Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kärnvapenkrigets vinter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kärnvapenkrigets vinter"— Presentationens avskrift:

1 Kärnvapenkrigets vinter
Följden av ett stort kärnvapenkrig Kyla, mörker, torka i många år över hela jorden Sannolikt skulle endast en ringa del av mänskligheten överleva ”Seger är självmord” Kritiserades aggressivt, men nya studier visar att det skulle bli mer långvarigt än vi trodde för 25 år sedan

2 Nya studier Studier av stora skogsbränder Nya klimatmodeller
Kraftfulla datorer

3 Sotet, inte explosionerna, inte radioaktiviteten, ger klimatpåverkan
De brinnande städerna ger upphov till enorma mängder sot – uppskattas till 150 miljoner ton Sotet stiger till några kilometers höjd De svarta sotmolnen upphettas av solen och stiger upp till stratosfären och sprids över jorden

4 ”Begränsat” kärnvapenkrig Ind/Pak
Antag: Hundra laddningar av Hiroshimastyrka. Storstäderna är de viktigaste målen. 20 miljoner döda av hetta, bränder, explosion, strålning Radioaktivt nedfall Samhällets sönderfall ger epidemier, svält. 5 miljoner ton sot De globala effekterna blir långt större p g a klimatpåverkan

5

6

7

8

9

10

11 Ozonlagret skadas Det svarta heta sotet skadar ozonlagret
Från 40 grader nord och syd och mot polerna blir UV-strålningen åtminstone fördubblad När läker ozonhålet?

12 Kärnvapenkrigets klimateffekt ”kärnvapenkrigets mörker”
Ett ”litet” kärnvapenkrig mellan Ind/Pak ger global klimatpåverkan Minskad födoproduktion % under 5-8 år? Omkring 1 miljard människor lever idag i svält eller nära gränsen för svält. Mer än en miljard människor är beroende av födo-import.

13 Ett ”litet” kärnvapenkrig Ind/Pak
20 miljoner direkt dödade Stort antal döda i epidemier och samhällets sönderfall. De globala konsekvenserna mångfalt större p g a klimatpåverkan

14 Invändningar mot framställningen
Finns risk för krig Ind/Pak? Skulle kärnvapnen användas? Hur mycket sot? Klimatmodellen? Svältens omfattning? Motverkar växthuseffekten?

15 Kärnvapenkrigets mörker förvärrar växthuseffekten
Under kärnvapenmörkret tas mindre koldioxid upp Hur mycket skadar UV-strålningen? Under den kalla tiden har en del av jordens växtlighet skadats och förmågan att ta upp CO2 har minskat.

16 Riskerna för kärnvapenkrig Ind/Pak
”Indien kommer att bygga ut sin kärnvapenstyrka” ”Indien kommer inte att inleda förhandlingar om kärnvapennedrustning förrän USA och Ryssland beslutar sig för att avskaffa sina arsenaler”. Att avskaffa kärnvapen totalt är den enda vägen.

17 Lättfunna källor Sök Alan Robock på Google, eller direkt Steven Starr: Frida Sundberg Läkartidningen juni 2008

18 Kärnvapenkrigets höst?
Nuclear darkness Kärnvapenkrigets mörker Nuclear twilight Kärnvapenkrigets dunkel Nuclear autumn Kärnvapenkrigets höst Nuclear greying Kärnvapenkrigets gråa sky Nuclear overcast Kärnvapenkrigets mulenhet Nuclear dusk Kärnvapenskymning

19 Hur öka risken för kärnvapenkrig?
Kriget i Afghanistan påverkar Pakistan, stärker radikala grupper, ökar risken för terrordåd och för att kärnvapen kommer i händerna på terroristgrupper.

20 Sverige? Sverige stöder export av uran till Indien
Sverige vill sälja Saab Gripen, som kan kärnvapenbestyckas, till Indien En nuvarande svenska regeringen är mycket passiv i arbetet för kärnvapennedrustning.


Ladda ner ppt "Kärnvapenkrigets vinter"

Liknande presentationer


Google-annonser