Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Multipel Skleros Klinik och Farmakoterapi Biovetenskapliga läkemedels- Apotekar - programmet 2008-10-17 Clas Malmeström Specläk Neurologi Institutionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Multipel Skleros Klinik och Farmakoterapi Biovetenskapliga läkemedels- Apotekar - programmet 2008-10-17 Clas Malmeström Specläk Neurologi Institutionen."— Presentationens avskrift:

1 Multipel Skleros Klinik och Farmakoterapi Biovetenskapliga läkemedels- Apotekar - programmet 2008-10-17 Clas Malmeström Specläk Neurologi Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi MS-Centrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2 St Lidwina av Scheidam 1380 - 1433

3 Charcot Paris 1800-talet

4 Vad är Multipel Skleros? ► En av de vanligaste orsakerna till neurologiskt handikapp hos yngre vuxna ► Autoimmun inflammation riktad mot nervvävnad i CNS ► Debut mellan 10-60 år, vanligen mellan 20-40 år ► Ungefär dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män ► Sjukdomen förlöper oftast i skov som utvecklas under timmar - dagar, remission under 1-2 månader

5 Multipel Skleros - orsaker ► Autoimmunitet ► Ärftlighet ► Könsberoende ► Miljöfaktorer ► Stress? Infektioner? Efter förlossning?

6 MS - klinik Sjukdomen har två ansikten/faser: SkovProgress

7 Sjukdomsförlopp vid MS: Sjukdomsförlopp vid MS: RRMS Relapsing Remitting MS = SKOV-artad MS ► Plötsliga attacker (Skov) med neurologiska symptom som varar dagar till veckor ► Återhämtar sig helt eller delvis inom månader ► Vanligaste förloppet de första åren SPMS Sekundärt Progressiv MS Senare i sjukdomsförloppet Skall ha föregåtts av period med skov Smygande försämring, ibland med mer eller mindre tydliga skov pålagrade Största patientgruppen. PPMS Primärt Progressiv MS Successiv försämring redan från debut Ej tydligt urskiljbara skov c. 10 % av MS-patienterna BENIGN MS Enstaka skov Oftast fullgod remission ”Retrospektiv diagnos”- finns idag ingen tillförlitlig markör

8 Hjärnatrofi MR-aktivitet Klinik ”MR Lesion load” Relapsing RemittingSecondary Progressive Kliniska Förlopp Kliniska Förlopp

9 Multipel Skleros – förlopp Debut Skopvis förlöpande Primär progressiv Förlopp Sekundär progressiv

10 Prognosgraf! MS - Prognos

11 Patogenes: Autoimmun reaktion mot epitoper på myelin medierad av aktiverade T- celler och makrofager Autoimmun reaktion mot epitoper på myelin medierad av aktiverade T- celler och makrofager 1: Auto-immun reaktion startas av antigen som liknar glykoproteiner från myelin. ( Gensekvenser gemensamma med virus ? ) 2: Inflammatoriska celler invaderar CNS via Blod-hjärn-barriären 3: Antigen-presenterande cell binder till T lymfocyt som aktiveras. 4: Aktiverade T-celler angriper myelin samt aktiverar komplement-systemet och sekundärt äv. det humorala immunsystemet. (Plasma-celler bildar Ak)

12

13 Multipel Skleros – sjukdomsmekanismer

14 Riskfaktorer för MS Kvinna 2 ggr ökad risk Kvinna 2 ggr ökad risk Familjemedlem med MS 20-50 ggr Familjemedlem med MS 20-50 ggr Enäggstvilling med MS 300 ggr Enäggstvilling med MS 300 ggr HLA-DR 2 5 ggr HLA-DR 2 5 ggr Barn-sjd i rel hög ålder 10 ggr Barn-sjd i rel hög ålder 10 ggr Risk vid förstagradssläkting med MS således 2-5 % Risk vid förstagradssläkting med MS således 2-5 %

15 Diagnos: 1. Klinisk:  Neurologiska symptom spridda i tid och rum 2. Magnetkamera - MRT:  Flera förändringar i olika delar av nervsystemet  10 % ger kliniska symptom  Vanligast i anslutning till ventrikelsystemet, hjärnstam, synnerv,ryggmärg  Kontrastladdande lesioner i samband med aktiva skov. 3. LP – ryggvätskeprov - Likvor: ( inte ryggmärgsprov ! )  Måttlig ökning av vita blodkroppar – (infektionsförsvaret)  Intakt blod-hjärnbarriär (nästan)  Antikroppsbildning i likvor – ( IgG-index patologiskt )  Oligoklonala band vid elektrofores. 4. Ingen annan sjukdom skall bättre förklara symptomen

16

17 MRT- Magnet Resonans Tomografi

18 Multipel Skleros - symtom ► Synnervsinflammation ► Svaghet i ben och armar ► Känselnedsättning ► Balansstörning ► Trötthet ► Blåsrubbning ► Smärta ► Minnespåverkan

19 Skovsymtom ► 40 % Myelopati ► 25 % Hjärnstam ► 25 % Synnervsinflammation ► 10 % annat eller svårlokaliserat

20 Behandling vid akut skov ”PULS” – ”Cortisonpuls” – ”Steroidpuls” Metylprednisolon 1g iv /dag i 3 dagar Metylprednisolon 1g iv /dag i 3 dagar Behandling endast vid svåra (ordentligt funktionsinskränkande) skov Behandling endast vid svåra (ordentligt funktionsinskränkande) skov Ger snabbare återhämtning, men långsiktig effekt ofullständigt känd Ger snabbare återhämtning, men långsiktig effekt ofullständigt känd

21 Immunmodulerande långtidsbehandling Beta-interferon Avonex ®, Betaferon ®, Rebif ® ► Reducerar antal skov med 30% ► Fördröjer sannolikt övergång till progress-fas ► Tidigt behandling sannolikt bäst ► Biverkan i form av influensalik reaktion efter injektion ► Kan ge upphov till neutraliserande antikroppar som minskar eller upphäver effekten Glatiramer-acetat Copaxone ® ► Effekt likvärdig med betainterferon ► Något mindre väldokumenterat ► Saknar influensaliknande biverkan ► Ger ej upphov till neutraliserande antikroppar Mitoxantron: Novantrone ® ► Cytostatikum, vid täta svåra skov ► Ges på sjukhus/mottagning var tredje månad ► Tidsbegränsat till maxdos 100mg/m2 eller 2 års behandling pga hjärt-toxicitet

22 Beta – Interferon ► IFN-beta kroppseget glycoprotein 166 amino syror. ► IFN-beta ingår i reglering av ospecifikt immunsvar mot virus-infektioner. ► IFN-beta ökar uttryck av HLA klass I antigen blockerar uttryck av HLA class II antigen stimulerat av IFN-gamma. IFN-gamma ► Verkar anti-inflammatoriskt i flera steg.

23 Symptomatisk Behandling: Spasticitet Peroral Behandling:Baklofen dantrolene diazepam Peroral Behandling:Baklofen dantrolene diazepam Fokal hämmande spasticitet:Botox ( botulinumtoxin inj lokalt i muskel ) Fokal hämmande spasticitet:Botox ( botulinumtoxin inj lokalt i muskel ) Svår generell spasticitet:Baklofen intrathekalt via subcutan pump Svår generell spasticitet:Baklofen intrathekalt via subcutan pump Miktionsstörningar Anticholinerga prep Sexuella störningar Viagra mfl Trötthet Modiodal, Amfetamin-analoger Depression SSRI Smärta Antiepileptika: Karbamazepin, Gabapentin

24 TEDEHOLM, H., SKOOG, B., HILLERT, J., RUNMARKER, B., STAWIARZ, L. & OLUF, A. (2007) [Early immunotherapy in MS reduces the risk of later disability. The secondary progressive course is delayed, according to a study with virtual placebo]. Lakartidningen, 104, 1684-8.

25 Biologiska läkemedel ► Ny klass protein-läkemedel  Måste ges som dropp ► Selektivt immun-hämmande ► TNF-alfa – hämmare först  Mot Reumatism ► Slutar på –mab  monoclonal antibody  Remicade Infliximab mot RA  Natalizumab – Mot MS

26 Tysabri  - Natalizumab  Är en rekombinant anti-a4-integrin antikropp.  Binder till VLA-4 på cirkulerande lymfocyter.  Blockerar interaktion med VCAM-1 och hindrar transport av lymfocyter genom BBB.  Reducerar skov med ca 60%  Kraftig reduktion av nya MR-lesioner  Ges som infusion på mottagning 1 gång i månaden  Risk för opportunistisk infektion – ► PML (progressiv multifokal leukoencephalopati)

27 Patients with No Disease Activity over 2 Years Efficacy on a Range of Outcome Measures 57% Free of T2 Lesions Placebo6%(n=315) TYSABRI28%(n=627) Polman CH, et al. N Engl J Med. 2006;354:899-910; Biogen Idec data on file. 67% Free of Relapses 83% Free of Disability Progression 63% Free of T1 Lesions 92% Free of Gd+ Lesions28% Free of Disease Activity AFFIRM Study

28 Framtida Behandlingar: Kombinationer av dagens behandlingar ► Betainterferon + Minocyklin (studie ”Recykline” ) ► Betainterferon + Cortison (studie ”Mecombine”) ► Betainterferon + Simvastatin(studie ”Simcombine”) Blockera immunologiska reaktionen ► ”Myelin” – vaccinering (studie MBP – myelinbasiskt protein) ► T-cells-vaccin Blockera eller slå ut immunologiska celler ► CD-8 celler (cytotoxiska t-celler ) ► B-celler (antikroppsbildande) Mabthera ► Anti-CD-52 celler (B- och T-celler, Makrofager mfl) -MabCamptath Autolog blodstamcells-transplantation

29 På Apoteket idag ► Avonexim 1 / vecka ► Betaferonsc var annan dag ► Rebif 22 / 44  gsc 3 ggr / vecka ► Copaxonesc dagligen

30 Ändrad syn på MS Förr ► Axonsparande ► Episodisk ► Begränsad till plack ► Ej behandlingsbar ► ”Bespara patienten diagnosen” Nu ► Tidig axonpåverkan ► Kontinuerlig i tid ► Ej begränsad till plack ► Flera behandlingar ► Tidig diagnos, tidig behandling


Ladda ner ppt "Multipel Skleros Klinik och Farmakoterapi Biovetenskapliga läkemedels- Apotekar - programmet 2008-10-17 Clas Malmeström Specläk Neurologi Institutionen."

Liknande presentationer


Google-annonser