Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sundsvall 42 Per Björkegren Software as a Service Då kan vi glömma arkitektur?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sundsvall 42 Per Björkegren Software as a Service Då kan vi glömma arkitektur?"— Presentationens avskrift:

1 Sundsvall 42 Per Björkegren Software as a Service Då kan vi glömma arkitektur?

2 2008-10-15 Page 2 IT strateg Affärsutvecklare Enterprisearkitekt Forskare Från Karlstad Anställd på Styrelseledamot i Grundare och ordförande i Grundare och driver för Medförfattare till Formellt knuten till Forskningsinstitut i Holland Per Björkegren SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

3 Detta föredrag.. SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 3.. Är min reflektion som arkitekt kring ämnet SaaS, eller överhuvudtaget ”IT as a service” som är ett mer rätt uttryck.. var tänkt att bredda diskussionen runt EA genom att se området ur ett lite annat perspektiv än de andra föredragen – Jag är ingen SaaS-expert.. bygger på en dialog, er medverkan..

4 Jag har helt enkelt kokat ihop lite olika ingredienser.. SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 4 SOA EA Strategi HaaS Analyser SaaS

5 Innehåll SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 5 Vad är SaaS?Några exempelVarför SaaS?ArkitekturSlutsats

6 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 6

7 Definition SaaS står för “Software as a Service.” Under begreppet finns varianter: Application as a Service Haas – Hardware as a Service Kort sagt “allt möjligt IT” as a Service.. SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 7

8 Definition IDG:s definition refereras det ofta till: “En leveransmetod som drar nytta av Internet för att leverera mjukvaru- produkter till kunder så att dessa inte behöver göra nämnvärda investeringar i servrar, installation och underhåll” Eller ”..ett begrepp för central programdistribution av standardiserade program” SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 8

9 Som ett komplement noteras här att samma tjänst kan hantera allt från enskilda konsumenter till stora företag

10 Definition “Alla kunder hanteras från en enda ‘net-native’ multi- hyresgäst-plattform” “Mjukvara implementerad som en drifttjänst med åtkomst över Internet” SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 10

11 Komplementerande egenskaper.. SaaS finns i många variationer: o Grad av anpassning per “användare” o Tjänstens skalbarhet o Målgrupp - Företag vs Konsument o Sätt att betala o Försäljningsmodell SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 11

12 Man pratar i huvudsak om tre aktörer SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 12 Consumer/ Enterprise Vendor Managed Service Provider (ISVs) De som utvecklar och förvaltar tjänsten, i allmänhet en applikation De som använder tjänsten ”Mellanhänder” som är specialister på att leverera tillgänglighet

13 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 13 “Software-as-a-service (SaaS) är den hetaste trenden inom CRM-området samt för små och medelstora verksamheter (SMB) i allmänhet” Citat Forrester Research

14 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 14 Marknadens intresse för SaaS ökar! Forrester’s forskning indikerar att många organisationer är intresserade av och överväger SaaS-lösningar som alternativ till lösningar som driftas själv och med traditionella licensmodeller. SaaS är störst i USA Asien har en mycket stor mängd pilotprojekt i luften. Europa har tydligt börjat röra på sig.

15 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 15 SaaS är odiskutabelt en starkt växande trend. Vi frågade IT-ledare ‘I allmänna termer, vilka teknologier tror du kommer att ha störst påverkan på verksamheten de närmaste 3-5 åren?’ Vi fick närmare 5000 svar, och resultatet blev: 1:a Business Intelligence 2:a Software as a Service Från rapporten ”State of the market”

16 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 16 HAND UPP!

17 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 17 HAND UPP!

18 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 18

19 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 19 Aberdeen Group frågade IT-ledare vilka tre IT- företag som skulle ha störst influens på deras framtid: 1. Microsoft 2. Oracle 3. SAP 4. IBM 5. Cisco 6. Hewlett Packard 7. Dell 8. Salesforce.com Platform as a Service Fokus på CRM

20 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 20 ” NetSuite har tusentals kunder globalt, med ett brett spektra av industrisegment, storlek på verksamhet och verksamhetsbehov” Aberdeen Group frågade IT-ledare vilka tre IT- företag som skulle ha störst influens på deras framtid: #85 - Netsuite “One Integrated System to Manage Your Entire Business”

21 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 21 The cloud S+S = Software + Service ”Changing the game” Skapa EN plattform Modell- driven utveckling Molnet Platform as a Service

22 Integrations- process Integrations- process Ett svenskt globalt vårdföretag SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 22 Klinik Över 100 kliniker i alla världsdelar Journaldata HL7 Centralt Vårdadministrativt system Centralt Vårdadministrativt system Format- konvertering Format- konvertering Intern- format USA Norge Istället för att bygga en lösning för den komplexa konvertering från HL7 till ett internt hanterbart format köpte man konverteringen som en tjänst av ett företag som är specialiserat

23 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 23 Virkes- och Biomassaförsörjning InköpAvverkningLogistikFörsäljning SDC tillhandahåller en stor uppsättning tjänster för alla aktörer inom och runt skogindustrin

24 Ett globalt skogsföretag SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 24 Virkes- och Biomassaförsörjning InköpAvverkningLogistikFörsäljning GIS EN tjänst för Geografisk information Används av lokala system i alla >20 länder Köps som en tjänst. Hög anpassningsgrad GIS = Geografiskt Informationssystem

25 Ett svenskt universitet SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 25 Ny studentportal ESB Exchange Labs Exchange Labs E-post Studie- resultat Studie- resultat LADOK på web LADOK på web Microsoft LADOK- enheten Katalog

26 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 26

27 Exemplen från min avsnitt i S42-boken Stugbokningssystem Bygga för 100.000-300.000 kr och sedan förvalta? Köpa för 300-1500 kr/år? Kundregister Bygga för en halv miljon? Köpa för 40 kr per användare och månad? Och dessutom få 50% mer funktionalitet på köpet SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 27

28 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 28 HAND UPP!

29 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 29

30 IT- perspektivet, tre parametrar.. SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 30 Hur betalar man? Förvaltning /styrning? Vart driftas min mjukvara? Äga ”Löpande Prenumeration” Egna lokaler Corporate IT ”Molnet” 100% SLA Strävan

31 Vad är fördelarna som det pratas om? SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 31 Bättre kontrollÖkad transparensPröva innan köpBetala för det som användsMinskad riskSnabbare till lösning och därmed nytta

32 Vad är fördelarna som det pratas om? SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 32 60 % lägre TCO > 36 månaderSnabba implementeringarLeverantören hanterar skalbarhetLeverantören hanterar tillgänglighetTillgång till domänexpertisEnklare integration och samverkan

33 Jag skulle också vilja addera.. SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 33 Ökad verksamhetsflexibilitetMinskad förändringströghetRealisering av SOAMinskad kostnad / Bättre resursutnyttjandeSmå investeringarEnklare styrning

34 Principen jag pratade om förra året.. SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 34 Ju mer eget, desto större organisatorisk komplexitet

35 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 35

36 Var finns oron? SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 36 Fragmentering av data, lite här och lite där Information lagras “nån annastans”, ej under direkt egen kontroll Leverantören kan begränsa anpassnings-möjlighetenHur vet jag vem som kommer åt min information?

37 6 nackdelar enligt IDG (Computer Sweden)! SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 37 Du blir mer beroende av att nätet fungerar, går linan ner stannar verksamheten Lägger du ut tjänsten blir du leverantörsberoende.Varje program har oftast sitt användarnamn och lösenord. Genom att lägga ut verksamheten på nätet blir du än mer sårbar för attacker utifrån Går inte alltid ihop med bärbara datorer. Vem vill köra ordbehandlaren över nätet om man sitter på 10 000 meters höjd ovanför Grönland? Behöver vi säga att det behövs mastiga servrar och rejält med bandbredd?

38 Vägen mot “molnet” har sina barriärer 2008-10-15 Sida 38 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren TEKNIK LEGALA KRAV FINANSIELLA PRINCIPER POLITIK & KULTUR

39 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 39

40 Arkitekturen finns på två huvudfronter De som använder tjänster, dvs privatpersoner och organisationer KONSUMENT LEVERANTÖR De som levererar/ tillhandahåller tjänster SaaS 2008-10-15 Sida 40 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren

41 Tyvärr är arkitekturfokus i fel ände..PUSH PUSH PUSH 10% KONSUMENT LEVERANTÖR 90% SaaS 2008-10-15 Sida 41 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 90% 10% SaaS vendor architecture SaaS enterprise architecture

42 Leverantörssidan har stora utmaningar.. LEVERANTÖR (VENDOR) Hur skapa och förvalta de oändligt flexibla strukturer som krävs? Att möjliggöra anpassningar och samverkan för ett stort antal kunder Att möjliggöra skalbarhet och tillhandahålla utlovad tillgänglighet SaaS 2008-10-15 Sida 42 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren Ingen slump att företag som Salesforce.com snabbt springer om de ”gamla” företagen, man har ju kunnat bygga en rätt struktur för från början

43 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 43 KONSUMENT

44 Konsumentsidan SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 44

45 Konsumentsidan SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 45

46 Konsumentsidan SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 46

47 Arkitekturen måste definieras.. SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 47 Referens- modeller Policys/ regler Guide- lines Informations- och Applikationsarkitektur Infrastruktur- arkitektur Infrastruktur- arkitektur Verksamhets- arkitektur Verksamhets- arkitektur Federala policys och regler IT Vision / strategi Strategiska IT-principer Informations- modell Verksamhets- referens- modell Verksamhets- referens- modell Applikations- Domän- modell Applikations- Domän- modell i Gemen- samma Tjänster Gemen- samma Tjänster Kontors- verktygs- modell Kontors- verktygs- modell Infra- struktur- model Infra- struktur- model Verksamhetsstrategi

48 .. från verksamhetsstrategi till referensarkitektur och policies.. SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 48 Referens- modeller Policys/ regler Guide- lines Informations- och Applikationsarkitektur Infrastruktur- arkitektur Infrastruktur- arkitektur Verksamhets- arkitektur Verksamhets- arkitektur Federala policys och regler IT Vision / strategi Strategiska IT-principer Informations- modell Verksamhets- referens- modell Verksamhets- referens- modell Applikations- Domän- modell Applikations- Domän- modell i Gemen- samma Tjänster Gemen- samma Tjänster Kontors- verktygs- modell Kontors- verktygs- modell Infra- struktur- model Infra- struktur- model Verksamhetsstrategi

49 .. från verksamhetarkitektur mot infrastruktur.. SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 49 Referens- modeller Policys/ regler Guide- lines Informations- och Applikationsarkitektur Infrastruktur- arkitektur Infrastruktur- arkitektur Verksamhets- arkitektur Verksamhets- arkitektur Federala policys och regler IT Vision / strategi Strategiska IT-principer Informations- modell Verksamhets- referens- modell Verksamhets- referens- modell Applikations- modell Applikations- modell i Gemen- samma Tjänster Gemen- samma Tjänster Kontors- verktygs- modell Kontors- verktygs- modell Infra- struktur- model Infra- struktur- model Verksamhetsstrategi

50 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 50 Applikations- modell Applikations- modell i Gemen- samma Tjänster Gemen- samma Tjänster Kontors- verktygs- modell Kontors- verktygs- modell Infra- struktur- model Infra- struktur- model Utifrån referensmodellerna kan användning av SaaS börja diskuteras En kontinuerlig utvärdering av varje del ska göras (livscykelhantering) PRO-AKTIV DESTRUKTION -Gå mot tjänstefiering så fort det är lämpligt! Destruera gamla egenutvecklade lösningar så fort bättre alternativ finns..

51 Applikationsmodell och proaktiv destruktion SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 51 LOGISTICS Transport planning LOGISTICS Transport Operations PURCHASE Create Contract LOGISTICS Reception SRM Forest Management PURCHASE Pre-calcution order SRM Vendor Management FINANCE Accounting PRODUCTION Production Operations WOOD FLOW MONITORING SALES Create contract PRODUCTION Production Planning Genom en strukturerad livscykelhantering utvärderas varje applikationsområde kontinuerligt utifrån strategi/målbild avseende tjänstefiering Applikations- modell Applikations- modell

52 Gemensamma applikationstjänster SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 52 Som en del av arkitekturarbetet identifieras potentiella gemensamma tjänster, och i takt med förändring så strävar man efter att realisera dom GIS Pris- beräkning Transport- avräkning Virkes- avräkning Inköp Produktion Logistik Faktura- hantering Faktura- hantering Ekonomi V E R K S A M H E T S D O M Ä N E R Gemen- samma Tjänster Gemen- samma Tjänster

53 Gemensamma plattformstjänster SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 53 Integration Business Intelligence Portal.. Integrations- tjänster BI- tjänster Portal- tjänster Hela eller delar av plattformstjänsterna kan läggas ut som en SaaS. Vanliga exempel är B2B som är en tjänst inom Integration eller Extern webbplats som en tjänst inom Portal Ser man på de etablerade SaaS-applikations-leverantörerna, så tillhandahåller man ofta plattformstjänster Gemen- samma Tjänster Gemen- samma Tjänster

54 Business Capability Areas Transport instruction … … Wood Order … … IN OUT Transport Order Wood Order… … … … … Transport Resources … Transport Destinations … Combine resources & destinations to plan Manage Resources Create Transport Order Create / Finalize Wood Order … … (Manage destinations) … … … … Common services GIS Wood store Application Area Applikationsområdet som “centrum”Applikationsområdet som “centrum” WSS IT-strategi - Arkitektur 2008-09-26 54 Information model

55 DIA-modellen - Förslag på arbetsmodell för ett integrationscenter Page 55 2008-10-01 Leverans utom Integrationsportfölj Leverans Leveranscenter / leveransteam Dispatchcenter Prospekt- studie Prospekt- studie Prioritering Dispatch Strategisk Dialog Arkitektur- analys & Design Arkitektur- analys & Design Arkitekturdomän DYA Enterprisearkitektur Verksamhet Information Applikation Information Applikation Infra- struktur Arkitektur- stöd Arkitektur- visionering Arkitektur- produktion Arkitektur- produktion Proof of Concept Proof of Concept

56 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 56

57 SLUTSATS SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 57 Det spelar ingen stor roll hur ”äkta” SaaS det är, om det är inom företaget, tillsammans med andra företag eller helt öppna tjänster

58 SLUTSATS SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 58

59 SLUTSATS SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 59

60 SLUTSATS SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Sida 60

61 SaaS är en resa, inget man köper..

62 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Page 62

63 SaaS och arkitektur, Sundsvall 42 - Per Björkegren 2008-10-15 Page 63


Ladda ner ppt "Sundsvall 42 Per Björkegren Software as a Service Då kan vi glömma arkitektur?"

Liknande presentationer


Google-annonser