Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(Kompetens)Status i Sverige ang vaccin/motmedel och utvecklingsvägar och möjligheter Workshop ”Teknikutveckling och säkerhet för hälsa och vård – fokus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(Kompetens)Status i Sverige ang vaccin/motmedel och utvecklingsvägar och möjligheter Workshop ”Teknikutveckling och säkerhet för hälsa och vård – fokus."— Presentationens avskrift:

1 (Kompetens)Status i Sverige ang vaccin/motmedel och utvecklingsvägar och möjligheter Workshop ”Teknikutveckling och säkerhet för hälsa och vård – fokus på vaccin/motmedel Försvarshögskolan, 10 maj 2012

2 Professor i medicinsk mikrobiologi och immunologi, Göteborgs universitet 1981- Lång egen forskning och utveckling av vacciner, f a vacciner mot kolera och andra bakteriella tarminfektioner (Dukoral, ETEC-vaccin) Bred erfarenhet av internationell vaccinforskning och – utveckling: WHO, GAVI, IVI, vaccin- och bioteknikföretag etc. God överblick av status i Sverige : olika forskningsråd, IVA, KVA, KAW etc. Kort presentation

3 Scenarier för planering av specifika säkerhetsinsatser avs. smittämnen: diagnostik, vaccin och andra motmedel ”Naturliga” pandemier, t ex influensa Bioattacker – Militära ”Öppna”/breda med klass A-stridsmedel (tularemi, anthrax, smittkoppor, botulinustoxin, pest, Ebola- o liknande virus) ”Förtäckta”/riktade med ”normalpatogener” (t ex olika tarmpatogener till livsmedel (EHEC, Salmonella, Campylobacter, Calicivirus, Cryptosporidium, Giardia, Kolera, Shigella …) – Terrorist-attacker Ex : Smittkoppsflygresenären; Anthrax-brev; Kolera i vattensystemet

4 Beredskapsmöjligheter generellt (inte Sverige-specifikt) ”Intelligence” och informationsutbyte ”Biospecifika” möjligheter: – Epidemiologi och diagnostik – Motmedel: Sanitet, isolering, antibiotika/antivirala medel, immunglobulin – Vaccin: användning, framtagning, utveckling I PRAKTIKEN MOT RELATIVT FÅ SMITTÄMNEN OCH OCKSÅ FÖR DESSA OFTA ENDAST FÖR BEGRÄNSADE MÅLGRUPPER – FÖR MASSVACCINATION SOM REGEL BARA VACCINER SOM REDAN FINNS I PRODUKTION ELLER SOM LÄTT KAN EFTERLIKNAS/MASSPRODUCERAS (VACCIN MOT PANDEMISK INFLUENSA OCH SMITTKOPPOR ÄR RELEVANTA DISKUSSIONSÄMNEN)

5 Svensk kompetens, status och beredskapspotential inom infektion och vacciner Akademiskt: Svenskt internationellt styrkeområde - mikrobiologi, immunologi, vaccin, diagnostik, klinik, epidemiologi - dock klar risk för generations-”tapp” ! Industriellt : Relativt bra biotech-utvecklingsbolag inom diagnostikområdet; Inom vacciner god men tunn kompetens för bakteriella vacciner, för virala vacciner nästan ingen kompetens kvar; God men tunn kompetens avs antivirala medel, tveksam avs antibiotika (några bra forskningsprojekt dock).

6 Några utvecklingslinjer/-möjligheter Diagnostik – goda möjligheter för framtida effektiv snabbdiagnostik av smittämnen –Både DNA/RNA- o antikroppsbaserade system – PoC-instrumentering för decentraliserad ”surveillance”-epidemiologi ? Vaccin – goda möjligheter för svensk vaccinforskning inom specifika områden –Specifika vacciner, adjuvans, delivery systems –Modellskissen för snabb rationell utveckling av DNA-vaccin mot nya agens är dock i nuläget orealistisk Andra motmedel – lovande forskningsprojekt inom antibiotika o antivirala men oftast i relativt tidig fas; storskalig monoklonal-teknologi ?


Ladda ner ppt "(Kompetens)Status i Sverige ang vaccin/motmedel och utvecklingsvägar och möjligheter Workshop ”Teknikutveckling och säkerhet för hälsa och vård – fokus."

Liknande presentationer


Google-annonser