Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LANDSTINGEN OCH FRAMTIDEN Forum, Stockholm 19 maj 2011 Göran Stiernstedt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LANDSTINGEN OCH FRAMTIDEN Forum, Stockholm 19 maj 2011 Göran Stiernstedt."— Presentationens avskrift:

1 LANDSTINGEN OCH FRAMTIDEN Forum, Stockholm 19 maj 2011 Göran Stiernstedt

2 FRAMTIDENS LEDARSKAP Förändring Flexibilitet Multiprofessionella teamet Kvalitet Produktivitet Framtidens sjukvård behöver läkare som vill leda 2

3 STYRANDE PRINCIPER Solidarisk finansiering Jämlikhet – vård på lika villkor Tillgång till den senaste tekniken, de senaste forskningsframstegen Vård efter behov (?) Prioriteringstryck - tveksamt Hårt effektiviseringstryck 3

4 UTMANING 1 E-hälsa

5 Medborgarperspektivet Patientperspektivet Patientens delaktighet – skriva sin egen journal, beställa tid, receptförnyelse. Patienten som medskapare Ny teknik effektiviserar – jmf bankerna IT är verksamhetsutveckling 5

6 E-hälsa Nytt sätt att dokumentera Integrerad journalföring – journal, register, beslutstöd Patienten äger informationen Virtuell vård! Från sjukhussäng till e-hälsa 6

7 UTMANING 2 De mest sjuka 7

8 Äldre med flera sjukdomar Kroniskt psykiskt sjuka Missbrukare Barn med särskilda behov 4-5% som förbrukar >50% av resurserna 8

9 9

10 10

11 11 Aktuell läkemedelslista 15 stående ordinationer per dag + 4 vid behov 1.Risperdalmot hallucinos 2.Heminevrinmot oro 3.Madoparkmot skakningar 4Spironolaktonmot hjärtsvikt 5Alvedonmot värk 6.Dexofenmot värk 7 Triobeb-vitamin 8Xatral odmot stor prostata 9Lasix retardvätskedrivande 10Zoloftångestdämpande 11Zopiklonsömntablett 12Omeprazolmot sur mage 13.Hiprex profylax mot urinvägsinfektion 14.Duphalacmot obstipation 15.Metylcellulosa mot torra ögon 16.Dimetikon mot gaser 17.Fungizonemot svamp i munnen 18.Novalucolmot sur mage 19.Acetylcysteinmot segtslem

12

13 DE MEST SJUKA Vem är dirigenten? Vem är chefen? Gäller alla nivåer! Inkl. politiken Samverkan kommuner – landsting helt avgörande fråga! 13

14 KOMMUNER - LANDSTING Att placera en skattekrona där den gör mest nytta Kräver prestigelöshet 14

15 UTMANING 3 JÄMLIK HÄLSA 15

16 JÄMLIK HÄLSA Socioekonomi Etnicitet Utbildning Geografi - postkodlotteriet MM 16

17 Öppna jämförelser

18

19 JÄMLIK HÄLSA Rimliga skillnader i resultat nödvändiga för innovation/dynamik Orimliga skillnader skall inte tolereras Jämförelser är en metod att minska skillnader och öka jämlikheten 19

20 MÄTA FÖR ATT LEDA Mäta och jämföra centralt för effektivisering Mäta centralt i ledarskapet Mäta i realtid Mäta ner på individnivå 20

21 UTMANING 4 Effektivisering 21

22 Exemplet Hjärtsjukvård Akut hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken Överlevnaden i hjärtinfarkt har förbättrats Ett ytterligare liv räddas per 10 behandlade patienter Risken att återinsjukna är mindre Livskvaliteten är bättre Den största förbättringen har skett i åldersgruppen 70 år och äldre. Antalet vårddagar har nästan halverats jämfört med början av 1990-talet

23 Akut hjärtinfarkt. Vårdtillfällen per 100 000 invånare för kvinnor och män i olika åldersgrupper 1992-2007 Källa: Sjukvårdsdata i Fokus

24 Akut hjärtinfarkt. Medelvårdtid för kvinnor och män i olika åldersgrupper 1992-2007 Källa: Sjukvårdsdata i Fokus

25 EFFEKTIVISERING Inte bara IT! ”Annan” teknisk utveckling – kirurgisk teknik, läkemedel Nya metoder Nya arbetssätt – fokus på processen. 30 dagar blir 3 timmar. Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle Sortering! Rätt vårdnivå direkt! 25

26 UTMANING 5 SÄKERHET 26

27 PATIENTSÄKERHET Teamarbete bygger på samarbete Vården bygger i allt större utsträckning på teamarbete och övergångar – ensam är inte bäst! Samarbete är inte lätt! Övergångar är risk. Informationsöverföring nyckelfaktor

28 PATIENTSÄKERHET Fokus på systemet är bra, men systemet bygger på individer Har individens betydelse försvunnit i diskussionen?

29 INDIVIDENS SKICKLIGHET förmåga, färdighet, konst, duktighet, kompetens, kunnighet, erfarenhet

30 ÖVERBELÄGGNING Vad är en överbeläggning? Hur mäts beläggning? Vad är en satellitpatient? Vad är ”systematisk” överbeläggning? Bemanning i förhållande till belastning Belastning – antal eller vårdtyngd? 30

31 VÅRDPLATSER Antal vårdtillfällen per 1000 inv. i de äldsta åldersgrupperna 2007 (somatisk och psykiatrisk vård)

32 UTMANING 6 Klinisk forskning 32

33 Klinisk forskning U-sjukvårdens roll Framtidens u-sjukvård FoU i ledarskapet Implementering av forskningsresultat - ledarskapsfråga 33

34 MÅNGFALD Egenägd produktion ”Privat” d:o Kräver nya sätt att styra – upphandla, LOV, vårdval. Samma finansiär Uppföljningen brister! 34

35 VÅRDBYGGNADER Vi bygger för lite nytt Vi lappar och lagar för mycket Lokaler ger effektiviseringspotential Investeringar utgör liten del i jämförelse med driften 35

36 INVESTERINGAR 17,2 miljarder 2007-09 29 miljarder 2011-13 Skåne, Stockholm, Västra Götaland, Uppsala och Östergötland U-sjukhusen 36

37 Landsting Faktiska Investeringar (MSEK) Prognos 2011-2013 Trend 2006200720082009 MSkåne1 2705665467825 000 ABStockholms län7667971 1491 1034 700 EÖstergötland3483474265593 600 OVästra Götaland6101 0161 0308993 500 CUppsala län1733003852972 500 SVärmland1361852884951 800 TÖrebro läns531001171321 150 WDalarna7813595147900 UVästmanland142120187475750 XGävleborg57627995750 DSörmland47996080600 GKronoberg10612310954500 NHalland220257309218500 YVästernorrland73190148173500 HKalmar län2755136226450 KBlekinge61148132134450 FJönköpings län113107129277900 AC Västerbottens läns 61 325324300 BDNorrbottens läns501143160200 IGotlands6343 150 ZJämtlands läns32405348120 Totalt449547755 7466 58429 320 37 Kommande investeringar − Uppdelat per landsting Auctus Consultants Källa: SKL, Vård_Marknadsundersökning_2011-2013 Investering >1 mdr (2011-13) Investering 500 – 999 milj. (2011-13) Investering <500 milj. (2011-13) N BD AC Z Y X W C AB D U F T O H S G I K C M

38 SATSA PÅ U-sjukhus ”Närsjukhus” – uppgraderade särskilda boenden Forskningsbyggnader 38

39 TACK FÖR ORDET 39


Ladda ner ppt "LANDSTINGEN OCH FRAMTIDEN Forum, Stockholm 19 maj 2011 Göran Stiernstedt."

Liknande presentationer


Google-annonser