Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LAN Management,Design and Security ch.5 Local Area Network Management,Design and Security NOS Network Operating System –Kap.5 i kursboken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LAN Management,Design and Security ch.5 Local Area Network Management,Design and Security NOS Network Operating System –Kap.5 i kursboken."— Presentationens avskrift:

1 LAN Management,Design and Security ch.5 Local Area Network Management,Design and Security NOS Network Operating System –Kap.5 i kursboken

2 LAN Management,Design and Security ch.5 NOS Network Operating System 1.Fig. 5.1 Förvirrande ? Vilken typ av nät sitter jag på som användare. 2.Två typer av OS för LAN Fig. 5.2 3.Peer-to-Peer/server? 4.NOS-funktioner och deras uppgifter. 5.Utskrifter/Printspooler. 6.Exempel på NOS.

3 LAN Management,Design and Security ch.5 Windows 2000 Novell NetWare 6 Server Server Win XP Win 95/98 NT4 WSW2000 Prof. Arb.stationer 1 Fig.5.1 s.206

4 Operativsystem, t.ex. DOS Tilläggsfunktioner för nätverk Nätverksoperativ- system med alla funktioner 2 Fig. 5.2 s. 207

5 LAN Management,Design and Security ch.5 3 Peer-to-Peer/Server ? SB Peer-to-Peer Server-baserat Kommentar: Dom kan samexistera på samma nät och med samma datorer/användare

6 LAN Management,Design and Security ch.5 Peer-to-Peer (jämlike till jämlike) SB Alla kan dela sina egna lokala resurser med andra. Behörighet kopplas till respektive resurs Behörighetskontroll genom angivande av lösenord (Samma för alla nyttjare)=> Olika resurser i nätverket oftast olika lösenord.

7 LAN Management,Design and Security ch.5 Peer-to-Peer Nätverk(Positivt) Peer-to-Peer Nätverk (Positivt) SB + Ingen server krävs + Bra nyttjande av resurser (en har stor hårddisk, en har bra skivare) + Minimal administration + ”Gratis” programvara (Apple lokaltalk, Windows workgroup, Kazaa m.fl)

8 LAN Management,Design and Security ch.5 Peer-to-Peer Nätverk(Negativt) Peer-to-Peer Nätverk (Negativt) SB -Svårt att skapa bra struktur (Var är filen?) -Dåligt intrångsskydd (lösenordet för resursen sprids lätt) -Driftstörningar (Någon slog av sin dator) -Svårt med säkerhetskopiering -Kräver att användarna vet vad dom gör Slutsats: Rekommenderas endast för små nät (< 5 datorer)

9 LAN Management,Design and Security ch.5 Serverbaserat (Positivt) SB Alla delade resurser finns på servern - diskar, skrivare, databaser mm Central administration av användare (User accounts) Behörighet för resurs kopplas till användare Behörighetskontoll genom inloggning (användarnamn + lösenord) Säkerhetskopiering kan ske centralt. Det är möjligt att mäta användningen av resurser

10 LAN Management,Design and Security ch.5 Serverbaserat (Negativt) SB Servern kostar Servern måste ha NOS (Dyrt ?) Servern måste administreras Uppgraderas normalt vart 3:e år

11 LAN Management,Design and Security ch.5 4 NOS-funktioner och deras uppgifter I/O Hantering och Optimering. –Caching Feltolerans. –Systemet ”uppe” även vid allvarliga fel. Directory service. –Hitta resurser lättare Multiple processing & Timesharing. –Effektivare om man har många saker på gång

12 LAN Management,Design and Security ch.5 I/O Hantering och Optimering. Cache (L3 i RAM). –Minnesmängd avgörande för prestanda. –”Writing” (Write-delay). SCSI-diskar (”minst”) NIC med bra prestanda –Server-NIC har bl.a. större buffrar

13 LAN Management,Design and Security ch.5 Feltolerans. Aldrig 100% Vad blir 99,99% tillgänglighet? (0,01% fel) Vad är ett fel? –Förlust av data –Trasig HDD –Trasigt moderkort –…..

14 LAN Management,Design and Security ch.5 Feltolerans. Mirrored/Duplicated disks fig.5.5 s.213 RAID Implementation av RAID Externt RAID-system Duplicated servers fig 5.10 s.218 (Server mirroring) Backup-server

15 LAN Management,Design and Security ch.5 RAID SB RAID Redundant Array of Inexpensive Disks Level 1-5 (Level 0 ej redundant) –Flera små diskar till ett stort system –Numreringen har inget med säkerhetsnivå att göra –2 trasiga diskar problem (Alla data förloras) –Raderade filer är borta –RAID används även till högpresterande arbetsstationer.

16 LAN Management,Design and Security ch.5 Helt kort om RAID SB RAID 0 Många diskar till en volym (stripeset) fig.5.6 RAID 1 Diskspegling, samma data lagras på 2 diskar Fig.5.5 s.213 RAID 2 Filer delas i bytes spridda över stripeset. Felrättning med flera extra diskar för felrättningsdata typ. 4+3 fig.5.7 s.215 RAID 3 Filer delade i bytes spridda över stripeset med en extra disk för felrättningsdata. Bra för stora filer typ digitaliserad film, Videoserver mm. fig. 5.8 s.216

17 LAN Management,Design and Security ch.5 Helt kort om RAID SB RAID4 Filer delade i sektor-storlek spridda över stripeset med en extra disk för felrättningsdata (paritetsinformation) RAID5 Filer delade i sektor-storlek spridda över stripeset, felrättningsdata (paritetsinformation) interleaved på olika diskar men aldrig på samma disk som motsvarande data. Bra för många små filer.

18 LAN Management,Design and Security ch.5 Stripe A Stripe B Stripe C Stripe D Stripe A Stripe B Stripe C Stripe D Stripe A Stripe B Stripe C Stripe D Stripe A Stripe B Stripe C Stripe D Disk 1Disk 2Disk 3Disk 4 RAID 0 fig.5.6 s.214 Typical stripe size: 16; 32; 64 or 128 KByte

19 Mirrored RAID 1 Disks RAID 1 Duplicated Disks (SoftRAID 1) RAID 1 Fig.5.5 s.213

20 LAN Management,Design and Security ch.5 1A Disk 1 1B 1C 1D 2A Disk 2 2B 2C 2D 3A Disk 3 3B 3C 3D 4A Disk 4 4B 4C 4D pA1 Disk p1 pB1 pC1 pD1 pA2 Disk p2 pB2 pC2 pD2 pA3 Disk p3 pB3 pC3 pD3 Data-diskarparitet RAID 2 fig. 5.7 s.215

21 LAN Management,Design and Security ch.5 1A Disk 1 1B 1C 1D 2A Disk 2 2B 2C 2D 3A Disk 3 3B 3C 3D 4A Disk 4 4B 4C 4D pA Disk 5 pB pC pD RAID 3&4 fig. 5.8 s.216 RAID 3 – Stripe 16-128 KByte RAID 4 – Sector 512 Byte (Block)

22 pA Disk 1 1B 1C 1D 1A Disk 2 pB 2C 2D 2A Disk 3 2B pC 3D 3A Disk 4 3B 3C pD 4A Disk 5 4B 4C 4D 1E2E3E4EpE RAID 5 fig. 5.9 s.217 RAID 5 – Sector 512 Byte (Block)

23 LAN Management,Design and Security ch.5 Implementation av RAID SB HardWare (RAID-card) Eget RAID-kort Processor + minne (Typ 64MB) SoftWare (SoftRAID) Belastar den egna processorn och internminnet Swap-disk (Hot-swap) Spare-disk (Hot-spare) Externt RAID-system (SCSI/NAS/SAN-interface mot Servern)

24 LAN Management,Design and Security ch.5 Externt RAID-system RAID-Kabinett (separat box) –Extern enhet med egen strömförsörjning. –Hot-swap diskar/powersupply –Redundant powersupply A.Endast “låda” för anslutning till RAID-kort. B.Innehåller logik (RAID-system) –SCSI eller NAS/SAN anslutning utåt –Speciella som tar EIDE-diskar och presenterar det hela som ett SCSI-system externt (även för NAS/SAN finns). Billigare med EIDE-diskar men inte lika säkert

25 LAN Management,Design and Security ch.5 High-speed line LAN medium Duplicated servers Fig 5.10 s.218

26 LAN Management,Design and Security ch.5 LAN medium Backup-server Server 1Server 2 Backup-server Vissa data t.ex. användar-konton

27 LAN Management,Design and Security ch.5 Directory service Databas över alla resurser i nätverket X.500 LDAP (X.500lite) fig.5.11 s.220 Lightweight Directory Access Protocol –Root –Country –Organisation/OrganisationUnit –Resource (Leaf)

28 LAN Management,Design and Security ch.5 Root-level Country (C) Organisations (O) Vidare hierarkisk Struktur (OU) eller. Resurser (leaf) LDAP (X.500lite) fig.5.11s.220

29 LAN Management,Design and Security ch.5 Directory service Exempel på LDAP: –NDS (eDirectory)(Netware) –AD (Microsoft)

30 LAN Management,Design and Security ch.5 Multiple processing & Timesharing Multiple processing & Timesharing. En server kan utnyttja väntetider för att utföra andra saker. Cluster –Flera enkla datorer kopplas till samma snabba nät, agerar som en enda. –MPI eller PVM message-passing libraries

31 Skrivarserver Arb.st 1Arb.st 2 Arb.st 3Arb.st 4Arb.st 5Arb.st 6Arb.st 7 Filserver Nätverksutskrift

32 LAN Management,Design and Security ch.5 5. Utskrifter/Printspooler Utskrift är en ”file-service” –Redirector fig.5.12 Fysisk port (Parallell-port) Logisk port (NOS tar hand om utskriften) –Printkö (Print queue) –Spooler Nätverksutskrift fig. Novell & NT Skrivarinstallation (Drivrutiner mm)

33 MS Word Nätv. gr.snitt Re- dir Re- dir MS Word Nätv. gr.snitt Op- syst Op- syst kabel C: X: Arbetsstation Disk kabel Redirector fig.5.12

34 LAN Management,Design and Security ch.5 6. Exempel på NOS Novell Netware Windows2000/2003 (W2K/W2K3) UNIX (Linux) Mac OSX Banyan VINES LANtastic OS/2 Warp


Ladda ner ppt "LAN Management,Design and Security ch.5 Local Area Network Management,Design and Security NOS Network Operating System –Kap.5 i kursboken."

Liknande presentationer


Google-annonser