Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religion och samhällsordning i Indien och Nepal Indien vedisk religion ”evig lära” tredje största i världen ca 700 milj. hinduer ingen enhetlig religion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religion och samhällsordning i Indien och Nepal Indien vedisk religion ”evig lära” tredje största i världen ca 700 milj. hinduer ingen enhetlig religion."— Presentationens avskrift:

1 religion och samhällsordning i Indien och Nepal Indien vedisk religion ”evig lära” tredje största i världen ca 700 milj. hinduer ingen enhetlig religion Huvudriktningar:Huvudriktningar 1) Vishnuism 2) Shivaism 3) Shaktism 4) Tantrism

2 Uppkomst Indiska halvön Den indiska kulturens utvecklingsperioder: utvecklingsperioder 1) Induskulturen ca 3000 –1000 f.Kr 2) Brahmanismen ca 1000- 0 f.Kr 3) Klassiska perioden ca 0-1000-t 4) Muslimsk invasion ca 1000- idag Ariska erövrare anländer norrifrån och tränger undan ursprungsbefolkningen draviderna ca 1500 f Kr folkreligion ingen grundare

3 Läran Gudsuppfattning flera olika synsätt Brahma, Vishnu och Shiva viktigaste gudarnaBrahma Shiva gudarna olika aspekter på alltings enhet Brahman=världsjälen Se Vedantaskolan Heliga skrifter Kanon = Veda- böckerna, Brahmanas samt UpanishadernaVeda- böckerna Övriga: Sutraskrifter, Mahabharata, Bhagavadgita, Ramayana, Puranas Mahabharata

4 Kult och livsstil Tempel- och hemkult Recitation av heliga texter, meditation kring ett mantra, skötsel av gudabilder, rökelse gudabilder Hinduiska fester Divali (ljusets fest) gudarnas födelsedagargudarnas Hinduns väg från vaggan till graven mottagandet av det heliga bandet, barnäktenskap, bröllop, begravning Kastväsendet uttryck för maktbruk, rasdiskriminering, arbetsfördelning, karma- lagen och återfödelsenKastväsendet 1)Prästerna (brahmaner) 2)Soldaterna (kshatriya) 3)Näringsidkarna (vaishya) 4)Tjänarklassen (shudra)

5 Centrala begreppbegrepp 1) reinkarnation 2) karma 3) sanskrit 4) Mahabharata 5) dharma 6) moksha 7) samsara 8) Varanasi 9) GangesGanges 10) Mahatma GandhiGandhi 11) ahimsa 12) helig koko 13) puja

6 Uppgifter Indisk religion nått väst i två större vågor 1) Sekelskiftet 1800-1900-t: Teosofin (Helena Petrovna Blavatsky, New York år 1875)Blavatsky 2) 1960-t: nya religiösa rörelser –Hare KrishnaKrishna –Trancendental Meditation (TM) 1)Är hinduismen monoteistisk, polyteistisk eller panteistisk? 2)Vad kan anses vara fascinerande i den hinduiska religionsfilosofin?

7 Hinduismen och VästerlandetVästerlandet Indisk religion nått väst i två större vågor 1) Sekelskiftet 1800-1900-t: Teosofin (Helena Petrovna Blavatsky, New York år 1875)Blavatsky –Antroposofin (Rudolf Steiner, Tyskland 1910-t) 2) 1960-t: nya religiösa rörelser –Trancendental Meditation (TM) –Hare KrishnaKrishna –Ananda Marga –Divine Light Mission –Sai Baba

8 Fördjupning Kastväsendet i det indiska samhället Heliga skrifter inom hinduismen Hinduiska fester och ceremonier Hinduiska gudar Vägar till frälsning inom hinduismen Nyreligiösa rörelser i väster med hinduiska inslag

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Hinduismen 1)guden Vishnu dyrkas som den högsta kosmiska principen 2)guden Shiva dyrkas som skapare, bevarare och förstörare av universum 3)dyrkar shakti (”energi”, ”makt”); kvinnlig energi utan vilken gudarna skulle vara kraftlösa 4)ursprung i shaktismen men med utbredning både inom hinduism och buddhism. Starka magiska inslag

19 Uppkomst 1)Högkultur med skriftspråk (välorganiserat samhälle) 2)de viktigaste indiska skrifterna tillkommer 3)blomstring av den indiska kulturen 4)Delhi erövras 1100-t, mogulernas kejsarvälde fr o m 1500-t, OBS! Indien en brittisk koloni fram till 1947

20 Läran Vedaböckerna = Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda

21 Kult och livsstil Föremål för Shivakulten är en pelare i sten eller metall (=lingam) som står i ett kärl (=yoni) => symboliserar könsorganen och Shivas reproduktiva kraftlingam) Kastväsendet upphävdes officiellt 1953

22 Hinduismen och västerlandetvästerlandet Teosofi = synkretistisk rörelse som vill finna insikt i Guds väsen, finna vägen till kunskap

23 Centrala begreppbegrepp 4) Mahabharata = viktigaste indiska eposet i vilket Bhagavadgita ingår 6) moksha = befrielse från tvånget att återfödas (”himlen”) 7) samsara = själavandringen 13) puja = offerhandling (blommor, rökelse, ris) i hemmet eller templet

24 Diskutera Hinduismen kan sammanfattas med orden: ”Ditt liv är bestämt av ditt tidigare liv. Nu formar du ditt kommande liv”. Vad leder en sådan syn till för a)en optismist b)en pessimist

25

26


Ladda ner ppt "Religion och samhällsordning i Indien och Nepal Indien vedisk religion ”evig lära” tredje största i världen ca 700 milj. hinduer ingen enhetlig religion."

Liknande presentationer


Google-annonser