Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

® LIBER Kalmar 20/4 2009. ® Liber Stjärnsvenskamode llen – alla ska med!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "® LIBER Kalmar 20/4 2009. ® Liber Stjärnsvenskamode llen – alla ska med!"— Presentationens avskrift:

1 ® LIBER Kalmar 20/4 2009

2 ® Liber Stjärnsvenskamode llen – alla ska med!

3 ® Liber Tröst för Tryckfels-Nisse Eilngt en uneörnskding på ett engskelt uivtnierset så seplar det inegn roll i viekln odrnnig bksotrnävea i ett ord står i, det enda som är vtikigt är att fsötra och ssita bavstoken såtr på rtät patls. Rseetn kan ståhlelur om blluer och man kan ädnå lsäa tetxen uatn porbelm. Dttea broer på att vi itne leäsr vjrae bkosatv för sig, uatn odern som hlehet.

4 ® Liber FÖRUTSÄTTNINGAR BARNET LÄRAREN MATERIALET

5 ® Liber BARNET Läs- och skrivutvecklingens förlopp begränsat effektivt läsande och skrivande grammatiska samtal grammatiskt skrivande (”utljudning”) grammatiskt läsande (”ihopljudning”) utvecklat effektivt skrivande utvecklat effektivt läsande Caroline Liberg

6 ® Liber LÄRAREN ○ Se var varje barn befinner sig – individanpassa ○ Ge barnet lagom utmaningar – ställ krav ○ Ge många tillfällen till samtal och diskussioner – språk är kommunikation ○ Variera arbetssätt – gemensam/grupp/individuell läsning/skrivning ○ Utgå alltid från det barnet kan i stället för inte kan – diagnostiserande arbetssätt ○ Följ upp barnens läsning/skrivning långt upp i åldrarna – ”ett barn lär sig läsa två gånger” ○ Läs högt ofta, gör barnet nyfiket på vårt språk – Var ett föredöme, visa lust för språket!

7 ® Liber HONNÖRSORD: HÖGLÄSNING SAMTAL

8 ® Liber MATERIALET Läsbarhetsfaktorer ur innehålls- (och sammanhangs)perspektiv ○ Finns det ett budskap? Varför ska jag läsa det här? ○ Är budskapet lättillgängligt? ○ Väcker text och bild lust, liv och spänning? ○ Kan läsaren känna igen sig i text och bild? ○ Kan läsaren skapa egna bilder? ○ Finns det en röd tråd i text och bild? ○ Har texten bildstöd och vice versa? ○ Är det lagom mycket nytt/känt?

9 ® Liber Läsbarhetsfaktorer ur formperspektiv ○ radlängd, radbrytning, radmellanrum ○ teckenstorlek, teckensnitt, bokstavs/ordmellanrum ○ typ av text, t.ex. berättelse, rim, instruktion, fakta ○ hur anknyter meningarna till varandra (känt-okänt, bindeord, hur meningar inleds) ○ upprepningar av ord i flera sammanhang ○ förekomst av ”ordbilder” ○ enkla, korta ord – långa sammansatta ord ○ långa – korta meningar, huvudsatser – bisatser, enkla – komplexa meningar ○ ljudenlig – ljudstridig stavning

10 ® Liber Stjärnsvenska Hela språket Böcker på 11 nivåer Upplevelse – fakta Riktiga texter Lärarens roll viktig Från f-klass till år 5 Diagnoser – kontinuerlig uppföljning

11 ® Liber BOKSTÄVER OCH LJUD A a L l O oE e S s V vM m I i R rN nÄ äT t K kÖ öP pF f Å åH hU uB b G gY y J j D d X xC cZ zQ qW w

12 ® Liber


Ladda ner ppt "® LIBER Kalmar 20/4 2009. ® Liber Stjärnsvenskamode llen – alla ska med!"

Liknande presentationer


Google-annonser