Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur och när integreras de regionala systemen med de riksomfattande tjänsterna ? 1. Regionalt IT-samarbete inom hälsovården 2. Uppkoppling till de nationella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur och när integreras de regionala systemen med de riksomfattande tjänsterna ? 1. Regionalt IT-samarbete inom hälsovården 2. Uppkoppling till de nationella."— Presentationens avskrift:

1 Hur och när integreras de regionala systemen med de riksomfattande tjänsterna ? 1. Regionalt IT-samarbete inom hälsovården 2. Uppkoppling till de nationella resept- och arkivtjänsterna 3. Övrigt på gång inom sjukhusets IT-verksamhet Elektronisk behandling av patientuppgifter och nationella arkivet 19.9.2007 / Olle Pursiainen IT-chef Vsvd

2 Kommun- och servicestruktur reformen Hälsovårdens regionala utvecklingsstrategi Social- och hälsovårdsdistrikt ”terveyspiiri” Primärhälsovårdsklustrar - värdkommuner - samkommuner Specialsjukvårdens utvecklingsstrategi Samjour Laboratoriesamarbete Röntgensamarbete Apoteks- o materialsamarbete IT-samarbete Regional IT-strategi Vsvd:s IT-strategi Regionalt IT-samarbete inom hälsovården Kommunsamman- slagningar Regional IT-kommitté

3 SpecialsjukvårdenPrimärhälsovården Elektronisk överföring av remiss och epikris Vaasa (Pegasos) i bruk Korsholm, OV-M, Malax-Korsnäs o Närpes (Abilita) i bruk Kyrönmaa (Effica) i bruk J:stad, Nykarleby o K:stad (Effica) prod 2007 ?? S:joki epikris (onk) i bruk VPN

4 SpecialsjukvårdenPrimärhälsovården Laboratorieverksamhet Laboratorieprovsbegäran och -svar Extranet:distribuerad provtagning,(WebLabra) etikettutskrifter Internet; patientanvisningar, undersökningshandböcker mm... Centralsjukhuset sköter laboratorieverksamheten för Vasa Stads-, Kyrolandets och K:stadsnejdens hvc från 2008 även för Oravais-Vörå-Maxmo VPN

5 SpecialsjukvårdenPrimärhälsovården Röntgenverksamhet Centralsjukhuset sköter röntgenverksamheten för Kyrolandets hvc och K:stads hvc från 2008 även Oravais-Vörå-Maxmo Alue- PACS adsl 2Mb/512Kb fast/kiinteä Multifi fast/kiinteä VPN Korsholm och Malax-Korsnäs har långtidsarkivering av bilder vid VCS

6 SpecialsjukvårdenPrimärhälsovården Apoteksverksamhetverksamhet Centralsjukhusets apotek har c 180 externa beställningspunkter vid hälsovårdscentralerna (Vaasa, Oravais, Vörå-Maxmo, Korsholm, Laihela, Vähäkyrö, Isokyrö, Malax, Korsnäs, K:stad Närpes) Extranet Server SSL Extranet; web-beställningar (WebApteekki)

7 Centrala utvecklingsmål inom regional IT-verksamhet regionalt bildarkiv, inkl. ögonbottensbilder (PACS) regionalt informationssystem för radiologi (RIS) förbereda uppkoppling till nationella patientarkivet och recepthantering ( bl.a organisationernas OID-kodifiering) förbättra remiss- och epikrishanteringen regionalt register för EKG och andra fysiologiska mätvärden vidareutveckla videokonsultationer och -skolning revidera regionala IT-strategin från 2005

8 Hur och när integreras de regionala systemen med de riksomfattande tjänsterna ? 1.Regionalt IT-samarbete inom hälsovården 2. Uppkoppling till nationella recept- och arkivtjänsterna 3. Övrigt på gång inom sjukhusets IT-verksamhet Elektronisk behandling av patientuppgifter och nationella arkivet 19.9.2007

9 ”Statsrådets principbeslut om tryggande av hälso- och sjukvården i framtiden från år 2002” STM:n ”Kansallinen terveyshanke” periaatepäätös 11.4.2002 Valtakunnallinen sähköinen sairauskertomus v 2007 loppuun ” Hoidon toteuttamisen ja seurannan kannalta oleellisin potilastieto kirjataan sähköisesti yhden-mukaisella rakenteella ja tiedot ovat potilaan suostumuksella käytettävissä yli rekisterin-pitäjärajojen 24*7.

10 Lokala lösningarRegionala lösningar Sjukvårdsdistriktsvisa lösningar Universitetssjuhus områdesvisa lösningar Nationella lösningar 1969- löner, bokföring, lager, apotek, patientutskr. laboratorie, 1984 patientsyst 1988 tidsbest 1997 internet 2003 PACS 2000-2007 -remiss-/epikris -laboratorie unders.-/svar -röntgenbildarkiv -web-apoteksbeställn. -hjälpmedelsregister -access till patientdata o samtyckeshantering -videoskolning och konsultationer 2004-2007 -remiss-/epikris -elektronisk överföring av röntgenbilder 2002-2011 -FPA nationella arkivet -lagen om e-recept 1.4 07 -lagen om e-arkiv 1.7 07 -gemensam IT-arktektur -gemensamma begrepp o termer -organisationskoder OID -autentikering PKI 2004-2007 -elektronisk remiss-/ epikrishantering -elektronisk överföring av röntgenbilder -gemensamma PKI- identifierings- och autentikeringslösningar -regionalt referensdata- bassystem (nedlagt) ”migration från lokala lösningar – till nationella lösningar” Var står vi? -- Missä mennään?

11 Nationellt finansierade IT-klusterbaserade utvecklingsprojekt inom Vsvd:s område Effica Esko Abilita Pegasos (Proxit, E-Pshp ) (Kaisa, OYS ) (eKontakt, Korsholm ) (Pegasos, Kuopio ) Mediatri Miranda GrFinstar (Orivesi) (HUS) (Vanda) Uppgift att anpassa nuvarande IT- tillämpningar inom hälsovården till de krav som ställs för att skapa ett gemensamt nationellt arkiv Insatsområden Harmonisera lagar och regelverk Skapa en gemensam informationsstruktur (CDA,OID...) Skapa en gemensam teknisk infrastruktur (PKI, Skapa förutsättningar för samverkande IT-system (standarder Åtkomst till information över organisationsgränser (gränssnitt, samtycke..) Information och tjänster lättillgängliga för medborgarna (e-ID)

12 Uppkopplingen till den nationella registerhållaren från regionen (skissen lånad från FPA:s material)

13 Regional IT-strategi och Nationellt IT-stöd för vård och omsorg Viestinvälityskeskus / Meddelandeförmedlare (Gateway) P:saari, Uukapyy, Laihia,Jurva K:kaup Vaasa Mustasaari, VOM,Maalahti- Korsnäs,Närpes Patientens sam- tyckes hantering Statistik & forskning Kodserver Medborgar- portal e-ID e-Recept Nationell ordinations databas Vshp/ VKS e-ID Identifiering och autentikering Nationellt arkiv ESKO Alue PACS PegasosAbilitaEffica HL7 & CDA R2 HL7 & CDA R2 HL7 & CDA R2 HL7 & CDA R2 Dicom Uppkoppling till nationella tjänster enligt systemkluster inom Vsvd

14 Vilka är utmaningarna ? Certifiering av patientsystemen (Stakes) (systemen följer lagar o förordningar, är kompatibla med andra tillämpningar) Fastställa datasäkerhetskraven (PKI-lösningar, e-identifikation, autentikering, tjänstecertifikat) Skapa gemensam informationsstruktur (funktioner, processer och koder samordnas. definiera dokument, samtyckeskontroll, logguppföljning) Skapa gemensam teknisk infrastruktur (dataarkitektur, meddelandestandarder, gränssnitt, CDA R2, HL7..) Dataförbindelser och informationsöverföring (planering, dokumentering och certifiering av förbindelser och funktionalitet) Test, pilotering och införande

15 När integreras de regionala systemen med de riksomfattande tjänsterna? ”Tavoitteena on, että vuoden 2011 loppuun mennessä hoidon toteuttamisen ja seurannan kannalta oleellisin potilastieto kirjataan sähköisesti yhdenmukaisella rakenteella, je että tiedot ovat potilaan suostumuksella käytettävissä yli rekisterinpitäjärajojen.” Vasa centralsjukhus, ESKO tidigast 2011 Abilita klustern Vasa stads hvc, Pegasos möjligt fr. 2010 Effica klustern

16 Från regionalt IT till en nationell IT-strategi SAPO ESKO/Sofie TkEffica, Pegasos Abilita Vshp:n alueen terveydenhuollon IT-kehittämisen ”RoadMap” 20112005 Kansallinen terveyden- huoltoprojekti Valtakunnallisen sähköisen sairauskertomuksen käyttöönotto CDA rajapintastandardi (Common Data Architecture) OID koodistopalvelimen käyttö PKI arkkitehtuuri (Public Key Infrastructure) Sähköinen suostumus/allekirjoitus Lokitiedon käyttöperiaatteet Ammattilaisen sähköinen tunnistaminen Toimittajaklusterikohtaiset yhteydet kansalliseen viestinvälityspalveluun shp-tasolla Shp:n perusjärjestelmäliittymät, adapterit TK perusjärjestelmäliittymät Alueellinen tietoturva Shp-alueen th-strategia Vahva tunnistaminen integroidaan perusjärjestelmiin Alueellinen kuva-arkisto Tietojärjestelmien yhteen- sovittaminen Lähete- ja hoitopalaute LäheteESKO (XML) KuntaESKo (kirjaaminen, katselu) Nykytila Saumattoman palveluketjun kokeilulakin piiriin hakeminen Erva-alueen tietohallintostrategia Tietotekniikkapalvelut Tietoliikennepalvelut Yhteistyön kehittäminen e-Resepti ja sähköinen arkistointi Sähköinen tunnis- tautuminen

17 Soc TK Nationell IT-strategi Organisations perspektiv Sosiaali- huolto Apteekit Perus- terveyden- hoito Yleishyö- dylliset yhsistykset Erikois- sairaanhoito KELA Privatti terveyden- huolto Klientperspektiv [ next level ] ES HL7 CDA R2 Dicom XML OVT/EDI Soap Tidsbeställningar Anmälan, inskrivning Betalningar Laboratoriesvar Sjukvårdsrådgivning, hälsoinformation Uppföljning av kroniska sjukdomar t.ex

18 Hur och när integreras de regionala systemen med de riksomfattande tjänsterna ? 1.Regionalt IT-samarbete inom hälsovården (OP) 2. Uppkoppling till nationella resept- och arkivtjänsterna (OP) 3. Övrigt på gång inom sjukhusets IT-verksamhet (OP) Elektronisk behandling av patientuppgifter och nationella arkivet 19.9.2007

19 hösten 2007 1. Införande av digital diktamen och elektronisk underskrift 2.Förberedelser för byte av patientadministrationssystem 3.Förbereda offertbegäran på radiologins informationssystem RIS 4. Upphyrning av ny servermaskinsal Uppdatering och dubblering av EVA datalagringssystem Planering och förverkligande av en feltolerant (säker) driftservermiljö (dubblering av serverresurser för kritiska tillämpningsområden) 5.Regionalt arkiv för ögonbottensbilder och utlåtanden Integration av Topcon ögonbottenskamera till PACSen, Mawell MediMaker server 6.Röntgenverksamheten vid Kyrolandets och Oravais hvc digitaliseras och överförs till centralsjukhuset Erbjuda möjlighet för hvc att se av dem beställda rtg-bilder digitalt via egna arbetsstationer 7.SingleSignOn – en enda inloggning i systemmiljön för att nå alla IT-system (pilotering ögon, psyk)


Ladda ner ppt "Hur och när integreras de regionala systemen med de riksomfattande tjänsterna ? 1. Regionalt IT-samarbete inom hälsovården 2. Uppkoppling till de nationella."

Liknande presentationer


Google-annonser