Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2006-01-24Helena Lindgren 1 Cognitive Work Analysis CWA Ursprung: Normans ”Cognitive engineering” Gibsons ”Ecological psychology” Jens Rasmussen mfl i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2006-01-24Helena Lindgren 1 Cognitive Work Analysis CWA Ursprung: Normans ”Cognitive engineering” Gibsons ”Ecological psychology” Jens Rasmussen mfl i."— Presentationens avskrift:

1 2006-01-24Helena Lindgren 1 Cognitive Work Analysis CWA Ursprung: Normans ”Cognitive engineering” Gibsons ”Ecological psychology” Jens Rasmussen mfl i Risö, Danmark Tillämpningsområde ffa: ”ecological interface design” EID (produkt av CWA) Anspråk: De vetenskapliga grunderna för CWA (inom vissa områden) är tillräckliga för att stödja unika, empiriskt testbara prediktioner om mänsklig anpassning i arbetssammanhang (s 234)

2 2006-01-24Helena Lindgren 2 Principer Systemperspektiv: tar hela människa-miljö-systemet som enhet för analys Ekologisk psykologi ”observer-dependence” Affordance ”Direct perception” CWA inte kognitiv teori, inte heller kognitiv modell av arbete (”sociotechnical work analysis” egentligen bättre namn) En metod att analysera hur arbetsrelaterad kognition begränsas – analysen går från miljömässiga faktorer till kognitiva förutsättningar för aktivitet

3 2006-01-24Helena Lindgren 3 Arbetsanalys Normativ Deskriptiv Formativ ”rather than analyzing behavior, they should analyze the constraints that shape behavior” en formativ modell är en ”model that describes requirements that must be satisfied so that a system could behave in a new, desired way” (Vicente, 99)

4 2006-01-24Helena Lindgren 4 Analysfaser Work domain analysis Control task analysis Strategies analysis Social-organizational analysis Worker competencies analysis Action possibilities

5 2006-01-24Helena Lindgren 5 Work domain analysis WDA Ej task analysis – WDA innehåller inte aktörer, uppgifter, strategier etc. Begränsningar i ”arbetsdomänen” (ett system) och egenskaper som begränsar utförandet: hur systemet är satt ihop, fysiska processer, relationer/balanser, funktionella aspekter Analys sker utifrån nivåer

6 2006-01-24Helena Lindgren 6 Control task analysis CTA Work situations (phases of mission) Work functions (prototypical problems that need to be solved) Decision-ladder templates

7 2006-01-24Helena Lindgren 7 Control task analysis CTA

8 2006-01-24Helena Lindgren 8 Strategies analysis SA Hur Fokus på generella klasser av strategier och deras krav, oavsett vem eller vilka som är aktörer Klasser bestäms av gemensamma generella egenskaper som taktik och krav på kognitiva resurser

9 2006-01-24Helena Lindgren 9 Socio-organizational analysis SOA Arbetsfördelning och koordination av arbete (innehåll) Organisation (form) Identifierar hur aktörer (människa/maskin) delar ansvar för att exekvera en uppgift (control task) enligt en viss strategi.

10 2006-01-24Helena Lindgren 10 Socio-organizational analysis SOA

11 2006-01-24Helena Lindgren 11 Worker competencies analysis WCA Skill-based behavior (jmfr operations) Rule-based behavior (fortfarande automatiserat men kräver en association mellan ett tillstånd och en åtgärd) Knowledge-based behavior (kräver värdering av tillstånd innan åtgärd) Erfaren operatör förflyttar sej mellan olika nivåer av ”kognitiv kontroll” beroende på miljön

12 2006-01-24Helena Lindgren 12 CWA – exempel ”rotfelsanalys” Beslutstöd för operatörer i kraftverk www.goalart.com

13 2006-01-24Helena Lindgren 13 Contextual Design (från tidigare lekt) Amerikansk paketlösning av etnografi, participatorisk design mm, utformad för att passa industrin. (Holzbladh) Består av: Contextual inquiry Affinity diagrams Work modelling Context model, physical models, flow models, sequence models, abstract flow models Work redesign

14 2006-01-24Helena Lindgren 14 Contextual Design Contextual Inquiry Kontext Partnership Ge upp kontrollen, låt dem leda Interpretation Skapa en gemensam förståelse Dra upp motiv för design Focus Medveten om ditt syfte, utmana dina antaganden

15 2006-01-24Helena Lindgren 15 Contextual Design Context Work Model Den vidare process eller kultur som begränsar hur arbetet utförs Roller identifieras liksom: Policy, standards, direktiv Värderingar som styr hur arbetet ska utföras Känslor som begränsar valmöjligheter för folk

16 2006-01-24Helena Lindgren 16 Contextual Design Sequence Work Model Ordnad sekvens av steg i utförandet av en aktivitet Omständigheter som initerar aktivitet Syftet som driver aktiviteten Physical Models Work artifact, work place, the overall environment

17 2006-01-24Helena Lindgren 17 Contextual Design Flow Work Models

18 2006-01-24Helena Lindgren 18 Distributed Cognition DCOG (teori 3) Mitten-slutet av 80-talet UC San Diego Edwin Hutchins, (James Hollan, David Kirsh) Behov av att analysera informationsflöden och beslutsprocesser över fler enheter för analys än individen Extension av den traditionella kognitionsvetenskapliga ramverket Skillnad: ser kognition som distribuerad företeelse och inte bara något inom en individ

19 2006-01-24Helena Lindgren 19 Teoretisk och metodologisk bas Cognitive Sciences Psykologi Lingvistik Filosofi Datavetenskap Neurovetenskap Cognitive Antropology Social Sciences Sociologi Etnologi Socialpsykologi (Antropologi)

20 2006-01-24Helena Lindgren 20 Tradition och historia Kognitionspsykologi och antropologi Gränsen utgörs av skallbenet Kognition som fenomen inom individen Perception + Minne = Kognition Teorin om hur minnet fungerar ligger till grund för: Modell för Informationsprocessande

21 2006-01-24Helena Lindgren 21 Det nya paradigmet Interaktion mellan distribuerade strukturer hos det fenomen man vill studera Kan vara mellan flera individer och mellan individer och informationsteknologi Passar ur detta perspektiv MDI och HITI (Human Information Thing Interaction – L-E Janlert)

22 2006-01-24Helena Lindgren 22 Trad. information processing process representations

23 2006-01-24Helena Lindgren 23 DCOG Hutchins vill definiera distribuerad kognition i ett vidare perspektiv:

24 2006-01-24Helena Lindgren 24 Functional System Actors + artifacts = functional system of activity Functional system = functional unit = complex cognitive system = activity system i verksamhetsteorin Skillnad enl förf kap 8: AT ser kognition som individuell aktivitet inom systemet, DCog ser inte kognition ur individens perspektiv

25 2006-01-24Helena Lindgren 25 Generella antaganden Ett system som består av fler än en individ har kognitiva egenskaper som avviker från de enskilda individernas Kunskapen hos medlemmarna i det kognitiva systemet är kraftigt varierande och i viss mån redundant (överflödig).

26 2006-01-24Helena Lindgren 26 Hur? Identifiera ”the functional unit” genom att identifiera systemets mål kring vilket systemet verkar Specifiera de ingående delarna Undersöka hur ”representation transforming activities” koordineras för att uppnå målet Metod: ”kognitiv etnografi” – observationer Resultat: beskrivning av mål, bakgrund till aktiviteten, resurser, flödesvägar, inputs, outputs, representationer, processer, transformationer

27 2006-01-24Helena Lindgren 27 DCOG - Personer och litteratur Edwin Hutchins, UCSD, USA Cognition in the wild, 1995 DCOG in aviation (med D.A. Norman för NASA), 1988 Yvonne Rogers, U of Sussex, UK Diverse artiklar om DCOG och CSCW Christine Halverson, IBM, USA DCOG och CSCW, flygledare James Hollan, David Kirsh


Ladda ner ppt "2006-01-24Helena Lindgren 1 Cognitive Work Analysis CWA Ursprung: Normans ”Cognitive engineering” Gibsons ”Ecological psychology” Jens Rasmussen mfl i."

Liknande presentationer


Google-annonser