Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dödlighetskurvan för prostatacancer måste brytas!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dödlighetskurvan för prostatacancer måste brytas!"— Presentationens avskrift:

1 Dödlighetskurvan för prostatacancer måste brytas!

2 Dödlighetskurvan måste brytas !
Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och även den cancerform som tar flest mäns liv. Varje år drabbas män, dvs 25 män per dag eller en man i timmen män lever med diagnosen 2 400 avlider av sjukdomen – varje år För de flesta andra cancerformer minskar dödligheten men för prostatacancer står den still. Dödlighetskurvan för prostatacancer måste brytas!

3 Sverige är bland de bästa på att bota cancer
Sverige har en topplacering med den näst lägsta dödligheten i cancer i Europa. (Om man ser på samtliga cancerformer) Bild 1

4 Sverige har bland den högsta dödligheten i prostatacancer i hela Europa
Detta jämfört med två andra cancerformer bröstcancer och lungcancer där Sverige placerar sig bland dem med lägst dödlighet.

5 Prostatacancer kan botas eller hållas i schack om den upptäcks i tid.
År 2012 upptäcktes över fall av prostatacancer för sent, det vill säga när tumören redan spridit sig. Prostatacancerförbundet kräver att ett system införs med allmän screening för prostatacancer. Samtliga män bör kallas till PSA-prov vid uppnådda 45 års ålder för att få ett så kallat baslinjevärde.

6 Tidig upptäckt räddar liv
Bilden visar tumörstatus vid diagnos from 1998 för två undergrupper dels lågrisk, dels spridd prostatacancer. Till följd av att PSA-testet användes allt oftare, ökade antalet nyupptäckta fall kraftigt. Särskilt lågrisktumörer. Med viss fördröjning minskade antalet upptäckta fall med spridd cancer med 30%. Ingen annan rimlig förklaring finns än att PSA-testningen medför att fler upptäcks i tid.

7 Argument för screening
Då PSA-testet började användas på 90-talet ökade antalet nydiagnosticerade. Däremot minskade antalet som upptäcktes för sent kraftigt. En studie publicerad 2014, visar att dödligheten är 20% lägre i de landsting som ofta tar PSA-prov. European Assdociation of Erology, världens största organisation inom urologi publicerades 2013 en omfattande genomgång av forskningsläget och sammanfattar: Ett baslinje-PSA bör erbjudas alla män i 40-årsåldern.

8 Argument mot screening
Motståndet mot screening har främst motiverats av att tidig upptäckt leder till en omfattande överbehandling. - Prostatacancerförbundet instämmer med att överbehandling ska undvikas. Enligt de nya nationella riktlinjerna ska patienter med lågrisktumörer i första hand följas upp med regelbundna kontroller sk ”aktiv monitorering”. På så vis bedöms 2/3 av de med beskedlig prostatacancer aldrig behöver radikalbehandlas. Ett annat vanligt argument i debatten är att screening skulle leda till att många män utsätts för oro i onödan. - Följden av denna strategi är naturligtvis att ett stort antal män även i fortsättningen kommer att få sitt cancerbesked för sent för att botande behandling ska vara möjlig.

9 Slutsats: Det nuvarande systemet är att PSA-prov endast ska ske på de män som själva tar initiativet. Dock är män mycket bra på att förringa och förneka egna fysiska och känslorelaterade problem och söker ogärna vård i tid. En generell screening i form av PSA-prov skulle förutom att finna fler i tid, lyfta prostatacancer i allmänhetens och männens medvetande. Om screening införs skulle ca män slippa få beskedet att deras cancer ej går att bota.

10 Hej Flera nya effektiva läkemedel har introducerat mot spridd prostatacancer. Kostnaderna är dock höga och klinikernas givna budgetramar räcker inte till och många patienter får därmed inte tillgång till livsavgörande behandling. Någon egentlig politisk diskussion har inte förekommit trots att detta gäller en så stor patientgrupp som samhället inte anser sig ha råd att ge nya livsförlängande läkemedel.

11 Skillnaderna är oacceptabla
Prostatacancerförbundet anser att de skillnader som förekommer mellan olika landsting när det gäller användning av nya cancerläkemedel är oacceptabla. Alla cancerpatienter ska ha snabb tillgång till nya och effektiva läkemedel. Prostatacancerförbundet föreslår att: - En effektiv nationell process för värdering, prisförhandling och introduktion av läkemedel snarast förverkligas. - Nya cancerläkemedel under en introduktionsfas finansieras med hjälp av en gemensam nationell fond. - En samverkansmodell mellan vård, akademi och industri etableras.

12 Hej Prostatacancerförbundet kräver krafttag mot de orimligt långa väntetiderna. Väntetiderna i cancervården är generellt för långa. Socialstyrelsen rekommenderar att väntetiderna från remiss till behandling –max 90 dagar. När det gäller prostatacancer är väntetiderna längst av alla cancerformer. För andra cancerformer är väntetiderna mindre än 60 dagar För prostatacancer är de mellan dagar med en medianväntetid på 177 dagar.

13 Prostatacancerförbundet anser att de stora skillnader som finns i väntetider mellan olika landsting är oacceptabla. Behandlingsresultatet och patientens psykiska hälsa får aldrig riskera att försämras på grund av omotiverat långa väntetider. Prostatacancerförbundet föreslår: - Fastställda ledtider för olika diagnoser införs - Ekonomiska incitament för förbättringar införs - Arbetet med öppna jämförelser vidareutvecklas Väntetiderna skiljer sig markant mellan dagar

14 Prostatacancerkampanjen 2014
Prostatacancerkampanjen 2014 blir större än någonsin tidigare. Över 180 aktiviteter i hela Sverige, debatter, informationsmöten, bil- tävlingar, golftävlingar, motorcykelkorteger, lotterier, travlopp, rockfestival och mycket annat. Prostatacancerförbundet och 26 regionala prostatacancerföreningar samt ett antal aktiva samarbetspartners

15 Aktiviteter på gator och torg

16 Roberto Vacchi cyklade in 215 000 kr under Halvvättern

17 Roberto Vacchis vänner i Vätternrundan

18 Opinionsaktiviteter Förbundets 26 patientorganisationer arrangerar diskussioner, debatter och informationsmöten Två informationsbroschyrer till politiker och vårdpersonal Uppvaktningar och remisser Almedalsveckan Aktivt arbete gentemot medierna Annonser Pressreleaser Medverkan i olika tidningar Medverkan i radio och TV

19 På gång under 2014 Nya hemsidor till föreningarna som bygger på förbundets hemsida Kunskapspaket till alla nydiagnostiserade Kampanj med OLW – Rädda nötterna Apoteksgruppen säljer Blå bandet Movember Julkampanj och vernissage på Lydmar i Stockholm

20 Tillsammans kan vi besegra prostatacancern


Ladda ner ppt "Dödlighetskurvan för prostatacancer måste brytas!"

Liknande presentationer


Google-annonser