Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GRUNDPRINCIPER FÖR TRANSPORTER OCH ENERGI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GRUNDPRINCIPER FÖR TRANSPORTER OCH ENERGI"— Presentationens avskrift:

1 GRUNDPRINCIPER FÖR TRANSPORTER OCH ENERGI

2 Genomsnittlig bränsleförbrukning: liter per person och år
1480 Wim från Groningen Urs från Zürich Barbara från Bochum Helen från Perth 1010 3 - 4 resor 1 - 2 aktiviteter 1h restid 3 - 4 resor 1 - 2 aktiviteter 1h restid 3 - 4 resor 1 - 2 aktiviteter 1h restid 3 - 4 resor 1 - 2 aktiviteter 1h restid 440 410 Genomsnittlig bränsleförbrukning: liter per person och år

3 MOBILITET KAN KONTROLLERAS
PROCENT

4 5 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER FÖR EXISTENS
Boende Arbete Fritid Utbildning Inköp

5 FÖRFLYTTNINGSMÖNSTER – RESOR I GRAZ; ÖSTERRIKE
Andel (%) R = Residential (hemmet) L = Leisure (fritidsaktivitet) Sh = Shopping E = Education (utbildning) W = Work (arbete) S = Service (tjänster)

6 FÖRDELNING AV OLIKA TRANSPORTMEDEL I NÅGRA EUROPEISKA LÄNDER

7 FÖRDELNING PÅ TRANSPORTMEDEL PERSONER 45 ÅR OCH UPPÅT

8 FÖRDELNING TRANSPORTMEDEL SKOLBARN

9 TRANSPORTMEDEL PER ÅLDER OCH KÖN GRAZ, ÖSTERRIKE 2004
PROCENT

10 FÖRDELNING AV FÄRDSÄTT BEROENDE PÅ ORSAK TILL RESAN
PROCENT

11 PÅVERKAN CO2-UTSLÄPP FRÅN OLIKA SAMHÄLLS-SEKTORER

12 ANTAL RESANDE miljarder passagerare 1970 - 2002
Personbilar ANTAL RESANDE miljarder passagerare Buss Järnväg Flyg Spårv.&tunnelb.

13 BILÄGANDE

14 Global oljeproduktion Colin Campbell, 2004, scenario
Miljarder fat/år Global efterfrågen

15 FÖRDELNING AV FÄRDSÄTT ANNONSERING LEKSAKER
Icke motoriserad FÖRDELNING AV FÄRDSÄTT ANNONSERING LEKSAKER Bil Kollektiv- Trafik Resor Budget för annonsering leksaker i ett barns rum

16 PARTIKELEMISSIONER I ÖSTERRIKE

17 KLIMATPÅVERKAN FRÅN OLIKA TRANSPORTMEDEL
Sammantagna emissioner (=emissioner/km sammanlagt och vägt baserat på toxicitet

18 CYKLING ÄVENTYRAR INTE HÄLSAN

19 Körsätt för minskat buller Exempel
En bil som kör med 4000 varv/min orsakar lika mycket buller som 32 bilar som kör vid 2000 varv/min Source: GOAL, 2003

20 VÄGKAPACITET VID OLIKA TRANSPORTMEDEL
Personer / timma / transportmedel Källa: CULTURA 2005 3,5 meter bred gata

21 MARKUTRYMME 75 personer kan åka i 60 bilar … eller i en enda buss

22 MARKUTRYMME

23 PARKERING ÄR UTRYMMESKRÄVANDE

24 SÄKERHET

25 Kollisionshastighet (km/h)
SÄKER-HET Risk för att dö (%) Kollisionshastighet (km/h) Källa: Steirisches Gesamtverkehrsprogramm

26 Bromssträcka vid hastighet 30 / 50 / 70 km/h
Källa: SAVE project Impact

27 EFFEKTER: SOCIALA KONTAKTER
Antal kontakter Vänner Grannar Trafikvolym låg medel hög

28 CO2-EMISSIONER per samhällssektor indextal
Transporter CO2-EMISSIONER per samhällssektor indextal Totalt El och värme Hushåll Service, etc. Industri

29 ENERGIANVÄNDNINGEN I ETT HUSHÅLL
*i MWh/år Energioptimerat hushåll = optimerad isolering, varmvattenberedning med solvärme Källa: FGM-AMOR; Energy-efficient mobility SAVE Project IMPACT

30 ENERGIÅTGÅNG I OLIKA HUSHÅLL

31 ENERGIFÖRBRUKNING KOPPLAT TILL BEBYGGDA OMRÅDEN

32 ACCEPTANS FÖR OLIKA MEDEL ATT EFFEKTIVISERA RESANDET
Fuel saving vs. Public acceptability of measures 5 10 15 20 25 30 35 40 60 80 100 Acceptability (% of acceptance, citizens) Bränslebesparing vs. allmänhetens acceptans för åtgärder Vägavgifter range Parkeringsavgifter Bränslepris +50% Fartsänkande åtgärder Cykel- och gångbanor Sänkning av pris på kollektivtrafik samt ny kollektivtrafik Bussprioritet i trafiken Bränslebesparing (% jämfört med referens) Acceptans (% acceptans bland medborgarna) Källa. PORTAL 2003

33 POTENTIAL FÖR KOLLEKTIVTRAFIK (PT) Tyska städer
Brist på information/ acceptans Ingen tillgång ”objektiv” bindning Brist på information/ acceptans Negativ subjektiv uppfattning Subjektiv bindning tie Fritt val

34 PROFILER Komfortabel apply Praktisk Snabb Lämplig för stadstrafik
Källa: Socialdata Stämmer helt stämmer inte alls Positiv Negativ Komfortabel apply Praktisk Snabb Lämplig för stadstrafik Lindrar trafikproblem i stadskärnor Miljövänlig Totalt Personlig nytta Total nytta

35 CYKEL ÄR DET SNABBASTE TRANSPORTMEDLET I EUROPEISKA STÄDER
Dörr-till-dörr restid i stadstrafik Källa: Seiffert

36 INVERKAN PÅ RESKULTUREN Index figurer
Skillnaden mellan uppfattad restid dörr t. dörr bil och kollektivtrafik Uppfattad restid med kollektivtr. 134 Verklig restid med bil 100 Source: FGM-AMOR; 2003 Verklig restid med Kollektivtr. 100 Uppfattad restid med bil 80

37 BILRESOR I GRAZ FÖRDELAT PÅ AVSTÅND
Source: Mobility behaviour Graz, 2004

38 UTVECKLINGEN AV TRANSPORTSÄTT I GRAZ
GÅNG CYKEL BIL KOLLEKTIV- TRAFIK Källa: Socialdata + Sammer

39 ANDEL CYKLANDE EFTER GENOMFÖRD CYKELKAMPANJ
Source: Socialdata


Ladda ner ppt "GRUNDPRINCIPER FÖR TRANSPORTER OCH ENERGI"

Liknande presentationer


Google-annonser