Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BOENDE OCH BOENDESTÖD 26 MAJ 2008 Introduktion Historiken och dess betydelse för boende och boendestöd för personer med psykiska funktionshinder Kalle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BOENDE OCH BOENDESTÖD 26 MAJ 2008 Introduktion Historiken och dess betydelse för boende och boendestöd för personer med psykiska funktionshinder Kalle."— Presentationens avskrift:

1 BOENDE OCH BOENDESTÖD 26 MAJ 2008 Introduktion Historiken och dess betydelse för boende och boendestöd för personer med psykiska funktionshinder Kalle 30år, 1960, 1980 och 2005 Boendeprojektet – upplägg Boendeprojektet – resultat

2 Boende – förr och nu

3 1960 1980 2005 Bakgrund Bakgrund Bakgrund Sjukhus Sjukhus Sjukhus Avdelningsmiljö Avdelningsmiljö Boendemiljö Rutiner Rutiner Rutiner Vardagen Vardagen Vardagen Ekonomi Ekonomi Ekonomi KALLE 30 år 1960 1980 2005

4 BOENDEPROJEKTET KARTLÄGGNING – Inventering - 20 kommuner, Historik, Boendes preferenser, Internationellt perspektiv, BOENDE FÖR SPECIFIKA MÅLGRUPPER – korttidsvistelser, äldre, HVB-hem, LRV-boende, neuropsykiatriska funktionshinder, ny grupp BOENDET – fysisk miljö, institutionsprägel

5 BOENDEPROJEKTET BOENDESTÖD – enligt Brukarna, Personal, Anhöriga, Syn på stödjande arbetet enligt brukarna och personal, Effektutvärdering Utbildning, Avtalsrättsliga aspekter, Hjälpmedel, Goda exempel, Kvalitetssäkringsdokument ORGANISATORISKA ASPEKTER – biståndsbedömning, beställare/utförare kontra integrerade modeller, påverkan av organisationen IFO/omsorg, boende enl LSS/SoL, avgiftssystemet

6 BOENDEPROJEKTET Slutrapport Bakgrund – historiskt perspektiv Bostäder Biståndsbedömning De boende Anhörigas syn Organisatoriska aspekter Boendestöd Utbildning för boendestödjare

7 BEHOVSBEDÖMNING – UNDERGRUPPER Grupp(antal)ÅlderKönDiagnosLagrum U-grupp (20 p) m* = 50 år (39 – 66 år) Män = 11 Kvinnor= 9 Psykos = 11 Affektiv = 3 Ångest = 4 Pers.st. = 2 LSS§9.9 = 5 SoL =15 NP-grupp (20 p) m* = 32 år (18 – 40 år) Män = 11 Kvinnor= 9 Autism = 7 Asperger=11 Annat = 2 LSS§9.9 =20 NG-grupp (10 p) m* = 35 år (21 – 51 år) Män = 2 Kvinnor = 8 Ångest = 6 Pers.st. = 3 ADHD = 1 SoL = 10

8 BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSOMRÅDEN personlig omvårdnad förflyttning matsituation hushållsgöromål ekonomi kommunikation psykosocial sysselsättning

9 BEHOVSBEDÖMNING P OMatStäd Samtal, samvar o Ledsag fritid Struk- tur Uppm stöd U (20) 59141613410 NP (20) 512 7 7 NG (10) 2445422

10 ÄLDRE MED PSYK. FH. ELLER TVÄRTOM -Antalet, mörkertal -Exempel -Framtiden -Förslag till förbättringar

11 BOENDESTÖD – VAD ÄR DET? Enl. Boendestödjare -definition -bemötande -stöd i vardagen -motivation -gränsdragning -rehabiliteringstanken Enl. Chefer -definition -ge trygghet och struktur -motivation -gränsdragning -rehabiliteringstanken

12 BOENDESTÖD – VAR GÅR GRÄNSEN Enl. Boendestödjare - Svårt för personal att sätta gränser - Den inre gränsen - Den yttre gränsen Enl. Chefer - Svårt för personal att sätta gränser - Den inre gränsen - Den yttre gränsen

13 BOENDESTÖD – BEHOVS- TILLFREDSSTÄLLELSE Enl. Boendestödjare -mest tillfredställda behov = sociala och praktiska behov -Mest otillfredsställda behov = intima och nära vänskaps- relationer Enl. Chefer -mest tillfredställda behov = trygghet i tillgänglighet och tillförlitlighet -Mest otillfredsställda behov = intimitet och sociala nätverk

14 BOENDESTÖD – KOMPETENS, UTBILDNING Enl. Boendestödjare -Formell kompetens -Egenskaper -Handledning -Fortbildning Enl. Chefer -Formell kompetens -Egenskaper -Handledning -Fortbildning

15 BOENDES PREFERENSER ENKÄTSTUDIE Bostaden: Bra skick, attraktiv byggnad, tillräckligt avskild, tillräckligt stor, tryggt område, hiss/andra våningen, trevlig gårdsplan utanför, hyresbeloppet Läget: Nära - busshållsplats, centrum, familj/ vänner, sysselsättning, affärer, grönområde, sjukhus/öppenvård, i en stad, ute på landet Personal: tillgänglig dygnet runt, dagtid

16 BOENDES PREFERENSER ENKÄTSTUDIE – MAX 88 1. Hyresbeloppet 71 2. Tryggt område 64 3. I bra skick 63 4. Nära grönområde 61 5. Nära affärer 58 5. Nära arb/syssels. 58 7. Nära sjukhus mm 54 8. Tillräckligt stor 53 12. Nära centrum 45 13. Nära familj/vänner 42 14. Tillräckligt avskild 39 15. Hiss/andra vån. 35 16. Attraktiv byggnad 32 17. Ute på landet 22 17. Personal dagtid 22 19. Personal dygnet r. 19

17 BOENDES PREFERENSER ENKÄTSTUDIE Deltagare – 44 från RSMH, 26 – 65 år, 19M Nuvarande boendesit. = 37 i egen lägenhet Tillfredsställelse – 17 mycket tillf., 16 delvis tillf., + 5 otillf. Fortsätta bo – 29 vill stanna, 15 vill flytta Vill bo – i egen läg. Om tvungen att bo i gb – jämt fördelat Ensam eller med andra – 31 ensam

18 BOENDEPROJEKTET TRE UTMÄRKANDE EGENSKAPER -MIN ÖVERTYGELSE - ENGAGEMANG - EJ TILLRÄCKLIGT FÖRBEREDDA

19 UPPLEVELSER AV PERSONALENS STÖDJANDE ARBETE Gemenskap Egenskaper hos boendestödspersonalen Effekter som bemötandet kan ha för de boende Stöd med praktiska saker Känslan av struktur ger trygghet Vad de boende saknar eller tycker att de har extra behov av

20 VÅRDANDE/STÖDJANDE HANDLINGAR Skapa och vidmakthålla relationer - personalen visar dig att du kan lita på dem - personalen visar dig att de är tillgängliga Stöd och uppmuntran - personalen uppmuntrar dig när du gör något som är bra - personalen hjälper dig att se dina möjligheter Socialt umgänge - personalen uppmuntrar dig att prata med andra människor - personalen deltar i aktiviteter tillsammans med dig

21 VÅRDANDE/STÖDJANDE HANDLINGAR Medvetandegörande samtal - personalen talar med dig om hur de upplever ditt beteende - om du gör något olämpligt så talat personalen med dig om detta Reflekterande samtal - personalen pratar med dig om dina känslor - personalen pratar med dig om hur du upplever dig själv Praktiska färdigheter - personalen pratar med dig om dina matvanor - personalen uppmuntrar dig att hålla god hygien

22 VÅRDANDE/STÖDJANDE HANDLINGAR Kategori Boende förekomst Personal förekomst Boende viktigt Personal viktigt Skapa relationer66,994,080,195,9 Stöd och uppm.51,979,064,688,9 Socialt umgänge37,953,275,371,1 Medvetandegör.37,552,647,065,3 Reflekterande30,551,450,368,0 Praktiska färdigh.43,162,051,174,9

23 AVGIFTER FÖR BOENDESTÖD ”DU ÄR DYR I DRIFT SIV” ARGUMENT FÖR: -TRADITION -RÄTTVISA -LIKSTÄLLIGHETS- PRINCIPEN -MAN VILL BETALA, VARA SOM ANDRA ARGUMENT EMOT: -EJ KLARA SIG UTAN -MOTVERKAR UPP- SÖKANDEVERKS. -SVÅRT EKONOMISKT -EJ LÖNT BESVÄRET -SKA JÄMSTÄLLAS MED ANDRA KOSTNADSFRIA INSATSER

24 BISTÅNDSBEDÖMNING Upplägget + Beslutsunderlag - info från många källor - fokus på svårigheter - info från psykiatrisk expertis - fokus på basbehov, överlevnad snarare än utveckling - olika synsätt som präglar - olika utredningstraditioner - medicinskt perspektiv kan dominera

25 ORGANISATORISKA ASPEKTER Frågor - om organisationen påverkar insatserna (IFO/omsorg) - om flexibiliteten påverkas av organisationen (beställare/utförare) Svaren - citat - tre andra faktorer

26 ORGANISATIONSFÖRSLAG FÖR BOENDEPLANERING FÖR DÖMDA ENL LRV Studien i Skåne Kostnadsjämförelsen Förslag GARP (Gemensam Ansvar Rätts Psykiatri) - avgränsat geografiskt område - serva med boendeplanering och kunskap, utbyggnadsplanering och prognosarbete, uppföljning och utvärdering

27 KORTTIDSVISTELSE Olika strategier – sviktplatser – boende/behandlingshem – längre tid efter inl. På avd./HVB hem – medvetet val att undvika Drivs i samarbete - olika huvudmän - tidsgräns - central lokalisering → → mindre slutenvård, eget boende, ej problem med proppar

28 ANHÖRIGAS SYN Intervju med anhöriga till boende vid ett LSS-boende Från kaos till ordning Citat

29 UTBILDNINGSMODELL SYFTE UPPLÄGG Lågbudget, innehållsrik fortbildningsinsats som lämpar sig mycket väl för boendestödjare i små och glesbygdskommuner Sex teman: Boendepedagogik – vad är det?, Att lära av erfarenhet, Påverkansprocesser, Nätverksarbete, Relationsskapande arbete, Professionellt förhållningssätt och etik

30 Från hemtjänst till boendestöd Uppgift och utförande Målgrupp Fara Behov 1:e mötet Tidsbundenhet Beslut


Ladda ner ppt "BOENDE OCH BOENDESTÖD 26 MAJ 2008 Introduktion Historiken och dess betydelse för boende och boendestöd för personer med psykiska funktionshinder Kalle."

Liknande presentationer


Google-annonser