Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.intentia.com EMU Opening Meeting 1 Intentia International AB (publ). Carl Kihlgren 27 veckor kvar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.intentia.com EMU Opening Meeting 1 Intentia International AB (publ). Carl Kihlgren 27 veckor kvar."— Presentationens avskrift:

1 www.intentia.com EMU Opening Meeting 1 Intentia International AB (publ). Carl Kihlgren 27 veckor kvar

2 www.intentia.com EMU Opening Meeting 2 EMU erfarenheter Tre Business case Processindustri Distributionsföretag Multinationellt företag  Kunddata/önskemål  Tidplan  Organisation  Arbetsmetod  Identifierade problemområden

3 www.intentia.com EMU Opening Meeting 3 EMU erfarenheter Processindustri Verksamhet I 6 länder  Sverige, Norge, UK  Finland, Frankrike, Holland Omsättning 3000 miljoner Fsg. till hela världen exkl. Nordamerika Inköp från hela världen HK I Holland Produkter  bla bindemedel Kunder  andra processindustrier (färg, läkemedel) Kör Movex version 9 Kör MUC med internhandel Flertal andra applikationer som är integrerade med Movex

4 www.intentia.com EMU Opening Meeting 4 EMU erfarenheter Processindustri ÖNSKEMÅL  Finland go live vid årsskiftet  Frankrike go live vid årsskiftet  Holland, lokal valuta redan EUR

5 www.intentia.com EMU Opening Meeting 5 EMU erfarenheter Processindustri Tidplan (I) Preliminära diskussioner under Q4 2000 Projektinitiering januari Förstudie februari  FI och FR  Movex  Indentifiera andra applikationer  Manuella rutiner Kickoff mars Teknisk förberedning april  Mer disk  Installera Movex konverteringskit  Skapa EMU testmiljö

6 www.intentia.com EMU Opening Meeting 6 EMU erfarenheter Processindustri Tidplan (II) Pilottest 1, maj  bara Movex  Finland  Frankrike  (Holland)  Sverige !! Pilottest 2, september  samtliga applikationer Live Finland början av oktober Live Frankrike slutet av oktober Varför okt istf. årsskiftet  finns inget bästa datum  hinner inte både årsbokslut och EURkonvertering I samband med årsskiftet  Förbeda/Vänja ägarna  Timing med lön till anställda

7 www.intentia.com EMU Opening Meeting 7 EMU erfarenheter Processindustri Organisation VD är projektsponsor Europacontrollern är PL  operativ dock ITchefen Controller Finland Controller Frankrike Controller Holland (täcker även Sverige) Centralt inköp Marknad m fl Intentia  UK  Finland  Frankrike  Sverige Programmerare deltar I pilottesterna

8 www.intentia.com EMU Opening Meeting 8 EMU erfarenheter Processindustri Arbetsformer Reviderad IMPLEX  full produktionsmiljö  gemensamma pilot weeks  proj.org ansvarig för driftsstarten I både Finland och Frankrike Förbereda testcase Uttag rapporter och omkalkylering (innan konvertering) Tester indelade I 6(7) block  avstämning av konvertering  lagda ordrar innan konvertering  nya ordrar  omkalkylering  månadsbokslut  tillförd funktionalitet  (uppsummering )

9 www.intentia.com EMU Opening Meeting 9 EMU erfarenheter Processindustri Problem Movexkonverteringen - INGA !! Fsg.processen - FÅ Inköpsprocessen - MÅNGA Lagervärde _ Kraftig påverkan på Halvfabrikat pga “billgt insatsmtrl”  2 centimes = 0 cent  4 centimes = 1 cent Ekonomi  Budgetprocessen  Konsolidering (Hyperion) Andra applikationer  Några fall saknas EUROkonverteringskit  Queries  Hemsnickarade MS Access-applikationer Aktiekapital Frankrike  nominella belopp  externa dokument

10 www.intentia.com EMU Opening Meeting 10 EMU erfarenheter Processindustri Problem - lösning Inköpsprocessen  Brev till leverantörer I juni  Påminnelse I augusti  Alla offertförfrågningar I EUR omgående  accepterar ej DEM, FIM, FRF m fl från oktober Halvfabrikat pga “billgt insatsmtrl”  se över struktureren (batchstorlekarna)  se över antalt kalkyldecimaler Budgeten I lokal valuta (FIM resp. FRF) Hyperion (tillfällig anpassning) Andra applikationer  Allokera resurser  Uppgraderingar Aktiekapital  X-tra bolagsstämma  omtryckning

11 www.intentia.com EMU Opening Meeting 11 EMU erfarenheter Distribuerande företag Verksamhet I 3 länder  Sverige, Estland  Finland Omsättning 1000 miljoner Fsg., primärt Finland och Sverige Inköp från Eubältet samt Japan Tre bolag (produktorienterade) Produkter  Kylmedel Kunder  Detaljister  Småföretagare Kör Movex version 9 Kör MUC med internhandel Några andra applikationer

12 www.intentia.com EMU Opening Meeting 12 EMU erfarenheter Distribuerande Tidplan (I) Projektinitiering april Workshop maj  Movex  Indentifiera andra applikationer  Manuella rutiner Teknisk förberedning juni - aug  Mer disk  Installera Movex konverteringskit  Skapa EMU testmiljö

13 www.intentia.com EMU Opening Meeting 13 EMU erfarenheter Distribuerande Tidplan (II) Pilottest septemner  alla applikationer Live Finland bolag 1 slutet av oktober Live Finland bolag 2 & 3 början av novembe

14 www.intentia.com EMU Opening Meeting 14 EMU erfarenheter Distribuernade Organisation CFO är projektsponsor Controllers från resp. bolag Produktchefer Marknad IT Intentia  Finland  Sverige Programmerare deltar I pilottesterna

15 www.intentia.com EMU Opening Meeting 15 EMU erfarenheter Distribuerande Arbetsformer Reviderad IMPLEX  full produktionsmiljö  gemensamma pilot week  proj.org ansvarig för driftsstarten I alla tre bolagen Förbereda testcase Interna workshops Tester indelade enl. samma struktur som processindustrin  avstämning av konvertering  lagda ordrar innan konvertering  nya ordrar  omkalkylering  månadsbokslut  tillförd funktionalitet  (uppsummering )

16 www.intentia.com EMU Opening Meeting 16 EMU erfarenheter Distribuerande- Problem Movexkonverteringen - ännu ej körd Fsg.processen - MÅNGA Inköpsprocessen - MÅNGA Lagervärde _ Kraftig påverkan på lågprissatta artiklar (reservdelar) Andra applikationer  BI-applikation Övrigt  Tryckta prislistor

17 www.intentia.com EMU Opening Meeting 17 EMU erfarenheter Distribuerande Problem - lösning Fsg.processen  Nya prislistor  Utbilda/informera alla kunder Inköpsprocessen  Brev I augusti  Utbilda alla produktare  Beställa nya prislistor I EUR Lågprissatta artiklar  se över priskvantitet Andra applikationer  Ladda om BI Övrigt  Trycka nya prislistor

18 www.intentia.com EMU Opening Meeting 18 EMU erfarenheter Multinationell World wide (på Fortunes 500-lista) Omsättning $ 23000 miljoner Kör inte Movex (ännu) R/3 Baan/Triton

19 www.intentia.com EMU Opening Meeting 19 EMU erfarenheter Multinationell Tidplan Startade förberedelser redan 1998 !! Rullar bolag för bolag De med längst ledtid har börjat först om de tekniska förutsättningarna finns

20 www.intentia.com EMU Opening Meeting 20 EMU erfarenheter Multinationell Tidplan Planeringsmodell  Ledtidsanalys från offertförfragan till betalning från kund  förfragan  offertsvar  beställning  tillverkning  leverans  betalning  flödet oven styr när fsg.pris sätts I EUR resp. all inköp görs I EUR för att minimera risken att ha utestående order kund-/levfakturor I DEM, FRF, NLG etc.

21 www.intentia.com EMU Opening Meeting 21 EMU Summering Framgångskriterier Ledningens engagemang Kommunikation till kunder och leverantörer Kommunikation till anställda Kommunikation till externa intressenter Inventera allt Lägga om innan årsskiftet Förankra tidplan m m hos externa revisorer

22 www.intentia.com EMU Opening Meeting 22 Mer information Här kan man hämta mer information www.euro.fee.be/ EU officiell hemsida www.euro.fee.be/ www.finans.regeringen.se/euro www.eurofakta.se/ www.eu-byran.se

23 www.intentia.com EMU Opening Meeting 23 Håkan Blonde (hakan.blonde@intentia.se) Mer information: www.intentia.comwww.intentia.com


Ladda ner ppt "Www.intentia.com EMU Opening Meeting 1 Intentia International AB (publ). Carl Kihlgren 27 veckor kvar."

Liknande presentationer


Google-annonser