Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Då kan vi glömma arkitektur?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Då kan vi glömma arkitektur?"— Presentationens avskrift:

1 Då kan vi glömma arkitektur?
Sundsvall 42 Per Björkegren Software as a Service Då kan vi glömma arkitektur?

2 Per Björkegren IT strateg Affärsutvecklare Enterprisearkitekt Forskare
Från Karlstad Anställd på Styrelseledamot i Grundare och ordförande i Grundare och driver för Medförfattare till Formellt knuten till Forskningsinstitut i Holland SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

3 .. bygger på en dialog, er medverkan..
Detta föredrag .. .. Är min reflektion som arkitekt kring ämnet SaaS, eller överhuvudtaget ”IT as a service” som är ett mer rätt uttryck .. var tänkt att bredda diskussionen runt EA genom att se området ur ett lite annat perspektiv än de andra föredragen – Jag är ingen SaaS-expert .. bygger på en dialog, er medverkan.. SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

4 Jag har helt enkelt kokat ihop lite olika ingredienser..
SaaS Strategi EA SOA HaaS Analyser SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

5 Innehåll SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15
Vad är SaaS? Några exempel Varför SaaS? Arkitektur Slutsats SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

6 VAD ÄR SaaS? SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

7 SaaS står för “Software as a Service.”
Definition SaaS står för “Software as a Service.” Under begreppet finns varianter: Application as a Service Haas – Hardware as a Service Kort sagt “allt möjligt IT” as a Service.. SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

8 Definition IDG:s definition refereras det ofta till: “En leveransmetod som drar nytta av Internet för att leverera mjukvaru-produkter till kunder så att dessa inte behöver göra nämnvärda investeringar i servrar, installation och underhåll” Eller ”..ett begrepp för central programdistribution av standardiserade program” SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

9 Som ett komplement noteras här att samma tjänst kan hantera allt från enskilda konsumenter till stora företag

10 “Mjukvara implementerad som en drifttjänst med åtkomst över Internet”
Definition “Alla kunder hanteras från en enda ‘net-native’ multi-hyresgäst-plattform” “Mjukvara implementerad som en drifttjänst med åtkomst över Internet” SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

11 Komplementerande egenskaper..
SaaS finns i många variationer: Grad av anpassning per “användare” Tjänstens skalbarhet Målgrupp - Företag vs Konsument Sätt att betala Försäljningsmodell SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

12 Man pratar i huvudsak om tre aktörer
Consumer/ Enterprise Vendor Managed Service Provider (ISVs) De som använder tjänsten ”Mellanhänder” som är specialister på att leverera tillgänglighet De som utvecklar och förvaltar tjänsten, i allmänhet en applikation SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

13 Citat Forrester Research
“Software-as-a-service (SaaS) är den hetaste trenden inom CRM-området samt för små och medelstora verksamheter (SMB) i allmänhet” SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

14 Marknadens intresse för SaaS ökar!
Forrester’s forskning indikerar att många organisationer är intresserade av och överväger SaaS-lösningar som alternativ till lösningar som driftas själv och med traditionella licensmodeller. SaaS är störst i USA Asien har en mycket stor mängd pilotprojekt i luften. Europa har tydligt börjat röra på sig. SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

15 2:a Software as a Service
SaaS är odiskutabelt en starkt växande trend. Vi frågade IT-ledare ‘I allmänna termer, vilka teknologier tror du kommer att ha störst påverkan på verksamheten de närmaste 3-5 åren?’ Vi fick närmare 5000 svar, och resultatet blev: 1:a Business Intelligence 2:a Software as a Service Från rapporten ”State of the market” SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

16 Vilka av er använder SaaS i någon form idag?
HAND UPP! SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

17 Vilka av er funderar på eller planerar SaaS?
HAND UPP! SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

18 NÅGRA EXEMPEL SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

19 Fokus på CRM Platform as a Service
Aberdeen Group frågade IT-ledare vilka tre IT-företag som skulle ha störst influens på deras framtid: 1. Microsoft 2. Oracle 3. SAP 4. IBM 5. Cisco 6. Hewlett Packard 7. Dell 8. Salesforce.com Fokus på CRM Platform as a Service SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

20 “One Integrated System to Manage Your Entire Business”
Aberdeen Group frågade IT-ledare vilka tre IT-företag som skulle ha störst influens på deras framtid: #85 - Netsuite ” NetSuite har tusentals kunder globalt, med ett brett spektra av industrisegment, storlek på verksamhet och verksamhetsbehov” “One Integrated System to Manage Your Entire Business” SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

21 S+S = Software + Service
Skapa EN plattform Modell-driven utveckling Molnet The cloud ”Changing the game” Platform as a Service SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

22 Ett svenskt globalt vårdföretag
Norge Format- konvertering Klinik USA Intern- format Journaldata HL7 Centralt Vårdadministrativt system Klinik Integrations- process Klinik Istället för att bygga en lösning för den komplexa konvertering från HL7 till ett internt hanterbart format köpte man konverteringen som en tjänst av ett företag som är specialiserat Över 100 kliniker i alla världsdelar SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

23 Virkes- och Biomassaförsörjning
Inköp Avverkning Logistik Försäljning SDC tillhandahåller en stor uppsättning tjänster för alla aktörer inom och runt skogindustrin SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

24 Ett globalt skogsföretag
Virkes- och Biomassaförsörjning Inköp Avverkning Logistik Försäljning GIS EN tjänst för Geografisk information Används av lokala system i alla >20 länder Köps som en tjänst. Hög anpassningsgrad GIS = Geografiskt Informationssystem SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

25 Ett svenskt universitet
Ny studentportal Studie- resultat E-post ESB Microsoft Katalog Exchange Labs LADOK på web LADOK- enheten SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

26 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

27 Exemplen från min avsnitt i S42-boken
Stugbokningssystem Bygga för kr och sedan förvalta? Köpa för kr/år? Kundregister Bygga för en halv miljon? Köpa för 40 kr per användare och månad? Och dessutom få 50% mer funktionalitet på köpet SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

28 Vilka av er använder SaaS i någon form idag?
HAND UPP! SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

29 VARFÖR SaaS? SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

30 IT- perspektivet, tre parametrar ..
Hur betalar man? ”Löpande Prenumeration” Äga Vart driftas min mjukvara? Egna lokaler ”Molnet” Förvaltning /styrning? Corporate IT 100% SLA Strävan SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

31 Vad är fördelarna som det pratas om?
Bättre kontroll Ökad transparens Pröva innan köp Betala för det som används Minskad risk Snabbare till lösning och därmed nytta SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

32 Vad är fördelarna som det pratas om?
60 % lägre TCO > 36 månader Snabba implementeringar Leverantören hanterar skalbarhet Leverantören hanterar tillgänglighet Tillgång till domänexpertis Enklare integration och samverkan SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

33 Jag skulle också vilja addera..
Ökad verksamhetsflexibilitet Minskad förändringströghet Realisering av SOA Minskad kostnad / Bättre resursutnyttjande Små investeringar Enklare styrning SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

34 Principen jag pratade om förra året..
Sträva mot tjänst! Köpa tjänst är bättre än att köpa produkt Köpa produkt är bättre än att återanvända Återanvända är bättre än att bygga nytt In the earliest days of IT, programmers had a lot to do. Even the simplest task had to be manually coded. Reading a file from a disk? Program it yourself! Showing some text on a display? Program it yourself! Storing data somewhere to retrieve it later? Program it yourself! Nowadays, you wouldn’t imagine writing software that performs database-like actions. The same goes for many other basic bits that make up the toolkit of software developers: from web portals to user administration, from ing facilities to spelling check routines. All these are simply available to use when creating software. The effect of a whole industry adopting a common architecture, such as SOA, is that tooling and support can be made to address certain parts of the architecture. New tooling is becoming available to take care of the transport of messages, for security, and for all sorts of other general functionality. New layers of infrastructure are becoming available, just like database software previously became ‘infrastructure’. In a way, this is a best practice that is better known as ‘buy before build’. With SOA it should become ‘buy before re-use before build’. Note the order in which ‘buy’ and ‘re-use’ are put. This means: if some tooling is available on the market that will fill a need, it’s better to use this tool than to even re-use an existing service. There’s a reason for this: there’s very little to no maintenance cost for a bought service: most to all maintenance is done by the supplier. With a real SOA, there’s even the option to buy the service as a service: not buy software to install on your own machines and have your own people support it, but let the service reside elsewhere, and just agree on the service level that should be provided. Cutting down the maintenance cost of IT will immediately improve the total cost of ownership. In this way, an organization will eventually grow an ‘infrastructure’ of services that can be used by anyone within the company to do new or existing things. It will be a large set of services that are ‘just available’ to pick from when doing projects. Note that a ‘project’ will become smaller, because less effort has to be put into creating the services. Smaller projects mean faster time to market, which will have an impact on the way business will use IT. It might become possible to ‘just try’ things, to see if they provide benefits: if it’s fast and cheap to try a new process, why not try to see if it works as expected! A long-term ambition of IT: agile development, developing interactively with the business, comes within reach. Ju mer eget, desto större organisatorisk komplexitet SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

35 Tror ni på detta? Eller finns det farhågor?
SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

36 Var finns oron? SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren
Fragmentering av data, lite här och lite där Information lagras “nån annastans”, ej under direkt egen kontroll Leverantören kan begränsa anpassnings-möjligheten Hur vet jag vem som kommer åt min information? SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

37 6 nackdelar enligt IDG (Computer Sweden)!
Du blir mer beroende av att nätet fungerar, går linan ner stannar verksamheten Lägger du ut tjänsten blir du leverantörsberoende. Varje program har oftast sitt användarnamn och lösenord. Genom att lägga ut verksamheten på nätet blir du än mer sårbar för attacker utifrån Går inte alltid ihop med bärbara datorer. Vem vill köra ordbehandlaren över nätet om man sitter på meters höjd ovanför Grönland? Behöver vi säga att det behövs mastiga servrar och rejält med bandbredd? SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

38 Vägen mot “molnet” har sina barriärer
TEKNIK LEGALA KRAV POLITIK & KULTUR gp FINANSIELLA PRINCIPER SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren © 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary. 4/5/2017 9:10 PM4/5/2017 9:10 PM

39 ARKITEKTUR SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

40 Arkitekturen finns på två huvudfronter
SaaS De som använder tjänster, dvs privatpersoner och organisationer KONSUMENT LEVERANTÖR De som levererar/ tillhandahåller tjänster SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

41 Tyvärr är arkitekturfokus i fel ände..PUSH PUSH PUSH
SaaS 10% KONSUMENT LEVERANTÖR 90% 90% SaaS enterprise architecture SaaS vendor architecture 10% SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

42 Leverantörssidan har stora utmaningar..
SaaS LEVERANTÖR (VENDOR) Hur skapa och förvalta de oändligt flexibla strukturer som krävs? Att möjliggöra anpassningar och samverkan för ett stort antal kunder Att möjliggöra skalbarhet och tillhandahålla utlovad tillgänglighet Ingen slump att företag som Salesforce.com snabbt springer om de ”gamla” företagen, man har ju kunnat bygga en rätt struktur för från början SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

43 Härefter fokuserar jag bara på
KONSUMENT SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

44 Väldigt lite diskussioner kring vikten av arkitektur på konsumentsidan
OROAR MIG! SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

45 SaaS är en självklar del av en SOA Arkitektur är Strategi
Konsumentsidan SaaS är en självklar del av en SOA SOA är arkitektur Arkitektur är Strategi SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

46 SaaS är en strategisk fråga, (verksamhet och IT)
Konsumentsidan SaaS är en strategisk fråga, (verksamhet och IT) SaaS kräver verksamhet och IT i harmoni för att lyckas SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

47 Arkitekturen måste definieras..
Referens- modeller Policys/ regler Arkitekturen måste definieras.. Guide-lines Verksamhetsstrategi IT Vision / strategi Strategiska IT-principer Verksamhets- arkitektur Informations- och Applikationsarkitektur Infrastruktur- arkitektur Verksamhets-referens- modell Informations- modell Applikations- Domän-modell Gemen-samma Tjänster Kontors-verktygs- modell Infra-struktur- model i Federala policys och regler SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 47 47 47

48 .. från verksamhetsstrategi till referensarkitektur och policies..
modeller .. från verksamhetsstrategi till referensarkitektur och policies.. Policys/ regler Guide-lines Verksamhetsstrategi IT Vision / strategi Strategiska IT-principer Verksamhets- arkitektur Informations- och Applikationsarkitektur Infrastruktur- arkitektur Verksamhets-referens- modell Informations- modell Applikations- Domän-modell Gemen-samma Tjänster Kontors-verktygs- modell Infra-struktur- model i Federala policys och regler SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 48 48 48

49 .. från verksamhetarkitektur mot infrastruktur ..
Referens- modeller .. från verksamhetarkitektur mot infrastruktur .. Policys/ regler Guide-lines Verksamhetsstrategi IT Vision / strategi Strategiska IT-principer Verksamhets- arkitektur Informations- och Applikationsarkitektur Infrastruktur- arkitektur Verksamhets-referens- modell Informations- modell Applikations- modell Gemen-samma Tjänster Kontors-verktygs- modell Infra-struktur- model i Federala policys och regler SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 49 49 49

50 Utifrån referensmodellerna kan användning av SaaS börja diskuteras
Applikations- modell Gemen-samma Tjänster Kontors-verktygs- modell Infra-struktur- model i En kontinuerlig utvärdering av varje del ska göras (livscykelhantering) PRO-AKTIV DESTRUKTION Gå mot tjänstefiering så fort det är lämpligt! Destruera gamla egenutvecklade lösningar så fort bättre alternativ finns.. SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

51 Applikationsmodell och proaktiv destruktion
PURCHASE Pre-calcution order LOGISTICS Transport planning PRODUCTION Production Planning SRM Vendor Management PURCHASE Create Contract LOGISTICS Transport Operations PRODUCTION Production Operations FINANCE Accounting SRM Forest Management LOGISTICS Reception SALES Create contract WOOD FLOW MONITORING Genom en strukturerad livscykelhantering utvärderas varje applikationsområde kontinuerligt utifrån strategi/målbild avseende tjänstefiering SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

52 Gemensamma applikationstjänster
V E R K S A M H E T S D O M Ä N E R Inköp Produktion Logistik Ekonomi GIS Pris- beräkning Transport- avräkning Virkes- avräkning Faktura- hantering Som en del av arkitekturarbetet identifieras potentiella gemensamma tjänster, och i takt med förändring så strävar man efter att realisera dom SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

53 Gemensamma plattformstjänster
Integrations- tjänster BI- tjänster Portal- tjänster Integration Business Intelligence Portal .. .. Hela eller delar av plattformstjänsterna kan läggas ut som en SaaS. Vanliga exempel är B2B som är en tjänst inom Integration eller Extern webbplats som en tjänst inom Portal Ser man på de etablerade SaaS-applikations-leverantörerna, så tillhandahåller man ofta plattformstjänster SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

54 Applikationsområdet som “centrum”
IN OUT Application Area Transport instruction Transport Order Business Capability Areas Wood Order… Manage Resources Combine resources & destinations to plan Create Transport Order Create / Finalize Wood Order Wood Order (Manage destinations) Information model Common services Transport Resources GIS Wood store Transport Destinations WSS IT-strategi - Arkitektur

55 DIA-modellen - Förslag på arbetsmodell för ett integrationscenter
DYA Leverans utom Prospekt- studie Proof of Concept Integrationsportfölj Arkitekturdomän Dispatchcenter Leveranscenter / leveransteam PrioriteringDispatch Strategisk Dialog Arkitektur- analys & Design Leverans Arkitektur- stöd Arkitektur- visionering Arkitektur- produktion Enterprisearkitektur Verksamhet Information Applikation Infra-struktur

56 SLUTSATS SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

57 SaaS är något att beakta för alla
SLUTSATS SaaS är något att beakta för alla Framför allt principen Det spelar ingen stor roll hur ”äkta” SaaS det är, om det är inom företaget, tillsammans med andra företag eller helt öppna tjänster Tänk alla former av tjänster inom ramen för it SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

58 Det krävs att man har tagit sig an arkitektur innan man börjar
SLUTSATS Det krävs att man har tagit sig an arkitektur innan man börjar Annars finns risken att man bara späder på komplexiteten SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

59 Det krävs att man etablerar it-processer
SLUTSATS Det krävs att man etablerar it-processer Styrning av leverantörer Livscykelhantering Utvecklingsprocess med Arkitektur .. SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

60 Det krävs en allmän mognad för att det ska lyckas
SLUTSATS Det krävs en allmän mognad för att det ska lyckas Titta på mognadsmodeller Ex. Soa maturity model SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

61 SaaS är en resa, inget man köper..
© 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary. 4/5/2017 9:10 PM4/5/2017 9:10 PM

62 Tack för mig! Och lycka till!
SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

63 Frågor? SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren


Ladda ner ppt "Då kan vi glömma arkitektur?"

Liknande presentationer


Google-annonser