Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marie Edwinson Månsson 2010-01-18 Institutionen för Hälsa, vård & Samhälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marie Edwinson Månsson 2010-01-18 Institutionen för Hälsa, vård & Samhälle."— Presentationens avskrift:

1 Marie Edwinson Månsson 2010-01-18 Institutionen för Hälsa, vård & Samhälle

2 mem -06

3 MÖTET lyhörd ”fantasi” förståelse kroppsspråk tillit rädsla samarbeta lyssna värdighet känslor MEM -08

4 Kunskap ålder förförståelse tillit oro samarbeta mem -12 Barn (Föräldrar)

5 VARFÖR VILL BARNEN INTE??? Jag vill bara att De ska förstå att det är för Deras eget bästa. mem-09

6 FÖRÄLDRAR Överbeskyddande Samband moderns/faderns ängslan och barnets beteende Övergivet - utan föräldrar Mer traumatiskt än nödvändigt Stressfylld, svårt se sitt barn få behandling rädda/oroliga föräldrar mem -09

7 SYSKON Delaktig i vad som hänt Skuldkänslor, fantasier om vad som händer på sjukhus Skapar sig felaktig bild av verkligheten Övergivet Viktigt göra syskon delaktig Möjlighet att träffa, se, ”rita” Stöd till att klara av ny situation mem -10

8 mem -09

9 Rädsla, ångest, oro Jessner, Blom, Waldfogel (1952)

10 Sjukhusrädsla 2011… Att de inte vet vad som ska hända Att det ska göra ont att bli stucken Att de inte vet vad man ska göra med honom/henne under operationen Att de inte ska vakna igen Att de ska ha ont efteråt Att de inte har förstått att det skulle bli så svullet och blodigt runt operationssåret Att de tro att de alltid ska se ut ”såhär” Experiences, symtoms and signs in 3-11 year-old children undergoing day surgery in the context of the perioperative dialog Berith Wennström, avh. (2011)

11 I-III, Ge barnen tid och utrymme Barn 3-5 år inom barnhälsovård. Barnen rör sig mellan olika tillstånd och att de uttrycker det på olika sätt; * De gör sig redo, är beredda och bekräftar sig själva * De är inte redo eller är motvilliga * De använder olika strategier som att ta in situationen, förhandla bejakande eller förhandla förhalande. Barn inom Barnhälsovård. Studier om hur barn gör sig delaktiga vid hälsobesök. Avh Maria Harder, KI, Stockholm 2011

12 IV, Vid en vaccination sågs tre uppfattningar hos barnen 3-5 år * Det var inte otäckt, det gjorde inte ont och det kändes bra. * Det var otäckt, de trodde att det skulle göra ont men insåg att det behövde göras * De ville komma undan och det kändes inte alls bra ” Barn är olika och gör på olika sätt, och vi vuxna måste vara följsamma och lyhörd för varje barn.” Barn inom Barnhälsovård. Studier om hur barn gör sig delaktiga vid hälsobesök. Avh Maria Harder, KI, Stockholm 2011

13 Barns behov? Kunskap, Kompetens, Kommunikation Medbestämmande Mem -09 Delaktighet!

14 Kunskap Personal lyhörd ”fantasi” förståelse Utvecklings- psykologi tillit rädsla samarbeta lyssna Tror på barnet mem -10

15 Piaget´s fyra stadier

16 San Francisco Los Angeles Ottawa Montreal Halifax Boston New York Chicago Baltimore Washington mem -09

17 TRE OLIKA LEKAR Petrillo, M & Sanger, S (1980) mem-09

18 Ostrukturerad lek mem -09

19 Strukturerad lek mem -09

20 Aktiv strukturerad lek mem -09

21 Avreaktionslek mem -09

22 INFORMATIONSMETODEN SKA förse barnet med information om kommande händelser uppmuntra barnet till att uttrycka känslor och ängslan grundlägga förtroendet mellan barnet och personalen på sjukhuset. mem -09

23 trygghet utan stress unders.avd. personal föräldrar barn avdelnings- personal se känna lära ”leka av sig” trygghet utan stress unders.avd. personal föräldrar barn avdelnings- personal se känna lära ”leka av sig” mem -87

24 mem-12

25 Resultat -Förberedelser inför hjärt-katetrisering upplevdes positivt av föräldrarna och barnen var lugnare inför undersökningen samt färre reagerade vid lokalbedövning i ljumsken. -Psykologisk förberedelse inför akut operation minskar stress. Detaljerad information förbereder barnet. -Minne av: -Minskad användning av lugnande medicin efter införande av informationsmetoden. Kontroll grupp: Rädsla, Obehag inför narkos, Ville fått mera information Informerad grupp: Smärta, Illamående -Smärtupplevelsen inför lumbalpunktion var hög > 6 (VAS) initialt i båda grupperna. Upprepad information/förberedelse upplevdes smärtan lägre efter hand. mem -12

26 Egna erfarenheter Fundera på ngt möte som varit specifikt/betydelsefullt/du kommer ihåg..’ samt hur du löste/hanterade detta. mem-12

27 mem -08

28

29 Sanningens ögonblick (4 sek) 1 2 3 1. Kontrollerar, titta, skapa uppfattning, värdera (sociala zonen) 2. Välkomstfas, (hej, goddag) 3. Samtalet, konversationen är igång. paus 1-2 sek paus 1-2 sek mem -12

30 Modell för kommunikation - Bemötande Etic utanförperspektiv Emic innanförperspektiv ”Verklighet” Fossum red (2007) mem-12 Etic – att man ser vården utifrån – uppifrån Emic- att man ser vården från insidan & upplever den

31 Kunskap Känslor Värderingar mem -12 Information

32 Till eftertanke Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon. Sören Kirkegaard, dansk filosof (1813-1855) mem -88


Ladda ner ppt "Marie Edwinson Månsson 2010-01-18 Institutionen för Hälsa, vård & Samhälle."

Liknande presentationer


Google-annonser