Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

XML Web Services i praktiken.  Arkitekturen bakom Web Services  SOAP  WSDL  Testning av Web Services  ACT  GXA – ”Global XML Architecture”  WS-Security.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "XML Web Services i praktiken.  Arkitekturen bakom Web Services  SOAP  WSDL  Testning av Web Services  ACT  GXA – ”Global XML Architecture”  WS-Security."— Presentationens avskrift:

1 XML Web Services i praktiken

2  Arkitekturen bakom Web Services  SOAP  WSDL  Testning av Web Services  ACT  GXA – ”Global XML Architecture”  WS-Security  WS-…  WSDK Vad kommer vi att ta upp?

3  Arkitekturen bakom Web Services  SOAP  WSDL  Testning av Web Services  ACT  GXA – ”Global XML Architecture”  WS-Security  WS-…  WSDK Vad kommer vi att ta upp?

4  Vad är en ”Web Service”?  En webbsite utan gränssnitt  En metod för att definera gränssnitt ovanpå transportprotokollet  Interoperabilitet med XML  Stödjer fyra protokoll  HTTP GET  HTTP POST  HTTP SOAP  Importera som en DLL  Synkron eller asynkron överföring Arkitekturen bakom Web Services

5 SOAP  “Simple Object Access Protocol”  XML+HTTP = SOAP … …  Modulärt genom tillägg  Status  SOAP 1.1 är för närvarande “W3C Note”  SOAP 1.2 är i “Working Draft” och innehåller uppdateringar

6 Modularitet - SOAP 520W 3MPH

7 Modularitet – WS-Routing 520W 3MPH http://tickers-r-us.org/getQuote soap://tickers-r-us.org/stocks mailto:johanl@microsoft.com uuid:84b9f5d0-33fb-4a81-b02b-5b760641c1d6

8 Modularitet – WS-Security 520W 3MPH http://tickers-r-us.org/getQuote soap://tickers-r-us.org/stocks mailto:johanl@microsoft.com uuid:84b9f5d0-33fb-4a81-b02b-5b760641c1d6 dWJzY3JpYmVyLVBlc…..eFw0wMTEwMTAwMD

9  En ”Web Service” i ASP.NET =.ASMX  Anropar funktionerna Arkitekturen bakom Web Services ASMX XSD WSDL DISCO UDDI  WSDL  Beskriver ”Web Services” och underliggande data  DISCO  Publicerar ”Web Services”  UDDI

10 Arkitekturen bakom Web Services  [WebService(Namespace= "http://minfirma.se/")]  Deklarerar gränssnittet  Indikerar att klassen defineras som en “Web Service”  System.Web.Services.WebService  Basklassen för alla Web Services i.NET  [WebMethod()]  Varje metod som ska exponeras  Värden kan returneras i vilket format som helst  Vid flera returvärden, använd SOAP  Kan också innehålla beskrivning, meddelandenamn, transaktionsattribut m.m.

11 WSDL  Web Services Description Language  Abstrakta definitioner  “Types”  “Messages”  “PortType”  Konkreta beskrivningar  “Binding”  “Service”  Kan delas upp i flera dokument

12 WSDL Types Messages PortTypes Bindings Services Operations Ports Använder Modifierar Innehåller Abstrakt Konkret

13 Arkitekturen bakom Web Services  UDDI: “Universal Description, Discovery and Integration”  Specifikation som bestäms vid utveckling för att hitta och publicera gränssnitt  Definerar inte implementationen eller detaljer om protokollen  Kompletteras av WSDL  Drivs av http://uddi.org

14  Arkitekturen bakom Web Services  SOAP  WSDL  Testning av Web Services  ACT  GXA – ”Global XML Architecture”  WS-Security  WS-…  WSDK Vad kommer vi att ta upp?

15 Testning av ”Web Services”  Visual Studio.NET skapar en testsida för varje Web Service  Tillgänglig från.ASMX  Kan bara testa HTTP GET  Kan vara startpunkten för både test av funktioner och prestanda  Kan testa HTTP Post med exempelvis FrontPage

16 Testning av ”Web Services”  Application Center Test  Möjliggör automatisk exekvering av webblösningar  Full version i Application Center Server  Utvecklarversion i Visual Studio.NET Enterprise Architect Edition  Producerar XML baserade resultat  Kan jämföra resultat sida vid sida  Samla in data med “Performance Counters”  Whitepaper  http://msdn.microsoft.com/ vstudio/techinfo/articles/developerproductivity/apptesting.asp

17  Arkitekturen bakom Web Services  SOAP  WSDL  Testning av Web Services  ACT  GXA – ”Global XML Architecture”  WS-Security  WS-…  WSDK Vad kommer vi att ta upp?

18 Web Services idag…  Idag…  är alla stora leverantörer ombord och satsar  är standardiseringen är på gång  har Web Services fått en bred acceptans för interoperabilitet  finns “.NET Framework” och Visual Studio.NET  finns servrar, klienter och tjänster  Hur kommer det sig?  1:a skälet: Enkelheten  2:a skälet: Den breda acceptansen

19 …och imorgon: GXA  GXA är…  idag drivet till stor del av Microsoft, IBM, BEA och VeriSign  ett ramverk ovanpå SOAP/WSDL  tillägg till huvuden i SOAP-meddelanden  generella specifikationer  GXA är inte…  en produkt!  ett “bara Microsoft” påhitt  utan möjlighet att påverka

20 Vilka aktörer är inblandade?  W3C  World Wide Web Consortium  Specifikationer och rekommendationer (XML)  OASIS  Specifikationer och rekommendationer (XML)  ECMA  Specifikationer och rekommendationer (t.ex. C#)  WS-I  Web Services Interoperability Group  Erbjuder riktlinjer och ”best practices”

21 21 Designmål med GXA  Generellt  Oberoende av applikationstyp  Baserat på standards  Interoperabiltitet mellan leverantörer är nyckeln  WS-I.org  Federerat  Ingen central administration eller kontroll  Ingen “Single Point Of Failure”  Modulärt  Ska fungera “ensamt” och “tillsammans”

22 GXA Transportprotokoll på Internet XML, SOAP, WSDL GXA Visual Studio.NET Metadata Meddelandehantering Säkerhet Transaktioner

23 Metadata i GXA  Varför behövs något ytterligare?  WSDL+XSD erbjuder bara bastyper för Web Services  WSDL kan inte beskriva QOS, förmågor, säkerhetsinställningar, transaktionskrav osv.  WS-Inspection + UDDI erbjuder en del av detta  GXA hanterar allt som resurser (t.ex. datatyper, transportpunkter, meddelanden)

24 WS-Inspection  Inspektera och få information om tillgängliga tjänster  Bygger på WSDL och UDDI  http://msdn.microsoft.com/ws/2001/10/Inspection/ Aktiekomponent 4FA28580....0333F79

25 Transaktioner i GXA  Distribuerade kontrakt med hjälp av transaktioner  Korta transaktioner använder 2PC  Vanligt i databaser och OLTP-lösningar  Långa transaktioner använder en koordinerad kompensationsmodell  Vanligt i EAI lösningar  En nyckelfaktor är addering av transaktioner  http://msdn.microsoft.com/ws/2002/08/wstx/

26 WS-Coordination Coordinator ActivationRegistration Protokoll YProtokoll X … CreateCoordinationContextRegister  För att kunna koordinera transaktioner och hantera distribuerat arbete  Möjligt att gömma applikationsspecifika protokoll  http://msdn.microsoft.com/ws/2002/08/WSCoor/

27 Meddelandehantering i GXA  HTTP är bara ett av många transportsätt  Hur hanteras en överföring på 5 timmar?  2-vägs kommunikation är också komplext!  Tillförlitlig överföring är allmänt svårt  Osorterad överföring på grund av olika transportvägar

28 WS-Referral  För att konfigurera SOAP ”routrar” att skapa en meddelandeväg  for…if…go…  http://msdn.microsoft.com/ws/2001/10/Referral/ soap://b.org soap://c.org mid:1234@some.host.org

29 WS-Routing  Används för att beskriva färdväg och alternativ returväg för meddelanden  http://msdn.microsoft.com/ws/2001/10/Routing/ Sändare A Mottagare D Mellanhand B Mellanhand C http://www.im.org/chat soap://D.com/some/endpoint soap://B.com soap://C.com soap://A.com/some/endpoint uuid:84b9f5d0-33fb-4a81-b02b-5b760641c1d6

30 WS-Routing  Den “slutgliga destinationen” är inte alltid den enda aktörern  Brandväggar används flitigt  Att ange tillbaka-väg “Reverse Path” underlättar trafiken  I kombination med WS-Referral defineras en rik mekanism  Meddelande kan routas beroende på egenskaper  Eliminerar flaskhalsar och begränsningar i DNS med URL’s  Möjlliggör dynamisk routing och genvägar

31 Säkerhet i GXA  SSL över HTTP kan vara en flaskhals  Bunden till simpla autentiseringsmodeller  Ärver det som är dåligt från klassiska webb-applikationer  Säkerhet på transport-protokolls-nivå bryts ofta ner på “multi-hop”/”store-and-forward”  ACL-baserad modell kan vara komplext att skala på Internet

32 Säkerhet i GXA “Policy” “Claims” “Token”  GXA säkrar meddelande oberoende av transportsätt  “Utsagor” (Claims) representerar rättigheter, privilegier, identiteter m.m.  Tjänster använder “policies” för att kräva “utsagor”  “Tokens” bevisar en eller flera utsagor

33 WS-Security  En specifikation för säkra XML Web Services  Tar över…  SOAP-SEC  Microsoft’s WS-Security, WS-License  “IBM’s security token and encryption “  Utnyttjar bland annat  XML DIGSIG  XML Encryption  XML Schema  SOAP

34 WS-Security  Utvecklas vidare mot…  WS-Trust  WS-Privacy  WS-Authorization  WS-SecureConversion  WS-Federation  WS-Policy  Specifikationer  http://msdn.microsoft.com/ws/2002/04/Security  http://msdn.microsoft.com/ws/2002/07/Security  http://msdn.microsoft.com/ws-security/

35 WSDK  Web Services Development Kit  Första versionen innehåller…  WS-Routing  WS-Security  DIME (”Direct Internet Message Encapsulation”)  Lägger till funktionalitet till Visual Studio.NET  SoapContext.Referrals  SoapContext.Security  SoapContext.Path  SoapContext.Attachments

36 Vad har vi talat om?  Arkitekturen bakom Web Services  SOAP  WSDL  Testning av Web Services  ACT  GXA – ”Global XML Architecture”  WS-Security  WS-…  WSDK

37 För mer information  Microsoft sidor om XML Web Services  http://msdn.microsoft.com/webservices/  Standardiseringsarbetet  http://www.w3c.org  http://www.ws-i.org  ”Building XML Web Services…”  Scott Short  ISBN: 0-7356-1406-7

38


Ladda ner ppt "XML Web Services i praktiken.  Arkitekturen bakom Web Services  SOAP  WSDL  Testning av Web Services  ACT  GXA – ”Global XML Architecture”  WS-Security."

Liknande presentationer


Google-annonser