säädellään partnerisopimuksella Vastuu Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav

13 Taso 3 Euroopan komission valitsemat valvojat Taso 3 Euroopan komission valitsemat valvojat Taso 2 Ekonomistyrningsverket Ruotsissa Valtiovarainministeriön controller-yksikkö Suomessa Taso 2 Ekonomistyrningsverket Ruotsissa Valtiovarainministeriön controller-yksikkö Suomessa Valvontatasot Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union www.botnia-atlantica.eu Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Taso 1 Länsstyrelsen Västerbotten Ruotsissa Tuensaajien kilpailuttamat valvojat Suomessa Taso 1 Länsstyrelsen Västerbotten Ruotsissa Tuensaajien kilpailuttamat valvojat Suomessa

14 Valvojat toukokuussa 2009 Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Länsstyrelsen i Västerbotten Urban Karlsson, Uumaja Länsstyrelsen i Västerbotten Urban Karlsson, Uumaja Oy Audiator Ab Anders Lidman, Mustasaari Risto Pohjanpiiri, Helsinki Marja-Liisa Ylitalo, Kerava Ernst & Young Oy Benita Öling, Oravainen Oy KPMG Ab Hans Bertell, Vaasa PwC Julkistarkastus Oy Vuokko Salo, Pori Tuokko Tilintarkastus Oy Hannu Lähdesmäki, Oulu Ab Vist Oy Bjarne Norrgrann, Vaasa Oy Audiator Ab Anders Lidman, Mustasaari Risto Pohjanpiiri, Helsinki Marja-Liisa Ylitalo, Kerava Ernst & Young Oy Benita Öling, Oravainen Oy KPMG Ab Hans Bertell, Vaasa PwC Julkistarkastus Oy Vuokko Salo, Pori Tuokko Tilintarkastus Oy Hannu Lähdesmäki, Oulu Ab Vist Oy Bjarne Norrgrann, Vaasa SuomiRuotsi

15 Kustannusten tilitys, valvonta ja maksatus Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Tuensaaja Ruotsissa Tuensaaja Ruotsissa Tuensaaja Suomessa Tuensaaja Suomessa Todentamisviranomainen Johtava tuensaaja Valvoja Ruotsissa Tuensaaja Ruotsissa Tuensaaja Ruotsissa Johtava tuensaaja Hallintoviranomainen Johtava tuensaaja Tuensaaja Suomessa Tuensaaja Suomessa Valvoja Suomessa Kustannusten tilitys Varmennusraportti Jako muille tuensaajille Maksatushakemus Maksatus

16 Lomakkeet Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav


Ladda ner ppt "Vem ska kontrolleras? Vem kontrollerar? Hur ser pappersflödet ut? Vasa 07.05.2009. Hans Beijar Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande."

Liknande presentationer


Google-annonser