Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Explicita funktioner Explicita funktioner är definierad och kontinuerligt i alla punkter. Vid max 3 variabler kan man representera dem i en kartesisk graf.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Explicita funktioner Explicita funktioner är definierad och kontinuerligt i alla punkter. Vid max 3 variabler kan man representera dem i en kartesisk graf."— Presentationens avskrift:

1 Explicita funktioner Explicita funktioner är definierad och kontinuerligt i alla punkter. Vid max 3 variabler kan man representera dem i en kartesisk graf. Om en funktion z=f(x,y) ör explicit gäller (Schwarz): Ordningen av partiella derivationer är obetydlig. T.ex. är U, G, H, F och S explicita för U, G, H, F, S > 0 eller = 0.

2 Maxwell-relationer Dessa equationer kallas Maxwell-relationer.

3 Quotient-och cykelregeln
Implicita funktioner Quotient-och cykelregeln När man har en explicit funktion f(x,y,z), var z beror av x och y, kalla man den funktionen implicit. För sådana funktioner gäller: Quotientregeln Cykelregeln

4 Exempel: Joule-Experiment
Vi betraktar en gas som strömmer genom ett diafragm i ett vakuum. Ändras temperaturen i gasen ? Efter cykelregeln: Isolerad system Gas Vakuum Diafragm Quotient- regeln !

5

6 Joule-Experiment vid reala gaser
Vi utgår från Van der Waals ekvationen: Vid ideala gaser är a=0, temperaturen ändra sig inte. Vid reala gaser sjunker den vid utströmmning. Gasen måste arbeta mot dragningskraften mellan partikler.

7 Exempel: Siemens-kylning
Expansion (kylning) Kompression (uppvärmning)

8 Joule-Thomson-effekt
En gas diffunderar adiabatisk genom ett diafragm vid konstant volym. Adiabatisk system Gas P2,T2,V P1,T1,V Diafragm dQ = 0 vid adiabatisk process Processen är isentalpisk, H är konstant

9 Hur ändrar sig temperaturen med trycket i en isentalpisk process?
Cp Isentalpisk temperatur- ändring

10 Vid en ideal gas gäller:
efter Maxwell-relationen Vid en ideal gas gäller: En real gas svalnar vid samma processen

11 Exempel: Linde-kylning
Isentalpisk expansion (kylning) Kompression (uppvärmning)

12 Kemisk potential vid reaktioner
t. ex Vid jämnvikt gäller:

13 = = Jämnviktskonstanten K betecknas som jämviktskonstanten
2 = 2 = K betecknas som jämviktskonstanten I lösningar används ofta Kc

14 Jämnviktskonstanten för gaser
Vid gaser är det lite otrevligt att räkna med x:

15 Hur beror K av T J. H. van ‘t Hoff Ekvation av van ´t Hoff


Ladda ner ppt "Explicita funktioner Explicita funktioner är definierad och kontinuerligt i alla punkter. Vid max 3 variabler kan man representera dem i en kartesisk graf."

Liknande presentationer


Google-annonser