Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

27 veckor kvar Carl Kihlgren Intentia International AB (publ).

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "27 veckor kvar Carl Kihlgren Intentia International AB (publ)."— Presentationens avskrift:

1 27 veckor kvar Carl Kihlgren Intentia International AB (publ).

2 EMU erfarenheter Tre Business case Processindustri
Distributionsföretag Multinationellt företag Kunddata/önskemål Tidplan Organisation Arbetsmetod Identifierade problemområden

3 EMU erfarenheter Processindustri Verksamhet I 6 länder
Sverige, Norge, UK Finland, Frankrike, Holland Omsättning 3000 miljoner Fsg. till hela världen exkl. Nordamerika Inköp från hela världen HK I Holland Produkter bla bindemedel Kunder andra processindustrier (färg, läkemedel) Kör Movex version 9 Kör MUC med internhandel Flertal andra applikationer som är integrerade med Movex

4 EMU erfarenheter Processindustri ÖNSKEMÅL
Finland go live vid årsskiftet Frankrike go live vid årsskiftet Holland, lokal valuta redan EUR

5 EMU erfarenheter Processindustri Tidplan (I)
Preliminära diskussioner under Q4 2000 Projektinitiering januari Förstudie februari FI och FR Movex Indentifiera andra applikationer Manuella rutiner Kickoff mars Teknisk förberedning april Mer disk Installera Movex konverteringskit Skapa EMU testmiljö

6 EMU erfarenheter Processindustri Tidplan (II) Pilottest 1, maj
bara Movex Finland Frankrike (Holland) Sverige !! Pilottest 2, september samtliga applikationer Live Finland början av oktober Live Frankrike slutet av oktober Varför okt istf. årsskiftet finns inget bästa datum hinner inte både årsbokslut och EURkonvertering I samband med årsskiftet Förbeda/Vänja ägarna Timing med lön till anställda

7 EMU erfarenheter Processindustri Organisation VD är projektsponsor
Europacontrollern är PL operativ dock ITchefen Controller Finland Controller Frankrike Controller Holland (täcker även Sverige) Centralt inköp Marknad m fl Intentia UK Finland Frankrike Sverige Programmerare deltar I pilottesterna

8 EMU erfarenheter Processindustri Arbetsformer Reviderad IMPLEX
full produktionsmiljö gemensamma pilot weeks proj.org ansvarig för driftsstarten I både Finland och Frankrike Förbereda testcase Uttag rapporter och omkalkylering (innan konvertering) Tester indelade I 6(7) block avstämning av konvertering lagda ordrar innan konvertering nya ordrar omkalkylering månadsbokslut tillförd funktionalitet (uppsummering)

9 EMU erfarenheter Processindustri Problem Movexkonverteringen - INGA !!
Fsg.processen - FÅ Inköpsprocessen - MÅNGA Lagervärde _ Kraftig påverkan på Halvfabrikat pga “billgt insatsmtrl” 2 centimes = 0 cent 4 centimes = 1 cent Ekonomi Budgetprocessen Konsolidering (Hyperion) Andra applikationer Några fall saknas EUROkonverteringskit Queries Hemsnickarade MS Access-applikationer Aktiekapital Frankrike nominella belopp externa dokument

10 EMU erfarenheter Processindustri Problem - lösning Inköpsprocessen
Brev till leverantörer I juni Påminnelse I augusti Alla offertförfrågningar I EUR omgående accepterar ej DEM, FIM, FRF m fl från oktober Halvfabrikat pga “billgt insatsmtrl” se över struktureren (batchstorlekarna) se över antalt kalkyldecimaler Budgeten I lokal valuta (FIM resp. FRF) Hyperion (tillfällig anpassning) Andra applikationer Allokera resurser Uppgraderingar Aktiekapital X-tra bolagsstämma omtryckning

11 EMU erfarenheter Distribuerande företag Verksamhet I 3 länder
Sverige, Estland Finland Omsättning 1000 miljoner Fsg., primärt Finland och Sverige Inköp från Eubältet samt Japan Tre bolag (produktorienterade) Produkter Kylmedel Kunder Detaljister Småföretagare Kör Movex version 9 Kör MUC med internhandel Några andra applikationer

12 EMU erfarenheter Distribuerande Tidplan (I) Projektinitiering april
Workshop maj Movex Indentifiera andra applikationer Manuella rutiner Teknisk förberedning juni - aug Mer disk Installera Movex konverteringskit Skapa EMU testmiljö

13 EMU erfarenheter Distribuerande Tidplan (II) Pilottest septemner
alla applikationer Live Finland bolag 1 slutet av oktober Live Finland bolag 2 & 3 början av novembe

14 EMU erfarenheter Distribuernade Organisation CFO är projektsponsor
Controllers från resp. bolag Produktchefer Marknad IT Intentia Finland Sverige Programmerare deltar I pilottesterna

15 EMU erfarenheter Distribuerande Arbetsformer Reviderad IMPLEX
full produktionsmiljö gemensamma pilot week proj.org ansvarig för driftsstarten I alla tre bolagen Förbereda testcase Interna workshops Tester indelade enl. samma struktur som processindustrin avstämning av konvertering lagda ordrar innan konvertering nya ordrar omkalkylering månadsbokslut tillförd funktionalitet (uppsummering)

16 EMU erfarenheter Distribuerande- Problem
Movexkonverteringen - ännu ej körd Fsg.processen - MÅNGA Inköpsprocessen - MÅNGA Lagervärde _ Kraftig påverkan på lågprissatta artiklar (reservdelar) Andra applikationer BI-applikation Övrigt Tryckta prislistor

17 EMU erfarenheter Distribuerande Problem - lösning Fsg.processen
Nya prislistor Utbilda/informera alla kunder Inköpsprocessen Brev I augusti Utbilda alla produktare Beställa nya prislistor I EUR Lågprissatta artiklar se över priskvantitet Andra applikationer Ladda om BI Övrigt Trycka nya prislistor

18 EMU erfarenheter Multinationell World wide (på Fortunes 500-lista)
Omsättning $ miljoner Kör inte Movex (ännu) R/3 Baan/Triton

19 EMU erfarenheter Multinationell Tidplan
Startade förberedelser redan 1998 !! Rullar bolag för bolag De med längst ledtid har börjat först om de tekniska förutsättningarna finns

20 EMU erfarenheter Multinationell Tidplan Planeringsmodell
Ledtidsanalys från offertförfragan till betalning från kund förfragan offertsvar beställning tillverkning leverans betalning flödet oven styr när fsg.pris sätts I EUR resp. all inköp görs I EUR för att minimera risken att ha utestående order kund-/levfakturor I DEM, FRF, NLG etc.

21 EMU Summering Framgångskriterier Ledningens engagemang
Kommunikation till kunder och leverantörer Kommunikation till anställda Kommunikation till externa intressenter Inventera allt Lägga om innan årsskiftet Förankra tidplan m m hos externa revisorer

22 Mer information Här kan man hämta mer information
EU officiell hemsida

23 Håkan Blonde (hakan.blonde@intentia.se)
Mer information:


Ladda ner ppt "27 veckor kvar Carl Kihlgren Intentia International AB (publ)."

Liknande presentationer


Google-annonser