Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LANDSTINGEN OCH FRAMTIDEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LANDSTINGEN OCH FRAMTIDEN"— Presentationens avskrift:

1 LANDSTINGEN OCH FRAMTIDEN
Forum, Stockholm 19 maj 2011 Göran Stiernstedt

2 FRAMTIDENS LEDARSKAP Förändring Flexibilitet Multiprofessionella teamet Kvalitet Produktivitet Framtidens sjukvård behöver läkare som vill leda

3 STYRANDE PRINCIPER Solidarisk finansiering Jämlikhet – vård på lika villkor Tillgång till den senaste tekniken, de senaste forskningsframstegen Vård efter behov (?) Prioriteringstryck - tveksamt Hårt effektiviseringstryck

4 UTMANING 1 E-hälsa

5 E-hälsa Medborgarperspektivet Patientperspektivet Patientens delaktighet – skriva sin egen journal, beställa tid, receptförnyelse. Patienten som medskapare Ny teknik effektiviserar – jmf bankerna IT är verksamhetsutveckling

6 E-hälsa Nytt sätt att dokumentera Integrerad journalföring – journal, register, beslutstöd Patienten äger informationen Virtuell vård! Från sjukhussäng till e-hälsa

7 UTMANING 2 De mest sjuka

8 De mest sjuka Äldre med flera sjukdomar Kroniskt psykiskt sjuka Missbrukare Barn med särskilda behov 4-5% som förbrukar >50% av resurserna

9

10

11 Aktuell läkemedelslista 15 stående ordinationer per dag + 4 vid behov
1. Risperdal mot hallucinos 2. Heminevrin mot oro 3. Madopark mot skakningar 4 Spironolakton mot hjärtsvikt 5 Alvedon mot värk 6. Dexofen mot värk 7 Triobe b-vitamin 8 Xatral od mot stor prostata 9 Lasix retard vätskedrivande 10 Zoloft ångestdämpande 11 Zopiklon sömntablett 12 Omeprazol mot sur mage 13. Hiprex profylax mot urinvägsinfektion 14. Duphalac mot obstipation 15. Metylcellulosa mot torra ögon 16. Dimetikon mot gaser 17. Fungizone mot svamp i munnen 18. Novalucol mot sur mage 19. Acetylcystein mot segtslem Läkemedelslistan på vårdcentralen saknar dimetikon, fungizon, acetylcystein och novalucol. I den listan finns istället madopark och madopark quick mite. Olika styrkor. Men stämmer bra med anteckningar. Utsatta läkemedel på sjukhuset var atarax, omeprazol, distalgesic och detrusitol. Ortostatism (blodtrycksfall som kan ge yrsel och ev fall) kan orsakas av Risperdal, Madopark, Spioronolakton, Lasix. Trötthet kan bland anant bero på behandling med urindrivande, Zoloft, Zopiklon, Heminevrin Dålig aptit kan bl.a. bero på Zoloft och Madopark Patienten har hög kreatininvärde enligt journalen. Han har dåliga njurar, kreatininclearance 44 ml/min. 11

12

13 DE MEST SJUKA Vem är dirigenten? Vem är chefen? Gäller alla nivåer! Inkl. politiken Samverkan kommuner – landsting helt avgörande fråga!

14 Att placera en skattekrona där den gör mest nytta
KOMMUNER - LANDSTING Att placera en skattekrona där den gör mest nytta Kräver prestigelöshet

15 UTMANING 3 JÄMLIK HÄLSA

16 Geografi - postkodlotteriet MM
JÄMLIK HÄLSA Socioekonomi Etnicitet Utbildning Geografi - postkodlotteriet MM

17 Öppna jämförelser

18 Öppna jämförelser

19 JÄMLIK HÄLSA Rimliga skillnader i resultat nödvändiga för innovation/dynamik Orimliga skillnader skall inte tolereras Jämförelser är en metod att minska skillnader och öka jämlikheten

20 Mäta och jämföra centralt för effektivisering
MÄTA FÖR ATT LEDA Mäta och jämföra centralt för effektivisering Mäta centralt i ledarskapet Mäta i realtid Mäta ner på individnivå

21 UTMANING 4 Effektivisering

22 Exemplet Hjärtsjukvård
Akut hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken Överlevnaden i hjärtinfarkt har förbättrats Ett ytterligare liv räddas per 10 behandlade patienter Risken att återinsjukna är mindre Livskvaliteten är bättre Den största förbättringen har skett i åldersgruppen 70 år och äldre. Antalet vårddagar har nästan halverats jämfört med början av 1990-talet

23 Akut hjärtinfarkt. Vårdtillfällen per invånare för kvinnor och män i olika åldersgrupper Källa: Sjukvårdsdata i Fokus

24 Akut hjärtinfarkt. Medelvårdtid för kvinnor och män i olika åldersgrupper 1992-2007
Källa: Sjukvårdsdata i Fokus

25 EFFEKTIVISERING Inte bara IT! ”Annan” teknisk utveckling – kirurgisk teknik, läkemedel Nya metoder Nya arbetssätt – fokus på processen. 30 dagar blir 3 timmar. Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle Sortering! Rätt vårdnivå direkt!

26 UTMANING 5 SÄKERHET

27 PATIENTSÄKERHET Teamarbete bygger på samarbete Vården bygger i allt större utsträckning på teamarbete och övergångar – ensam är inte bäst! Samarbete är inte lätt! Övergångar är risk. Informationsöverföring nyckelfaktor

28 Fokus på systemet är bra, men systemet bygger på individer
PATIENTSÄKERHET Fokus på systemet är bra, men systemet bygger på individer Har individens betydelse försvunnit i diskussionen?

29 INDIVIDENS SKICKLIGHET
förmåga, färdighet, konst, duktighet, kompetens, kunnighet, erfarenhet

30 ÖVERBELÄGGNING Vad är en överbeläggning? Hur mäts beläggning? Vad är en satellitpatient? Vad är ”systematisk” överbeläggning? Bemanning i förhållande till belastning Belastning – antal eller vårdtyngd?

31 VÅRDPLATSER Antal vårdtillfällen per 1000 inv
VÅRDPLATSER Antal vårdtillfällen per 1000 inv. i de äldsta åldersgrupperna (somatisk och psykiatrisk vård)

32 UTMANING 6 Klinisk forskning

33 Framtidens u-sjukvård FoU i ledarskapet
Klinisk forskning U-sjukvårdens roll Framtidens u-sjukvård FoU i ledarskapet Implementering av forskningsresultat - ledarskapsfråga

34 Kräver nya sätt att styra – upphandla, LOV, vårdval.
MÅNGFALD Egenägd produktion ”Privat” d:o Kräver nya sätt att styra – upphandla, LOV, vårdval. Samma finansiär Uppföljningen brister!

35 Vi lappar och lagar för mycket Lokaler ger effektiviseringspotential
VÅRDBYGGNADER Vi bygger för lite nytt Vi lappar och lagar för mycket Lokaler ger effektiviseringspotential Investeringar utgör liten del i jämförelse med driften

36 Skåne, Stockholm, Västra Götaland, Uppsala och Östergötland
INVESTERINGAR 17,2 miljarder 29 miljarder Skåne, Stockholm, Västra Götaland, Uppsala och Östergötland U-sjukhusen

37 Faktiska Investeringar (MSEK)
Kommande investeringar − Uppdelat per landsting Landsting Faktiska Investeringar (MSEK) Prognos Trend 2006 2007 2008 2009 M Skåne 1 270 566 546 782 5 000 AB Stockholms län 766 797 1 149 1 103 4 700 E Östergötland 348 347 426 559 3 600 O Västra Götaland 610 1 016 1 030 899 3 500 C Uppsala län 173 300 385 297 2 500 S Värmland 136 185 288 495 1 800 T Örebro läns 53 100 117 132 1 150 W Dalarna 78 135 95 147 900 U Västmanland 142 120 187 475 750 X Gävleborg 57 62 79 D Sörmland 47 99 60 80 600 G Kronoberg 106 123 109 54 500 N Halland 220 257 309 218 Y Västernorrland 73 190 148 H Kalmar län 27 55 226 450 K Blekinge 61 134 F Jönköpings län 113 107 129 277 AC Västerbottens läns 325 324 BD Norrbottens läns 50 114 31 200 I Gotlands 63 4 3 150 Z Jämtlands läns 32 40 48 Totalt 4495 4775 5 746 6 584 29 320 BD AC Z Y X W S U AB C T D C O F H I N G M K Investering >1 mdr ( ) Investering 500 – 999 milj. ( ) Investering <500 milj. ( ) 37 Källa: SKL, Vård_Marknadsundersökning_ Auctus Consultants 37

38 ”Närsjukhus” – uppgraderade särskilda boenden
SATSA PÅ U-sjukhus ”Närsjukhus” – uppgraderade särskilda boenden Forskningsbyggnader

39 TACK FÖR ORDET


Ladda ner ppt "LANDSTINGEN OCH FRAMTIDEN"

Liknande presentationer


Google-annonser