Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre utbildningsresultat.. ITIL och MOF Ännu ett ramverk / buzzword / säljpitch?..

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre utbildningsresultat.. ITIL och MOF Ännu ett ramverk / buzzword / säljpitch?.."— Presentationens avskrift:

1 Bättre utbildningsresultat.

2 ITIL och MOF Ännu ett ramverk / buzzword / säljpitch?..

3 Agenda Introduktion – Drivkrafterna bakom ITIL – Positionering, mål, syfte MOF – Microsofts vision, ursprung och mål MOFs tre modeller Process Organisation Risk ITIL och MOF

4 Föreläsaren Jim Lindfors, Kerfi AB Manager’s Certificate in IT Service Management Ackrediterad ITIL-utbildare Spelledare (Service Management in Action) IT-strategier, nulägesanalyser, framtagning, införande Service Delivery – taktiska processer 19 år i branschen Ansvarig Teknisk drift, WM-data Infra Solutions Teknisk chef, Reuters Danmark Projektledning, styrning Finansbranschen 9 år

5 Introduktion Världen vi lever i förändras allt snabbare Affärsverksamheten står inför utmaningar och måste kunna anpassa sig snabbare IT – en del av problemet IT måste vara en del av lösningen

6 Domän- hantering Kapacitet Redundans Hem- arbete Datalagring Virus- skydd Policies Bandbredd Dokument- hantering Brandväggar Utformning Topologi Övervakning E-Strategi E-post Fjärr- support Mjukvaru- distribution Kontors- verktyg Klient- mjukvara Helpdesk Navigation Varumärkes- hantering Närvaro Standarder Översättning Content Mgmt Användar- profiler Prioritera IT-tjänster Användares behov Användar-admin Kapacitets-planering Arkitektur Verktygs- val Integritet för transaktioner Affärs- processer Personberoende 3e-parts leverans E-handel Nätverk, infrastruktur Hårdvara Desktop Organi- sation WEB Externa användare Ökad komplexitet…

7 Ökade krav Tillgänglighet Prestanda Högre värde av IT-tjänsterna

8 Utveckling “Vart tog mitt projekt vägen?” Infrastruktur “Vart tog mina pengar vägen?” IT-tjänsterna “Vart tog mitt företag vägen?” Att misslyckas kostar

9 IT-tjänsterna måste svara upp till detta! Mål Höja kvaliteten Minska kostnaderna Öka flexibilitet (minskad tid, risk) Alltså måste vi Införa strukturerade processer Förenkla processerna Öka automatisering Använda färre men duktigare människor

10 ITIL – IT Infrastructure Library Generiskt ramverk Best practise Processer för att leverera IT-tjänster Tydliga roller, ansvar De facto och ISO-standard Stort stöd 10.000-tals användare

11 Operativa processer Service Desk Incident Management Change Management RFC Release Management Problem Management Incidenter från användare IT Drift Larm Configuration Management

12 Taktiska processer Financial Management for IT Services Mätning & Mål Capacity Management Availability Management IT Service Continuity Management (Framtida) affärsbehov Rapporter, larm & avvikelser Kunder Service Level Management

13 Microsofts vision “Att skapa ett vittomspännande ramverk för att hjälpa kunder att åstadkomma tillgängliga, tillförlitliga och hanterbara produktionssystem för affärskritiska tillämpningar på Microsofts plattform”

14 Målen med MOF Adressera processer, organisation och teknik för Microsofts plattform Minska tiden, komplexiteten och risken i leverans av IT- tjänster Öka spridning och tillgänglighet till erfarenhet kring Microsofts produkter

15 Principerna som styrde framtagningen av MOF var: Beprövade idéer, best practices från branschen En bra grund för drifterfarenhet Oberoende av geografi, industri och kultur Adressera människor, processer och teknik Ser till helheten i att hantera IT Principerna som styrde framtagningen

16 Principerna som styrde framtagningen av MOF var: Beprövade idéer, best practices från branschen En bra grund för drifterfarenhet Oberoende av geografi, industri och kultur Adressera människor, processer och teknik Ser till helheten i att hantera IT Varför ITIL?

17 Kvalitet är nyckeln ITSM – ISO20000 ISO9000 EFQM SixSigma, COBIT ITIL tillhandahåller beprövad vägledning till certifiering

18 Microsoft Operations Framework Organisations- modell Risk- modell Referens- arkitektur Process- modell

19 MOF - omfattning Anspänningar pga olika fokus Mekanism att hantera spänningar Organisationsmodell Ökat beroende av tillgänglighet till IT Inbyggd, proaktiv riskhantering Riskmodell Strukturer att bemöta komplexitet Processmodell SituationBehov Lösning Ökad komplexitet inom IT

20 MOF Innehåll Processmodell Föreskrivande innehåll ITILs grundprocesser + tillägg / komplettering Tydligare granskningsanvisningar Organisationsmodell Roller och ansvar Riskmodell Riskhantering som en naturlig del av alla processer

21 MOFs tillämpning av ITIL En föreskrivande processmodell Service Management Funktioner (SMF) Nya och fördjupade processer Organisationsmodell Riskmodell

22 Optimizing SupportingOperating Changing MOFs Processmodell

23 Optimizing SupportingOperating Changing MOFs Processmodell Change Initiation Review Operations Review Release Readiness Review SLA Review

24 Financial Management Workforce Management Infrastructure Engineering Security Management Optimizing SupportingOperating Changing MOFs Processmodell Change Initiation Review Operations Review Release Readiness Review SLA Review Service Level Management Capacity Management Availability Management Financial Management IT Service Continuity Mgmt Change Management Configuration Management Release Management Service Desk Incident Management Problem Management System Administration Security Administration Service Monitoring & Control Directory Services Admin Network Administration Storage Management Job Scheduling

25 Problem - Anspänningar pga olika fokus Behov – Mekanism att hantera spänningar MOFs Tre modeller Organisationsmodell

26 MOF lade till organisationsmodellen för att: Identifiera roller med tillhörande ansvar och befogenheter för att framgångsrikt leverera olika delar av IT-tjänsterna Mål för organisationsmodellen

27 MOF Kluster i organisationen

28 MOF Roller i klustren Kommunikation

29 MOF Roller i klustren Kommunikation Mål Tydliga roller och ansvar Identifiera aktiviteter, uppdrag Identifiera kompetenskrav för individer Sätta kvalitetsmål

30 Problem - Ökat beroende av tillgänglighet till IT Behov – Inbyggd, proaktiv riskhantering MOFs Tre modeller Riskmodell

31 Mål med riskmodellen MOF lade till riskmodellen för att: Uppmuntra och uppmana ansvariga i leveransen av IT-tjänster att infoga riskhantering I det dagliga arbetet, inte som enstaka insatser

32 MOFs Riskhantering Varje processägare måste: Identifiera potentiella risker Utvärdera sannolikheten av risken Planera aktiviteter för att minska eller eliminera risken Förstå konsekvensen / sårbarheten av risken Planera för att mildra kvarvarande risker Identifiera indikatorer för övervakning och att initiera plan för att hantera konsekvens

33 Riskhantering

34 MOF Continuous Improvement Roadmap Hur kommer vi dit? När är vi framme? Var är vi nu? Var vill vi vara?

35 Vad finns kring MOF? White papers Operations guides – drifthandledning, anvisningar Tjänster Utbildningar Solution accelerators

36 Infrastructure Optimization IT personal upptagna med eldsläckning Användare skapar egna lösningar IT personal utbildade i best practice, exvis MOF, ITIL, etc. Användare vill ha grundläggande IT-tjänster IT personalen hanterar effektiva, kontrollerade miljöer Användare har de rätt verktyg, hög tillgänglig-het och tillgång till info IT är en strategisk resurs Användare ser IT som en partner och katalysator för affärsprocesser IT processer ej definierade Hög komplexitet pga dåliga processer och minimal central kontroll Central administration av säkerhet Standardarbetsplats används, dock ej genomgående SLA kopplade till affärsbehov Tydliga och genomgående använda standarder, säkerhet, processer (MOF, ITIL) Ständig förbättring en del av kulturen Information lättåtkomlig och säker överallt Versioner och release-status på PC okänd Ingen gemensam struktur för åtkomst Flera katalogtjänster för autentisering Viss automation för distribution av program Automatisk identitets- och tillgångshantering Automatiserad system management Självbetjäning och karantänzoner används av systemen för att säkerställa efterlevnad och hög tillgänglighet

37 Kerfis utbildningsprogram Planera för ISO20000 ManagementPractitionerFoundation Business & Management Skills Business Impact Analysis, Inverkans-analys MOF Essentials ICT Infrastructure Management Operativ Risk- hantering Release and Control Introduktion MOF Introduktion BS15000 Introduktion Business Relationship Management Service Delivery Service Support ITSM Managers Service Management in Action (Rollspel,affärssimul.) ITSM Översikt för ledningsgripper Service Management Introduktion ITSM Introduktion Övriga Problem Change Configuration Service Level Management Service Management Practitioners Governance Essentials Service Management in Action – Lednings- perspektiv ISO20000 - revisorer ISO20000 Essentials (för konsulter) Fallstudieanalys och förberedelsedag IT Governance och Service Management Planering för att införa IT Service Management Service Desk, Incident and Problem Management ITIL Foundation ITIL Fast Track ITIL Foundation Web-baserad ITIL Foundation (process/tjänste- simulering) MOF Supporting Quadrant MOF Changing Quadrant Service Management i projektlivscykel

38 ITIL och MOF MOF kompletterar ITIL Om behovet är Etablera eller förbättra organisation i linje med SM / ITIL Bättre riskhantering

39 Nästa steg… ITIL Foundation, J231 4 sep, 2 okt, 8 nov, 11 dec ITIL Practitioner’s Course – Release and Control 18 sep ITIL Practitioner’s Course – Support and Restore 16 okt ITIL Practitioner’s Course – Service Level Mngt 20 nov MOF Essentials, I737 14 sep, 23 nov ISO20000 Awareness 6 okt, 1 dec ISO20000 Essentials 31 okt Företagsanpassad utbildning Nulägesanalys Framtagning Införande

40 Slut Frågor?


Ladda ner ppt "Bättre utbildningsresultat.. ITIL och MOF Ännu ett ramverk / buzzword / säljpitch?.."

Liknande presentationer


Google-annonser