Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Qwise software engineering – refactored! Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration Mathias Olausson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Qwise software engineering – refactored! Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration Mathias Olausson"— Presentationens avskrift:

1 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration Mathias Olausson http://olausson.net/blog

2 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Om oss: QWise Vi hjälper systemutvecklingsteam att bli bättre. Vi är experter på ALM och Team System. Vi erbjuder hjälp med installation, anpassning, utökning, utbildning och rådgivning. www.qwise.se

3 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Intro ”Would you tell me, please, which way I ought to go from here?” asked Alice ”That depends a good deal on where you want to get to,” said the Cat ”I don’t much care where,” said Alice ”Then, it doesn’t matter which way you go” said the Cat

4 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Vad är kvalitet?

5 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se ”Quality means doing the right thing when no one is looking” Henry Ford ”Quality means doing the right thing when no one is looking” Henry Ford

6 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Kvalitet? Förmåga att uppfylla krav Överens- stämmelse till krav Duglighet för användning Värde för en person Avsaknad av defekter Förvaltnings barhet

7 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Hur förbättra kvalitet?

8 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se VSTS och Kvalitet Build Test Integrate

9 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Verktyg och practices Källa: Tools for Agility, Kent Beck

10 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se ”Assumption is the mother of all screw-ups” Wethern’s law of suspended judgement ”Assumption is the mother of all screw-ups” Wethern’s law of suspended judgement Kontinuerlig integration

11 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Värdet av CI Minskar risker Minskar manuella rutiner Skapar levererbar mjukvara Skapar förtroende i produkten från utvecklarna Identifierar brister tidigt Sparar tid Automatisk dokumentation Förbättrar synlighet i projektet

12 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Varför kör inte alla CI? Ökad overhead att underhålla CI För stor insats att etablera För ofta fel i byggbarheten Ökade kostnader för CI miljö Duplicerat arbete, utvecklare gör det ändå

13 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Förutsättningar för CI Checka in oftaChecka inte in trasig kodLaga trasigt bygge direktSkriv enhetstesterAlla tester och inspektioner ska fungeraKör privata byggenUndvik ta ut trasig kodBygg vid varje ändring

14 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Bygg- automatisering Databas- integration Testning Inspektion Deployment Återkoppling Komponenter i CI

15 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se ”First master the fundamentals” Larry Bird ”First master the fundamentals” Larry Bird

16 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Byggautomatisering Drop Location Team Foundation Client Application Tier Build Machine Skapa build type Starta bygge Rapporter Team Build Web Services MSBuild Data Tier Källkod Work items Team Build data Team Foundation warehouse

17 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Process Team BuildTrigger BuildPrepare BuildGet Sources Compile & Analyze Execute Tests Update Work Items Calculate Code Coverage Calculate Code Churn Publish Build

18 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Anpassning Visual Studio Visual Studio Team Build Team Build Anpassning Utökning

19 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Utökning

20 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Demo – Byggautomatisering

21 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Databasintegration Automatiserad databasintegrationVersionshanterade databasresurserUtvecklare ändrar databasDBA del av utvecklingsteametAutomatiserad deployment

22 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Integrationsaktiviteter Validera SQL och DDL Testa databaskod Skapa databas Infoga systemdata Infoga testdata Jämföra databaser Uppdatera databaser

23 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se VSTS Database Edition VSTS- DB Versions- hantering Enhetstester Bygg- integration Schema- jämförelser Data- jämförelser Deployment

24 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Demo – Databasintegration

25 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Deployment Fungerande mjukvara närsomhelstAutomatisk paketeringSkapa ren miljöEnkelt växla miljö

26 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Verktyg Team Build Custom Tasks TFS Deployer PSExec

27 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Demo – Deployment

28 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Testning Automatiserade enhetstesterAutomatiserade funktionstesterAutomatiserade systemtesterRepeterbara testerÅterrapportering

29 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Autotest process Team Foundation Server Build & Test Server Test databas

30 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Autotest process Team Foundation Server Build ServerTest Server Test databas

31 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se

32 Demo – Testintegration

33 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Inspektion DesigngranskningKodgranskningMinskad kodkomplexitetKodtäckningsmätning

34 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Inspektion

35 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se

36 Demo – Inspektion

37 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Återkoppling Rätt information......till rätt mottagare......i rätt tid......på rätt sätt!

38 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Rapporter

39 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Notifieringar

40 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Dashboards

41 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Data för återkoppling

42 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Demo – Återkoppling

43 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Framtiden Källa: Tools for Agility, Kent Beck

44 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Framtiden Gated Check- ins Code metrics i byggen Automatiserad testning ”No-repro” vid defekthantering Dashboards Enklare rapporter VSTS Team Lab Manager Tillgängligt nu: Microsoft Pre-release Software Visual Studio 2010 and.NET Framework 4.0 Community Technology Preview (CTP) Tillgängligt nu: Microsoft Pre-release Software Visual Studio 2010 and.NET Framework 4.0 Community Technology Preview (CTP)

45 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Kvalitetssäkring med kontinuerlig integration Levererbara system Automatiska byggen Databasintegration Deployment Kvalitetssäkring Testning Inspektion Synliggöra resultat Rapporter Notifieringar Dashboard

46 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Att tänka på...

47 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Referenser

48 Qwise software engineering – refactored! www.qwise.se Tack för mig! mathias.olausson@qwise.se http://olausson.net/blog


Ladda ner ppt "Qwise software engineering – refactored! Kvalitetssäkra ditt projekt med kontinuerlig integration Mathias Olausson"

Liknande presentationer


Google-annonser