Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vasa Hans Beijar Vem ska kontrolleras? Vem kontrollerar?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vasa Hans Beijar Vem ska kontrolleras? Vem kontrollerar?"— Presentationens avskrift:

1 Vasa 07.05.2009. Hans Beijar Vem ska kontrolleras? Vem kontrollerar?
Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Vem ska kontrolleras? Vem kontrollerar? Hur ser pappersflödet ut?

2 Partnerskap TYSTA PARTNER STÖDMOTTAGARE FINANSIÄRER LEVERANTÖRER
Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Samordnande stödmottagare (Lead Partner) Övriga stödmottagare STÖDMOTTAGARE Tar emot stödet Genomför projektet Kostnader kontrolleras av nationella kontrollanter FINANSIÄRER Ger stöd till projektet LEVERANTÖRER Levererar tjänster o. varor till projektet TYSTA PARTNER Följer projektet Upphandlas Lagen om offentlig upphandling

3 Stödmottagare Deltar aktivt i projektets verksamhet
Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Deltar aktivt i projektets verksamhet Förväntar sig ersättning för kostnader utan att fakturera dessa Redovisar sina kostnader till sin kontrollant Får del av EU:s och nationell finansiering

4 Ansvar Samordnande stödmottagaren ansvarar för EU-medlens användning
Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Samordnande stödmottagaren ansvarar för EU-medlens användning Stödmottagarna ansvarar solidariskt för problem som uppstår Stödavtal reglerar ansvaret mot finansiärer Partnersavtal reglerar ansvaret mellan stödmottagarna

5 Kontrollnivåer Nivå 3 Av Europakommissionen utsedda kontrollanter
Ekonomistyrningsverket i Sverige Finansministeriets controllerenhet i Finland Nivå 1 Länsstyrelsen Västerbotten i Sverige Av stödmottagarna upphandlade kontrollanter i Finland Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union

6 Kontrollanter i maj 2009 Sverige Finland Oy Audiator Ab
Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Länsstyrelsen i Västerbotten Urban Karlsson, Umeå Oy Audiator Ab Anders Lidman, Korsholm Risto Pohjanpiiri, Helsinki Marja-Liisa Ylitalo, Kerava Ernst & Young Oy Benita Öling, Oravais Oy KPMG Ab Hans Bertell, Vasa PwC Julkistarkastus Oy Vuokko Salo, Pori Tuokko Tilintarkastus Oy Hannu Lähdesmäki, Oulu Ab Vist Oy Bjarne Norrgrann, Vasa Sverige Finland

7 Redovisning av kostnader, kontroll & utbetalning
Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Stödmottagare i Sverige i Finland Attesterande myndigheten Samordnande stödmottagaren Kontrollant i Sverige Förvaltningsmyndigheten Kontrollant i Finland Kostnadsredovisning Kontrollintyg Fördelning till övriga stödmottagare Utbetalningsansökan Utbetalning

8 Blanketter Varje stödmottagare gör en redovisning till den samord-
Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Varje stödmottagare gör en redovisning till den samord- nande stödmottagaren Redovisningarna sänds till stödmottagarnas kontrollanter Kontrollanterna lämnar kontrollintyg till stödmotta- garna Stödmottagarna sänder kont-rollintygen till samordnande stödmottagaren Samordnande stödmottaga- ren sänder ansökan om ut- betalning med kontrollinty- gen till förvaltningsmyndig- heten och de nationella finansiärerna

9 Vaasa 07.05.2009. Hans Beijar Ketä valvotaan? Kuka valvoo?
Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Ketä valvotaan? Kuka valvoo? Kuinka paperit liikkuvat?

10 Kumppanuus HILJAISET PARTNERIT TUENSAAJA RAHOITTAJAT TOIMITTAJAT
Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Johtava tuensaaja (Lead Partner) Muut tuensaajat TUENSAAJA Vastaanottavat tuen Toteuttavat hankkeen Kansalliset valvojat tarkastavat kustannukset RAHOITTAJAT Antavat tukea hankkeelle TOIMITTAJAT Toimittavat hankkeelle tavaroita ja palveluja HILJAISET PARTNERIT Seuraavat hanketta Kilpailutetaan Hankintalaki

11 Tuensaajat Osallistuvat aktiivisesti hankkeen toimintaan
Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Osallistuvat aktiivisesti hankkeen toimintaan Edellyttävät kustannusten kattamista laskuttamatta niistä Tilittävät kustannuksensa valvojalleen Saavat EU:n ja kansallista rahoitusta

12 Vastuu Johtava tuensaaja vastaa EU:n ja kansallisten rahojen käytöstä
Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Johtava tuensaaja vastaa EU:n ja kansallisten rahojen käytöstä Tuensaajat vastaavat yhteisesti mahdollisista ongelmista Vastuu rahoittajia kohtaan säädellään tukisopimuksella Tuensaajien väliset vastuut säädellään partnerisopimuksella

13 Valvontatasot Taso 3 Euroopan komission valitsemat valvojat Taso 2
Ekonomistyrningsverket Ruotsissa Valtiovarainministeriön controller-yksikkö Suomessa Taso 1 Länsstyrelsen Västerbotten Ruotsissa Tuensaajien kilpailuttamat valvojat Suomessa Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union

14 Valvojat toukokuussa 2009 Ruotsi Suomi Oy Audiator Ab
Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Länsstyrelsen i Västerbotten Urban Karlsson, Uumaja Oy Audiator Ab Anders Lidman, Mustasaari Risto Pohjanpiiri, Helsinki Marja-Liisa Ylitalo, Kerava Ernst & Young Oy Benita Öling, Oravainen Oy KPMG Ab Hans Bertell, Vaasa PwC Julkistarkastus Oy Vuokko Salo, Pori Tuokko Tilintarkastus Oy Hannu Lähdesmäki, Oulu Ab Vist Oy Bjarne Norrgrann, Vaasa Ruotsi Suomi

15 Kustannusten tilitys, valvonta ja maksatus
Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Tuensaaja Ruotsissa Suomessa Todentamisviranomainen Johtava tuensaaja Valvoja Ruotsissa Hallintoviranomainen Valvoja Suomessa Kustannusten tilitys Varmennusraportti Jako muille tuensaajille Maksatushakemus Maksatus

16 Lomakkeet Jokaisen tuensaajan tekemä
Europeiska unionen Euroopan unioni The European Union Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Jokaisen tuensaajan tekemä tilitys lähetetään johtavalle tuensaajalle Tilitykset lähetetään tuensaajien valvojille Valvojat lähettävät varmennustodistukset tuensaajille Tuensaajat lähettävät varmennustodistukset johtavalle tuensaajalle Johtava tuensaaja lähettää maksatushakemuksen hallintoviranomaiselle ja kansallisille rahoittajille. Niihin liitetään varmennustodistukset


Ladda ner ppt "Vasa Hans Beijar Vem ska kontrolleras? Vem kontrollerar?"

Liknande presentationer


Google-annonser