Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturkunskap 1a1 4-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturkunskap 1a1 4-13."— Presentationens avskrift:

1 Naturkunskap 1a1 4-13

2 I klassrummet Ta med böcker, papper och penna
Vid sen ankomst, knacka på dörren och vänta på att bli insläppt vid lämpligt tillfälle Måste du lämna klassrummet, ex. för toalettbesök måste du säga till läraren, detta p.g.a. brandsäkerhet (du får annars frånvaro) Om du missar någon lektion är det din uppgift att fråga läraren/klasskamrater om vad du missat och om ev. läxor Be läraren att förklara igen om du inte förstått något Berätta gärna för läraren efter lektionen vad du tyckte om innehåll och upplägg, tillsammans kan vi göra kuren så bra som möjligt

3 Centralt innehåll Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

4 Centralt innehåll Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet. Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning. Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

5 Betygskriterier – E Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa. Eleven kan redogöra översiktligt, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven översiktligt diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan. Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa. Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.

6 Betygskriterier – C Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa. Eleven kan redogöra utförligt, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan och underbygga diskussionen med välgrundade argument. Eleven kan några ge utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa. Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.

7 Betygskriterier – A Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa. Eleven kan redogöra utförligt och nyanserat, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan och underbygga diskussionen med välgrundade och nyanserade argument. Eleven kan några ge utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa. Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.

8 Planering V 35 intro. Vad är naturvetenskap?
Naturkunskap Vecka EE3A EE3B EE3C EE3D VF3A VF3B 35 s 4-13 intro, vad är naturvetenskap 36 44-51 östersjön 37 * 38 39 40 41 Prov 1 42 62-68 naturligt urval 43 69-72 vattnetskretslopp, fotosyntes 44 lov 45 73-77 näringsväv 46 47 48 49 50 51 78-85 hållbar utveckling 2 86-93 lokalt och globalt 3 repetition 4 Prov 2 5 växthuseffekt 6 försurning och ozonhållet 7 energi 8 energikällor 9 10 energikällor 11 12 Prov 3 13 sexuellhistoria, diskriminering 14 könsorgan biologi 15 könssjukdomar 16 17 Prov 4 18 film 19 20 21 22 23 24 Betygssamtal V 35 intro. Vad är naturvetenskap? V hållbar utveckling V 41 Prov 1

9 Varför ska alla läsa naturkunskap?
För att du ska kunna ta egna beslut För att fundera på etiska frågor För att kunna se kritiskt på omvärlden För att du ska kunna ta ställning i olika frågor Samhällets energiförsörjning Din livsstil

10 Hur ska det här tolkas? Mellan 1966 och 1978 följde kurvorna för antalet nyfödda och antalet häckande storkar i Tyskland varandra. Bevis att storken kommer med bebisar? Statistik visar att man bör sova på golvet eftersom de flesta dödsfallen sker i sängen. Om man vill ha tvillingar bör man bli hollywoodstjärna, de föder oftare tvillingar Myt: Hår och hud fortsätter växa efter döden

11 Tro I religion eller rörelser som auroraterapi, astrologi m.m. måste man inte ha bevis. Man behöver inte bevisa sin tro med experiment och undersökningar Naturvetenskap bygger på observationer och experiment, om du påstår något måste du kunna bevisa det

12 Hypotes  teori Hypotes i naturvetenskap är något man tror
Sen görs experiment och observationer Då ser man om hypotesen stämmer eller inte Om hypotesen stämmer gång på gång blir det en teori Kan ta lång tid att bevisa något

13 Ex. tobaksindustrin I tobakens barndom kände man inte till de negativa sidorna Forskare började se samband mellan tobak och lungcancer, dåliga tänder, nedsatt kondition mm Tobaksindustrin utnyttjade att det tog tid innan det var bevisat

14 Objektivitet Forskning ska vara objektiv
Objektiv är man om man inte har något personligt intresse av ett visst resultat Ex inte bra om det är tobaksindustrin som forskar på tobakens inverkan på hälsan…

15 Vecka S. 14-59 Östersjön, film 58 min lång Välj: Vatten Resor
Sjukdomar Regnskog Genmodifierad mat Annat?


Ladda ner ppt "Naturkunskap 1a1 4-13."

Liknande presentationer


Google-annonser