Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur och när integreras de regionala systemen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur och när integreras de regionala systemen"— Presentationens avskrift:

1 Hur och när integreras de regionala systemen
Elektronisk behandling av patientuppgifter och nationella arkivet / Olle Pursiainen IT-chef Vsvd Hur och när integreras de regionala systemen med de riksomfattande tjänsterna ? Regionalt IT-samarbete inom hälsovården Uppkoppling till de nationella resept- och arkivtjänsterna 3. Övrigt på gång inom sjukhusets IT-verksamhet

2 Regionalt IT-samarbete inom hälsovården
Kommun- och servicestruktur reformen Kommunsamman- slagningar Hälsovårdens regionala utvecklingsstrategi Social- och hälsovårdsdistrikt ”terveyspiiri” Primärhälsovårdsklustrar - värdkommuner - samkommuner Specialsjukvårdens utvecklingsstrategi Samjour Laboratoriesamarbete Röntgensamarbete Apoteks- o materialsamarbete IT-samarbete Regional IT-kommitté Regional IT-strategi Vsvd:s IT-strategi

3 Elektronisk överföring av remiss och epikris
Specialsjukvården Primärhälsovården Elektronisk överföring av remiss och epikris VPN Vaasa (Pegasos) i bruk Korsholm, OV-M , Malax-Korsnäs o Närpes (Abilita) i bruk Kyrönmaa (Effica) i bruk J:stad, Nykarleby o K:stad (Effica) prod 2007 ?? S:joki epikris (onk) i bruk

4 Laboratorieverksamhet
Specialsjukvården Primärhälsovården Laboratorieverksamhet Laboratorieprovsbegäran och -svar Extranet:distribuerad provtagning,(WebLabra) etikettutskrifter Internet; patientanvisningar, undersökningshandböcker mm... VPN Centralsjukhuset sköter laboratorieverksamheten för Vasa Stads-, Kyrolandets och K:stadsnejdens hvc från 2008 även för Oravais-Vörå-Maxmo

5 Röntgenverksamhet fast/kiinteä VPN adsl 2Mb/512Kb Multifi fast/kiinteä
Specialsjukvården Primärhälsovården Röntgenverksamhet fast/kiinteä VPN adsl 2Mb/512Kb Alue- PACS Multifi fast/kiinteä Centralsjukhuset sköter röntgenverksamheten för Kyrolandets hvc och K:stads hvc från 2008 även Oravais-Vörå-Maxmo Korsholm och Malax-Korsnäs har långtidsarkivering av bilder vid VCS

6 Apoteksverksamhetverksamhet
Specialsjukvården Primärhälsovården Apoteksverksamhetverksamhet Extranet; web-beställningar (WebApteekki) SSL Extranet Server Centralsjukhusets apotek har c 180 externa beställningspunkter vid hälsovårdscentralerna (Vaasa, Oravais, Vörå-Maxmo, Korsholm, Laihela, Vähäkyrö, Isokyrö, Malax, Korsnäs, K:stad Närpes)

7 Centrala utvecklingsmål inom regional IT-verksamhet
regionalt bildarkiv, inkl. ögonbottensbilder (PACS) regionalt informationssystem för radiologi (RIS) förbereda uppkoppling till nationella patientarkivet och recepthantering ( bl.a organisationernas OID-kodifiering) förbättra remiss- och epikrishanteringen regionalt register för EKG och andra fysiologiska mätvärden vidareutveckla videokonsultationer och -skolning revidera regionala IT-strategin från 2005

8 Hur och när integreras de regionala systemen
Elektronisk behandling av patientuppgifter och nationella arkivet Hur och när integreras de regionala systemen med de riksomfattande tjänsterna ? Regionalt IT-samarbete inom hälsovården 2. Uppkoppling till nationella recept- och arkivtjänsterna 3. Övrigt på gång inom sjukhusets IT-verksamhet

9 ”Statsrådets principbeslut om tryggande av
hälso- och sjukvården i framtiden från år 2002” STM:n ”Kansallinen terveyshanke” periaatepäätös Valtakunnallinen sähköinen sairauskertomus v 2007 loppuun ” Hoidon toteuttamisen ja seurannan kannalta oleellisin potilastieto kirjataan sähköisesti yhden-mukaisella rakenteella ja tiedot ovat potilaan suostumuksella käytettävissä yli rekisterin-pitäjärajojen 24*7.

10 Var står vi? -- Missä mennään?
”migration från lokala lösningar – till nationella lösningar” Nationella lösningar Universitetssjuhus områdesvisa lösningar Sjukvårdsdistriktsvisa lösningar Lokala lösningar Regionala lösningar -elektronisk remiss-/ epikrishantering -elektronisk överföring av röntgenbilder -gemensamma PKI- identifierings- och autentikeringslösningar -regionalt referensdata- bassystem (nedlagt) -FPA nationella arkivet -lagen om e-recept -lagen om e-arkiv -gemensam IT-arktektur -gemensamma begrepp o termer -organisationskoder OID -autentikering PKI 1969- löner, bokföring, lager, apotek, patientutskr. laboratorie, 1984 patientsyst 1988 tidsbest 1997 internet 2003 PACS -remiss-/epikris -laboratorie unders.-/svar -röntgenbildarkiv -web-apoteksbeställn. -hjälpmedelsregister -access till patientdata o samtyckeshantering -videoskolning och konsultationer -remiss-/epikris -elektronisk överföring av röntgenbilder

11 Nationellt finansierade IT-klusterbaserade
utvecklingsprojekt inom Vsvd:s område Effica (Proxit, E-Pshp) Esko (Kaisa, OYS) Uppgift att anpassa nuvarande IT-tillämpningar inom hälsovården till de krav som ställs för att skapa ett gemensamt nationellt arkiv Insatsområden Harmonisera lagar och regelverk Skapa en gemensam informationsstruktur (CDA,OID...) Skapa en gemensam teknisk infrastruktur (PKI, Skapa förutsättningar för samverkande IT-system (standarder Åtkomst till information över organisationsgränser (gränssnitt, samtycke..) Information och tjänster lättillgängliga för medborgarna (e-ID) Abilita (eKontakt, Korsholm) Pegasos (Pegasos, Kuopio) Mediatri (Orivesi) Miranda (HUS) GrFinstar (Vanda)

12 Uppkopplingen till den nationella registerhållaren från regionen
(skissen lånad från FPA:s material)

13 Uppkoppling till nationella tjänster enligt systemkluster inom Vsvd
Regional IT-strategi och Nationellt IT-stöd för vård och omsorg Uppkoppling till nationella tjänster enligt systemkluster inom Vsvd Vshp/ VKS Vaasa Mustasaari, VOM,Maalahti- Korsnäs,Närpes P:saari, Uukapyy, Laihia,Jurva K:kaup ESKO Alue PACS Pegasos Abilita Effica HL7 & CDA R2 HL7 & CDA R2 HL7 & CDA R2 HL7 & CDA R2 Dicom Viestinvälityskeskus / Meddelandeförmedlare (Gateway) e-Recept Nationell ordinations databas Kodserver Patientens sam- tyckes hantering e-ID Identifiering och autentikering Nationellt arkiv Medborgar- portal e-ID Statistik & forskning

14 Certifiering av patientsystemen (Stakes)
Vilka är utmaningarna ? Certifiering av patientsystemen (Stakes) (systemen följer lagar o förordningar, är kompatibla med andra tillämpningar) Fastställa datasäkerhetskraven (PKI-lösningar, e-identifikation, autentikering, tjänstecertifikat) Skapa gemensam informationsstruktur (funktioner, processer och koder samordnas. definiera dokument, samtyckeskontroll, logguppföljning) Skapa gemensam teknisk infrastruktur (dataarkitektur, meddelandestandarder, gränssnitt, CDA R2, HL7..) Dataförbindelser och informationsöverföring (planering, dokumentering och certifiering av förbindelser och funktionalitet) Test, pilotering och införande

15 När integreras de regionala systemen med de riksomfattande tjänsterna?
Vasa centralsjukhus, ESKO tidigast 2011 Abilita klustern Vasa stads hvc, Pegasos möjligt fr. 2010 Effica klustern ”Tavoitteena on, että vuoden 2011 loppuun mennessä hoidon toteuttamisen ja seurannan kannalta oleellisin potilastieto kirjataan sähköisesti yhdenmukaisella rakenteella, je että tiedot ovat potilaan suostumuksella käytettävissä yli rekisterinpitäjärajojen.”

16 Från regionalt IT till en nationell IT-strategi
Vshp:n alueen terveydenhuollon IT-kehittämisen ”RoadMap” Kansallinen terveyden- huoltoprojekti Valtakunnallisen sähköisen sairauskertomuksen käyttöönotto Vahva tunnistaminen integroidaan perusjärjestelmiin Alueellinen kuva-arkisto Tietojärjestelmien yhteen- sovittaminen TK perusjärjestelmäliittymät Alueellinen tietoturva Tietotekniikkapalvelut Tietoliikennepalvelut Yhteistyön kehittäminen e-Resepti ja sähköinen arkistointi Toimittajaklusterikohtaiset yhteydet kansalliseen viestinvälityspalveluun shp-tasolla Shp:n perusjärjestelmäliittymät, adapterit Sähköinen tunnis- tautuminen Erva-alueen tietohallintostrategia Lähete- ja hoitopalaute LäheteESKO (XML) KuntaESKo (kirjaaminen, katselu) CDA rajapintastandardi (Common Data Architecture) OID koodistopalvelimen käyttö PKI arkkitehtuuri (Public Key Infrastructure) Sähköinen suostumus/allekirjoitus Lokitiedon käyttöperiaatteet Ammattilaisen sähköinen tunnistaminen Shp-alueen th-strategia Saumattoman palveluketjun kokeilulakin piiriin hakeminen SAPO ESKO/Sofie TkEffica, Pegasos Abilita 2005 2011 Nykytila

17 eHälsa eHälsa Nationell IT-strategi Klientperspektiv [ next level ]
Organisations perspektiv Klientperspektiv TK Soap Dicom HL7 OVT/EDI KELA ES Soc CDA R2 XML Perus- terveyden- hoito Erikois- sairaanhoito eHälsa eHälsa Apteekit t.ex Tidsbeställningar Anmälan, inskrivning Betalningar Laboratoriesvar Sjukvårdsrådgivning, hälsoinformation Uppföljning av kroniska sjukdomar Yleishyö- dylliset yhsistykset Sosiaali- huolto Privatti terveyden- huolto

18 Regionalt IT-samarbete inom hälsovården (OP)
Elektronisk behandling av patientuppgifter och nationella arkivet Hur och när integreras de regionala systemen med de riksomfattande tjänsterna ? Regionalt IT-samarbete inom hälsovården (OP) 2. Uppkoppling till nationella resept- och arkivtjänsterna (OP) 3. Övrigt på gång inom sjukhusets IT-verksamhet (OP)

19 IT- hösten 2007 1. Införande av digital diktamen och elektronisk underskrift Förberedelser för byte av patientadministrationssystem Förbereda offertbegäran på radiologins informationssystem RIS 4. Upphyrning av ny servermaskinsal Uppdatering och dubblering av EVA datalagringssystem Planering och förverkligande av en feltolerant (säker) driftservermiljö (dubblering av serverresurser för kritiska tillämpningsområden) Regionalt arkiv för ögonbottensbilder och utlåtanden Integration av Topcon ögonbottenskamera till PACSen, Mawell MediMaker server Röntgenverksamheten vid Kyrolandets och Oravais hvc digitaliseras och överförs till centralsjukhuset Erbjuda möjlighet för hvc att se av dem beställda rtg-bilder digitalt via egna arbetsstationer SingleSignOn – en enda inloggning i systemmiljön för att nå alla IT-system (pilotering ögon, psyk)


Ladda ner ppt "Hur och när integreras de regionala systemen"

Liknande presentationer


Google-annonser