Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Inomhusklimat Samband med sjukahus- symtom. 2 Faktorer som påverkar Ventilation Temperatur Byggnadsutformning Fukt Psykosociala faktorer Allergibenägenhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Inomhusklimat Samband med sjukahus- symtom. 2 Faktorer som påverkar Ventilation Temperatur Byggnadsutformning Fukt Psykosociala faktorer Allergibenägenhet."— Presentationens avskrift:

1 1 Inomhusklimat Samband med sjukahus- symtom

2 2 Faktorer som påverkar Ventilation Temperatur Byggnadsutformning Fukt Psykosociala faktorer Allergibenägenhet

3 3 Symtom Trötthet Huvudvärk Ögonirritationer Irritation i näsa Hudbesvär på händer Hudbesvär i ansikte

4 4 Fuktskador Uttorkning av matta (plastmatta på nylagd betong) Läckage Källarplan och vindsplan känsliga

5 5 Byggnadsålder

6 6 Ytskikt, materialval Välj släta väggytor, Kunna rengöras lätt Linoleum, som golv Tåligt material nära entré Undvik heltäckningsmatta Städning regelbundet

7 7 God ventilation Luftkapacitet 10-15 l/s o p Rengöring av kanaler Placering av intagsdel Låg ljudnivå Balans mellan till- och frånluft Rätt luftrörelse

8 8 Multifaktoriella faktorer Byggnadskaraktäristiska Mätresultat från fysiska miljön Personfaktorer Psykosociala faktorer Organisationsfaktorer

9 9 Specifikt för sjukhus Ofta hög rumstemperatur Höga besvär av torr luft Besvär av statisk elektricitet Låg koldioxidhalt God hygien, städning Hög fysisk och psykisk arbetsbelastning

10 10 Specifikt för kontor Bildskärmsarbete (ögonbesvär) Låg koldioxidhalt Besvär av torr luft

11 11 Objektiva Medicinska metoder Ögonundersökning (BUT) Rhinometri (nästäppemätning) Nasallavage (nässköljning) Inflammationsmarkörer, Lysocym, MPO

12 12 Målsättning paper I och II Samband mellan upplevd luftkvalitet och fysiskt inomhusklimat Samband mellan SBS-symtom och fysiskt inomhusklimat Inflytande av medicinska faktorer och psykosociala faktorer Samband mellan olika fysiska inomhusklimatfaktorer

13 13 Metod 8 sjukhemsavdelningar 287 personer Enkät (MM 040 B) Teknisk undersökning

14 14 Enkätformulär Miljöfaktorer Symtom Ålder Kön Fysisk arbetsbelast- ning Psykosociala arbetsvillkor Rökvanor Astma och allergiska besvär Arbetstid

15 15 Teknisk undersökning Byggnadsålder Typ av golvbeläggning Typ av ventilation Ljudnivå från ventilation Frånlufts- kapacitet Rums- temperatur Tillufts- temperatur Relativ luftfuktighet Fuktskador Rökrestriktion

16 Enkät upplevd luftkvalitet

17 17 Enkät symtom

18 18 Frånluft (m 3 /h p) – vårdrum AvdelningMedelv.VariationSBN 80 I 3 1 - 7 40 II 12 0 – 46 40 III 17 7 – 40 40 IV 5 0 – 15 40 V 2 0 – 21 40 VI 62 34 – 78 VII 27 22 – 35 40 VIII 25 21 – 32 40

19 19 Samband mellan personfaktorer och symtom FaktorÖgonNäsaHalsTorr i ansik. All- mänt Rökning 2.4 2.1 1.1 – 3.7 Astma Hösnuva 6.7 3.0 - 16 2.4 1.1-5.3 4.3 1.9 – 9.8 Otillfreds arbete 4.8 1.1 – 22 Stress i arbetet 15.7 2.0 - 121 Brist på Inflytand 3.5 1.1 -11.6

20 20 Samband mellan upplevd miljö och exponering MiljöfaktorRumstemp.Frånluftsfl.Bygg.ålder Drag 1.2 1.1 – 1.4 Hög temp. 2.2 1.1 - 4.4 Torr luft 3.4 1.04 – 8.3 Instängd luft 0.3 0.2 – 0,4 1.2 1.1 – 1.4 Obehaglig lukt 0.4 0.3 – 0.9 1.2 1.1 – 1.3 Statisk elektricitet 0.9 0.8 – 0.98

21 21 Samband mellan upplevd miljö och personfaktorer Miljöfakt.ÅlderRökareAnst. tidBrist på inflytand. Drag 1.7 Instängd luft 0.7 Statisk elektricit. 0.4 Tobakrök 1.6 0.2 Buller 14.6 Belysnin. 1.9

22 22 Samband mellan exponering och symtom Faktor Ögon Näsa HalsTorrhetAllmän Frånluft 2.6 1.9 Byggn. ålder 2.0 1.8 Ventilat. ljud 4.2 2.3 Statisk Elektric. 2.5 1.9

23 23 Målsättning paper III Effekter av luftbefuktning på SBS-symtom och upplevd luftkvalitet Studie av effekter av luftbefuktning på utvalda fysiska, kemiska och mikroorganismfaktorer.

24 24 Metod 2 + 2 sjukhemsavdelningar, nya, högst ventilation 90 personer 4 mån. longitudinell studie Ångbefuktning Enkät och teknisk undersökning

25 25 Enkätformulär MM 040 NA Miljöfaktorer Symtom Ålder Kön Fysisk arbetsbelast- ning Psykosociala arbetsvillkor Rökvanor Astma och allergiska besvär Arbetstid

26 26 Teknisk undersökning Relativ luftfuktighet Rums- temperatur Frånluftsflöden Statisk elektricitet Mikroorganism- halt i ventilations- kanal VOC-halt Partikelhalt Legionella kontroll

27 27 Resultat enkät FaktorLuftbe f. Avd. Luftbef. Avd. Kontro ll Avd. Kontro ll Avd. FöreEfterFöreEfter Torr luft 75 % 21 % 66 % 69 % Statisk elektri c. 59 % 21 % 44 % 54 %

28 28 Resultat enkät SymtomLuftbef. Avd. Luftbef. Avd. Kontroll Avd. Kontroll Avd. FöreEfterFöreEfter Tung i huvudet 30 % 11 % 15 % 13 % Ögon irritation 31 % 18 % 24 % 26 % Heshet Halstorr 18 % 3 % 22 % 23 %

29 29 Resultat mätningar VariabelBefuktning Medelv. (min- max) Kontroll Medelv. (min-max) Rumstemperatur 22.4 (21.5 – 23.5) 21.7 (20.5 – 23.0) Relativ luftfuktighet (%) 40 (35 – 45) 31 (28 – 38) Frånluftsflöde (l/s och person) 14 (7 – 22) 14 (6 – 22) Statisk elektricitet (V) 183 (25 – 400) 305 (50 – 500) TVOC (mg/m 3 ) 97 (46 – 138) 116 (31 – 183)

30 30 Validitet Svarsgrad Val av sjukhem Medvetna om exponering

31 31 Torr luft 85% av personalen besväras ofta av torr luft jfr Stenberg et al, Skow et al Personalen besvärades mer av torr luft i byggnader med hög ventilation och med fuktskador jfr Sundell et al Luftbefuktning minskade besvären av torr luft jfr Reinikeinen et al, Wyon et al

32 32 Relativ luftfuktighet Besvären av torr luft och statisk elektricitet minskade med luftbefuktning. SBS- symtom minskade också. Jfr Reinikeinen et al, Wyon, Sterling Mikroorganismproblem kan finnas jfr Burge et al, Zweers et al

33 33 Statisk elektricitet Samband mellan symtom och upplevd statisk elektricitet (p II) Norbäck et al, Skov et al Luftbefuktning minskade mätt statisk elektricitet och SBS- symtom (p III) Upplevd statisk elektricitet var högre i nya byggnader (p I), dock ej ny byggnad med alternativ design (p IV), (ej plastmaterial)

34 34 Alternativ byggnad design Inga fuktproblem Undvikande av plastmaterial Klinker eller linoleumgolv Höga takhöjder Stort ljusinsläpp Glödljusarmatur Målning av innervägg med bivaxlasyr Minimera spackel och tätningsmedel Lågemitterande material Möjligen inget tilluftssystem

35 35 Nytt golv på sjukhem efter fuktskada, (epoxispärr) Minskning av fukthalt och ammoniakhalt i golv, etylhexanolhalt och formaldehyd i luft. Lägre SBS-symtom Ingen signifikant effekt på torr luft, instängd luft eller objektiva medicinska faktorer

36 36 Personfaktorer Kön, Allergibenägenhet och Rökning påverkade SBS- symtom JfrSkow et al (1987) Stenberg et al (1993) Norbäck et al (1991)

37 37 Psykosociala faktorer Försämrad psykosocial miljö ökar SBS-symtom Jfr Skow et al (1987) Zweers et al (1992) (7000 pers) Burge et al (1987) (4373 pers) Eriksson et al (1996)

38 38 Psykosocial arbetsmiljö

39 39 Temperatur Samband mellan upplevd och mätt temperatur (paper I) (Fanger) Samband mellan tilluftstemp. och rumstemperatur (paper I) Samband mellan SBS-symtom och rumstemperatur (paper II) Jaakola et al, Skow et al, Wyon

40 40 Temperaturstudier

41 41 Ventilation Samband mellan besvär av instängd luft, obehaglig lukt och låga luftflöden (paper I) Högre förekomst av torr luft i byggnader med högre luftflöden (paper I, IV) Högre förekomst av SBS i byggnader med högre luftflöden (paper II, V, VI) jfr Zweer et al

42 42 Ventilationsstudier

43 43 Byggnadsålder Mindre besvär av drag, instängd luft och obehaglig lukt i nya byggnader, med högre luftflöden (paper I) Högre SBS och lysocym i nya byggnader (paper II, VI) jfr Skow et al, Engvall Samvariation med ventilation begränsar möjliga slutsatser

44 44 Åtgärder God ventilation Rätt temperatur Inga fuktproblem Bra byggnadskonstruktion Låga kemiska och mikrobiologiska emissioner God städning

45 45 Utredning av inomhusklimat 1. Inspektion av byggnad, genomgång av handlingar 2. Enkäter, Tekniska mätningar (ventilation, temperatur, fukt) 3. Utökade Tekniska undersökningar (VOC, mikroorganismer) 4. Forskningsfronten


Ladda ner ppt "1 Inomhusklimat Samband med sjukahus- symtom. 2 Faktorer som påverkar Ventilation Temperatur Byggnadsutformning Fukt Psykosociala faktorer Allergibenägenhet."

Liknande presentationer


Google-annonser