Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Historien om den svenska kärnkraftsparentesen Presentation 6e oktober 2011 Historiska Museet Isadora Wronski, projektledare klimat och energikampanjen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Historien om den svenska kärnkraftsparentesen Presentation 6e oktober 2011 Historiska Museet Isadora Wronski, projektledare klimat och energikampanjen."— Presentationens avskrift:

1 Historien om den svenska kärnkraftsparentesen Presentation 6e oktober 2011 Historiska Museet Isadora Wronski, projektledare klimat och energikampanjen Greenpeace

2 10 reaktorer, 3 kärnkraftsverk Ansvaret för de svenska kärnkraftverken, delas mellan miljödepartementet som ansvarar för kärnsäkerhet och strålsäkerhet och näringsdepartementet som ansvara för energipolitiken Driften av kärnkraftsverken övervakas av strålskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet ÄgareReaktorReaktortypI drift sedanProduktion 2010 (TWh) Tillgänglighet 2010 Effekt (MW) Genomförda uppgraderingar (MW) Planerade effekt höjningar (MW) Vattenfall And E.ON Ringhals 1BWR19763,647%2540 230 (1989) 40 (2007) Ringhals 2PWR19755,680%2652220 (1989) Ringhals 3PWR19817,683%3135 217 (2007) 142 (2009) Ringhals 4PWR19837,289%2775 525 Vattenfall, Fortum and E.ON Forsmark 1BWR 691980894%2928 120 Forsmark 2BWR 6919813,338%2928217 (1986)120 (2011) Forsmark 3BWR 7519858,381,40%3300 170 (decision 2013) E.ON Oskarshamn 1BWR19723,279%1375 Oskarshamn 2BWR1969592%1800 500 (2011) Oskarshamn 3BWR 7519803,832%3900 280 (1989) 600 (2009)

3 Kärnkraftens roll i det svenska energisystemet Kärnkraftverken producerar ca 65 TWh per år (50-70) 2010 producerades enbart 55 TWh 2009 50 TWh, på grund av förlängda revisionstider och problem Kärnkraft stod för 38% av det svenska elsystemet (144,5 TWh) och 10% av hela energisystemet (569 TWh) 2010.

4 Historien om den svenska kärnkraftsparentesen 1954 – Den första forskningsreaktorn tas I drift 1963 – Det första kärnkraftsverket tas I drift 1972 – Den första komersiella kärnkraftsreaktorn tas I drift 1980 – Efter en olycka I Harrisburg beslutar svenska folket I en folkomröstning att kärnkraften ska avvecklas till år 2010. 1997 –Beslut om att avveckla Barsebäck fattas I en uppgörelse mellan S, V och C Samtidigt tas år 2010 som slutdatum för avvecklingen bort 1999 – Den första reaktorn i Barsebäck avvecklas (som mest producerade den 4,7 TWh/a). 2005 – Den andra reaktorn I Barsebäck avvecklas. Den skulle ha stängts redan 2001 men avveckling flyttades fram då infasningen av förnybar energi inte tagit fart. 2006 – En mycket allvarlig incident som kunde ha resulterat I en härdsmälta inträffar I reaktor 1 i Forsmark. Eltillförseln till kylningssytemet sattes ur funktion 2009 – Allianspatierna gör en energiöverenskomelse som innebär att man öppnar upp för nybyggnation av reaktorer.

5 Historien om den svenska kärnkraftsparentesen 2010 – 19e mars, en proposition om att riva upp det 30 avvecklingsbeslutet, öka det eknomiska ansvaret för kärnkraftsägarna vid en potentiell olycka samt ta bort den kommunaa vetorätten läggs I riksdagen 2010 – 19e juni, riksdagen antar propositionen efter en intensiv debatt protest från de röd-gröna, miljörörelsen och med ett flertal centerpartister som går emot sitt egent parti. Den elintensiva industrin och facken välkomnar beslutet. 2010 – 19e september, alliansen vinner valet och därmed ligger kärnkraftsbeslutet fast. De rödgröna hade sagt att de skulle riva upp beslutet om de vann. 2010 – 20e september, Vattenfall presenterat sin nya strategiska inriktning som innebär att de vill satsa på “koldioxidneutrala” tekniker och därmed visar intresse för att investera i nya reaktorer I Sverige.

6 Historien om den svenska kärnkraftsparentesen 2011 – 1a januari, den nya lagen träder I kraft 2011 – 11e Mars, katastrofen i Fukushima inträffar. Den svenska regeringen deklarerar att händelsen inte ändrat deras syn på kärnkraftsinvesteringar – de lämnar det upp till industrin att bestämma om de vill bygga. Vattenfall och E.ON säger att de fortfarande är öppna för möjligheten att bygga nya reaktorer i Sverige men att de inte har några konkreta planer 2011 – 16e mars, SKB lämnar in sin ansökan om att få bygga det svenska slutförvaret enligt KBS-3 metoden som de arbetat på i 30 år 2011 – 8e april, MP kräver att två reaktorer stängs innan slutet av nästa mandatperiod. 2011 - 12e maj, strålskyddsmyndigheten får iuppdrag att presentera en analys av hur Fukushima påverkat situationen I Sverige. Resultatet presenteras 31a oktober 2012

7 Historien om den svenska kärnkraftsparentesen 2011 – 5e maj, brand i reaktorinneslutningen på Ringhals 2011 – 25e maj, Strålskyddsmyndigheten beslutar att alla tre kärnkraftverk och mellanlagringen (clab) ska stresstestas. Stresstesten ska utföras i linje med EU:s stresstester (där med inte testas för ex luftburna terroristattcker) 2011 – 30e maj, Tyskland beslutar sig för att stänga all kärnkraftverk till år 2022. Industrin blir oroad över höga elpriser. Andreas Carlgrens reaktion är att Tyskland nu kommer att bli beroende av fransk kärnkraft… Sverige bör inte fokusera på avveckling utan koncentrera oss på att fasa in förnybart

8 Historien om den svenska kärnkraftsparentesen 2011 - 30e juni Vattenfall avbryter sitt samarbete med Industrikraft, man har inte kommit överens om varken tidplan, konkreta projekt eller de kommersiella villkoren. Inga planer på nya reaktorer i Sverige finns längre 2011 – 9e september, allvarlig incident på Ringhals, svetsrester från 80-talet upptäcks i nödkylsystemet. SSM beordrar stängning alla reaktorer stoppas och får inte köras i gång innan företaget kontrollerat säkerheten i reaktorernas nödkylningssystem. 2011 – 29e september, Lena Ek ny miljöminister Annie Lööf ny näringsminister och Anna-Karin Hatt ny energiminister 2011 – september industrikraft anklagar c för att blockera deras möjligheter att bygga ny kärnkraft 2011 – 2a oktober, if metall kräver att energiöverenskommelsen görs om

9 Så tyckte svenska folket om kärnkraften (innan Fukushima) Använd kärnkraften Avveckla kärnkraften Ingen åsikt

10 Så tyckte svenska folket om kärnkraften (efter Fukushima) 40% av befolkningen har blivit mer bekymrad över den svenska kärnkraften, 45% av kvinnorna och 31% av männen. Gruppen som påverkades mest av Fukushima var i åldern 50- 64 år (inte ungdomar) 64% tycker inte att vi ska bygga nya reaktorer, 27% tycker att vi borde bygga och 8% vet inte. Bland kvinnorna säger 74% nej till ny kärnkraft, 14% säger ja. Bland männen säger 54% nej och 41% säger ja. 80% har kundskapsbrister när det gäller ökningen av förnybar energi vs. Kärnkraft i Europa. 30% av befolkningen tror att kärnkraften ökar i Europa (vilket den inte gör)

11 Kraftproduktionssatsningar

12 Om Tyskland, Japan, Italien och Österike kan så kan Sverige! Vi vet att det är möjligt! www.energyblueprint.info www.energyblueprint.info

13 Kampen för 100%!


Ladda ner ppt "Historien om den svenska kärnkraftsparentesen Presentation 6e oktober 2011 Historiska Museet Isadora Wronski, projektledare klimat och energikampanjen."

Liknande presentationer


Google-annonser