Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mobilitet Förbättra relationen med kunderna och vinn fler affärer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mobilitet Förbättra relationen med kunderna och vinn fler affärer."— Presentationens avskrift:

1 Mobilitet Förbättra relationen med kunderna och vinn fler affärer

2 Mobilitet ett allt viktigare konkurrensmedel "Möjlighet till mobil arbetsstyrka hamnade på tredje plats när det gällde tekniska prioriteringar för kalenderåret 2006.“ 1 "80 % av de organisationer som har mobiliserat åtminstone en tillämpning säger att detta motsvarade eller överträffade deras förväntningar.“ 3 1: Gartner, pressmeddelande "Gartner Survey of 1,400 CIOs Shows Transformation of IT Organization is Accelerating", januari 2006; 2: StrategyAnalytics, “Mobile Business Application Outlook”, januari 2006; 3: IDC "Mobilizing the Enterprise in 2006, dok.nr 33677", juli 2005. "Under 2006 uppskattar vi att antalet mobila yrkesutövare* kommer att växa till ungefär två tredjedelar av personalen." 2

3 Trender 2007 Källa: Radar Group International

4 Utmaning Hur kan jag hjälpa medlemmarna i mina team att förbli uppdaterade och produktiva när de befinner sig utanför kontoret? Utmaning Hur kan jag välja en lösning som fungerar idag … och om fem år? Utmaning Hur kan min personal bli snabbare på hantera kundförfrågningar och finnas till hands under resor? Utmaningar när det gäller att hantera en mobil arbetsstyrka 1. 2. 3.

5 Mail till alla med bibehållna eller sänkta kostnader för IT, support och infrastruktur Förändra affärsprocesserna och modet att förnya företaget Öka intäkterna genom rätt verktyg och enkla lösningar för de stora grupperna Utmaningen

6 Hur kan jag hjälpa medlemmarna i mina team att förbli uppdaterade och produktiva när de befinner sig utanför kontoret? 1. "Min kalender är fullspäckad av möten och som vanligt sitter jag i bilen hela dagen … Det finns inte särskilt mycket tid för att förbereda eftermiddagens presentationer." Kalle, marknadsdirekt ör för en klädbutikskedja Samarbeta med kollegor på en annan plats Få åtkomst till och uppdatera data på distans Utnyttja "dödtid" under resor

7 Mobilt scenario: Produktivitet 08.00 Får en förfrågan om en månadsrapport. Öppnar sin e-post med sin Windows Mobile-enhet. Skickar ett e-postmeddelande till en kollega och ber henne skicka ett utkast av rapporten. 08.45 Befinner sig på ett filialkontor och blir ombedd att visa den senaste marknadsföringsplanen. Öppnar företagets planer och noterar snabbt förslag med hjälp av Groove. 08.10 Granskar utkastet. Måste korrigera en uppgift i kalkylbladet. Använder Excel Mobile för att redigera kalkylbladet och Outlook Mobile för att skicka ett e-postmeddelande till teamet. 11.00 Kalle får ett e-postmeddelande med sin uppdaterade presentation från sin assistent. Granskar och övar på presentationen med hjälp av en mobil version av PowerPoint. 09.00 Under ett möte får Kalle ett meddelande med en fråga om han kan hålla sin presentation tidigare på mötet med ledningsgruppen. Kalle svarar att han hinner. Tar emot via Communicator Mobile. "Jag kan hålla mig uppdaterad och produktiv, även när jag befinner mig på resande fot." – Kalle, marknadsdirektör

8 Hur kan min personal hantera kundförfrågningar och finnas till hands under resor? 2. "Ja, vi knöt ihop allting sent i går kväll. Teamet gjorde ett riktigt bra jobb med det här anbudet och jag hinner med en snabbkoll precis före mötet nu på morgonen..." Nina, kontoansvari g för en distributör Hantera förändringar i sista stund Förbereda och skicka anbud på resande fot Påskynda beslutsfattande med åtkomst till aktuella data

9 Mobilt scenario: Respons 08.20 Presentation för kundens ledningsgrupp. Minimerar avbrott genom att justera presentations- inställningarna i Windows Vista. 07.05 I bilen på väg till kunden får Nina ett e- postmeddelande om att en prisförändring är på gång. Nina läser e- postmeddelandet på sin Windows Mobile-enhet. 07.30 Får ett e-postmeddelande om att prisändringen har genomförts. Öppnar Microsoft CRM Mobile 3.0 för att kontrollera den tidigare ordervolymen för att se om denna order påverkas av prisförändringen. 08.50 Medan kunden ställer frågor till Nina … Kontrollerar uppskattade leveransdatum – med hjälp av Microsoft CRM Mobile 3.0. Kunden skriver på kontraktet. 07.40 Träffar teamet för att arbeta med att uppdatera presentationen av anbudet på ett kafé intill kundens kontor. Simultanredigering via Windows Meeting Space – ingen uppladdning eller överföring av filer. "Allt som har med kunder att göra – oavsett om de är nya eller befintliga – är mitt ansvar." – Nina, kontoansvarig

10 Hur kan jag välja en lösning som fungerar idag … och om fem år? 3. "Jag måste vara säker på att de mobila lösningarna fungerar tillsammans med det vi redan använder, att de kan integreras i infrastrukturen, är skalbara och flexibla när det gäller våra behov i framtiden." Tim, IT-ansvarig på ett tillverkningsföretag med 150 anställda Hjälper till att säkra miljön och befintliga data Kompatibel med befintliga lösningar Flexibel och skalbar för att klara av tillväxt och föränderliga behov

11 Mobilt scenario: Anpassningsförmåga 08.00 VD:n ber om en rapport om systemintegrations- processen för ett företag som nyligen köpts upp. Tim ser förfrågan när han lämnar kontoret. 09.00 På ett möte med en leverantör får han veta att det finns en robust mobil version av företagets befintliga CRM- program för de nya användarna på det uppköpta företaget. 08.15 Han talar med systemadministratören i telefon. De 200 användarna av Windows Mobile-enheter på det uppköpta företaget kan läggas till på deras Exchange 2003 utan att det krävs några nya servrar. 13.00 Under ett möte på kontoret får han veta att de flesta nya användare på det uppköpta företaget kommer att använda Windows XP på sina nuvarande bärbara datorer. Kontaktar systemadministratören och bekräftar att Windows XP- användarna på det uppköpta företaget kommer att vara kompatibla med företagets Vista-användare. 13.30 Får veta att en chef på det uppköpta företaget inte har accepterat villkoren. Använder Bit Locker för att skydda känslig företagsdata på dennes bärbara dator. "När det gäller IT-investeringar är det jag som har det yttersta ansvaret." – Tim, IT-ansvarig

12 6 Det är 6 gånger troligare att en ”mycket nöjd” kund gör ytterligare ett inköp än en kund som bara är ”nöjd”. Konsekvenserna för affäreren Företag som lyckas behålla ytterligare 5% av kunderna ökar vanligtvis lönsamheten med 25% Att skaffa nya kunder är mellan 4 och 10 gånger dyrare än att behålla befintliga kunder 90% av kunderna säger att personligt anpassad service skulle påverka deras vilja att köpa igen positivt Källor i appendix

13 Return on Investment för Mobilitet  Öka försäljningstiden  Förbättrat internt samarbete  Öka servicetillgänglighet  Förbättrat internt samarbete  Öka försäljningsproduktiviteten  Minska kostnaderna och resor  Minska tiden för problemlösning  Förbättra serviceproduktiviteten Exempel på förbättringar  Standardisering av infrastruktur  Maximera utnyttjandet av gjorda investeringar

14 Varför Microsoft?

15 Microsofts investeringar i mobilitet Utvecklingsverktyg Tillämpningar Operativsystem Infrastruktur

16 © 2006 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Windows, Windows Vista och andra produktnamn är eller kan vara varumärken och/eller registrerade varumärken i USA och i andra länder. Informationen i presentationen är endast avsedd som information och representerar Microsoft Corporations aktuella syn från och med publiceringsdatumet. Eftersom Microsoft måste reagera på förändrade förhållanden på marknaden skall den inte tolkas som ett åtagande från Microsofts sida. Microsoft kan inte heller garantera riktigheten i information som läggs fram efter datumet för publicering. MICROSOFT UTFÄRDAR INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ANGÅENDE INFORMATIONEN I DETTA DOKUMENT.

17 ISAFirewall Firewall Perimeter Network (DMZ) Mobile Infrastructure Windows 2003 or 2000 AD/GC Server Ex2003Front-EndServer Ex2003 Back- End Servers OWA Clients (HTTP / HTML) Pocket PC, Smartphone, 3 rd Party Sync (HTTP / HTML) Outlook Mobile Access xHTML, cHTML, HTML Outlook Clients (RPC/HTTP) Firewall

18 Same look and feel and contact list as desktop client Conversation window Access multiple forms of communication with a contact, including via the mobile phone from the same interface

19 Kommunikation & samarbete Live Communication Server Integrera med telefoni Tillgänglighets- information

20 Microsoft Confidential Microsoft CRM 3.0 Mobile CRM for organizations using Microsoft Office and Outlook Sales, marketing, and, reporting, and analysis tools CRM Mobile: Device managed account data Track sales and service activities Features: Collect / download prospect info Schedule appointments on-site Data entry / queries – support for custom forms Up-to-date data with Microsoft CRM 3.0 server CRM CRM Mobile

21 En inbox  Mail,  Fax,  Mobil meddelanden Allt hanterat från ett verktyg  Desktop: Office Outlook  Web: Outlook Web Access  Mobil: Exchange ActiveSync  Vanlig telefon: Outlook Voice Access Kommunikation & samarbete Exchange 2007

22 Enhetlig affärskommunikation Kommunikation centrerad kring människor med banbrytande ekonomifunktioner Personligt och intuitivt Personlig tillgänglighet för effektivt samarbete Rikt, intuitivt, smidigt integrerat Tillgängligt överallt, med alla slags enheter Bekvämt och integrerat Bekvämt och i sitt sammanhang Integrerat med samarbetsverktyg Rik plattform med ett stort partnerekosystem Flexibelt och pålitligt Banbrytande program och tjänsteekonomi Flexibel, integrerad, effektiv infrastruktur Betrodd, säker, pålitlig plattform TILLBAKA TILL HUVUDPRESENTATIONEN

23 Gör det möjligt att arbeta var som helst Gör företaget mobilt för att öka dess räckvidd och genomslagskraft Utöka datorns möjligheter Mobile Outlook och Office Communicator – konsekvent, välbekant Hitta personer och information i hela företaget Leverera LOB-program (SAP, Siebel) när det behövs Stöd ett stort antal anpassade lösningar Utöka programmen så att de motsvarar branschspecifika behov Tillgång till SharePoint-platser för att dra nytta av företags- innehåll.NET Compact Framework för snabb utveckling Säkra, hantera och kontrollera innehåll Administrera, lås data och radera enheter via fjärranslutning Tvinga lösenord att uppfylla policy Enkel inloggning för direktuppkoppling till företagsnätverket TILLBAKA TILL HUVUDPRESENTATIONEN

24 ©2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Windows Mobile and Microsoft Office Create, view, edit and send documents with Microsoft ® Office Word Mobile Edit spreadsheets, view charts and more with Microsoft ® Office Excel ® Mobile Review presentations with Microsoft ® Office PowerPoint ® Mobile Use Internet Explorer Mobile to access the web and web based applications Capture notes on the go and copy notes from device to desktop using Microsoft ® Office OneNote ® Mobile

25 ©2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Windows Mobile and Office Live Communications Server Synchronized communicating and collaborating while in the office or on the go. Microsoft Office ® Communicator Mobile allows users to stay connected real-time even when away from their desktops with: Presence and location information Access to IM contacts Schedule/Out Of Office (OOF) integration The ability to make Voice over Internet Protocol (VoIP) calls to other Communicator users Microsoft Office Communicator Microsoft Office Communicator Mobile

26 Windows Mobile allows employees to respond quickly when on the go. Wireless, over-the-air access to Outlook email and other critical business information using Microsoft Office® Outlook® Mobile -- no cradling required. Email, contact information and task lists are available at all times – online or offline Review calendar from “today” screen: schedule, decline and accept meetings Travel light with a single device for voice, PIM and email Workers with wireless email spend an average of 63 more minutes a day being productive [Radicati Group] Windows Mobile and Microsoft Outlook

27 ©2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Windows Mobile and Windows Vista Windows Vista™ makes it easy to connect and synchronize Windows Mobile powered devices. Sync Center in Windows Vista helps customers manage the synchronization of data between PCs, between PCs and servers, or between PCs and mobile devices. It provides the gateway to Windows Mobile Device Center (previously known as ActiveSync), enabling customers to: Set up Windows Mobile powered devices to synchronize Outlook email, calendar, contacts and tasks. Easily manage files on Windows Mobile powered devices. Easily transfer multimedia (music, pictures and videos) between PC and device. Obtain the latest software and features for Windows Mobile with Windows Update. Windows Mobile Device Center


Ladda ner ppt "Mobilitet Förbättra relationen med kunderna och vinn fler affärer."

Liknande presentationer


Google-annonser