Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högskolan i Borås 29 november 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högskolan i Borås 29 november 2007"— Presentationens avskrift:

1 Högskolan i Borås 29 november 2007
Individens möte med andra kulturer - arbetssätt, ledningsstil, kompetenskrav - Högskolan i Borås 29 november 2007

2 Anders Boglind Anders Selling

3 Kulturmöten i företag och organisationer utifrån individens perspektiv
Dagens syfte Kulturmöten i företag och organisationer utifrån individens perspektiv Individens utsatthet i samband med kulturkrockar vid fusioner och samgåenden. Mötet med sig själv som svensk, när saker och ting inte längre kan tas för givna – hur hantera det? Möten med andra kulturer i samband med övertaganden och/eller samgåenden. Vad sker i dessa möten? Hur klarar man av de kulturkrockar som uppstår? Hur hantera skillnader i ledarskap? I utbildningsnivå? Vilka är de största utmaningarna och de största utvecklingsmöjligheterna? Vilka lösningar finns om man kör fast?

4 Angreppssätt Erfarenheter Åhörarnas erfarenheter Reflektion
Fara i att generalisera Diskussion och frågor

5 Innehåll Mötet mellan människor Värderingsgrunder Konflikthantering
Ledarskap och medarbetarskap Beslutsfattande Teamwork Synen på standardisering, styrning och kontroll Samarbete och lärande Okända världar

6 Mötet mellan människor
Hälsa, säga ”hej” Fransmännen tar i hand för att avslöja fienden Två eller fyra pussar på kind, i Brasilien tre.. Titlar, dress code och ”stil” ”Doktor Doktor, om jag får be” ”Varför har svenskar flytväst över kostymen?” Arbete och familj Pappaledigheter, Work/Life Balance kontra värdskapets förpliktelser ”Jag kommer från 20 minuter utanför Göteborg...” Språk och uttryckssätt Om svenskarnas tyskakunskaper på Hannover-mässan och ”what the British really mean” Om ”Simple Bad English” som neutral mark

7 Fransmännen tar i hand för att avslöja fienden

8 Dr. Dr. med. Robert Mischkowski
Dr. Dr. om jag får be Dr. Dr. med. Robert Mischkowski

9 ”Jag måste hämta barnen på dagis”
Work life balance ”Jag måste hämta barnen på dagis”

10 Om svenskarnas tyskakunskaper på Hannover-mässan

11 What the British Really Mean
Vad de säger: Vad de menar: Very interesting With the greatest respect.. I am sure it is my fault That is an original point of view Could we consider the options It would be nice if.. I´ll bear that in mind Not bad Quite good You must come for dinner sometime I don´t agree/ I don´t believe you I think you are a fool It is your fault You must be crazy I don´t like your idea This is an order I will do nothing about it Good or very good A bit disappointing Not an invitation, just being polite

12 Värderingsgrunder Värdet av utbildning och formella meriter
”See to that your CV is updated” Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Brockhoff är rankad 3:a i Tyskland Konkurrens som individuell drivkraft och värdemätare ”De som sållats fram i elitkonkurrens blir förstås väldigt självsäkra, på gott och ont” Öppen konkurrens om befordran i karriären och akademiska meriter Kompetens i förhållande till senioritet och hierarkisk nivå ”Hos oss är kompetens viktigare än leadership level” Om 28 åriga Saabingenjörer och Opel-gruppchefer med minst 15 års erfarenhet Makt och status ”Svenska chefer har inget behov av att markera distans” 12

13 Värdet av utbildning och formella meriter

14 Värdet av utbildning och formella meriter

15 Saab 9-5 och Opel Vectra

16 Konflikthantering Att säga vad man tycker
”Vi borde ha högre i tak i konferensrummen och lägre i tak i korridorerna” ”Svenskarna är tysta och backar tills de får ryggen mot väggen, sen slåss de som drängar” Att skilja på yrkesroll och personlig relation ”Svenskarna tycker det är jobbigt med häftiga diskussioner. De har ibland svårt att skilja mellan sak och person” ” kl. 12 tog konflikten paus....nej vad säger du, ska vi gå på lunch?” Reda ut meningsskiljaktigheter innan beslut ”Vi har långa diskussioner innan vi tar besluten, sedan rättar vi oss efter det – ni verkar göra tvärtom...”

17 Nej vad säger du, ska vi gå på lunch?

18 Ledarskap och medarbetarskap
Chefens kompetens : ”Som chef behöver jag inte veta bäst, jag ser till att teamet levererar” ”Svenska chefer kan inte matcha våra när det gäller teknik” Medarbetarskap ”Alla tar ansvar och gör det rätta för företaget om de får kunskap och befogenhet. Vi blir galna om vi får höra ”Don´t ask why, just do it” ”I’ll tell you what it’s all about......just make your boss happy...”

19 the Toyota Way Genchi-Genbutsu
En ledningsstil som skulle kunna kallas "Gå och se efter själv". Beslut skall fattas på förstahandsinformation. Alla måste till exempel ha tillgång till gemensamma data så att alla diskussioner utgår från samma faktaunderlag. Chefer förutsätts skaffa sig information själva.

20 I’ll tell you what it’s all about......
”just make your boss happy”

21 Beslutsfattande Förankring Beslutsvilja
”Svenskarna involverar alla och det gör oss otåliga. Men implementeringen kan ofta gå smidigt” ”Vi har långa diskussioner innan vi tar besluten, sedan rättar vi oss efter det – ni verkar göra tvärtom...” Beslutsvilja Amerikanska individualister i karriären och svensk konsensuskultur – en bra kombination? ”Svenska chefer söker konsensus och är glada om de slipper ta tuffa beslut” Vad krävs för att ta ett tekniskt beslut Om en bakaxel utan ritning och tysk grundlighet och formkrav Respekt för beslut ”När är ett beslut ett beslut? Flera stora projekt har startat som ”skunk work” när ledningen tagit fel beslut” ”Silent veto” – vi vill göra det rätta oavsett vilket beslut som fattats

22 En bakaxel utan ritning

23 ”Skunk work...”

24 Vi vill göra det rätta oavsett vilket beslut som fattats
Silent VETO

25 Teamwork Bemanning av teamen Ledarskap
Hiearkisk förankring eller specialistkompetens i första hand Ledarskap Teamwork – ett sätt att undvika personligt ansvar eller effektivt samarbete? Teamet vs. linjeorganisationens makt Teamet får svårt om inte befogenheter och processer är etablerade

26 Teamwork Henry Ford Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.

27 Synen på standardisering, styrning och kontroll
Befattningsbeskrivningar och ansvarsförhållanden Frank slutade hos Robert Bosch för ett drömjobb på Nokia ”Befattningsbeskrivningar slutade vi med för 30 år sen” (Ford, kvalitetssystem, audit, SOX) Målstyrning kontra detaljstyrning ”Deras ”desk procedures”gör mej galen” Tillit eller kontroll ”Vi litar på folk. Är det naivt?”

28 Deras ”desk procedures”gör mej galen

29 Samarbete och lärande Kontakt över hierarki- och funktionsgränser
”Att prata med chefens chef och snedda över funktionsgränser kan vara helt OK i den svenska delen av företaget men här är det en dödssynd” Att lära av andra ”de arroganta fransmännen” och NIH-syndromet

30 Att prata med chefens chef

31 Okända världar Religionens roll
”Vi protestanter måste hålla ihop” Regioner kan vara viktigare än nationer ”Vi har ingenting gemensamt med dom från Mezzogiorno” Historien lever ”Vet ni vad svenskarna gjorde i min by i Alsace sommaren 1636?” Klassisk bildning ”Vem fan är Descartes?”

32 Vi protestanter måste hålla ihop
Gustavsburg

33 Vem ... är Descartes René Descartes was a French philosopher whose work, La géométrie, includes his application of algebra to geometry from which we now have Cartesian geometry. His work had a great influence on both mathematicians and philosophers.

34 Slutsatser att diskutera
Var Svensk! Man behöver inte försöka vara annorlunda bara för att man är utomlands. Känn dig själv! Kulturell kompetens börjar med reflektion över egen praxis. Se mötet med den andre som ett lärtillfälle. Fundera över hur bra du är på att beskriva din egen organisation/arbetssätt! Lyssna, visa respekt men också styrka. Välj dina strider och visa flagg i tid!

35 Slutsatser att diskutera
Vägra delta i bekräftandet av negativa stereotypier, även om det är en lätt väg till trygghet inom den egna gruppen. ”Vi mot dom” leder lätt till onda cirklar När en informell kultur möter en mer formell får den formella övertag. Strategi, struktur och solida fakta är en förutsättning för en konstruktiv dialog ”Världens modernaste land”..det svenska är inte norm utanför Sverige och alla ser inte vårt sätt att vara som efterföljansvärt!

36 Att tänka på inför möten
Se till att du vet vad du vill och att du kan uttrycka det Ha stödjande fakta i beredskap Tänk strategiskt, det gör din affärspartner Tänk på att affärstransaktionen och det sociala relationsskapandet hänger ihop men var klar över hur

37 Enligt Geert Hofstede formas nationella kulturer av hur man hanterar fyra grundläggande problem
Power distance: Acceptans för maktskillnader Uncertainty avoidance: Tolerans för mångtydighet Masculinity/femininity: Självhävdelse kontra omsorg Individualism/collectivism: Betydelsen av sociala band Sverige skiljer sig relativt starkt från US,UK, Frankrike och Tyskland inom områdena Power Distance och Masculinity/Femininity

38 Till slut ”Vive la difference!” Idag skrivs ”diversity” med stora bokstäver i många företagskulturer


Ladda ner ppt "Högskolan i Borås 29 november 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser