Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net GRUNDPRINCIPER FÖR TRANSPORTER OCH ENERGI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net GRUNDPRINCIPER FÖR TRANSPORTER OCH ENERGI."— Presentationens avskrift:

1 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net GRUNDPRINCIPER FÖR TRANSPORTER OCH ENERGI

2 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net 3 - 4 resor 1 - 2 aktiviteter 1h restid 3 - 4 resor 1 - 2 aktiviteter 1h restid 3 - 4 resor 1 - 2 aktiviteter 1h restid Urs från ZürichWim från GroningenBarbara från Bochum Helen från Perth 3 - 4 resor 1 - 2 aktiviteter 1h restid Genomsnittlig bränsleförbrukning: liter per person och år 410 1010 1480 440

3 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net MOBILITET KAN KONTROLLERAS PROCENT

4 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net 5 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER FÖR EXISTENS Boende Fritid InköpUtbildning Arbete

5 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net FÖRFLYTTNINGSMÖNSTER – RESOR I GRAZ; ÖSTERRIKE Andel (%) R = Residential (hemmet)L = Leisure (fritidsaktivitet) Sh = ShoppingE = Education (utbildning) W = Work (arbete)S = Service (tjänster)

6 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net FÖRDELNING AV OLIKA TRANSPORTMEDEL I NÅGRA EUROPEISKA LÄNDER

7 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net FÖRDELNING PÅ TRANSPORTMEDEL PERSONER 45 ÅR OCH UPPÅT

8 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net FÖRDELNING TRANSPORTMEDEL SKOLBARN

9 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net PROCENT TRANSPORTMEDEL PER ÅLDER OCH KÖN GRAZ, ÖSTERRIKE 2004

10 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net FÖRDELNING AV FÄRDSÄTT BEROENDE PÅ ORSAK TILL RESAN www.transportlearning.net PROCENT

11 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net PÅVERKAN CO2-UTSLÄPP FRÅN OLIKA SAMHÄLLS- SEKTORER

12 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net ANTAL RESANDE miljarder passagerare 1970 - 2002 Personbilar Buss Järnväg Flyg Spårv.&tunnelb.

13 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net BILÄGANDE

14 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net Miljarder fat/år Global oljeproduktion Colin Campbell, 2004, scenario Global efterfrågen

15 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net Resor Kollektiv- Trafik Bil Icke motoriserad FÖRDELNING AV FÄRDSÄTT ANNONSERING LEKSAKER Budget för annonsering leksaker i ett barns rum

16 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net PARTIKELEMISSIONER I ÖSTERRIKE

17 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net KLIMATPÅVERKAN FRÅN OLIKA TRANSPORTMEDEL Sammantagna emissioner (=emissioner/km sammanlagt och vägt baserat på toxicitet

18 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net CYKLING ÄVENTYRAR INTE HÄLSAN

19 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net Source: GOAL, 2003 Körsätt för minskat buller Exempel En bil som kör med 4000 varv/min orsakar lika mycket buller som 32 bilar som kör vid 2000 varv/min

20 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net Källa: CULTURA 2005 VÄGKAPACITET VID OLIKA TRANSPORTMEDEL Personer / timma / transportmedel 3,5 meter bred gata

21 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net MARKUTRYMME 75 personer kan åka i 60 bilar … eller i en enda buss

22 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net MARKUTRYMME

23 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net PARKERING ÄR UTRYMMESKRÄVANDE

24 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net SÄKERHET

25 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net SÄKER- HET Källa: Steirisches Gesamtverkehrsprogramm Risk för att dö (%) Kollisionshastighet (km/h)

26 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net Bromssträcka vid hastighet 30 / 50 / 70 km/h Källa: SAVE project Impact

27 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net EFFEKTER: SOCIALA KONTAKTER Trafikvolym lågmedelhög Antal kontakter Vänner Grannar

28 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net Transporter Totalt El och värme Hushåll Service, etc. Industri CO2-EMISSIONER per samhällssektor indextal

29 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net ENERGIANVÄNDNINGEN I ETT HUSHÅLL Källa: FGM-AMOR; Energy-efficient mobility SAVE Project IMPACT *i MWh/år Energioptimerat hushåll = optimerad isolering, varmvattenberedning med solvärme

30 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net ENERGIÅTGÅNG I OLIKA HUSHÅLL

31 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net ENERGIFÖRBRUKNING KOPPLAT TILL BEBYGGDA OMRÅDEN

32 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net Fuel saving vs. Public acceptability of measures 0 5 10 15 20 25 30 35 020406080100 Acceptability (% of acceptance, citizens) ACCEPTANS FÖR OLIKA MEDEL ATT EFFEKTIVISERA RESANDET Källa. PORTAL 2003 Vägavgifter range Parkeringsavgifter Bränslepris +50% Fartsänkande åtgärder Cykel- och gångbanor Sänkning av pris på kollektivtrafik samt ny kollektivtrafik Bussprioritet i trafiken Bränslebesparing (% jämfört med referens) Bränslebesparing vs. allmänhetens acceptans för åtgärder Acceptans (% acceptans bland medborgarna)

33 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net POTENTIAL FÖR KOLLEKTIVTRAFIK (PT) Tyska städer Negativ subjektiv uppfattning Fritt val ”objektiv” bindning Ingen tillgång Brist på information/ acceptans Subjektiv bindning tie

34 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net stämmer inte alls PROFILER Källa: Socialdata Stämmer helt Personlig nytta Total nytta PositivNegativ Komfortabel apply Praktisk Snabb Lämplig för stadstrafik Lindrar trafikproblem i stadskärnor Miljövänlig Totalt

35 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net CYKEL ÄR DET SNABBASTE TRANSPORTMEDLET I EUROPEISKA STÄDER Källa: Seiffert Dörr-till-dörr restid i stadstrafik

36 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net Verklig restid med Kollektivtr. 100 Uppfattad restid med bil 80 Uppfattad restid med kollektivtr. 134 Verklig restid med bil 100 Source: FGM-AMOR; 2003 Skillnaden mellan uppfattad restid dörr t. dörr bil och kollektivtrafik INVERKAN PÅ RESKULTUREN Index figurer

37 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net BILRESOR I GRAZ FÖRDELAT PÅ AVSTÅND Source: Mobility behaviour Graz, 2004

38 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net UTVECKLINGEN AV TRANSPORTSÄTT I GRAZ GÅNG CYKEL BIL KOLLEKTIV- TRAFIK Källa: Socialdata + Sammer

39 Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net ANDEL CYKLANDE EFTER GENOMFÖRD CYKELKAMPANJ Source: Socialdata


Ladda ner ppt "Grundprinciper för transporter och energi www.transportlearning.net GRUNDPRINCIPER FÖR TRANSPORTER OCH ENERGI."

Liknande presentationer


Google-annonser