Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transporter och infrastruktur - Regionala beredningen 20 augusti 2009 Maria Öberg, Regionala enheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transporter och infrastruktur - Regionala beredningen 20 augusti 2009 Maria Öberg, Regionala enheten."— Presentationens avskrift:

1 Transporter och infrastruktur - Regionala beredningen 20 augusti 2009 Maria Öberg, Regionala enheten

2 Transporter och infrastruktur Kraven på en väl fungerande infrastruktur i vårt samhälle blir ständigt allt större. Den globala konkurrensen kräver att vi har ett transportsystem i världsklass. Samtidigt ställer omtanken om vår miljö också krav på att det måste vara utformat så att det är förenligt med en hållbar utveckling.

3 Näringsdepartementets prioriteringar inför ordförandeskapet i EU ”Europa behöver ställa om till en eko-effektiv ekonomi. Det handlar bland annat om: Att kombinera konkurrenskraft med miljömässigt ansvar genom effektivare användning av energi, råvaror och transportsystem Att ta tillvara de möjligheter till jobb och tillväxt som följer av en ökad efterfrågan på miljöanpassade produkter, tjänster och lösningar”

4 BILD 4 GODS

5

6 BILD 6

7 BILD 7 Investeringar som kommer att ställa krav på transportsystemet

8 Hamnar HamnAntal anlöp (handelsfartyg) Mängd gods (miljoner ton)Huvudsaklig typ av gods Luleå6778,7Järnmalmpellets, kol Piteå3701,8Skogsprodukter, kraftliner, pappersmassa Umeå8631,9Skogsprodukter, styckegods Skellefteå3381,9Skogsprodukter, smältmaterial och färdigprodukter till/från Rönnskärsverken, stålämnen Sundsvall5812,1Skogsprodukter, olja Örnsköldsvik1390,4Olja, kemikalier, skogs- och träprodukter, vindkraftverk mm. Härnösand400,2Olja, Sågade trävaror, lastbil och trailers Söråker670,2Pulverbulk, insatsprodukter till pappers- och massaindustrin, salt

9 Platser/sträckningar som inte klarar en ökning av tågtrafiken med 5 procent. (Enligt rapport från green cargo 2008)

10 BILD 10 Bärighetsanslaget 2004-2015 10

11 BILD 11 PERSON

12 Tillgänglighet till flygplats med bil (upp till en timme grönt)

13 Flygresestatistik Statistik – år 2007 Antal passagerare FlygplatsUtrikesInrikesTotalt Arvidsjaur17 34233 03950 381 Gällivare451 63351 637 Kiruna2 833189 024191 857 Luleå52 906870 963930 169 Pajala/Ylläs02 456 Summa73 0851 147 1151 226 500 Sverige totalt20 338 0066 870 59627 208 602

14 Flyglinjenätet

15 BILD 15 Antal omkomna i Vägtrafiken i Norrbottens och Västerbottens län 1999-2008

16 BILD 16 Mittseparering

17 Dagtågstrafik

18 BILD 18 MILJÖ EU

19 BILD 19 Miljö Transportsektorn svarar för 30 % av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Nästan allt från vägtransporter. Regeringen säger i propositionen ”En sammanhållen klimat- och energipolitik”, som presenterades i mars 2009, bl a mål till år 2020 att klimatutsläppen ska minska med 40 %. Överföring av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart Bättre samordning mellan transportslag Öka kollektivt resande (och gång- och cykel) Förnybara bränslen Ny teknik Planering

20 BILD 20 Europeiskt perspektiv

21 BILD 21 LANDSTINGET

22 BILD 22 Vad gör Landstinget ? Påverkar transportpolitiken och infrastrukturplaneringen Kommunikationspolitiskt råd Länstrafiken AB Norrtåg AB Norrbotniabanan AB Norrbotniabanegruppen Botniska korridoren Internationellt aktiv inom östersjösamarbetet CPMR Aktiv inom klimat, miljö och energifrågorna Hålla trycket i verksamheten!

23 Landstinget arbetar intensivt med förberedelser för Region Norrland - Föreslagna Inriktningsmål för infrastruktur Förbättrad tillgänglighet inom och till och från regionen En utbyggd kustjärnväg Alla vägar säkra och öppna för trafik året om, Väl fungerande öst-västliga transportförbindelser En utbyggd IT-infrastruktur Terminaler och bytespunkter fungerar smidigt Förbättrat samspel i den fysiska planeringen

24 BILD 24 Norrbottens läns landsting är också en stor nyttjare i transportsystemet (siffror 2008) Ambulanser 171 000 mil Leasingbilar 640 000 mil (inkl polbilarna) Tjänsteresor egen bil 180 000 mil Tjänsteresor flyg845 000 mil Tjänsteresor tåg112 000 mil Sjukresor egen bil 1 864 000 mil (Landstinget bekostar) Sjukresor med tåg 57 000 mil Sjuktransp flyg 65 000 mil Sjuktransp helikopter 17 500 mil De som reser utan ersättning

25 BILD 25 SYSSELSÄTTNING

26 BILD 26 Anställda i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län Vägverket Region Norr 88 Vägverket Region Mitt 111 Vägverket – färjerederiet 25 Vägverket – förarprov 41 Banverket 400 Sjöfartsverket84 Kustbevakningen95 Luftfartsverket385 Transportstyrelsen61 Vectura AB90 Svevia AB479 Icke-statliga flygplatser135 Hamnbolag87 ….osv

27 BILD 27 SLUTSATSER

28 BILD 28 Slutsatser Norrbotten har en transportintensiv industri, en högteknologisk basindustri och unika råvarutillgångar. Det geografiska läget medför särskilda krav på fungerande transporter Person- och godstransporter, godstransporter utmärkande. Transporter och infrastruktur är strategiskt viktigt för tillväxt och välfärd. En utveckling kräver aktiva och operativa regionala aktörer, även Landstinget. Transportnätverken utgör sammanhängande nätverk, kräver god samverkan, del i helheten regionalt, nationellt, EU, internationellt. Transporter är en viktig del av klimatpolitiken.


Ladda ner ppt "Transporter och infrastruktur - Regionala beredningen 20 augusti 2009 Maria Öberg, Regionala enheten."

Liknande presentationer


Google-annonser